Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opintojen väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Hinta
900

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Sähkö- ja automaatiotekniikan väyläopinnot sisältävät tutkintokoulutuksen pakolliset 1. vuoden opinnot 60 opintopistettä. Opiskelu tapahtuu yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot toteutetaan etä- ja lähiopetuksena pääosin arki-iltaisin kello 17-20.30 ja satunnaisesti lauantaipäivisin.

Kun olet suorittanut väyläopinnot 60 op, voit hakea sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa 'Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella'. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja jatkat opiskelua suoraan 2. opintovuoden pääaineopinnoissa. Huomioithan, että sinun pitää suorittaa kaikki väyläopinnot hyväksytysti ennen kuin voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi.

Kenelle?

Sähkö- ja automaatiotekniikan väyläopinnot 60 op sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opinnoista ja alasta
 • pystyt osallistumaan noin kolmena iltana viikossa etä- ja lähiopetukseen sekä opiskelemaan itsenäisesti muina aikoina
 • sinulla on yleisiä opiskeluvalmiuksia ja opinnoissa vaadittava kielitaito (suomi, englanti)
 • haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa opiskelua menettämättä ensikertalaisuuskiintiötä

Sisältö

Sähkö ja automaatiotekniikan (AMK) väyläopinnot 60 op sisältävät muun muassa sähkö- ja automaatiotekniikan ammattiaineita, matematiikkaa, fysiikkaa ja viestintää. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Orientaatio insinööriopintoihin 5 op
 • Tekniikan matematiikan perusteet 5 op
 • Fysiikan perusteet 5 op
 • Johdanto ohjelmointiin 5 op
 • Tasavirtapiirit 5 op
 • Automaatiotekniikan perusteet 5 op
 • Sähkövoimatekniikan perusteet 5 op
 • Elektroniikan perusteet 5 op
 • Funktiot ja differentiaalilaskenta 5 op
 • Sähkön ja magnetismin perusteet 5 op
 • Vaihtovirtapiirit ja CAD 5 op
 • Suuntaava projekti 5 op

Toteutus

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa insinööriopintoja päivätyön ohessa. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti arki-iltoina maanantaista torstaihin klo 17.00 - 20.30. Opetusta saattaa tulla myös satunnaisesti lauantaipäiviin klo 9.00 - 16.00. Opetus sisältää lähi- ja etäopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Opintojen lähiopetus toteutetaan Myyrmäen kampuksella Vantaalla. Teoriaopetus pidetään pääosin etäopetuksena ja laboratorio- ja harjoitustyöt kampuksella. Opintoja ei ole mahdollista suorittaa pelkästään etäopintoina. Opinnot vaativat lukujärjestykseen sidotun opetuksen lisäksi reilusti itseopiskelua ja esimerkiksi viikkotehtävien tekemistä.

Kielitaito- ja muut vaatimukset

Väyläopintoihin ilmoittautuva on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen ja englannin kielen taito. Opetuskieli on pääasiallisesti suomi.

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot. Opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi, aktiivista osallistumista opetustunneille sekä valmiutta itsenäiseen opiskeluun.

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta ja maksaminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen väyläopintojen (60 op) hinta: 900€ (15 euroa/opintopiste)

Tutustu avoimen AMK maksu- ja peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Opiskelija valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunnes paikat on täytetty.

Ilmoittautuminen tapahtuu Metropolian avoimen AMK sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.

Uudet sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotoryhmät aloittavat opinnot kerran vuodessa elokuussa, joten ilmoittautuminen on myös kerran vuodessa elokuun alkupuolella.

HUOM! Tarkat ajankohdat ja paikkamäärät julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä vähän ennen ilmoittautumisen alkamista.

Opintojen aloitus

Väyläopintoihin hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjeet ja aikataulut julkaistaan avoimen AMK sivuilla. Opinnot alkavat aloitusinfolla Myyrmäen kampuksella viikolla 33.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Suorittamalla Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot 60 op saat kuitenkin hakukelpoisuuden erillishakuun 'Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella'. Tätä kautta voit päästä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopiskelijat tekevät tutkinto-opiskelijoiden mukana pääainevalinnan ensimmäisen vuoden keväällä. Tutkinto-opiskelijoiksi hyväksytyt jatkavat suoraan toisen vuoden pääainekohtaisiin opintoihin eli väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja. Pääainevaihtoehtoja monimuotokoulutuksessa ovat automaatiotekniikka ja sähkövoimatekniikka.

Haku sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutukseen on kerran vuodessa 1.5. alkaen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan päiväkoulutukseen voi hakea kaksi kertaa vuodessa 1.5. ja 1.11. alkaen. Päiväopinnot edellyttävät täyspäiväistä opiskelua Myyrmäen kampuksella arkisin klo 8-16.

Mistä saat lisätietoja ja neuvoja?

Opintojen sisältö ja toteutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutuksen tutkinnon hakusivu: lisätietoa opinnoista, pääaineista ja tutkinnosta

Opetussuunnitelma Metropolian opinto-oppaassa: opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt

Neuvonta: koulutussuunnittelija Hanna Järvinen hanna.jarvinen [at] metropolia.fi (hanna[dot]jarvinen[at]metropolia[dot]fi)

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opintojen väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun sähkö- ja automaatiotekniikan väyläopintoja!

Käytännössä opiskelet sähkö- ja automaatiotekniikan ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa (monimuotoryhmä TXJ24S2).