Aurinkosähkön opintokokonaisuus - energia-alan muunto- ja täydennyskoulutus

Sinäkö energia-alalle? Tule mukaan maksuttomalle opintojaksolle, jonka aiheena on aurinkosähkö.

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
20.3. – 31.8.2023
Laajuus
15 op
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Bannerikuva koulutukselle Aurinkosähkö

Koulutus on suunnattu kaikille energia-alasta kiinnostuneille, mm. alanvaihtajille, energia-alan osaamista päivittäville sekä vihreän siirtymän työpaikoista kiinnostuneille. Tehtävät vaihtelevat asennuksesta myyntiin ja projektihallintaan. Myös vaadittava aiempi osaamistaso vaihtelee.

Sinulle kootaan oma osaamispolku aikaisempi osaamisesi ja omat toiveesi huomioiden. Koulutus on mahdollista suorittaa työsi ohella, ja se räätälöidään tarpeidesi mukaan uraohjaajan tuella. Koulutukseen sisältyy lisäksi työharjoittelujakso yrityksessä. Koulutuksen aikana pääset verkostoitumaan energia-alan yrityksiin ja oppimaan uutta halutulla alalla, jossa työntekijät viedään käsistä.

Opintojen sisältö

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta kurssista.

Energiajärjestelmät ja energiasiirtymä tänään

Sisältö:

 • Oma osaamisesi suhteessa energiamurrokseen, mikä voisi olla roolisi.
 • Miten energiajärjestelmä muuttuu lähivuosina ja miten siihen pitäisi varautua eri ammateissa.
 • Energiatuotantojärjestelmät
 • Energian kulutus ja kulutusjoustot
 • Sähkö- ja lämpömarkkinat, sähkön ja lämmön varastointi
 • Lainsäädäntö liittyen energiatuotantoon

Osaamistavoitteet:

 • Tunnistaa erilaiset energiatuotantotavat ja niiden rooli energiajärjestelmässä nyt ja tulevaisuudessa
 • Tunnistaa mahdollisuudet tuoda omaa aiempaa osaamista energia-alalle

Miten suoritetaan:

 • Ryhmäkeskustelut Teamsin kautta
 • Osallistuminen ryhmäkeskusteluihin opettajan johdolla
 • Lyhyitä tehtäviä ryhmäkeskusteluiden aikana
 • Moodle-tehtävät ja niihin liittyviin materiaaleihin tutustuminen
 • Energiajärjestelmiin ja -siirtymään liittyviä tehtäviä Moodle-alustalla
 • Uraohjaukseen osallistuminen
 • Lyhyt seminaarityö/tutkielma omasta ammatillisesta roolista energiasiirtymässä

Uraohjaus:

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista uraohjaukseen. Ennen kurssia opiskelija käy keskustelun uraohjaajan kanssa. Keskustelun pohjalta tehdään valinta, otetaanko opiskelija mukaan koulutukseen. Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa opiskelijan motivaatio ja aiempi osaaminen sekä miettiä millaisia tavoitteita ja suunnitelmia opiskelijalla on. Opiskelija osallistuu uraohjaukseen myös moduulin syventävien kurssien ja työharjoittelun aikana, jolloin hän suunnittelee yhdessä uraohjaajan kanssa omaa tulevaisuuttaan energia-alalla: työllistyminen, jatko-opinnot ym. Uraohjauksen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa kurssin aikana ja sen jälkeen.

Aurinkosähkön perusteet

Sisältö:

 • Auringon säteily ja valosähköinen ilmiö. Auringon säteily Suomessa eri alueilla ja vuodenaikoina.
 • Kennoteknologiat ja tulevaisuuden kehitysnäkymät aurinkosähköalalla
 • PV-järjestelmät ja niiden komponentit ja niiden hankkiminen
 • Järjestelmien mitoitus, suuntaus ja sijoittaminen
 • Rakenneintegrointi – case pienjärjestelmän integrointi
 • Tutustuminen aurinkosähköjärjestelmään
 • Tutustumisen alan yrityksiin/toimijoihin Suomessa

Osaamistavoitteet:

 • Tunnistaa aurinkosähköjärjestelmän perustoimintaperiaatteet
 • Tunnistaa aurinkosähköjärjestelmän komponenttien tarkoitukset
 • Tunnistaa aurinkosähköjärjestelmän hankintaan, suunnitteluun ja mitoittamiseen olennaisesti vaikuttavat seikat
 • Osaa suunnitella yksinkertaisen järjestelmän
 • Osaa teoriassa kytkeä yksinkertaisen järjestelmän komponentit yhteen (sarjaan kytkeminen, stringit)
 • Tunnistaa, miten voisi hyödyntää aiempaa osaamistaan aurinkosähköalalla

Miten suoritetaan:

 • Järjestelmän suunnittelu -oppimistehtävä
 • Suunnitellaan lähtöarvojen perusteella sähköjärjestelmä omakotitaloon ja lasketaan kustannukset järjestelmälle ja sen tuottamalle energialle.
 • Aurinkosähköjärjestelmän kytkeminen (teoria)
 • Tapaaminen uraohjaajan kanssa
 • Tutustuminen aurinkosähköasennustyömaahan
 • Moodle-tehtävät
 • Luentoihin ja muuhun opettajan antamaan materiaaliin perustuvia tehtäviä
 • Kurssin sisältöön ja osaamistavoitteisiin liittyvä tentti

Aurinkosähköjärjestelmien asennus

Sisältö:

 • Työturvallisuus
 • Korkean paikan kattotyöskentely
 • Sähköturvallisuuden perusteet
 • Paneeleiden asentaminen erilaisiin kattotyyppeihin
 • Mekaniikan oikea kiinnitys, sarjaankytkentä isommissa järjestelmissä, liittimien oikea kiinnitys, kaapelien oikea kiinnitys ja kotelointi
 • Standardit ja määräykset aurinkosähköjärjestelmissä
 • Aurinkosähköalaan liittyvä työharjoittelu
 • Aurinkosähköjärjestelmän kytkeminen

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin suorittanut tunnistaa, miten työskennellään turvallisesti aurinkosähköjärjestelmätyömaalla
 • Kurssin suorittanut tunnistaa, miten aurinkopaneelit kytketään ja kaapeloidaan järjestelmään turvallisesti ja kestävästi
 • Osaa kytkeä yksinkertaisen järjestelmän komponentit yhteen (sarjaan kytkeminen, stringit)

Miten suoritetaan:

 • Luennot, harjoitukset ja Moodle-tehtävät
 • Työharjoittelu/työelämään tutustuminen
 • Itseopiskelumateriaalin läpikäynti
 • Näyttötehtävä ja tentti

Opintojen toteutus

Opinnot järjestetään hybridimuotoisena eli opintokokonaisuus koostuu niin etä- kuin lähiopetuksesta. Lähiopetuksen aikana tapahtuva verkostoituminen hyödyttää niin työllistymisessä kuin oppimisessakin. Lähiopetus toteutetaan Myllypuron kampuksella.

Jokainen opiskelija tapaa aluksi uraohjaajan. Tapaamisessa katsotaan vielä hakijan soveltuvuus koulutukseen osallistumiseen. Alkuhaastattelun jälkeen osaamispolku suunnitellaan uraohjaajan kanssa. Samalla varmistetaan, että opiskelijan ja työelämän toiveet vastaavat toisiaan, jotta opiskeluista voi saada parhaimman tuloksen irti.

Koulutuksen tavoitteena on päästä nopeasti työelämään vastaamaan energia-alan osaajapulaan. Opiskelijoille pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään työharjoittelupaikka hankkeen yritysverkostoa hyödyntämällä, mutta myös opiskelijan omaa aktiivisuutta tarvitaan.

Ilmoittautuminen

Haluatko mukaan? Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Hakemuksia käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, joten kannattaa olla nopea, mikäli mielit mukaan. Hakemuksen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä ja kanssasi sovitaan alkuhaastattelu, jossa selvitetään omaa motivaatiotasi alalle sekä aikaisempi osaamisesi. Haastattelujen perusteella tehdään valinnat koulutukseen pääsevistä ja heidän kanssaan räätälöidään yksilöllinen oppimispolku.

Ilmoittautuminen aurinkosähkön opintokokonaisuuteen on päättynyt. Seuraava opintokokonaisuus on syksyllä 2023 alkava lämpöpumppujen opintokokonaisuus.

Lue lisää Uudet osaamispolut energia-alalle -hankkeen sivulta.

Hakuprosessi

Kuvan sisältö avattu sivun tekstissä.

Hakuprosessi ja opinnot etenevät seuraavasti:

 1. Ilmoittautuminen
 2. Otamme sinuun yhteyttä
 3. Alkuhaastattelu uraohjaajan kanssa: Alkuhaastattelussa selvitetään omaa motivaatiotasi alalle sekä aikaisempi osaamisesi. Haastattelujen perusteella tehdään valinnat koulutukseen pääsevistä ja heidän kanssaan räätälöidään yksilöllinen oppimispolku.
 4. Kursseille osallistuminen
 5. Työharjoittelu: Opiskelijoille pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään työharjoittelupaikka hankkeen yritysverkostoa hyödyntämällä, mutta myös opiskelijan omaa aktiivisuutta tarvitaan.
 6. Opintokokonaisuus suoritettu
 7. Todistus suoritetuista opinnoista

Yhteystiedot

Koulutusten sisällöt ja opetus

Yliopettaja Antti Tohka
antti.tohka [at] metropolia.fi (antti[dot]tohka[at]metropolia[dot]fi)
p. 0401424943

Uraohjaus

Uraohjauksen asiantuntija Sari Ollikainen
sari.ollikainen [at] metropolia.fi (sari[dot]ollikainen[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 592 4458