Bioanalyytikko (AMK)

Tutkintonimike
Bioanalyytikko (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalytiikan opiskelijat lajittelevat näytteitä.Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja sen kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan.

Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä. Laboratoriotutkimusprosessin ja siihen liittyvien tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan.

Bioanalyytikko huolehtii tutkimusvälineiden ja -laitteiden käyttökunnosta sekä vastaa potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tutkimuksen aikana. Eri laboratorioissa työskentely edellyttää bioanalyytikolta erikoisosaamista.

Millaista bioanalyytikon työ on?

Katso Sonja Löfgrenin ja Jenita Erlundin bioanalytiikan opinnäytetyönään tekemä Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön ammattilaisena-video.

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalytiikan opiskelija tutkii näytettä mikroskoopilla.Bioanalyytikkona tarvitset

 • hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja
 • kiinnostusta luonnontieteisiin ja tekniikkaan sekä
 • hienomotorisia kädentaitoja.

Tärkeitä taitoja ovat myös

 • hyvä näkökyky
 • värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen sekä
 • hahmottaminen

Lisäksi bioanalyytikon työ edellyttää

 • vastuullisuutta
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • huolellisuutta ja tarkkuutta sekä
 • jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää opetussuunnitelman mukaiset erikoisalueiden sisällöt. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • Näytteenottotoiminta
 • Vieritutkimukset
 • Kliininen histologia ja sytologia
 • Kliininen kemia ja hematologia
 • Kliininen mikrobiologia
 • Molekyyligenetiikka
 • Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppitutkimukset

Katso bioanalyytikon päiväopintojen opetussuunnitelma Opinto-oppaasta.

Katso bioanalyytikon monimuoto-opintojen opetussuunnitelma Opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja myös tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä.

Monialaisuus toteutuu oppimisessa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen ja 10 op:n laajuiseen innovaatioprojektiin.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma rakentuu vuositeemoista:

 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja sen voi toteuttaa joko yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai osana suurempaa hanketta. Sen aikana syvennetään osaamista valitulla kliinisen laboratoriotyön osa-alueella.

Bioanalyytikoksi voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa

Koulutus järjestetään Helsingissä Myllypuron kampuksella. Bioanalyytikkokoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen.

Bioanalyytikon työkenttä ja uramahdollisuudet

Bioanalyytikot työllistyvät erittäin hyvin.

Bioanalyytikkona työskentelet pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Lisä- ja jatko-opinnoilla hankkimansa osaamisen perusteella bioanalyytikko voi toimia osastonhoitajan, ylihoitajan, opettajan, suunnittelijan jne. tehtävissä.

Pätevyys

Bioanalyytikon ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Opiskelija hakee tutkinnon suoritettuaan oikeutta ammatinharjoittamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Bioanalyytikko laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laboratoriohoitajana. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä.

Bioanalyytikon tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi

Tiedekorkeakouluopinnot esim. terveystieteissä tai bioteknologiassa tarjoavat myös vaihtoehtoisten reitin jatko-opinnoille.

Kokemuksia bioanalytiikan opiskelusta

Kirsi Aapro kertoo videolla bioanalytiikan opinnoista ja tulevaisuuden urasuunnitelmista.

Kysy tutkintovastaavalta bioanalyytikon tutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta bioanalyytikko-opinnoista

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Bioanalytiikan opintojen aloitusohjeet

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.