Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Aloituspaikat
12
Hinta
Maksuton

Tavoitteet

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu- ja esihenkilötehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa ja erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkalut sekä käytännöt.

Monimuoto-opiskelu eli aikuisopiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Monimuoto-opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisen täydentäminen, joten opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä kehittää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaan nyt ja tulevaisuudessa. Opinnot antavat uusia valmiuksia oman työn ja työpaikan toiminnan kehittämiseen.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on jatkuvasti valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantotapojen ja esitysmuotojen, kuten striimaus- ja virtuaalitapahtumien asettamia haasteita. Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot. Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää.

Opintojen sisältö

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteriteatteritekniikan osa-alueisiin, esittäviin taiteisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytänteisiin. Tämä osaaminen muodostaa perusopinnot, jotka on mahdollista suorittaa monimuoto-opinnoissa kahdessa vuodessa. Tämän jälkeen voi keskittyä ammattialan kehittämistyöhön, erikoistyöpajoihin ja opinnäytteeseen.

Opintojen keskiössä ovat:

 • ammattialan kehittäminen ja tutkiminen yhdessä toisten ammattilaisten kanssa
 • esihenkilötyö ja projektinhallinta
 • laaja-alainen valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan osaaminen
 • esitystoiminnan turvallisuus
 • tekninen suunnittelu ja tuotanto sekä tekninen dokumentointi

Erikoistyöpajoissa on mahdollista perehtyä esimerkiksi kaiutinjärjestelmien suunnitteluun, striimaukseen, erikoistehosteisiin, valo-operointiin tai järjestelmäsuunnitteluun.

Metropolia esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma toimii aktiivisesti myös alan toiminnan kehittämisessä. Viime vuosien aikana alan osaamista ja työturvallisuutta on kehitetty esimerkiksi Stage Right -hankkeessa ja Safe on Stage -hankkeessa. Parhaillaan käynnissä olevassa Skills for Live Tech (S4LT) -hankkeessa kehitetään edelleen alan täydennyskoulutusta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällöissä ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua ajankohtaiseen kehitystyöhön.

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Opintojaksoilla on usein sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Lähiopetusta on muutamia päiviä kuukaudessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa verkostoitumisen ja työn kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet ja aikaisempi osaaminen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa. HOPS pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Uramahdollisuudet

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitys- ja tapahtumatoiminnan eri kentillä teknisen tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä:

 • tapahtumatekniikassa
 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa ja
 • myyntiorganisaatioissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla mm.

 • tekninen tuottaja
 • käyttöpäällikkö
 • näyttämöpäällikkö
 • tekninen suunnittelija
 • järjestelmäsuunnittelija
 • järjestelmäteknikko
 • näyttämöoperaattori
 • video-operaattori
 • valo-operaattori
 • äänimestari
 • valomestari
 • valaistusmestari
 • näyttämömestari
 • videomestari
 • näyttämöteknikko
 • esitysteknikko
 • teatteriteknikko
 • valoteknikko
 • ääniteknikko
 • av-teknikko