Perustiedot

Kesto / Ajankohta
15.3. - 20.5.2022
Laajuus
6 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.3.2022 mennessä HUOM. ilmoittautumisaikaa jatkettu!
Hinta
2500 € (alv 0 %)

Toimitko laillistettuna optikkona tai optometristina? Haluatko oppia tunnistamaan yleisimmät silmäsairaudet? Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen mukaista pätevöittävää lisäkoulutusta optikoille. Koulutusta edellytetään ”Pro Auctore” -lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

 • omaksut valmiudet toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa
 • hankit valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja silmän mustuaisia laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa vastaanottotoiminnassasi
 • opit tunnistamaan ja seulomaan luotettavasti silmän etu- ja takaosalöydöksistä yleisimpien silmäsairauksien tunnusmerkit
   
  1. aikuisiän kaihet
  2. diabeettinen retinopatia
  3. hypertensiivinen retinopatia
  4. makulan ikärappeuma
  5. glaukooma
    
 • voit kehittää ammattitaitosi näön tutkimisessa ja silmän terveydentilan seulonnassa sekä pystyt tukemaan ja edistämään asiakkaittesi näkökyvyn säilymistä.

Koulutuksen suoritusvaatimukset

 • olet suorittanut optikon/optometristin tutkinnon
 • osallistut aktiivisesti kaikkiin lähipäiviin
 • läpäiset koulutuksen verkkotentit hyväksytysti

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu teoriasta, kahdesta lähijaksosta (etäluennot ja harjoitukset kampuksella) sekä verkkotenteistä. Verkkotentit suoritetaan Moodle -oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian opettajat.

Aika ja paikka

Koulutus koostuu teoriasta, kahdesta lähijaksosta (etäluennot ja harjoitukset kampuksella) sekä verkkotenteistä. Koulutuksen lähijaksot pidetään alla olevan aikataulun mukaisesti:

 • 1. jakso: 15.-25.3.2022 (etänä 15.3., 17.3. ja 22.3.2022 sekä lähiopetus kampuksella 25.3.2022)
 • 2. jakso: 19. - 20.5.2022 (etänä 19.5.2022 ja lähiopetuspäivä kampuksella 20.5.2022)

Koulutuspäivät pidetään klo 9.00–16.00 välisenä aikana.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Molemmilla lähijaksoilla on myös teoriaopetus etänä (live-etänä) ja kliiniset harjoitukset lähiopetuksessa 25.3.2022 ja 20.5.2022.

Materiaali ja tentit

Verkkotentit suoritetaan lähijaksojen välissä Moodle -oppimisalustalla, johon pääsy edellyttää avaintunnusta ja salasanaa. Ohjeet sivustolle pääsemisestä saat ensimmäisenä opiskelupäivänä. Verkkotentit on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kurssin toisen osan alkamista. Kuulustelun materiaali on optikoille kirjoitettuja lyhyitä artikkeleita, joiden avulla saat päivitettyä perustiedot silmän terveyden tutkimisesta.

Silmätautien tentin kirjallisuus

Englantilaisen Optometry Today – lehden artikkelit:

 1. Assessment of the anterior chamber angle and depth (pdf)
 2. Clinical Decision Making V: Intraocular Pressure and Tonometry (pdf)
 3. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 1 (pdf)
 4. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 2 (pdf)
 5. Variations in appearance of the normal optic nerve head (pdf)
 6. Hypertensive Retinopathy (pdf)
 7. Distortion of Vision (pdf)
 8. Management & Investigation of Vascular Conditions (pdf)
 9. Optometric management of posterior segment eye disease – Macular disorders (pdf)
 10. Optometric management of posterior segment eye disease – Optic nerve anomalies (pdf)
 11. Profiling Glaucoma (pdf)
 12. Risk Factors for Open Angle Glaucoma (pdf)
 13. Peripheral retinal degenerations (pdf)

Muu materiaali

Suomalaiset Käypä hoito -suositukset:

 1. Aikuisiän kaihi - Duodecim Käypä hoito – päivitetty 16.9.2013
 2. Diabeettinen retinopatia - Duodecim Käypä hoito – päivitetty 15.12.2014 ja yleislääkärin verkkokurssi
 3. Glaukooma - Duodecim Käypä hoito – päivitetty 24.10.2014

Tutustu Käypä Hoito -suosituksiin ennen kurssia, sillä niiden pohjalta pidetään luennot liittyen hoitokäytänteisiin.

Lisälukemista (ei pakollinen)

Duodecimin Silmätautien käsikirja: Matti Seppänen, Juha Holopainen, Kai Kaarniranta, Niko Setälä, Hannu Uusitalo (toim.) 1. painos 2018, 512 sivua (ISBN-13: 9789516564220, ISBN-10: 9516564224) Käsikirja sisältää keskeiset ja ajantasaiset ohjeet silmätautien diagnostiikkaan, hoitomenetelmiin ja lääkityksiin sekä potilaiden ohjaukseen. Teos on laadittu silmätauteihin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden sekä silmäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ajantasaiseksi työn apuvälineeksi.

The Massachusetts Eye and Ear Infirmaryn Illustrated Manual of Ophthalmology -kirjan 3. painos (ISBN-13: 9781437709087, ISBN-10: 1437709087). Kirjassa kuvataan tarkemmin yleisimpien silmäsairauksien ja silmään vaikuttavien yleissairauksien määritelmät, etiologia, epidemiologia, oireet ja kliiniset tunnusmerkit sekä löydösten erotusdiagnoosi. Kirja täydentää kurssilla olevia luentoja.

Farmakologian tenttiin sisältyvät ensimmäisen osion luennot.

Hinta

2500 € (alv 0 %)

* Koulutus on AVL 39–40 §:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos AVL tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana. Koulutuksen voit maksaa 1–3 erässä.

Mikäli olet suorittanut silmälääketieteen ja farmakologian opintoja 6 op väh. arvosanalla 3, sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) koulutuksesta ja siihen liittyvistä verkkotenteistä. Jos hakemuksesi hyväksytään, suoritat koulutuksen osittain. Tässä tapauksessa hinta on 1500 €.

Lisätietoja AHOT:sta

lehtori Satu Autio
p. 040 519 3871
satu.autio [at] metropolia.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Lyyti-palvelussa Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen -koulutukseen 1.3.2022 mennessä. HUOM. Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset
Lehtori Satu Autio
p. 040 519 3871
satu.autio [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset 
Kati Salovaara suunnittelija
p. 050 348 4090
kati.salovaara [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.