Bioanalytiikan väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59
Aloituspaikat
5
Hinta
900 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Bioanalytiikan väyläopinnoissa opiskelet bioanalytiikan tutkintoon sisältyvät opinnot (60 op).

Väyläopinnoissa olet opiskelijayhteisön jäsen. Opinnot suoritetaan yhdessä bioanalytiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat väyläopinnoissa samat kuin tutkinto-opinnoissa. Väyläopintojen suorittaminen kestää 2 lukukautta. Opetus toteutetaan päivämuotoisesti.

Väyläopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Väyläopinnot edistävät opintojasi, jos päätät hakea Metropolian bioanalytiikan tutkintoon. Tutkinto-opiskelijana jatkat opintojasi saman ryhmän kanssa. Opinnot edistyvät myös tutkinnon aikataulun mukaan. Saat tutkinnon tuen ja ohjauksen opintojen suunnitteluun.

Väylään hakeneet kutsutaan erillisellä kutsulla valintamenettelyyn 12.8.2024 klo 11-12.30 Myllypuron kampuksella tilassa MPD1002.

Kenelle?

Väyläopinnot sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin ja sopivat bioanalytiikan alasta ja opinnoista kiinnostuneelle opiskelijalle, jolle väyläopinnot toimivat vaihtoehtoisena väylänä bioanalytiikan AMK opintoihin.

Sisältö

Syksyn väyläopinnot:

Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
Ammatilliset valmiudet laboratoriopalveluihin sosiaali- ja terveysalalla 5 op
Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi1 5 op
Kemia 5 op
Laboratoriotyön perusteet 5 op

Kevään 2025 väyläopinnot:

Laboratoriotyön fysikaaliset ja matemaattiset sovellukset 5 op
Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi2 5 op
Vieritestaus ja terveysteknologia 5 op
Kliinisen immunologian tutkimukset 5 op
Työelämän ruotsi ja asiakaslähtöisyys 5 op
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Vaatimukset ja muut edellytykset

Bioanalytiikan väyläopinnot edellyttävät sitoutumista opintoihin ja opintojen aikatauluihin.

Opetus järjestetään arkipäivisin klo 8.00 - 16.00 välillä. Opintojen suoritustavat vaihtelevat. Opintoihin sisältyy luento-opetusta, tenttejä, erilaisia oppimista tukevia oppimistehtäviä, kirjallisia tehtäviä, ryhmätöitä ja laboraatio-opetusta Myllypuron kampuksella. Opetuskerrat on aikataulutettu lukujärjestykseen.

Väyläopinnot edellyttävät taitoja opiskella sekä ryhmässä yhdessä muiden kanssa että itsenäisesti. Opiskelijalta edellytetään taitoa suunnitella omaa ajankäyttöään ja opiskella ilman opettajan ohjausta. Opintoja ei ole mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti tai yksilötehtävinä.

Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelijoilla tulisi olla vähintään taitotaso B2 (Eurooppalainen kielten viitekehys) suomen ja englannin kielen kaikilla osa-alueilla.

Hinta

900 € (15 €/op), laskutus kahdessa osassa.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Ilmoittautuminen tapahtuu Metropolian avoimen AMK sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä 5.8.2024 klo 10 - 6.8.2024 klo 23.59.

Opiskelija valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunnes paikat on täytetty.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

  • Tutkinto-opiskelijaksi pitää hakea erikseen
  • Väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)