Ajoneuvotekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Ajoneuvotekniikan ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ajoneuvotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu ensisijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Opinnot antavat sinulle ajoneuvotekniikan uusinta ja syvällistä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Ajoneuvotekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta vaativasta kehitysprojektista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot ovat pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin, noin kolmen viikon välein.

Tutkinnon suorittamisen kesto on 1,5 - 2 vuotta.

Sisältö

Ajoneuvotekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskeisiä sisältöjä ovat

  • ajoneuvotekniikan syvempi ammatillinen osaaminen 15 op sekä
  • syventävä liiketoimintaosaaminen 10 op.

Sinulla on mahdollisuus suunnata opintoja oman urasuunnitelman mukaisesti. Halutessasi voit korvata näistä opinnoista 5 op vapaasti valittavalla opinnolla. Tutkinto sisältää lisäksi tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamisen opintoja 5 op.

Ajoneuvotekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy laaja (30 op) tutkimuksellinen kehittämishanke, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Opinnäytetyö toteutetaan kehittämis- tai toimintatutkimuksena, johon kuuluu kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyöprosessin lopuksi arvioidaan työn tulosten hyöty käytännössä. Lähtökohtaisesti opinnäytetyö tehdään omalle työnantajalle.