Sosiaali- ja terveysalan yhteistyösopimukset

Sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla on opiskelija- ja opettajavaihtosopimukset yli 100 yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa. Vaihtosopimuksia tehdessä on otettu huomioon, että jokaiselle tutkinto-ohjelmalle löytyy sopivia vaihtokohteita niin Euroopassa Erasmus+ -ohjelman puitteissa, sekä Euroopan ulkopuolella kahdenvälisten sopimusten kautta. Joillakin tutkinnoilla on yhteistyötä myös Pohjoismaissa ja Baltiassa Nordplus-verkostojen kautta.

Vaihtosopimukset takaavat opiskelijalle vaihto-opiskelun maksuttomuuden, ja ovat edelltytys opiskelijaliikkuvuudelle. Yhteistyösopimukset voivat kattaa joko yhden, tai useampia tutkinto-ohjelmia. Sosiaali- ja terveysalalla vaihto-opiskelijat tulevat yleensä suorittamaan teoriaopintoja yhdeksi lukukaudeksi, tai käytännön harjoittelujaksoja joko Metropolian omiin oppimisympäristöihin tai paikallisiin terveysalan organisaatioihin.

Tämän sivun listoilta löytyvistä linkeistä löytyy lisää tietoa partnerikorkeakouluista.

Erasmus

Nordplus

Kahdenväliset sopimukset