Perustiedot

Tutkintonimike
Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat kliinisiä asiantuntijoita asiakas- ja potilaslähtöisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen. Tässä koulutusohjelmassa hankit itsellesi osaamisen näihin tehtäviin.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut  terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon  tai muun soveltuvan tutkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Mitä opit?

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. 
 • Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Kehittämis- ja oppimistehtävissä syvennetään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 kuukaudessa. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Opintojen ollessa tutkintoon johtavaa, voit olla oikeutettu opintorahaan tai aikuiskoulutustukeen. Lisää voit lukea Kelan tai Työllisyysrahaston sivuilta.  

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut
 • terveysteknologia
 • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen eri toimintaympäristöissä
 • sosiaali- ja terveysalan prosessien sekä palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
 • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim:

 • alan itsenäisenä asiantuntijana
 • moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa toimimisen.
 • kliinisten käytäntöjen  ja digitaalisten palvelujen kehittämisen. 
 • konsultoivana hoitajana toiminen
 • itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Katso videoesittely tutkinnosta

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2022 yhteishaussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin.