Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 16. - 30.3.2022
Aloituspaikat
18
Hinta
Maksuton

Pitkään odotettu Esitys- ja teatteritekniikan ylempi AMK-tutkintokoulutus käynnistyy syksyllä 2022! Haku ensimmäiseen toteutukseen tapahtuu kevään 2022 yhteishaussa.

Kehity esitys- ja teatteritekniikan asiantuntijana

Koulutuksen aikana pääset kehittämään paitsi omaa osaamistasi, myös omaa työtäsi, organisaatiotasi sekä alan toimintakulttuuria. Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä esitys-, tapahtuma- ja teatterialan analysointikyvystä, syventävää tietoa tuotantoprosessien johtamisesta sekä kokemusta kehittämishankkeen läpiviennistä teknistaiteellisessa työyhteisössä. Tutkinnon myötä kykysi ennakoida toimialan muutoksia ja tulevaisuuden kehittämistarpeita vahvistuu. Opinnot suoritettuasi sinulla on valmius toimia oman työyhteisösi kehittäjänä.

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa verkostoitumisen sekä oman työn ja jatkuvan osaamisen kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. YAMK-opinnoissa korostuu aiemmin hankittu työelämän osaaminen, jonka jokainen opiskelija tuo kokemuksellaan mukaan opintoihin. Yhteiskeskustelut, osaamisen reflektointi, vertaisoppiminen ja oman ammatillisen verkostosi laajeneminen avaavat uusia näkökulmia ja syventävät asiantuntijuuttasi.

Ylempi AMK-tutkinto antaa sinulle pätevyyden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempää korkeakoulututkintoa voidaan vaatia esim. julkisissa viroissa, kilpailutuksiin osallistuvien yritysten henkilöstöltä tai erilaisissa rahoitushauissa. 

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma valmistuu loppuvuoden 2021 aikana ja julkaistaan näillä sivuilla alkuvuodesta 2022.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ohjaavia teemoja ovat mm.

  • oman ja organisaation osaamisen kehittäminen teknistaiteellisessa toimintaympäristössä
  • prosessien johtaminen
  • verkosto-osaaminen ja verkostoituminen
  • tutkiminen, kehittäminen ja jatkuva oppiminen
  • uudet teknologiat ja tulevaisuuden ennakointi

Koulutus sisältää syventävien ammattiopintojen lisäksi 5 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja ja 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Monialaisessa opiskelijaryhmässä sinulla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua toisten esitysteknisen alan ammattilaisten kanssa ja kehittää verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö työelämän kehittämishankkeesta

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työpaikan konkreettiseen kehittämishankkeeseen pohjautuen. Kehittämishanketta ja sen tuloksia lähestytään tutkimuksellisella otteella. Opinnäytteen aiheen valinnassa tärkeää on henkilökohtainen kiinnostus ja oma tai organisaation tarve kehittämistyöhön. Opinnäytteessa on mahdollista paneutua kehittämis- ja tutkimusongelman ratkaisemiseen syvällisesti.

Opinnäytetyö kehittää valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. YAMK-opinnäytetyöt ovat myös keskeinen osa koko esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan tutkimusta ja kehittämistä.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa huomioidaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen. Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä erilaisista työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Lähi- tai verkko-opetuspäiviä on noin 2-4 kuukaudessa.

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille esitys- ja teatteritekniikan asiantuntijoille, jotka haluavat syventää asiantuntijaosaamistaan ja/tai laajentaa tutkintonsa ylemmäksi AMK-tutkinnoksi. Hakukelpoisuuteen ja valintaperusteisiin pääset tutustumaan Opintopolku-sivustolla marraskuun 2021 alussa.