Jussi Kaatrasalo: ”Uudesta esitys- ja teatteritekniikan YAMK-tutkinnosta johtajuusoppeja ja verkostoja”

10.5.2023 - 11:30

Jussi Kaatrasalo on Metropolian pitkän linjan kasvatti. AMK-medianomin tutkintonsa hän sai valmiiksi vuonna 2021, jonka jälkeen työelämä vei mukanaan. Kun Jussi muutamaa vuotta myöhemmin huomasi Metropolian tutkintotarjontaan tulleen ihkauuden ylemmän korkeakoulututkinnon esitys- ja teatteritekniikan saralta, oli ajatus selvä: tänne hän hakisi. Metropolian entuudestaan tyytyväisenä alumnina Jussille oli loogista jatkaa ylempään AMK-tutkintoon samassa talossa avoimen AMK:n polkuopintojen myötä.

”Olin valtavan tyytyväinen jo aiempaan tutkintooni Metropoliassa. Seuraavaa vaihetta eli ylempää tutkintoa lähdin opiskelemaan heti, kun siihen oli mahdollisuus. Metropoliassa asiat myös YAMK-opiskelijan silmin ovat toimivia intranetistä opintojen suunnitteluun. Opiskelijapalvelut sujuvat kaikin puolin jouhevasti”, kertoo Jussi ilahtuneena.

Keväällä 2024 valmistumista tavoitteleva Jussi arvelee, että YAMK-tutkintoon valmistuttuaan hän saattaa edelleen jatkaa opintoja. Jussin sydäntä lähellä ovat jatkuva oppiminen, oman osaamisen kehittäminen ja oppimiskyvyn ylläpitäminen. Julkisen alan työntekijänä YAMK-tutkinto antaa myös muodollisen pätevyyden edetä tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa.

Kasvokuva Jussi Kaatrasalosta.

Kuvassa Jussi Kaatrasalo

Metropolia pääkaupunkiseudun ainoa esitys- ja teatteritekniikan korkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudun ainoa esitys- ja teatteritekniikan koulutuksen järjestäjä. Työelämässä arvostetaan Metropolian tutkintoja korkealle: niitä pidetään hyvin työelämälähtöisinä ja korkeakoulu nähdään alan aktiivisena kehittäjänä ja vaikuttajana. Esitys- ja teatteritekniikan tutkinnossa työelämäsuhteet ja verkostot ovat laajat ja uusista koulutusavauksista tiedotetaan aktiivisesti. Iso joukko Metropolian alumneja työskenteleekin alan asiantuntijatehtävissä.

Metropolian lukuisat esitys- ja teatteritekniikan työelämäkumppanuudet pitävät sisällään muun muassa tunnettuja tapahtuma-alan yrityksiä, teattereita sekä kulttuuritaloja. Työpaikka voi löytyä mistä tahansa tapahtuma-alan organisaatiosta, joissa esitetään ja joissa tekniikka on mukana. Koronavuosien jälkeen ala on vahvassa kasvussa ja tarjoaa tuleville ammattilaisille hyvin mielenkiintoisia uramahdollisuuksia. Suuri osa Jussi opiskelukavereista tulee teattereista ja tapahtuma-alan yrityksistä.

Jussi kertoo, että hänen koulutusohjelmassaan opiskelu on hyvin työelämälähtöistä ja työssäkäyvien opiskelijoiden tilanne on otettu huomioon. Aikataulut joustavat, ja selkeä runko oli näkyvissä heti tutkintoon hakeutuessa. Luentoja on keskimäärin joka toinen viikko puolikas päivä, joten aikataulut ja työpäivät pystyy joustavasti rytmittämään. Monista luennoista saa myös jälkikäteen tallenteen.

Jussi nostaa opinnoista mielekkäämmäksi asiaksi ryhmätyöt ja -keskustelut. Esimerkiksi viime syksynä kurssilla pohdittiin ajankohtaisia ajan ilmiöitä organisaation näkökulmasta. Monet työskentelevät positiossaan omassa organisaatiossaan hyvinkin yksin, joten kokemusten ja näkemysten jakaminen luo pohjan oman verkoston luomiselle. Tämä on myös yksi motivaatio opiskeluun: verkostot jäävät elämään opintojen jälkeenkin, ja monista muodostuu pitkäikäisiä kumppanuuksia.

”Meitä on ryhmässä 16 hengen tiivis porukka, ja on hienoa, että luennoilla törmää alan huippuammattilaisiin. Voin luvata, että opiskelijakollegoiden väliset keskustelut ovat valtavan hedelmällisiä oppimiskokemuksia”, Jussi kuvailee.

Tutkinnon sisällöissä pääosaan pääsevät johtamiseen, organisaatiokulttuuriin ja organisaation kehittämiseen liittyvät teemat. Agendalla on paljon johtamista ja organisaatioteoriaa, joka on aiemmista alan opinnoista pitkälti puuttunut. Jussin mukaan johtajuusopinnoista on suuri apu myös vankan substanssiosaajan työkalupakkiin. Hän suositteleekin YAMK-tutkintoa henkilölle, joka syttyy johtamisesta sekä organisaation, prosessien ja oman alansa kehittämisestä.

Omaa organisaatiota tukeva kehittämisprojekti

Yksi osa kevään opintoja on ollut omaan organisaatioon keskittyvä kehittämisprojekti, jossa pyritään kehittämään tuotantoprosessia. Kehittämisprojekteja arvioidaan opiskelijoiden kesken ristiin, ja tämä antaa hurjasti syvyyttä oppimiskokemuksiin. Kaikki kehittämissuunnitelmat ovat lähestymistavoiltaan hyvin konkreettisia ja työelämää palvelevia. Jussi näkee, että samat haasteet nousevat usein esiin yrityksestä riippumatta, ja alan kehittäminen valtakunnallisesti on tärkeää. Siksi on olennaista ymmärtää valtakunnallisesti juuri niitä haasteita ja kehittämiskohteita, jota opinnoissa käsitellään.

”Lehtorit ja opettajat ovat olleet loistavia! Tutkinnosta Tero Aalto kumppaneineen on aivan mahtavasti onnistunut rakentamaan kilpailukykyisen tutkinnon. Sisällöt on huolellisesti valmisteltu ja toteutettu. Sanoisin, että hatunnoston arvoinen suoritus, erityisesti kun kyseessä on täysin uusi tutkinto”, hehkuttaa Jussi.

Jussi on työskennellyt tapahtuma-alalla yli 20 vuotta ja vastaa tällä haavaa Keudan tapahtuma- ja kokouspalveluista palvelupäällikön roolissa. Työpaikalla on äskettäin otettu käyttöön uusi tuotantoprosesseihin liittyvä järjestelmä, jota Jussi tarkastelee omassa kehittämisprojektissaan. Jussi kertoo, että jo YAMK-opintoihin hakeutuessa opinnäytetyön aihe tuli olla suunnitteilla. Tälle on syynsäkin, sillä opinnäytetyö kulkee jatkuvasti mukana läpi YAMK-opintojen.

”Opinnäytetyössäni pohdin esitysteknisen työlainsäädännön ja työehtosopimusten regulaatiota esitysteknisen alan näkökulmasta. Aihe on konkreettinen ja ajankohtainen, sillä julkisella sektorilla odotetaan KV-tessiä, joka heikosti huomio kulttuurialaa. Käytännössä kyse on siitä, miltä alan työehtosopimukset näyttävät työntekijän kulmasta, ja alalla toimivana koen erilaisten säännösten tutkimisen hurjan mielenkiintoisena”, selittää Jussi.

Esitys- ja tapahtumateknisen näkökulmasta tapahtumateollisuus on kasvava ala, ja Jussin mukaan osaajia tarvitaan enemmän kuin maassa tällä hetkellä koulutetaan. Jussi on toiminut Metropoliassa myös tuntiopettajana kouluttaen tulevia medianomeja hankintaprosessien saloihin.

”Tein AMK-opinnoissani kehittämisprojektin medianomin hankintaosaamiseen liittyen. Tämän pohjalta rakensin erikoiskurssin ja olen innoissani, kun minut kutsuttiin jakamaan asiantuntemustani Metropoliaan”, päättää Jussi.

Esitys- ja teatteritekniikan YAMK-tutkintoa opiskellaan Arabian kulttuurikampuksella

Esitys- ja teatteritekniikan ylempi AMK-tutkinto tarjoaa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan pätevöityneille ammattilaisille mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan erityisesti johtamis-, esihenkilö- ja kehittämistyössä. Tutkintoon valmistunut opiskelija kykenee vaativiin teknis-taiteellisen työn tehtäviin. Opintojen aikana opiskelija kehittää jatkuvan oppimisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä kykyään ohjata ja johtaa uudistavaa ja kehittävää toimintaa.


Lue lisää:

Esitys- ja teatteritekniikka, ylempi AMK