Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Perustiedot

Tutkintonimike
Laboratorioanalyytikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako ympäristö- ja rikosanalytiikka?

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa opiskelet kemiallisten ja biologisten tutkimusten asiantuntijaksi. Opinnoissa teoria kytketään vahvasti käytännön laboratoriotyöhön. Yli puolet opintoajasta työskenteletkin Metropolian ja tutkimuslaitosten sekä yritysten laboratorioissa.

Mikko, Merituulia ja Sara kertovat opinnoistaan.

Opinnoissasi yhdistyvät biologia ja kemia

Alla poimintoja kurssitarjonnasta:

  • Vesianalytiikka
  • Geenitekniikka
  • Orgaanisten yhdisteiden maailma
  • Bakteerin identifiointiprojekti
  • Elintarvike- ja kulutustavara-analytiikka
  • Environmental and Forensic Analysis
  • Proteiinien biotekninen tuotto ja puhdistus

Opintojen rakenne

Opinnoissasi tutustut monipuolisesti kemian ja biologian eri aloihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä perusaineita ja tämän rinnalla harjoittelet työskentelyä laboratoriossa. Pääset myös toteuttamaan oman projektin, jossa tutkitaan ruoka-aineita kemiallisin ja mikrobiologisin analyysitekniikoin. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelet myös laiteanalytiikkaa, vesitutkimusta sekä perehdyt bakteerien, virusten sekä sienten kasvattamiseen ja tutkimiseen.

Toisena opiskeluvuotena laajennetaan osaamista biotieteissä, perehdytään orgaanisten yhdisteiden kemiaan sekä laboratorioanalyysien laadunvarmistukseen ja laboratoriolaitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Ensimmäinen harjoittelu yrityksen tai tutkimuslaitoksen laboratoriossa on mahdollista suorittaa toisena opiskeluvuotena.

Kolmantena opiskeluvuotena opiskelet koko syksyn ympäristö- ja rikosanalytiikkaa ja osallistut innovaatioprojektiin. Innovaatioprojektissa työskentelet yrityksen, tutkimuslaitoksen tai kampuksella toimivan innovaatiokeskittymän antaman aiheen parissa. Innovaatioprojekteissa on tutkittu muun muassa antimikrobisten pintojen ja antimikrobisten suojamaskien tehokkuutta, kierrätettävien tekstiilikuitujen turvallisuutta sekä kehitetty uusia analyysimenetelmiä. Lisäksi opit, miten proteiineja voidaan tuottaa isäntäsoluissa, kuinka viljellään eläinsoluja ja miten molekyylejä ja niiden rakenteita voidaan tutkia. Kolmannen opiskeluvuoden lopuksi suoritat myös toisen harjoittelujakson.

Neljännen opiskeluvuoden syksyllä teet opinnäytetyön, joka tehdään yritysten ja tutkimuslaitosten laboratorioissa. Opintoihin kuuluu myös 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat olla esimerkiksi kiertotaloutta, kieliopintoja, esimiesvalmiuksia tai laboratorioprojekti.

Osa Laboratorioanalytiikan opinnoista järjestetään englanniksi yhteistyössä Degree Programme in Laboratory Science tutkinto-ohjelman kanssa.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluvat harjoittelujaksot kestävät yhteensä viisi kuukautta. Harjoittelun ja opinnäytetyön teet yrityksen tai tutkimuslaitoksen laboratoriossa. Osaavilla laboratorioanalyytikko-opiskelijoilla ei ole harjoittelupaikoista pulaa pääkaupunkiseudulla, ja harjoittelupaikaksi kannattaakin valita juuri sinua kiinnostava aihe.

Kansainvälisyys

Osan opinnoista ja harjoittelun sekä opinnäytetyön voit tehdä ulkomailla. Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan kuuluu kansainvälinen lukukausi ”Environmental and Forensic Analysis” kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, jolloin opetus on englanniksi. Vilkkainta kansainvälinen yhteistyö on ollut hollantilaisen Avans Hogeschoolin ja skotlantilaisen Glasgow Caledonian Universityn forensiikan tutkinto-ohjelman kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoululla on laaja partnerikouluverkosto ympäri maailman ja opiskelijat ovatkin suorittaneet osan opinnoistaan Euroopan maiden lisäksi esimerkiksi Kanadassa, Malesiassa ja Etelä-Koreassa.

Opiskeluympäristö ja opetuksen laatu

Laboratorioanalyytikoksi voit valmistua Suomessa vain Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tutkinto-ohjelman opiskelijat ja opettajat tuntevat hyvin toisensa, sillä opiskelusta suuri osa tapahtuu erilaisten käytännön harjoitusten ja analyysien parissa laboratoriossa. Opetuslaboratoriomme ovat monipuoliset ja analysointilaitteemme ovat nykyaikaisia. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat opiskelijat ovat vuosi vuodelta arvioineet opetuksemme tason ja oppimisympäristön korkealaatuiseksi.

Tutustu Laboratorioanalytiikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Laboratorioanalyytikoiden työkenttä

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääosin erilaisten yritysten ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.

Työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori, tutkimusavustaja, tekninen tutkija, laboratorioinsinööri ja laatuasiantuntija.

Osaavien laboratorioanalyytikoiden työtilanne on erittäin hyvä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintoja on mahdollista jatkaa yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen erilaisissa maisteriohjelmissa. Tutkinnon suorittaneilla on myös hakukelpoisuus tiettyihin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun on työskennellyt alalla vähintään kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.