Maanmittaustekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Maanmittaustekniikan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteet

Koulutus antaa ajankohtaista tietoa alan uudistuvista kehityssuunnista. Opiskelun myötä opiskelijan teoreettiset valmiudet paranevat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin maanmittausalan kehitystehtäviin. Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt

Tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa intensiivijaksoina, ensisijaisesti perjantaisin ja lauantaisin. Tämän lisäksi opetusta voidaan järjestää myös etäopetuksena.

Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti Myllypuron kampuksella, Helsingissä.

Koulutuksen sisältö

Maanmittaustekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot muodostuvat

 • kaikille pakollisista yhteisistä opinnoista (15 op)
 • syventävistä ammatillisista opinnoista (10 op) sekä
 • vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Osana tutkintoa opiskelija kirjoittaa myös opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Tutkinnon yhteiset opinnot koostuvat tietomallinnuksesta, kiinteistöinsinöörin tehtävistä sekä tutkimusvalmiuksien opinnoista. Lisäksi opiskelija voi ammatillisissa opinnoissaan valita oman kiinnostuksen ja urakehityksen mukaisesti opintoja kiinteistöarvioinnin, maankäytön suunnittelun ja kaupunkimallinnuksen alalta.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua ulkomaille suuntautuvalle ekskursiolle.

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää opintoja joko Metropolian omasta tai muiden korkeakoulujen ylemmän korkeakouluopetuksen tarjonnasta.

Tutustu maanmittauksen ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Työkenttä

Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä ammattialan osaamisen lisäksi tietoteknisten valmiuksien kehittyminen monipuolistaa toimintamahdollisuuksia.

Asiantuntijatehtävissä opinnäytetyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden aktiivisesti kohdentaa omaa kehittymistä; uuden osaamisalueen voi ottaa haltuun tai vahvimmalla osaamisalalla voi kehittyä eritysasiantuntijaksi – lähtökohtaisesti työnantajan kanssa yhteistyössä.

Tutkinto mahdollistaa sijoittumisen sellaisiin viranomaistehtäviin ja virkoihin, joihin edellytetään tutkinnon tuottamaa muodollista pätevyyttä.

Kysyttävää maanmittaustekniikan YAMK-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Tekniikka

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Maanmittaustekniikan YAMK-opintojen aloittaminen

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa.