Juho Syrlin lähti opiskelemaan vanhempiensa jalanjäljissä maanmittaustekniikan AMK-tutkintoa rakennusalan heikentyessä

21.2.2024 - 17:50

Selfie silmälasipäisestä nuoresta henkilöstä.Juho Syrlin siirtyi työelämään rakennusalalle heti ylioppilasvuonnaan 2020. Kun rakennusalan työtilanne heikentyi ja Juho joutui hetkeksi työttömäksi, päätti hän etsiä uusia haasteita opiskelun kautta. Juho päätteli rakennus- ja maanmittausalan olevan hyvin samankaltaiset aloina, ja hän päättikin hakea maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaksi Metropoliaan keväällä 2023.

Juho ei valinnut maanmittaustekniikkaa sattumalta. Hänen äitinsä on työskennellyt maanmittausalalla Neuvostoliitossa, ja isä puolestaan on työskennellyt pitkään rakennusalalla. Perheen omistamat vaakituslaitteet ja laserit kiehtoivat Juhoa, ja mökillä huomatut tieongelmat herättivät hänessä kiinnostuksen taustalla vaikuttaviin maanmittausasioihin. Vaikka opiskeluvaihtoehtona oli myös rakennusala, Juho on ollut hyvin tyytyväinen valintaansa maanmittarina. Hän näkee maanmittauksen vakaampana alana, joka ei ole yhtä suhdanteista riippuvainen.

Maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen ammattiala. Maanmittareiden työnkuvaan kuuluu maastotietojen ja kiinteistötietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi on mahdollista päästä työskentelemään rakentamisen ja kaavoituksen parissa. Metropolian opinnoissa on teorian lisäksi paljon käytännön harjoituksia, kuten maastomittauksia ja erilaisten mittaus- ja kartoituslaitteiden sekä alan ohjelmistojen käytön oppimista.

Vaihtelevat opinnot ja konkreettiset projektit tekevät opiskelusta mieluisaa

Ensimmäisen vuoden aikana Juho on päässyt tekemään mielenkiintoisia mittausprojekteja ja osallistumaan ryhmätöihin, mikä on yhdistänyt opiskelijaryhmää. Muiden opiskelijoiden taustat ovat Juhon mukaan hyvin erilaisia, ja suurimmalla osalla on jonkinlaista työuraa takana. Monilla on entuudestaan työkokemusta samankaltaisilta aloilta, ja jotkut ovat halunneet myös vaihtaa ihan toiselta alalta maanmittauksen pariin.

Opiskelun mieluisinta antia Juholle on ollut alan vaihtelevuus ja mahdollisuus syventyä opiskeltaviin aiheisiin kunnolla. Opiskelupäivät ovat monipuolisia: välillä on pitkiä luentopäiviä, välillä lyhyempiä päiviä ja vapaapäiviä. Töiden tekeminen koulun ohella onnistuu myös ja opettajien kanssa pystyy sopimaan hyvin tehtävien palautuksista. Vastuu omasta tekemisestä ja omista aikatauluista ovat tärkeä osa opiskelijan opiskelujen sujuvuutta. Juho kertoo opettajien ja lehtoreiden olevan ammattitaitoisia ja kannustavia. Ryhmätyöt ovat myös olleet mukavia, ja hän odottaa innolla tulevaa Metropolia Minno-projektia.

Myllypuron moderni hyvinvoinnin rakentajien kampus ja oppimistilat ovat olleet Juhon mukaan hyödyllisiä. Erityisesti erilaiset opiskelulle ja ryhmätöille tarkoitetut rauhalliset tilat ovat olleet ahkerassa käytössä. Kampuksella on käytössä myös paljon erilaista modernia tekniikkaa, esimerkiksi rakennustekniikan arkkitehtien ja maanmittausinsinöörien yhteisessä rami-luokassa pääsee hyödyntämään virtuaalitodellisuutta osana opintoja. Kampus on laaja ja viihtyisä, ja kirjastosta on löytynyt kaikki tarvittavat oppikirjat lainattavaksi e-kirjoina.

Maanmittaus työllistää hyvin jo opintojen aikana

Juho kertoo olleensa tyytyväinen alavalintaansa. Opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, ja opiskeluporukka on mukava. Hän toivoo, että maanmittausalalle löytyisi enemmän opiskelijoita, sillä moni ei edes tiedä koko alasta. Juho kokee, että Metropolia antaa kilpailukykyisen tutkinnon työelämään.

- Metropolian lehtoreille on sydämen asia, että kaikki valmistuvat ja osaaminen korkealla taitotasolla. Työllisyystilanne alalla on hyvä, ja ensimmäisen vuoden opiskelijoillekin tarjotaan kesätöitä esimerkiksi mittausten parissa, kertoo Juho.

Juholla itsellään ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, mutta toimitusinsinöörin työ kiinnostaa tulevana urana. Hän suosittelisi maanmittaustekniikan opintoja niille, jotka ovat luonnonläheisiä ja kiinnostuneita geotekniikasta, mittauksista sekä matematiikasta. Alalle voi siirtyä myös rakennusalan ammattilaisena, ja se tarjoaa lisää mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

Lue lisää maanmittausinsinöörin tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista