Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, ylempi AMK

Tutkintonimike
Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija (YAMK)- opinnoissa yhdistät aiemman kliinisen asiantuntijuuden ja digitalisaatio-osaamisen digikliiniseksi asiantuntijuudeksi. Tutkinnosta saat valmiuksia digitaalisten palvelujen ja palveluratkaisujen työelämälähtöiseen kehittämiseen, uuden tiedon tuottamiseen ja työelämän vastuulliseen uudistamiseen.

Opinnot toteutuvat pääosin verkossa, muutamia mahdollisia poikkeuksia lukuunottamatta. Syksyn 2024 verkko-opetus sijoittuu viikoille 35, 37, 41, 45 ja 49, klo 9-16 välille. Kaikki tilaisuudet tallennetaan.

Kenelle koulutus soveltuu?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Alumniemme uratarinoihin voit tutustua Digikliinisiä uratarinoita- podcastsarjan myötä
Jakso 1- Asiantuntijan identiteetti
Jakso 2- Työhyvinvoiva asiantuntija
Jakso 3- Urasuunnittelu osana asiantuntijatyötä
Jakso 4- Mihin YAMK-lipulla pääsee?
Jakso 5- Kyvykkäänä uudistuvassa työelämässä

Halutessasi voit kuunnella sarjan myös Spotifyssä.

Mitä opit?

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana.
 • Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Koulutuksen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkossa. Opinnot sisältävät:

 • yhteisöllistä kontaktiopiskelua verkossa
 • itsenäistä opiskelua
 • opiskelua erilaisissa ryhmissä.

Kehittämis- ja oppimistehtävissä syvennetään osaamista erityisesti kehittyvien toimintaympäristöjen ja sosiaali- ja terveysalan digitalisaation näkökulmasta.

Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta, tietotekniikan perustaitoja ja mahdollisuutta osallistua verkossa toteutettavaan kontaktiopetukseen - ja opiskeluun. Kontaktiopetuksen päiviä on noin 4 kuukaudessa. Syksyn 2024 verkko-opetus sijoittuu viikoille 35, 37, 41, 45 ja 49, klo 9-16 välille. Kaikki tilaisuudet tallennetaan. 1 opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot toteutuvat pääosin verkossa, muutamia mahdollisia poikkeuksia lukuunottamatta. Syksyn orientaatiopäivät järjestetään hybridinä (Myllypuron kampus & etä) to 29.8. ja pe 30.8.2024 klo 9-16.

Opinnoissa opiskelijat tarvitsevat myös englanninkielen taitoa.

Opintojen ollessa tutkintoon johtavaa, voit olla oikeutettu opintorahaan tai aikuiskoulutustukeen. Lisää voit lukea Kelan tai Työllisyysrahaston sivuilta.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään etäyhteydellä 21.5.2024 klo 13-16. Kokeeseen ei ole erillistä ennakkomateriaalia. Koe edellyttää ammattikorkeakoulutasoista oman ammattialan osaamista. Valintakoekutsu ja lisätiedot lähetetään kaikille hakukelpoisille hakijoille.

Opintojen sisältö

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija tutkinnon sisältöalueita kehittyvissä digitaalisissa toimintaympäristöissä ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja digitaaliset palvelut
 • terveys- ja hyvinvointiteknologia, tekoäly ja robotiikka
 • palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen ja asiakkaiden ohjaaminen
 • laadun hallinta, kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijan roolin ja digikyvykkyyksien kehittäminen ja johtaminen
 • tutkimuksellinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta.

Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijan opetussuunnitelma Opinto-opas-sivustolla.

Koulutuksen antama pätevyys

Tutkintonimike: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaalisten palveluiden asiantuntija.

Tutkinto mahdollistaa kehittymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin ja tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään (A426/2005). Tutkinto noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia, sijoittuen viitekehyksen tasolle 7, jonka tavoitteena on

 • hallita pitkälle erikoistunutta huippuosaamista vastaavia käsitteitä, tietoja ja menetelmiä itsenäisen ajattelun perustana
 • ymmärtää ja kriittisesti tarkastella oman ja eri alojen rajapintoihin liittyviä kysymyksiä ja uutta tietoa
 • ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan soveltuvilla menetelmillä
 • johtaa ja kehittää uusia ratkaisuja ja strategisia lähestymistapoja
 • omata valmiudet itsenäiseen työskentelyyn alan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Lisää digikliinisestä ydinosaamisesta ja uramahdollisuuksista voit lukea

Sotemuotoilijoiden 12/2022 blogikirjoituksesta Digikliininen asiantuntija sotemuotoilijana

Sotemuotoilijat 03/2023 blogikirjoituksesta Hyvinvointialueiden digitalisaatio – pakko vai mahdollisuus?

Uramahdollisuudet

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijatehtävissä, kuten esimerkiksi

 • digitaalisten palveluiden asiantuntijana ja kehittäjänä
 • digikyvykkyyksien kehittäjänä ja/ tai johtajana
 • sovelluskehittäjänä tai sovelluskouluttajana
 • alan itsenäisenä asiantuntijana tai yrittäjänä
 • asiantuntijana tai johtajana moniammatillisissa työryhmissä, yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Muut opiskelumahdollisuudet

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua kevään yhteishaussa 13.3.24 klo 8.00 – 27.3.24 klo 15.00

tai

opiskella avoimen AMK:n kautta väyläopiskelijana (20 op), jonka jälkeen voit halutessasi pyrkiä tutkinto-ohjelmaan erillishaun kautta (kevät 2025). Tähän opiskeluväylään voit tutustua Metropolian väyläopinnot-sivulla ja ilmoittautua ilmoittautumisjärjestelmässä 1.6.2024 klo 10.00 alkaen.

tai

opiskella avoimen AMK:n Terveyspalvelujen digiosaajaksi (20-25 op)- kokonaisuudessa, jonka jälkeen voit halutessasi pyrkiä tutkinto-ohjelmaan erillishaun kautta (kevät 2025). Tähän opiskeluväylään voit tutustua opintokokonaisuuden sivuilla.

tai

opiskella yksittäisiä opintojaksoja (5op/ jakso) omaan tarkoitukseesi ja tilanteeseesi soveltuen avoimessa AMK:ssa. Avoimena oleville yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua ilmoittautumisjärjestelmässä.

Kysyttävää digitaalisten palvelujen asiantuntijan koulutuksesta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kliinisen asiantuntijan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.