Perustiedot

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Sairaanhoitajana

Sairaanhoitajan työsi on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa

  • kohtaat aikuisia, lapsia, perheitä ja vanhuksia heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä
  • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
  • työtehtäviisi kuuluvat lisäksi erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävät
  • pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset työskentelymahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla. Se on ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä avaa sinulle ovet mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin myös Suomen ulkopuolelle. Sinulla on hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Työpaikkasi

Työpaikkasi voi olla sairaalan eri vuodeosastoilla, poliklinikoilla, leikkaus- ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, sairaanhoitajan vastaanotolla, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeissa tai lääkäriasemilla. Sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinnosta valmistuvana työllistyt hyvin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai yksityiselle terveydenhuollon sektorille.

Sairaanhoitotyön opinnot sisältävät teoriaa ja käytäntöä

Opinnot muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, moniammatillisista ja koulutusohjelmarajat ylittävistä innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Hyödynnämme opetuksessa monipuolisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetus tapahtuu simulaatio- ja laboraatio-opintoina sekä kontaktipäivinä Metropolian Myllypuron uudella kampuksella. Osa teoriaopinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.

Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnon profiili on akuuttihoitotyön asiantuntija. Metropolia valmistaa sairaanhoitajia, joilla on vahva osaaminen akuuttihoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Tutkinto antaa valmiudet toimia akuutti hoitotyön asiantuntijana eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden akuuteissa hoitotyön muuttuvissa tilanteissa.

Valmistuvilla sairaanhoitajilla on vahva osaaminen potilaan voinnin arvioinnissa sekä äkillisesti muuttuneiden potilaan tilanteiden hoitamisessa. Opintojen loppuvaiheessa on sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen - opintojakso, jossa voit syventää valitsemaasi osaamista:

  • akuuttihoitotyössä,
  • kliinisessä hoitotyössä,
  • lasten akuuttihoitotyössä,
  • mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyössä
  • omalla valitsemallasi urapolulla.

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Opiskelusi

Opiskelu on päätoimista ja opetus tapahtuu pääosin päivisin. Opetusta voi olla myös iltaisin. Opintoihisi kuuluu teoriaopetusta, erilaisia laboratoriotöitä, verkko-opiskelua, itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa opiskelua sekä erilaisia työpajoja. Jokaisessa opintojaksossa teet myös kirjallisia töitä itsenäisesti ja ryhmässä. Opiskelu Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnossa on ilmaista, mutta muut opintoihin liittyvät kustannukset opiskelija maksaa itse. Näitä ovat mm. matka- ja asumiskustannukset ohjatun harjoittelun tapahtuessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Opiskelu edellyttää Sinulta itseohjautuvuutta ja sitoutumista. Opiskelu on joustavaa ja mahdollistaa osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Opintojen joustavuus vaatii opiskelijalta hyvää ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta, esim. opiskelun ja työn yhteensovittamisessa.

Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksoja on jokaisella lukukaudella. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa toteutetaan 3-vuorotyötä myös viikonloppuisin, johon opiskelijan tulee sitoutua.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Opiskelijoiden kokemuksia

Sairaanhoitaja Anton Dahlström kertoo opinnoistaan

Olen Anton Dahlström, 26-vuotias sairaanhoitaja Helsingistä. Valmistuin Tukholmankadun Metropoliasta joulukuussa 2018 ja työskentelen tällä hetkellä Meilahden päivystyspoliklinikalla. Vapaa-aikaani kulutan mielelläni luonnossa oleskeluun, matkusteluun ja kaikenlaiseen urheiluun, koripallo etunenässä.

Sairaanhoitaja Anton Dahlström

Opinnot Metropoliassa olivat mielenkiintoisia ja ne toteutettiin noin 50/50 lähiopetuksena ja verkossa. Opintojen aikana suoritin myös yhteensä kahdeksan työharjoittelua mahtavan monipuolisissa ja hyvin erilaisissa yksiköissä ja ympäristöissä. Teoriaopinnot tarjoavat kattavan pohjan sairaanhoitajuuteen, mutta koen kuitenkin oppineeni eniten juuri käytännön harjoitteluista. Yksi hienoimmista ja rikastuttavimmista kokemuksista opiskeluaikana olikin ehdottomasti vaihto-opiskelu, jonka pääsin tekemään Ghanassa sikäläisen sairaalan puitteissa.

Potilastyö, ja omasta kokemuksestani etenkin päivystystyö, on monella tapaa tiimityötä. Opintojen aikana teimme useita pari- ja ryhmätöitä ja vaikka joukkueurheilusta saamani valmiudet työskennellä ryhmässä ovat hyvät, sain koulutuksesta paljon lisää työkaluja ja ryhmätyöskentelytaitoni - joita jokaisessa työyhteisössä tarvitaan - kehittyivät huomattavasti. Metropoliasta sain monipuolista ja laadukasta opetusta ja erinomaiset valmiudet työskennellä sairaanhoitajan ammatissa.

Sairaanhoitajalla on varaa valita

Sairaanhoitajan osaamiselle riittää kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ on hoitamista fyysisesti, mutta myös henkisesti. Sairaanhoitaja Anna Malloyn mielestä sairaanhoitaja ei saa menettää omaa uskoaan työhönsä eikä potilaisiin.

Anna Malloy.

Oikeastaan Anna Malloysta, 27, piti tulla toimittaja. Puolivahingossa hän haki myös nykyisen Metropolian englanninkieliseen Nursing-koulutusohjelmaan, ja löysi itsensä muutamaa kuukautta myöhemmin tutustumasta ihmismieleen - ja kehoon. Ensimmäisessä työharjoittelussa varmistui, että oma ala oli löytynyt.

– Ajattelin, että kirjeenvaihtajana voisin auttaa ihmisiä. Sairaanhoitajan työssä auttaminen on vielä konkreettisempaa.

Eteneminen edellyttää jatko-opintoja

Valmistumisensa jälkeen rakkaus vei Annan Yhdysvaltoihin. Suoritettuaan paikallisen sairaanhoitajan lupatentin, Anna sai valita viidestä hakemastaan työpaikasta mieleisensä. Pian hän hoiti potilaista neurologian kuntoutusosastolla coloradolaisessa vuoristosairaalassa.

Englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus antoi hyvän pohjan työskentelyyn ulkomailla: sanat olivat tuttuja ja toimiminen kansainvälisessä ympäristössä tuntui luontevalta. Käytännön hoitotyö oli tuttua, koska sairaanhoitajan koulutuksesta jopa 75 opintopistettä suoritetaan työharjoittelussa.

Suomalaista sairaanhoitajatutkintoa arvostetaan ulkomailla, jopa enemmän kuin kuvitellaan. Anna sai ylennyksen puoli vuotta aloittamisensa jälkeen. Suomessa eteneminen edellyttää yleensä joko ylempää amk-tutkintoa tai hoitotieteen opintoja yliopistossa.

Työ ei sovi yliherkille

Potilaan auttaminen vessatoimissa tai suihkussa ovat jokapäiväistä työtä sairaanhoitajalle.. Sairaanhoitaja on läsnä tilanteissa, joissa useimpia potilaita hävettää. Hoitajan tehtävä on auttaa potilasta tuntemaan olonsa mukavaksi näissäkin tilanteissa. Verta tai eritteitä pelkäävälle työ ei yksinkertaisesti sovi. Eikö Annaa koskaan inhota?

– Kun kunnioittaa potilaita, ei heidän eritteitäänkään vihaa, hän kuvaa.

Työssä kohtaa kuoleman

Sairaanhoitajan työssä ei ole pahinta kuolema, vaan uskon puute. Anna ei halua koskaan menettää uskoaan: hän haluaa auttaa potilaita uskomaan parantumiseen ja haluaa itse tehdä parhaansa potilaiden hyväksi. Silti välillä tekisi mieli sanoa pahasti, kun potilaat vahingoittavat itseään tarkoituksellisesti tai eivät edes yritä. Negatiivinen tunne pitää kuitenkin pitää kurissa.

Tulevaisuudessa Anna haaveilee jatkavansa opintojaan kätilöksi. Sitten ehkä Afrikkaan kehitystyöhön. Toisaalta myös luonnonlääketieteen yhdistäminen länsimaiseen lääketieteeseen kiinnostaisi. Mutta mikäpä siinä, sairaanhoitajana kaikki vaihtoehdot ovat avoimena.

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Miiko Juola kertoo opinnoistaan

Metropoliasta valmistuneet sairaanhoitajat Julia, Johanna ja Pipsa kertovat opiskelustaan

Janina Viitasaari on vuoden 2019 Queen Silvia Nursing Award stipendiaatti

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Janina Viitasaari on valittu vuoden 2019 Suomen Queen Silvia Nursing Award stipendiaatiksi ideallaan ”Interaktiivinen muistikirja ikääntyneelle”.