Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman ammatilliset väyläopinnot, 30 op

Hei lähihoitajaopiskelija sairaanhoidon ja huolenpidon tai ensihoidon osaamisalalta tai lähihoitajakoulutuksen opinto-ohjaaja!

Tähtäätkö opiskelijana lähihoitajatutkinnon jälkeen sairaanhoitajaksi tai kohtaatko opinto-ohjaajana opiskelijoita, jotka kaipaavat joustavaa siirtymistä korkeakouluopintoihin?

Metropolian sairaanhoitajakoulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa sairaanhoitajakoulutuksen opinnot jo toisen asteen opintojen aikana.

Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelmassa voivat toisen asteen oppilaitosten lähihoitajaopiskelijat suorittaa jo toisen asteen opintojen aikana puolen vuoden (30 opintopistettä)ammatilliset väyläopinnot osana toisen asteen tutkintoa. Opinnoista sovitaan aina etukäteen ko. oppilaitoksen ja Metropolian välillä.

Tällä hetkellä tämä on mahdollista Careerian, Keudan, Luksian, Omnian ja Taitotalon lähihoitajaopiskelijoille. Tarjoamme mielellämme vastaavan mahdollisuuden myös muiden oppilaitosten opiskelijoille, mikäli oppilaitos haluaa yhteistyön käynnistää.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Kun lähihoitajaopiskelija on suorittanut väyläopintoja 30 op, voi hän toisen asteen tutkintoon valmistuttuaan hakea avoimen väylän kautta sairaanhoitajakoulutukseen. Suoritetut ammatilliset väyläopinnot voidaan hyväksilukea kokonaan osaksi sairaanhoitajatutkintoa.

Oppilaitoksen yhteyshenkilö, kiinnostaako yhteistyö?

Ota yhteyttä: Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja, anna-maria.tiainen [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]tiainen[at]metropolia[dot]fi) tai jatkuvaoppiminen [at] metropolia.fi (jatkuvaoppiminen[at]metropolia[dot]fi)