Maanmittaustekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tavoitteet

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin. Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt

Tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa intensiivijaksoina, ensisijaisesti perjantaisin ja lauantaisin. Tämän lisäksi opetusta voidaan järjestää myös etäopetuksena. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti Myllypuron kampuksella, Helsingissä.

Sisältö

Maanmittaustekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot muodostuvat kaikille pakollisista yhteisistä opinnoista (15 op), syventävistä ammatillisista opinnoista (10 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Osana tutkintoa opiskelija kirjoittaa myös opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tutkinnon yhteiset opinnot koostuvat tietomallinnuksesta, kiinteistöinsinöörin tehtävistä sekä tutkimusvalmiuksien opinnoista. Lisäksi opiskelija voi ammatillisissa opinnoissaan valita oman kiinnostuksen ja urakehityksen mukaisesti opintoja kiinteistöarvioinnin, maankäytön suunnittelun ja kaupunkimallinnuksen alalta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua ulkomaille suuntautuvalle ekskursiolle. Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää opintoja joko Metropolian omasta tai muiden korkeakoulujen ylemmän korkeakouluopetuksen tarjonnasta.

Työkenttä

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä ammattialan osaamisen lisäksi tietoteknisten valmiuksien kehittyminen monipuolistaa toimintamahdollisuuksia.

Asiantuntijatehtävissä opinnäytetyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden aktiivisesti kohdentaa omaa kehittymistä; uuden osaamisalueen voi ottaa haltuun tai vahvimmalla osaamisalalla voi kehittyä eritysasiantuntijaksi – lähtökohtaisesti työnantajan kanssa yhteistyössä.

Tutkinto mahdollistaa sijoittumisen sellaisiin viranomaistehtäviin ja virkoihin, joihin edellytetään tutkinnon tuottamaa muodollista pätevyyttä.