Sosiaali- ja terveysalan yhteistyösopimukset

Sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla on opiskelija- ja opettajavaihtosopimukset yli 100 yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa. Vaihtosopimuksia tehdessä on otettu huomioon, että jokaiselle tutkinto-ohjelmalle löytyy sopivia vaihtokohteita niin Euroopassa Erasmus+ -ohjelman puitteissa, sekä Euroopan ulkopuolella kahdenvälisten sopimusten kautta. Joillakin tutkinnoilla on yhteistyötä myös Pohjoismaissa ja Baltiassa Nordplus-verkostojen kautta.

Vaihtosopimukset takaavat opiskelijalle vaihto-opiskelun maksuttomuuden, ja ovat edelltytys opiskelijaliikkuvuudelle. Yhteistyösopimukset voivat kattaa joko yhden, tai useampia tutkinto-ohjelmia. Sosiaali- ja terveysalalla vaihto-opiskelijat tulevat yleensä suorittamaan teoriaopintoja yhdeksi lukukaudeksi, tai käytännön harjoittelujaksoja joko Metropolian omiin oppimisympäristöihin tai paikallisiin terveysalan organisaatioihin.

Tämän sivun listoilta löytyvistä linkeistä löytyy lisää tietoa partnerikorkeakouluista.

Erasmus

ALANKOMAAT

BELGIA

ISO-BRITANNIA

ITÄVALTA

KREIKKA

LATVIA

MALTA

NORJA

PORTUGALI

RUOTSI

SLOVENIA

TANSKA

VIRO

Nordplus

ISLANTI

LIETTUA

Vilnius Universitetas: Occupational Therapy

NORJA

RUOTSI

TANSKA

VIRO

Tartu School of Health Care: Biomedical Laboratory Science

Kahdenväliset sopimukset

AUSTRALIA

CHILE

KOREA

KIINA

MALAWI

SAMBIA

  • UTH-Lusaka School of Nursing, Lusaka: Midwifery, Nursing and Public Health Nursing
  • Livingstone School of Nursing, Livingstone: Midwifery, Nursing and Public Health Nursing

SVEITSI

THAIMAA

Silpakorn University, Health Business Management

UUSI-SEELANTI

  • Wintec, Hamilton: Nursing, Public Health Nursing