Sairaanhoitaja (AMK)

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on sairaanhoitajaksi opiskelu Metropoliassa?

Sairaanhoitajaopiskelija Jenna kertoo videolla opinnoistaan

Sairaanhoitajana

Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, ja meillä voit opiskella joustavasti laajan opetustarjontamme ansiosta. Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ihmisläheisessä ja monipuolisessa työssä kotimaassa ja ulkomailla.

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija, ja työskentelet moniammatillisissa työympäristöissä oman alasi asiantuntijana. Sairaanhoitajana tehtäväsi on eri ikäisten kokonaisvaltainen hoitaminen, sairauksien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen. Sairaanhoitajan työ on vastuullista, monipuolista ja palkitsevaa.

Sairaanhoitajan AMK-tutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden. Valmistumisen jälkeen voit syventää osaamistasi erikoistumiskoulutuksissa, täydennyskoulutuksissa tai voit hakeutua jatko-opintoihin ylempään korkeakoulututkinnon joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Työpaikkasi

Sairaanhoitajana sinulla on erinomaiset ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet sekä kotimaassa että kansainvälisissä ympäristöissä.

Työpaikkasi voi olla eri ikäisten hoitotyössä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai yksityisellä sektorilla mm. poliklinikoilla, vuodeosastoilla, leikkaus- ja teho-osastoilla. Voit työllistyä myös yhdistys- ja järjestötoimintaan tai terveysteknologian pariin. Lisäksi sinulla on valmiudet asiantuntija- ja konsulttitehtäviin sekä yrittäjyyteen.

Opiskelu sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelmassa

Tarjoamme opiskelua päiväopintoina ja monimuoto-opintoina, joista sinun on mahdollisuus valita verkkopainotteiset opinnot tai verkko-opinnot. Monipuolinen opintojen tarjonta helpottaa sinua yhdistämään opintosi yksityiselämäsi tärkeisiin asioihin.

Opintojen tarjonta on monipuolinen: Voit ajoittaa opintojasi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan ja valita sinulle sopivan tavan opiskella.

Mahdollisuus opiskella joustavasti läpi vuoden: Voit suorittaa opintoja ja harjoittelua halutessasi myös kesälukukauden aikana.

Verkko-opinnot: Tarjoamme opintoja verkkopainotteisina sekä myös online-tarjontana, jolloin sinun on mahdollista yhdistää opintosi käytännöllisesti yksityiselämäsi tärkeisiin asioihin.

Opintojen nopeuttaminen: Halutessasi voit vauhdittaa työelämään siirtymistä ja suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin. Opetustarjontamme on laajaa, jatkuvaa ja tunnustamme opiskelijoiden aiempaa osaamista. Tarjoamme oman opintopolun esimerkiksi lähihoitajatutkinnon suorittaneille.

Suomen kielen tuki: Tarjoamme laaja-alaisesti tukea suomen kielen taitojen vahvistamiseen korkeakouluopinnoissa ja hoitotyössä. Metropoliassa on käytössä S2-kielipolkumalli, josta löytyy tietoa Kielibuustin sivuilta. Voit tehdä kielenoppimissuunnitelman (Kieli-HOPS), joka auttaa pohtimaan ja asettamaan tavoitteita suomen kielen oppimiselle.

Metropoliassa on tarjolla laaja valikoima valinnaisia kieliopintoja, joiden lisäksi järjestetään vapaamuotoista toimintaa, jossa voit oppia lisää suomen kieltä ja samalla tutustua uusiin ihmisiin kampuksella mm. S2-klinikoilla ja keskustelukerhossa sekä kielikummitoiminnassa.

Kieli- ja kulttuuritietoisuus: Mikäli haluat vahvistaa kansainvälisyys- tai kieliosaamistasi voit valita opintoja myös englanninkielisestä sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmastamme.

Opiskelu on päätoimista ja toteutuu Myllypuron kampuksella Itä-Helsingissä aivan Myllypuron metroaseman vieressä. Opintoihin sisältyy teoriaopetusta, hoitotyön taitojen opintoja, simulaatio-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa opiskelua. Hyödynnämme opetuksessa monipuolisia digitaalisia oppimisympäristöjä, ja osa teoriaopinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina tai kokonaan online-opintoina.

Kolmannes opinnoistasi toteutuu ohjatussa kliinisen hoitotyön harjoittelussa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä urapolkusi mukaisesti. Osan harjoitteluistasi voit toteuttaa myös palkallisessa työsuhteessa.

Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnon profiili on akuuttihoitotyön asiantuntija. Valmistuvilla sairaanhoitajilla on vahva osaaminen äkillisesti muuttuvissa tilanteissa ja hoidontarpeen arvioinnissa niin eri ikäisten potilaiden hoitotyössä kuin erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä.

Sairaanhoitotyön syventävissä opinnoissa voit vahvistaa osaamistasi urapolkusi mukaisesti:

 • Akuuttihoitotyössä perioperatiivisessa hoitotyössä tai päivystys- ja tehohoitotyössä
 • Kliinisessä hoitotyössä
 • Lasten akuuttihoitotyössä
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyössä
 • Asiantuntijuusosaamisen urapolulla, mikäli tavoitteenasi on esimerkiksi yrittäjyys tai jatko-opinnot.

Tutustu sairaanhoitajan päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu sairaanhoitajan verkkopainotteisten monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Sairaanhoitajaksi voi opiskella päiväopinnoissa tai verkkopainotteisissa monimuoto-opinnoissa.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä. Simulaatiosairaalassa pääset harjoittelemaan monipuolisesti hoitotyön ja lääkehoidon osaamisen taitojasi itsenäisesti taitopajoissa ja opettajan ohjauksessa. Simulaatiosairaalan tilat vastaavat aitoa sairaalaympäristöä ja tiloista löytyy mm. Lastenhoitotyön ja lääkehoidon opetustilat, päivystys-, teho- ja leikkausosastot sekä ambulanssi. Metropolian HyMy-kylässä voit tehdä opintojasi ja kliinisen hoitotyön harjoitteluasi sairaanhoitajan vastaanotolla Metropolian opiskelijana.

Myllypuron kampus

Katso tilojemme 360-esittelyt

HyMy-kylä

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin.

Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Miksi Metropoliaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi?

 • Kansainvälisesti ainutlaatuiset ja uudet oppimisympäristöt: simulaatiosairaala ja Hymy-kylä
 • Mahdollisuus valita sopiva tapa opiskella, mm. verkko-, lähi- ja päivä- tai iltapainotteiset opinnot, kaksikieliset toteutukset, suomen kielen tuki (kieli-HOPS)
 • Sujuvat opiskelupolut laajasta opintojen tarjonnasta
 • Selkeät opintoja edistävät käytännöt aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT, hyväksilukumenettely)
 • Laajat mahdollisuudet valita syventäviä opintoja oman urapolun mukaisesti
 • Valmistut vahvaksi akuuttihoitotyön osaajaksi
 • Monipuoliset kansainvälisyysopintojen mahdollisuudet, kotikansainvälistyminen, vaihto-opiskelu ja kieliopinnot
 • Monipuoliset hakeutumisen väylät (esim. Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -työelämäosaajan väylä, avoimen ammattikorkeakoulun väylä)
 • Metropolian alumnina laajat verkostot ja monipuoliset maksuttomat täydennyskouluttautumisen mahdollisuudet

Kysy tutkintovastaavalta sairaanhoitajatutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta sairaanhoitajakoulutukseen hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Sairaanhoitotyön opiskelijoiden aloitusohjeet

Sairaanhoitotyön tutkinnossa aloittaa elokuussa päiväopintojen ja monimuoto-opintojen ryhmät. Tarkista kumpaan hakukohteeseen sinut on valittu ja tutustu oman ryhmäsi aloitusohjeisiin alla.