Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Terveydenhoitajana

 • teet ihmisläheistä, monipuolista, merkityksellistä ja vastuullista terveydenhoitajatyötä
 • edistät terveyttä ja ennaltaehkäiset sairauksia
 • osaat edistää lasten, lasta odottavien perheiden, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä
 • osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen
 • osaat vaikuttaa terveellisen elinympäristön kehittämiseen ja toimit kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • olet terveydenhoitajatyön asiantuntija eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuolisia

 • opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista
 • opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa
 • opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin
 • opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmissä
 • suoritat opintoja hankkeissa, mm. EDUVAC-hanke, projekteissa ja verkko-opintoina sekä laboraatio- ja simulaatio-opintoina Lue lisää EDUVAC-hankkeesta.
 • opiskelusi tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen
 • Kansainvälinen opiskelijavaihto opintojesi aikana on mahdollista
 • voit osallistua halutessasi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n yhteisölliseen toimintaan

Terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajakoulutus sisältää teoreettista opetusta, taito- ja työpajoja, laboraatiota sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu innovaatiokeskittymissä, Myllypuron kampuksen palvelutoiminnassa. Opiskelu toteutuu lähi- ja etäopiskeluna ja edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia sekä projekteissa opiskelua.

Tutkinnon opinnoista yli kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opintojesi aikana harjoittelet sairaanhoitotyön eri toimintayksiköissä ja terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, aikuisneuvonnassa ja terveysaseman vastaanotossa, sairaalassa ja kotihoidossa.

Opiskelun aikana tehdään opinnäytetyö ja terveydenhoitajan ammattiopintoihin liittyvä kehittämistyö. Laadit opintojen alkuvaiheessa uraohjaajasi avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajan opinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai ohjaamalla Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita. Rokotusosaamisen intensiivikurssilla keväällä 2019 oli kansainvälistä tunnelmaa ja oppimisen riemua.

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä.

Mitä tutkinnon suorittanut osaa?

Terveydenhoitajatutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Terveydenhoitajatutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana opiskelija suorittaa sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Ensin opiskellaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opinnot (180 op) ja sitten terveydenhoitajatyön ammattiopinnot (60 op).

Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutetaan vahva terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaito. Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edellytyksiä tukeva ja luova (promotiivinen) sekä sairauksia ennaltaehkäisevä (preventiivinen).

Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset (2022) sisältävät terveyttä edistävän terveydenhoitajatyön, yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyön, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistämisen sekä terveydenhoitajatyön johtamisen ja kehittämisen.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon ja lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitaja (AMK) pätevyyden. Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola, perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • aikuisneuvonta, hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto

Voit myös tehdä työtä:

 • erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen aina lapsuudesta vanhuuteen. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Työterveyshuollossa työskentelevien tulee myöhemmin valmistumisen jälkeen suorittaa työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, joka antaa pätevyyden toimia työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Terveydenhoitajan uramahdollisuutena on myös jatkaa opintojaan yliopistossa tai YAMK-opinnoissa mm. opettaja-, hallinto- tai eri asiantuntijatehtäviin.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Opiskelijoiden kokemuksia

Polkumme terveydenhoitajiksi:

Kolmen nuoren terveydenhoitajan ajatuksia ja kokemuksia koulutuksesta ja terveydenhoitajan työstään Metropoliasta valmistumisensa jälkeen

Opiskelijan kuvaOpiskelijan kuvaOpiskelijan kuva

Th Sofia Kuntsi
Perhekeskus,
äitiys- ja lastenneuvola

Th Hanna Mönkäre
Opiskeluterveydenhuolto

Th Henna Sipinen
Kouluterveydenhuolto

Mitä tiesit terveydenhoitaja työstä ennen koulutusta?

”Ennen opintojen aloittamista tiesin, että terveydenhoitaja voi työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä, joten monipuoliset työmahdollisuudet kiinnostivat. Ensisijaisesti minua kuitenkin kiinnosti työskentely nuorten parissa” Hanna

” Tiesin jonkin verran terveydenhoitajan työstä terveysasemalla” Sofia

Koulutuksen aikana yllätti

”Opintojen joustavuus ja harjoittelujen määrä sekä viimeisenä vuonna hyvin rivakka opiskelutahti” Sofia

Miksi kannattaa hakea terveydenhoitajaopintoihin?

”Terveydenhoitajan koulutus Metropoliassa oli monipuolinen, ja parasta olivat monet harjoittelut opiskeluvuosien aikana. Harjoittelujen kautta pääsi näkemään ja kokemaan erilaisia työpaikkoja, samalla kehittyi ajatus siitä, millaisessa työssä itse viihtyisi parhaiten” .Hanna

”Opin koulutuksen aikana todella laajasti hoitotyöstä ja itsestäni, tutustuin mielettömiin ihmisiin ja sain sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan ammatin pätevyyden. Olin mukana opiskelijatoiminnassa Lähdin vaihto-opiskelemaan Uuteen Seelantiin sekä opintomatkalle Hollantiin” Henna

”Terveydenhoitajan työ on hyvin monipuolista ja antaa mahdollisuuden ja valmiudet toimia hyvin moninaisissa tehtävissä hoitoalalla, järjestötoiminnassa ja yksityisillä toimijoilla sekä Suomessa että ulkomailla” Sofia

Kokemuksemme terveydenhoitajan työstä

”Työ on vastuullista ja itsenäistä. Saan olla mukana ihmisten iloissa ja suruissa, työssä kohtaa ainutlaatuisia hetkiä ja ihania ihmisiä” Sofia

”Olen opiskeluterveydenhuollossa yhteistoimintavastaavana, mukana kesäterkkaritoiminnassa sekä päivystän terveydenhoitajana Helsingin kaupungin nuorten chatissa. Opiskelen parhaillaan myös Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden opettajan maisteritutkintoa. Ehkä vielä joskus opetan itse tulevia terveydenhoitajia kohti omaa unelma-ammattiaan.” Henna

”Valmistumisen jälkeen olen ollut töissä terveysasemalla sekä muutamissa eri oppilaitoksissa, lukioissa ja yläkoulussa. Olen pitänyt työskentelystä kouluympäristössä, työn itsenäisyys ja oman työn suunnittelu ovat työn parhaita puolia. Lisäksi teen Helsingin kaupungin nuorten chattia, sekä olen mukana opiskeluterveydenhuollon ja nuorten sosiaalityön yhteisen Instagram-tilin tekemisessä. Chatin ja somen tekeminen, sekä Kesäterkkari-toiminta tuovat mukavaa vaihtelua vastaanottotyöhön koululla” Hanna

Video terveydenhoitajan opinnoista Myllypuron kampuksella

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä toteuttama video opiskelusta Metropoliassa.