Perustiedot

Tutkintonimike
Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat kliinisiä asiantuntijoita asiakas- ja potilaslähtöisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen. Tässä koulutusohjelmassa hankit itsellesi osaamisen näihin tehtäviin.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut  terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon  tai muun soveltuvan tutkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Mitä opit?

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. 
 • Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Kehittämis- ja oppimistehtävissä syvennetään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 kuukaudessa. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut
 • terveysteknologia
 • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen eri toimintaympäristöissä
 • sosiaali- ja terveysalan prosessien sekä palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
 • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim:

 • alan itsenäisenä asiantuntijana
 • moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa toimimisen.
 • kliinisten käytäntöjen  ja digitaalisten palvelujen kehittämisen. 
 • konsultoivana hoitajana toiminen
 • itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Katso videoesittely tutkinnosta

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2022 yhteishaussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin.