Eveliina Pölönen: Metropolia avasi minulle ovet esitys- ja teatteritekniikan luovaan maailmaan

21.3.2023 - 09:35

Eveliina Pölönen, alun perin Itä-Suomen Pohjois-Karjalasta kotoisin, ja sittemmin Helsinkiin muuttanut esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-opiskelija on päässyt Metropolian Ammattikorkeakoulussa toteuttamaan pitkäaikaisia unelmiaan. Eveliina aloitti opiskelun Metropoliassa syksyllä 2021 esitys- ja teatteritekniikan AMK-tutkintolinjalla.

“Teatteri- ja esitystekniikan tutkinto-ohjelma yhdistää intohimoni tekniikkaan ja taiteisiin sekä esittävään taiteeseen ja musiikkiin. Olenkin opintojeni aikana päässyt toteuttamaan omia unelmiani”, kertoo Eveliina.

Eveliinalle tekniikan ja taiteiden yhdistäminen on ollut intohimo nuoruudesta lähtien. Ennen opintojaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa Eveliina opiskeli musiikkilinjalla Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiossa. Taustalla on myös teknisempiä sähkötekniikan kandiopintoja. Peruskoulun musiikkiluokalla Eveliina kokeili omien sanojensa mukaan lähes kaikki saatavilla olleet soittimet. Instrumentaalisista soitinkokeilusta syntyi kipinä musiikin ja taiteiden yhdistämisestä tekniikkaan.

Eveliina Pöllänen töissä Assemblyssa.

Eve Assembly Summer -22 -tapahtumassa tapahtumatyöntekijänä. Kuva: Otto Jahnukainen.

“Musiikkiluokalla minulle heräsi vahva kiinnostus tekniikkaa kohtaan ja siihen, miten erilaisia ääniä voi soittaa ja saada kuuluviin erilaisilla teknisillä tavoilla. Aloinkin tekemään vapaamuotoisesti DJ-keikkaa jo 14-vuotiaana”, muistelee Eveliina.

Eveliina päätti lähteä opiskelemaan esitys- ja teatteritekniikkaa pääkaupunkiseudulle ja ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjosi kyseisiä tutkinto-opintoja Helsingissä Arabian kampuksella. Ilokseen Eveliina pääsi sisään ensiyrittämällä. Monia paikkakuntia kokeneena seikkailijana Helsinki ja erityisesti Metropolian Arabian kulttuurikampus tuntuvat nyt kodinomaisilta ympäristöiltä.

“Metropolian sijainti Helsingin sykkeessä on aivan upea juttu minulle”, kertoo Eveliina.

Metropolian avulla jalka oven väliin esitys- ja teatteritekniikan maailmaan

Esitys- ja teatteritekniikan opinnoissa mielekkäintä Eveliinalle on ollut teorian yhdistäminen käytännön työhön sekä työharjoittelujaksoihin.

“Heti kun teoriatietämys on hyvällä tasolla, täällä pääsee näpertämään oikeiden laitteiden kanssa, joka on sopinut minulle loistavasti. Käsillä tekeminen viehättää minua ja opintojen aikana pääsee simuloimaan työelämää turvallisesti, joka lisää varmuutta tulevaa työelämää ajatellen”, sanoo Eveliina hymy huulillaan.

Esitys- ja teatteritekniikan tutkintolinjalla opetellaan esitysteknisen laitteiston käyttöä kuten valo- ja äänitekniikkaa, miksereitä ja valopöytiä. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa projektinhallintaa sekä kieli- ja viestintäopintoja. Metropoliassa opiskelun tukena käytettävä laitteisto vastaa pitkälti vastaavaa työelämän laitteistoa. Eveliina on päässyt viemään ammattikorkeakoulussa opittuja asioita nopeasti käytäntöön työelämäprojektin harjoittelujaksoilla. Keväällä 2023 Eveliina suoritti harjoittelujakson Kuopion kaupunginteatterissa. Eveliina kertoo esitys- ja teatteritekniikan tutkintovastaavan olleen korvaamaton apu sopivan projektipaikan löytämisessä.

“Valmiiksi jo itkettää harjoittelujakson loppuminen, olen nauttinut tästä enemmän kuin mistään muusta opintojen aikana. Metropolia on auttanut minua verkostoitumaan alan konkareiden kanssa, eikä minulla ole tarvinnut olla valmiita kontakteja suhteellisen pieneen suomalaisen teatterimaailman verkostoon”, kertoo Eveliina.

Luova korkeakouluyhteisö Arabian kampuksella ja tiivis opiskelijaporukka tukevat opintojen etenemistä

Eveliinan tutkintoryhmässä on yhteensä 12 opiskelijaa. Lukujärjestys koostuu aamu- ja iltapäivän erillisistä segmenteistä. Aamu alkaa yleensä kello 9.30 ja tunnin ruokatauon jälkeen jatkuu iltapäiväosio. Päivät rytmittyvät temaattisesti. Joskus koko päivä saattaa mennä saman aiheen parissa, toisinaan opiskellaan eri aiheita aamu- ja iltapäivällä.

Opetus yhdistelee paljon teoriaa ja käytännön työtä. Eveliina kertookin, että ensin opiskellaan esimerkiksi esitystekniikan teoriaa, jonka jälkeen sitä harjoitellaan käytännössä koulun kalustolla ja simuloidaan tosielämän esitystilanteita. Työelämälähtöisyys näkyy myös siten, että kursseilla on paljon teatteri- ja tapahtuma-alan vierailevia työelämän edustajia jo heti ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Eveliina kiittelee myös Metropolian Arabian kulttuurikampuksen opiskelupuitteita. Kurssitöitä varten Eveliina on hyödyntänyt kampuksen kirjastoa esimerkiksi lukemalla opinnäytetöitä ja alan ammattikirjallisuutta. Lisäksi Arabiassa on peräti kaksi hyvää ruokalaa, joista maukkaat lounaat saa edulliseen opiskelijahintaan.

Joskus Eveliinalle on ollut haastavaa pysyä aikataulussa etenkin hektisinä aikoina, mutta tiivis opiskelijaporukka on auttanut opinnoissa eteenpäin. Opinnot ovat Eveliinan mukaan opiskelijan tarpeisiin mukautuvia ja tarvittaessa opiskeluaikataulua voidaan räätälöidä. HOPS-suunnittelussa Eveliina nimeää päivätoteutuksen ohjaavan opettajansa suureksi avuksi sopivan opiskeluaikataulun muodostamisessa. Eveliina sanookin, että Metropolian puolelta tuki on ollut niin hyvää, kuin se vain on mahdollista.

Opinnot sopivat mainiosti luovista ja teknisistä aloista kiinnnostuneille

Esitys- ja teatteritekniikan opinnoista kiinnostuneille Eveliina vinkkaa alalla pääsevän pitkälle motivaatiolla, uteliaisuudella ja tarmokkuudella. Ja toki kiinnostus esitysteknistä laitteistoa kohtaan auttaa menestymään alalla.

“Kuvaan itseäni taidenörtiksi, ja se on itselleni kaunis ilmaisu. Koen tavallaan, että koko elämäni on valmentanut minua tätä hommaa varten ja pääsykokeetkin menivät nappiin. Olen juuri siellä, missä minun tuleekin olla. On hyvä muistaa, että kukaan ei ole mestari valmiiksi ja Metropoliassa autetaan oman ammattitaidon kehittämisessä juuri niin paljon kuin tarvitsee”, kannustaa Eveliina.

Esitys- ja teatteritekniikan AMK-opinnot Metropolian Arabian kulttuurikampuksella

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä asiantuntija-, operointi- ja suunnittelutehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa ja erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi hallitsee monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämötekniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen sekä näihin liittyvät työkalut ja käytännöt. Opiskelukampuksena toimii Metropolian Arabian kulttuurikampus Helsingissä.

Tutustu esitys- ja teatteritekniikan AMK-opintoihin