Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (ylempi AMK)

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Medianomi (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kehity esitys- ja teatteritekniikan asiantuntijana

Opiskelu tarjoaa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan pätevöityneille ammattilaisille mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan erityisesti johtamis-, esihenkilö- ja kehittämistyössä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee vaativiin teknis-taiteellisen työn tehtäviin.

Opintojen aikana opiskelija kehittää jatkuvan oppimisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä kykyään ohjata ja johtaa uudistavaa ja kehittävää toimintaa.

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa verkostoitumisen sekä oman työn ja osaamisen kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. YAMK-opinnoissa korostuu aiemmin hankittu työelämän osaaminen, jonka jokainen opiskelija tuo kokemuksellaan mukaan opintoihin.

Yhteiskeskustelut, osaamisen reflektointi, kriittinen ajattelu, vertaisoppiminen ja oman ammatillisen verkostosi laajeneminen avaavat uusia näkökulmia ja syventävät asiantuntijuuttasi.

Suomen ensimmäinen esitys- ja teatteritekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu alan asiantuntijoiden tarpeisiin. Sinulla on mahdollisuus olla kaivatun tutkinnon ensimmäisten suorittajien joukossa ja toimia alan uudistajana.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä

Koulutuksen keskeiset teemat:

 • Teknis-taiteellinen asiantuntijuus ja johtaminen
 • Esitysteknisten tuotantoprosessien muutososaaminen
 • Kestävän työyhteisön kehittämisosaaminen

Tutkinnossa painotetaan esitystekniikka-alan asiantuntijan kykyä johtaa tuotantoprosesseja ja kehittämisprojekteja tulevaisuusorientoituneesti teknis-taiteellisessa toimintaympäristössä. Opinnoissa tarjottava teoriatieto ja asiantuntijapuheenvuorot tukevat oman työn kehittämistä.

Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden aiheet opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Koulutus sisältää syventävien ammattiopintojen lisäksi 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja ja 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Vapaasti valittavissa opinnoissa voi laajentaa osaamistaan esimerkiksi Metropolian muiden YAMK-ohjelmien tarjonnalla tai keskittyä teknologisen osaamisen kehittämiseen.

Tutustu esitys- ja teatteritekniikan YAMK-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa sinulle pätevyyden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempää korkeakoulututkintoa voidaan edellyttää esim. julkisissa viroissa, kilpailutuksiin osallistuvien yritysten henkilöstöltä tai erilaisissa rahoitushauissa.

Opinnäytetyö työelämän kehittämishankkeesta

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työpaikan konkreettiseen kehittämishankkeeseen pohjautuen. Kehittämishanketta ja sen tuloksia lähestytään tutkimuksellisella otteella.

Opinnäytteen aiheen valinnassa tärkeää on henkilökohtainen kiinnostus ja oma tai organisaation tarve kehittämistyöhön. Opinnäytteessä on mahdollista paneutua kehittämis- ja tutkimusongelman ratkaisemiseen syvällisesti.

Opinnäytetyö kehittää valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. YAMK-opinnäytetyöt ovat myös keskeinen osa koko esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan tutkimusta ja kehittämistä.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa huomioidaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen. Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä erilaisista työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Lähi- tai verkko-opetuspäiviä on noin 1-2 kuukaudessa.

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille ammattilaisille, jotka haluavat syventää asiantuntijaosaamistaan ja kehittää omaa työtään ja teknis-taiteellista alaa. Samalla tutkintosi laajenee ylemmäksi AMK-tutkinnoksi.

Kysyttävää esitys- ja teatteritekniikan YAMK-opinnoista

Voit kysyä myös yhteissähköpostissa

Lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen esitystekniikka [at] metropolia.fi (esitystekniikka[at]metropolia[dot]fi).

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Kulttuuri

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Kulttuuri

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Kulttuuri

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Esitys- ja teatteritekniikan YAMK-opintojen aloittaminen

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa