Maanmittaustekniikka, insinööri (AMK)

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen ammattiala. Maanmittareiden työnkuvaan kuuluu maastotietojen ja kiinteistötietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Rakentaminen, maan omistus ja maankäytön suunnittelu edellyttävät näiden järjestelmien luotettavaa toiminnallisuutta.

Kaksi opiskelijaa, joilla on yllään huomioliivit, laittavat maanmittauksen opinnoissa käytettävää dronea toimintakuntoon ulkona.
Drone-harjoitus.

Tänä päivänä näiden tehtävien suorittamiseen maanmittarit käyttävät uusinta tekniikkaa, kuten

 • ilmakuvauskoptereita (dronet)
 • laserkeilaimia
 • GPS-kartoituslaitteita ja
 • erilaisia 3D-mallinnus-, suunnittelu- ja laskentaohjelmistoja.

Samoin paikkatiedon keruu ja analysointi kuuluvat maanmittarien taitoihin. Kiinteistötoimitukset (lohkomiset, tietoimitukset jne.) ja maankäytön suunnittelu ja kaavoitus vaativat omat työkalunsa, kuten kiinteistöjä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö, yhdyskuntatalouden ymmärrys sekä maankäytön suunnittelun periaatteiden hallintaa. Näitä asioita ja taitoja opiskelijat kartuttavat opintojensa edetessä.

Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä opiskelijat ovat oppineet yllä mainittujen teknisten valmiuksien lisäksi taitoja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta sekä ennakkoluulottomuutta. Samoin opintojen aikana opitaan monissa tehtävissä edellytettävää yritteliäisyyttä ja taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä.

Tykkäätkö ulkoilusta ja kartoista? Opiskele maanmittausalaa

Maanmittauslaitoksen Tykkäätkö ulkoilusta ja kartoista? Opiskele maanmittausalaa -video esittelee maanmittaustekniikan parhaita puolia.

Opintojen sisältö

Koulutuksen painopistealueita ovat

 • mittaus- ja kartoitustekniikka
 • paikkatietotekniikka
 • kiinteistötekniikka
 • ympäristön ja maankäytön suunnittelu.

Teorialuentojen lisäksi on käytännön harjoituksia, kuten maastomittauksia ja erilaisten mittaus- ja kartoituslaitteiden, kuten dronet, GPS-kartoitussauvat, takymetrit ja laserkeilaimet (kuvassa laserkeilattu laivan hylky) sekä alan ohjelmistojen käytön oppimista.

Opintojen aikana perehdytään myös projektimuotoiseen työskentelyyn ja osa töistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Opintoihin kuuluva innovaatioprojekti tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa. Näin opinnot tuodaan lähemmäksi tulevaa työelämää jo opintojen alkuvaiheessa.

Tutustu maanmittaustekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opinnot toteutetaan päiväopintoja ja opiskelijoilta edellytetään läsnäoloa kaikkina opetusviikkoina. Tällä hetkellä maanmittaustekniikassa ei ole tarjolla monimuoto-opintoja.

Ensimmäisen vuoden opintoja voi suorittaa väyläopintoina, minkä jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Avoimen AMK:n väylän kautta. Väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi.

Työelämään pääsee tutustumaan myös harjoittelun aikana, josta osan voi suorittaa jo ensimmäisen opintovuoden jälkeen.

Kansainvälisistä asioista kiinnostuneille tarjolla on ollut mahdollisuus opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Maanmittarien työllistyminen

Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialoille. Maanmittausinsinöörejä työskentelee mm. Maanmittauslaitoksessa, kunnissa ja kaupungeissa, yksityisissä konsulttitoimistoissa sekä ohjelmistotaloissa.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Voi todeta, että kaikki valmistuneet ovat saaneet koulutustaan vastaavaa työtä heti valmistumisen jälkeen, sillä alalla on työvoimapula.

Työtehtävät ovat monipuolisia, mm.

 • maasto- ja rakennusmittaus
 • kartoitustehtävät
 • paikkatieto
 • sovelluskehitys ja ohjelmointi
 • ympäristönsuunnittelu
 • kiinteistötehtävät
 • kaavoitus
 • geodeettisen laskenta
 • hallinnolliset ja esimiestehtävät

Kysy tutkintovastaavalta maanmittaustekniikan tutkinnosta ja opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta maanmittaustekniikan opintoihin hakemisesta ja opiskelusta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Maanmittaustekniikan päiväopintojen aloitus

Tervetuloa aloittamaan Maanmittaustekniikan päiväopinnot elokuussa 2024. Onnea ja menestystä opinnoissasi!

Maanmittaustekniikan päiväopinnot aloittaa syksyllä 2024 kaksi ryhmää: yhteishaun kautta valittu ryhmä ja joustavien ja erillishakujen kautta valittu ryhmä. Valitse alta oma ryhmäsi ja lue sen ohjeet huolellisesti ja toimi ohjeiden mukaan.