Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti / Optometristi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia digitaalisten palvelujen ja palveluratkaisujen kehittäjänä, uudistajana ja asiantuntijana nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinto antaa osaamista työelämälähtöiseen kehittämiseen, uuden tiedon tuottamiseen ja työelämän uudistamiseen monialaisissa ja kehittyvissä toimintaympäristöissä.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus terveysalalta
 • olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Mitä opit?

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana.
 • Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkossa. Opinnot sisältävät yhteisöllistä kontaktiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja opiskelua erilaisissa ryhmissä. Kehittämis- ja oppimistehtävissä syvennetään osaamista erityisesti kehittyvien toimintaympäristöjen ja sosiaali- ja terveysalan digitalisaation näkökulmasta.

Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta, tietotekniikan perustaitoja ja mahdollisuutta osallistua verkossa toteutettavaan kontaktiopetukseen - ja opiskeluun. Kontaktiopetuksen päiviä on ~4 kuukaudessa. 1 op vastaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnoissa opiskelijat tarvitsevat myös englanninkielen taitoa.

Opintojen ollessa tutkintoon johtavaa, voit olla oikeutettu opintorahaan tai aikuiskoulutustukeen. Lisää voit lukea Kelan tai Työllisyysrahaston sivuilta.

Syksyn 2023 orientaatiopäivät hybridinä (Myllypuron kampus & etä) to 31.8. ja pe 1.9.2023.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään etäyhteydellä 23.5. klo 13-15. Kokeeseen ei ole erillistä ennakkomateriaalia. Koe edellyttää ammattikorkeakoulutasoista oman ammattialan osaamista. Valintakoekutsu ja lisätiedot lähetetään kaikille hakukelpoisille hakijoille.

Sisältö

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija tutkinnon sisältöalueita kehittyvissä digitaalisissa toimintaympäristöissä ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja digitaaliset palvelut
 • terveys- ja hyvinvointiteknologia, tekoäly ja robotiikka
 • palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen ja asiakkaiden ohjaaminen
 • laadun hallinta, kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijan roolin ja digikyvykkyyksien kehittäminen ja johtaminen
 • tutkimuksellinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta.

Koulutuksen antama pätevyys

Tutkintonimike: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaalisten palveluiden asiantuntija.

Tutkinto mahdollistaa kehittymisen vaativiin asiantuntijatehtäviin ja tuottaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään (A426/2005). Tutkinto noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia, sijoittuen viitekehyksen tasolle 7, jonka tavoitteena on

 • hallita pitkälle erikoistunutta huippuosaamista vastaavia käsitteitä, tietoja ja menetelmiä itsenäisen ajattelun perustana
 • ymmärtää ja kriittisesti tarkastella oman ja eri alojen rajapintoihin liittyviä kysymyksiä ja uutta tietoa
 • ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan soveltuvilla menetelmillä
 • johtaa ja kehittää uusia ratkaisuja ja strategisia lähestymistapoja
 • omata valmiudet itsenäiseen työskentelyyn alan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Lisää digikliinisestä ydinosaamisesta ja uramahdollisuuksista voit lukea Sotemuotoilijoiden 12/2022 blogikirjoituksesta, Digikliininen asiantuntija sotemuotoilijana ja Sotemuotoilijat 03/2023, Hyvinvointialueiden digitalisaatio – pakko vai mahdollisuus?

Uramahdollisuudet

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijatehtävissä, kuten esimerkiksi

 • digitaalisten palveluiden asiantuntijana ja kehittäjänä
 • digikyvykkyyksien kehittäjänä ja/ tai johtajana
 • sovelluskehittäjänä tai sovelluskouluttajana
 • alan itsenäisenä asiantuntijana tai yrittäjänä
 • asiantuntijana tai johtajana moniammatillisissa työryhmissä, yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Muut opiskelumahdollisuudet

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua kevään yhteishaussa 15.3.23 klo 8.00 – 30.3.23 klo 15.00

tai

opiskella avoimen AMK:n kautta polkuopiskelijana (20 op), jonka jälkeen voit halutessasi pyrkiä tutkinto-ohjelmaan erillishaun kautta (kevät 2024). Tähän opiskeluväylään voit tutustua Metropolian polkuopinnot-sivulla ja ilmoittautua ilmoittautumisjärjestelmässä 1.6.2023 klo 10.00 alkaen.

tai

opiskella yksittäisiä opintojaksoja (5op/ jakso) omaan tarkoitukseesi ja tilanteeseesi soveltuen avoimessa AMK:ssa. Avoimena oleville yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua ilmoittautumisjärjestelmässä.