Optometristi (AMK), optometrian tutkinto-ohjelma

Perustiedot

Tutkintonimike
Optometristi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Optometristi (AMK)

Optometristi (AMK) -tutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä nimikkeellä optikko. Optikon tehtävänä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Hän tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen silmä- ja piilolasien käytössä on olennainen osa optikon työtä.

Terveydenhuollon ja optometrian alalla toimiminen edellyttää selkeää ammatti-identiteettiä ja -etiikkaa sekä kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn asiakkaan kanssa. Työtehtävät edellyttävät vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta, kädentaitoja, matemaattista ajattelua ja hyvää hahmotuskykyä. Ammatillinen toiminta merkitsee tietoista pyrkimystä toimia sekä oman ammattitaidon että oman alan arvioijana ja kehittäjänä. Optometristina olet valmis vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja vaihtelevan, antoisan asiakaspalvelutyön haasteisiin.

Optometristin työtehtävät

Optometristi toimii näkemisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä.

Optikon työpaikkana on esimerkiksi:

  • optikkoliike
  • julkinen terveydenhuolto
  • yksityinen silmäsairaala
  • optisen alan tukkutoiminta
  • tutkimus- ja kehittämisyksiköt

Optometristin koulutus

Optometrian tutkinto-ohjelman opiskelu koostuu projektioppimisesta, teoriaopetuksesta, käytännön harjoittelusta ja työelämäharjoittelusta. Käytännön harjoitukset sisältävät mm. näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia.

Opiskelu vaatii opiskelijan aktiivisuutta ja kykyä työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Harjoittelun ajankohta, toteutustapa ja kesto vaihtelevat tutkinnoittain.

Optometrian opiskelijoiden työharjoittelujaksot ovat 1-5 viikon mittaisia. Työharjoittelujaksoja on viidellä lukukaudella. Työharjoittelupaikkoina ovat optikkoliikkeet sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, kuten silmäsairaalat.

Kansainvälisyys optometristin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

  • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-6 kk) yhteistyökorkeakoulussa
  • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
  • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

Valmistuneiden kokemuksia

Optometristiksi valmistunut Stefan kertoo työstään.