StageRight - osaajille tutkintoja

StageRight järjestää täydennyskoulutusta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaajille, joilta puuttuu alan tutkinto ja/tai työelämän muuttuviin tarpeisiin riittävä osaaminen. Nämä osaajat ovat joko työskennelleet pitkään alalla ja oppineet työn tekemällä tai tulleet temmatuksi työelämään kesken opiskelujen.

Esitys- ja tapahtumateknisen alan toiminnan jatkuva kasvu, teknologinen nopea kehitys ja kansainvälisesti muuttuvat tuotantomallit asettavat alan henkilöstölle, tuotannon suunnittelulle sekä johtamiselle uusia vaatimuksia. Alan koulutus ei nykyisellään pysty vastaamaan nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ilman merkittäviä kehittämistoimenpiteitä.

StageRight-hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja parantaa alalla työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista sekä mahdollisuutta osallistua elinikäisen oppimiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää täydennyskoulutusjärjestelmä, jonka kautta ilman tutkintoa olevat esitys- ja teatteritekniikan alalla työskentelevät saavat koottua itselleen tarpeen mukaan osatutkintoja tai tutkinnon. Työelämän tarpeisiin vastaava täydennyskoulutusmalli suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten, työelämän edustajien ja alan järjestöjen kanssa siten että yhä useamman työelämässä olevan olisi helpompi hankkia tutkinto tai päivittää osaamistaan työelämässä.

Esitystekniikan ammattikorkeakouludiplomi

Vuoden 2020 aikana hankkeessa toteutetaan kaksi esitystekniikka-alan korkeakouludiplomikoulutusta. Korkeakouludiplomikoulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työn tuomiin haasteisiin, kuten uusien teknologioiden osaamiseen, turvallisuusstandardeihin, valmiuksia esimiestyöhön, johtamiseen ja projektinhallintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön.Korkeakouludiplomi on 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka toteutetaan monimuoto- ja verkko-opiskeluna yhteistyössä työelämän kanssa. Suoritettu koulutus on mahdollista hyväksilukea osaksi Esitys- ja teatteritekniikan medianomi AMK -koulutusta.

Esitystekniikkaosaajan korkeakouludiplomi on kokonaisuus, joka tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden täydentää käytännön osaamistaan ajantasaisilla tiedoilla valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikasta, projekti- ja produktiotyöskentelystä ja alan turvallisista työtavoista. Korkeakouludiplomin suorittaminen monipuolistaa osallistujan valmiuksia toimia esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan esitysteknisissä tehtävissä.

Esitystekniikka-asiantuntijan korkeakouludiplomi tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden syventää omaa erityisosaamistaan esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan alalta. Koulutuksen sisällöt voivat sisältää tarpeista riippuen esimerkiksi esimiestaitoja, teknis-tuotannollisia työprosesseja, teknistä suunnittelua, 3D-mallintamista ja edellä mainittuihin liittyviä opintojaksoja.

Lisätietoa

Lue lisää StageRight-hankkeen toiminnasta hankkeen omilta verkkosivuilta

Tero Aalto
Projektipäällikkö
tero.aalto2 [at] metropolia.fi (tero[dot]aalto2[at]metropolia[dot]fi)

Kiika Sarpola
Projektikoordinaattori
kiika.sarpola [at] metropolia.fi (kiika[dot]sarpola[at]metropolia[dot]fi)

StageRight-hanke alkoi kesäkuussa 2019 ja päättyy alkuvuodesta 2021. Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020Logo, jossa Euroopan Unionin lippu