Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (AMK), päiväopiskelu

Seuraavan kerran yhteishaussa keväällä 2025.

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi hallitsee monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen sekä näihin liittyvät työkalut ja käytännöt.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on jatkuvasti valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantotapojen ja esitysmuotojen, kuten striimaus- ja virtuaalitapahtumien asettamia haasteita. Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot.

Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat hänelle arkipäivää. Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomin osaamisessa keskeistä on toimiminen oman alueensa asiantuntijana teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa ja kattava esitystekniikan sekä teknisen suunnittelun tuntemus. Opiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä.

Esitys- ja teatteritekniikan opiskelijat luovat omat asiantuntijaprofiilinsa valinnaisten ja syventävien opintojen sekä projektien kautta. Opiskelijoita tuetaan kansainvälistymiseen sekä opinnoissa että mahdollisella opiskelijavaihdolla tai kansainvälisellä työharjoittelulla.

Esitys- ja teatteritekniikan opintojen sisältö

Kahden ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteritekniikan osa-alueisiin, esittäviin taiteisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytäntöihin. Opintojaksojen sisältöjä ovat mm.

 • valotekniikka
 • äänitekniikka
 • videotekniikka
 • näyttämötekniikka ja -mekaniikka
 • esittävien taiteiden tuntemus ja työprosessit
 • esitysten ja esitystilojen turvallisuus
 • tekninen tuotanto ja suunnittelu
 • projektinhallinta
 • ammattialan ohjelmistot
 • kieli- ja viestintäopinnot

Esitys- ja teatteriteknisen työn moninaisuuden edellyttämä yksilöllinen oppiminen toteutuu opinnoissa projektien, erikoistyöpajojen, harjoittelun ja opinnäytteen avulla kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa. Tällöin on mahdollista syventää osaamista tietyllä osa-alueella tai toisaalta jatkaa osaamisen laaja-alaista kehittämistä.

Erikoistyöpajoissa on mahdollista perehtyä esimerkiksi kaiutinjärjestelmien suunnitteluun, striimaukseen, erikoistehosteisiin, valo-operointiin tai järjestelmäsuunnitteluun. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa keskitytään myös kehittämistyöhön ja innovaatio-osaamiseen.

Tutustu esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä tapahtuma- ja teatterialan työkentän toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa aina ajankohtaisen ja ajantasaisen opetuksen, erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen sekä modernin oppimisympäristön ja -laitteiston. Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoittelua sekä työpajaluonteisesti että oikeissa projekteissa ja tapahtumissa.

Metropolia esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma toimii aktiivisesti myös alan toiminnan kehittämisessä. Viime vuosien aikana alan osaamista ja työturvallisuutta on kehitetty esimerkiksi Stage Right -hankkeessa ja Safe on Stage -hankkeessa. Parhaillaan käynnissä olevassa Skills for Live Tech (S4LT) -hankkeessa kehitetään edelleen alan täydennyskoulutusta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällöissa ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua ajankohtaiseen kehitystyöhön.

Opintojen rakenne

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiopinnot rakentuvat

 • yleisistä perusopinnoista (kieliopinnot, opinnäytevalmiudet)
 • esittävien taiteiden ja esitystoiminnan tuotantoprosessien tuntemukseen tähtäävistä esitys- ja teatteritekniikan perusopinnoista
 • laaja-alaisista valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikan ammattiopinnoista
 • tekniseen suunnitteluun ja tuotantoon keskittyvistä opinnoista
 • ammatillista osaamista soveltavista ja innovaatio-osaamista kehittävistä projektiopinnoista
 • osaamista syventävistä tai laajentavista monialaisista opinnoista
 • työharjoitteluista sekä
 • opinnäytteestä.

Uramahdollisuudet

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitys- ja tapahtumatoiminnan eri kentillä teknisen tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä:

 • tapahtumatekniikassa
 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • live- ja striimituotannoissa
 • pienyrittäjänä ja freelancerina
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa
 • myyntiorganisaatioissa

Tehtävänimikkeitä voivat olla esim.

 • tekninen tuottaja
 • video-operaattori
 • valo-operaattori
 • näyttämöoperaattori
 • tekninen suunnittelija
 • järjestelmäsuunnittelija
 • järjestelmäteknikko
 • käyttöpäällikkö
 • näyttämöpäällikkö
 • äänimestari
 • valomestari
 • valaistusmestari
 • näyttämömestari
 • videomestari
 • käyttömestari
 • striimausteknikko
 • näyttämöteknikko
 • esitysteknikko
 • kiertueteknikko
 • teatteriteknikko
 • valoteknikko
 • ääniteknikko
 • av-teknikko
 • stage manager
 • sound/video/lighting engineer
 • sound/video/lighting operator
 • sound/video/lighting technician

Kysyttävää esitys- ja teatteritekniikan opinnoista?

Voit kysyä myös yhteissähköpostissa

Lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen esitystekniikka [at] metropolia.fi (esitystekniikka[at]metropolia[dot]fi).

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Opintojen aloitus esitys- ja teatteritekniikassa

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa.