Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on sairaanhoitajaksi opiskelu Metropoliassa?

Sairaanhoitajaopiskelija Jenna kertoo videolla opinnoistaan

Sairaanhoitajana

Sairaanhoitajana työsi on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa

 • kohtaat aikuisia, lapsia, perheitä ja vanhuksia heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä
 • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
 • työtehtäviisi kuuluvat lisäksi erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävät
 • pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset työskentelymahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla.

Se on ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä avaa sinulle ovet mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin myös Suomen ulkopuolelle.

Sinulla on hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Työpaikkasi

Työpaikkasi voi olla

 • sairaalan eri vuodeosastoilla
 • poliklinikoilla
 • leikkaus- ja teho-osastolla
 • kotisairaanhoidossa
 • sairaanhoitajan vastaanotolla
 • erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa tai
 • lääkäriasemilla.

Sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinnosta valmistuvana työllistyt hyvin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai yksityiselle terveydenhuollon sektorille.

Sairaanhoitotyön opinnot sisältävät teoriaa ja käytäntöä

Opinnot muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, moniammatillisista ja koulutusohjelmarajat ylittävistä innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnon profiili on akuuttihoitotyön asiantuntija. Metropolia valmistaa sairaanhoitajia, joilla on vahva osaaminen akuuttihoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Tutkinto antaa valmiudet toimia akuutti hoitotyön asiantuntijana eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden akuuteissa hoitotyön muuttuvissa tilanteissa.

Valmistuvilla sairaanhoitajilla on vahva osaaminen potilaan voinnin arvioinnissa sekä äkillisesti muuttuneiden potilaan tilanteiden hoitamisessa.

Opintojen loppuvaiheessa on sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen - opintojakso, jossa voit syventää valitsemaasi osaamista:

 • akuuttihoitotyössä,
 • kliinisessä hoitotyössä,
 • lasten akuuttihoitotyössä,
 • mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyössä
 • omalla valitsemallasi urapolulla.

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Tutustu sairaanhoitajan päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu sairaanhoitajan verkkopainotteisten monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Sairaanhoitajaksi voi opiskella päiväopinnoissa tai verkkopainotteisissa monimuoto-opinnoissa.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa.

Katso tilojemme 360-esittelyt.

Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksoja on jokaisella lukukaudella. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa toteutetaan 3-vuorotyötä myös viikonloppuisin, johon opiskelijan tulee sitoutua.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin.

Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Kysy tutkintovastaavalta sairaanhoitajatutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta sairaanhoitajakoulutukseen hakemisesta

Hakeminen

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Sairaanhoitajaopintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavien ryhmien aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.