Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkintonimike
Laboratorioanalyytikko (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmamme yhdistää teoriaa ja käytäntöä. Opit kemiallisen ja biologisen laboratoriotutkimuksen kannalta olennaiset tiedot ja käytännön taidot. Noin puolet kontaktiopetuksesta tapahtuu moderneissa laboratorioissa, joissa saat arvokasta käytännön kokemusta. Laboratorioanalytiikan tutkinto on tekniikan alan tutkinto, mutta sisältää vähemmän matematiikan ja fysiikan opintoja verrattuna lähialojen AMK-insinööriohjelmiin. Opetusta järjestetään yhteistyössä englanninkielisen Laboratory Science -tutkinto-ohjelman kanssa, minkä vuoksi teoriaopetus on pääosin englanniksi. Laboratorio-opetusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi. Kokeet, tehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä suomeksi.

Mitä opit?

Valmistuttuasi olet valmis aloittamaan urasi laboratoriotutkimusten asiantuntijana. Osaat suorittaa ja kehittää vaativiakin analyyttisiä menetelmiä, joita käytetään kemian ja biologian eri osa-alueilla. Osaat soveltaa tilastollisia menetelmiä työssäsi ja sinulla on kokonaisvaltainen ymmärrys laboratorion toiminnasta ja päivittäisistä toimista.

Mitä opiskelen?

Opinto-ohjelmamme yhdistää saumattomasti teorian ja käytännön harjoitukset laboratoriossa. Sukellat monipuolisille aloille, kuten elintarviketurvallisuuteen, veden ja ilman laatuun, rikosanalytiikkaan, patogeenisten mikrobien tutkimiseen ja laiteanalytiikkaan. Lisäksi sinulla on joustavuus valita 15 opintopistettä kiinnostuksesi mukaan, kuten esimiestyö, kestävä kehitys, ohjelmointi tai julkiset hankinnat. Ohjelma ei anna valmiuksia kliinisten potilasnäytteiden ottamiseen, mutta opit silti tarvittavat taidot biolääketieteellisten näytteiden analysointiin. Huomaathan, että Metropoliassa on tarjolla myös sosiaali- ja terveysalan bioanalyytikko-tutkinto-ohjelma.

Tutustu Laboratorioanalytiikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opetuksen laatu

Olemme ylpeitä moderneista ja hyvin varustelluista opetuslaboratorioistamme. Omistautunut opetushenkilöstömme, pedagogisesti pätevät opettajat sekä laboratorioinsinöörit ja -analyytikot, joilla on vankka tausta luonnontieteissä, varmistavat, että oppimiskokemuksesi on huippuluokkaa. Vuosi toisensa jälkeen valmistuvat opiskelijat antavat meille huippuarvioinnit erinomaisesta opetuksen laadusta, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä laboratoriotiloistamme.

Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Pääset tutustumaan työelämän laboratorioympäristöihin viiden kuukauden työharjoittelun aikana yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Myös opinnäytetyöprojektisi teet yhteistyössä yrityksen tai tutkimuslaitoksen kanssa. Koko opiskeluaikasi Metropolian kampuksella sinulla on mahdollisuus harjoitella ja opiskella erilaisissa käytännön projekteissa, kehittäen laboratoriotaitojasi ja laajentaen verkostoasi sekä ymmärrystäsi laboratorioanalytiikan monipuolisesta luonteesta.

Mitä valmistumisen jälkeen?

Laboratorioanalyytikkona sinulla on laaja-alaiset uramahdollisuudet. Voit löytää itsesi tutkimuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, esimiestyön tai jopa myynnin ja markkinoinnin tehtävistä. Työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laatuasiantuntija, laboratoriotutkija, laboratoriokoordinaattori tai validointiasiantuntija.

Kansainvälisyys

Ohjelmamme tekee aktiivisesti yhteistyötä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa, jotka erikoistuvat rikosanalytiikkaan ja ympäristötieteisiin. Voit syventää ja laajentaa osaamistasi opiskelemalla osan tutkinnostasi ulkomailla. Lisäksi vuosittain vastaanotamme arvostettujen kansainvälisten kumppanikorkeakoulujemme vierailevia luennoitsijoita.

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Mikäli kiinnostuksesi on jatkaa ja syventää opintojasi laboratorioanalyytikko-tutkinnon jälkeen, sinulla on hyvät mahdollisuudet hakeutua kotimaisiin ja ulkomaisiin yliopistojen maisteriohjelmiin, jotka liittyvät kemiaan ja biologiaan. Hyvin suoritettu laboratorioanalyytikon tutkinto antaa vankan pohjan maisteriopintoihin, esimerkiksi kemistin tutkintoa suunnitteleville.

Opiskele laboratorioanalytiikkaa ja pääset osaksi kiehtovaa laboratoriotutkimusten maailmaa!

Opiskelijoiden kokemuksia laboratorianalytiikan opinnoista

Mikko, Merituulia ja Sara kertovat opinnoistaan.

Kysy tutkintovastaavalta laboratorioanalyytikon tutkinnosta

Kysy koulutussuunnittelijalta laboratorioanalytiikan opinnoista

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Laboratorioanalytiikan opintojen aloitusohjeet

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.