Ajoneuvotekniikka AMK, päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Autoalan ammattilaiseksi

Oletko kiinnostunut työskentelystä ajoneuvojen parissa? Metropolia on Suomessa edelläkävijä ympäristömyönteisemmän autoilun kehittäjänä. Vähäpäästöiset polttomoottorit, hybridit ja sähköautot ovat Metropoliassa arkipäivää. Kouluttaudu siis insinööriksi (AMK) ja löydä paikkasi autotekniikan huipulta.

Opi monialaisissa projekteissa!

Ajoneuvotekniikan tutkintoon sisältyy erilaisia ja -laajuisia autoprojekteja, joista laajin on yritystoimeksiantona tehtävä innovaatioprojekti. Heti opintojen alussa johdantoprojektissa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan sähkökäyttöisen kilpa-ajoneuvon.

Oletko jo tutustunut Biofore konseptiautoon? Se on esimerkki laajasta projektista, joka on toteutettu yhteistyössä auto- ja konetekniikan sekä muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Biofore-konseptiauto

Katso mitä ajoneuvo- ja konetekniikan sekä muotoilun opiskelijat yhteistyössä UPM:n kanssa ovat saaneet aikaan Biofore-autoprojektissa.

Autotekniikka kehittyy jatkuvasti

Ajoneuvotekniikka tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen lukuisille eri autotekniikan toimialoille. Koulutuksemme tapahtuu innostavassa ympäristössä ja innokkaiden opiskelukavereiden ympäröimänä. Opintojen sisällöt vastaavat työelämän haasteisiin ja opetus on suunniteltu yhdessä autoalan yritysten kanssa. Opinnoissa yhdistyy vahva matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen käytännönläheisyyteen ja tekemällä oppimiseen.

Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina. Lähiopetus ajoittuu pääsääntöisesti klo 8 - 16 välille. Koulutus sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä, ohjattua itseopiskelua sekä verkko-opintoja.

Suunnittele oma opintopolkusi

Opintojen alussa keskityt luomaan vahvan luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen. Perehdyt ajoneuvon tekniikkaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Opiskelet lisäksi viestintää ja kieliä sekä yritystoimintaan liittyviä asioita. Ensimmäisenä vuonna valitset syventäväksi ammattialaksi ajoneuvojen jälkimarkkinoinnin, autosähkötekniikan tai ajoneuvosuunnittelun. Toisena ja kolmantena vuonna perehdyt valitsemasi ajoneuvotekniikan syventävän ammattialan asioihin, mikä kattaa reilun viidenneksen tutkinnon laajuudesta. Kolmantena tai neljäntenä vuonna voit valita itseäsi kiinnostavan valinnaisen opintokokonaisuuden tutkintoosi. Opinnot sisältävät myös työharjoittelua, jota voit suorittaa joustavasti kesäisin tai opintojen loppuvaiheessa. Monialainen Metropolia tarjoaa paljon vaihtoehtoja tehdä opintopolusta persoonallinen.

Ajoneuvojen jälkimarkkinointi

Jälkimarkkinointipainotteisen autoinsinöörin tutkinnon jälkeen työpaikkasi on automaahantuojan tai autoliikkeen palveluksessa, esimerkiksi korjaamo-, huolto-, tai varaosapäällikkönä. Seuraat autotekniikan kehitystä aitiopaikalta ja olet päivittäin yhteydessä ulkomaiseen päämieheesi. Viihdyt asiakaspalvelussa ja haluat luoda uraa omien ansioittesi kautta.

Jälkimarkkinoinnin opintoihin kuuluu paljon työssäoppimista. Opinnoissa korostetaan asiakaspalvelun ja esimiesvalmiuksien sekä korjaamon toiminnan ja talouden osaamisen kehittymistä.

Autosähkötekniikka

Vain Metropoliassa pystyt suuntautumaan sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan autoinsinöörin opinnoissa. Autosähköinsinöörinä olet autoalan tarvitsema uuden tekniikan asiantuntija. Olet syvällisesti perehtynyt sekä sähkötekniikkaan että ajoneuvojen tulevaisuuden ratkaisuihin. Auton informaatiojärjestelmät ja mekatroniikka ovat ominta alaasi.

Autosähköinsinöörin monipuolinen koulutus mahdollistaa laaja-alaisen työuran. Voit toimia ajoneuvojen sähkösuunnittelijana, vastata teknisestä kaupasta, koulutuksesta tai jälkimarkkinoinnin moninaisista tehtävistä.

Ajoneuvosuunnittelu

Syvällinen kiinnostus autoja kohtaan saa sinut valitsemaan ajoneuvojen tekniikkaan painottuvan insinöörin uran. Haluat asiantuntijaksi, joka tuntee kehittyvän autotekniikan läpikotaisin, hallitsee suunnitteluperusteet ja osaa myös soveltaa tietojaan. Opiskeluaikaiset autoprojektit ja aktiivinen työskentely autolaboratoriossa tarjoavat oivan harjoittelukentän, jossa opit toimimaan tiimissä ja saat tuntuman yritysmaailmaan. Ajoneuvosuunnittelusta työllistyy enimmäkseen automaahantuojalle tai merkkiliikkeeseen. Suomessa on myös runsaasti erilaista ajoneuvojen valmistusta, joiden suunnittelutehtäviin ajoneuvosuunnittelun suuntautuminen antaa monipuoliset valmiudet työllistyä.

Opiskelijoiden kokemuksia

”Olen ollut aina kiinnostunut autoista, varsinkin hybridiajoneuvoista ja sähköautoista ja näin, että autosähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto oli paikka päästä opiskelemaan niitä lisää”, Ajoneuvotekniikan opiskelija Petri Härkönen kertoo. Videolla Petri kertoo ajoneuvotekniikan opiskelusta Metropoliassa.