Metropolian täydennyskoulutuksen verkkokaupan toimitusehdot

(voimassa 1.1.2023 alkaen)

Yleistä

Nämä Metropolian Täydennyskoulutuksen Verkkokaupan Toimitusehdot (’Toimitusehdot’) soveltuvat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n (’Metropolia’), y-tunnus 2094551-1, verkkokaupan käyttöön ja verkkokaupan kautta myytävien täydennyskoulutuspalveluiden ja siihen liittyvien tuotteiden (’Palvelu’ tai ’Palvelut’) tilaamiseen ja toimittamiseen.

Verkkokaupan asiakkaana voi olla sekä yksityishenkilö että yritysasiakas (’Asiakas’). Verkkokauppaa voi käyttää vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Verkkokaupassa asiointi edellyttää, että Asiakas on perehtynyt näihin Toimitusehtoihin ja hyväksyy nämä ennen Palvelun tilaamista.

Tilauksen yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietonsa sekä muut tilauslomakkeessa kysytyt tiedot. Asiakas vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat paikkansapitäviä ja sitoutuu ilmoittamaan Metropolialle tiedoissa Palvelun tilaamisen jälkeen ja ennen Palvelun toimittamisen päättymistä tapahtuvista muutoksista. Verkkokaupan käyttämiseksi Asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite, johon tilausvahvistus ja muu Palvelua koskeva informaatio lähetetään.

Niiltä osin, kun Palvelun myymiseen Asiakkaalle sovelletaan kuluttajansuojalakia (20.1.1978/38), ja mikäli nämä Toimitusehdot ovat ristiriidassa kuluttajansuojalain kanssa, sovelletaan kuluttaja-asemassa olevaan Asiakkaaseen kuluttajansuojalain säännöksiä.

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisvahvistus

Verkkokaupassa myytävien Palvelujen ostaminen ja Palveluihin ilmoittautuminen tapahtuu Eventilla Oy:n (Y-tunnus 2321609-0) tapahtumanhallintajärjestelmässä Eventilla Oy:n verkkosivuilla, joille Asiakas ohjautuu Metropolian verkkosivujen kautta.

Asiakas saa ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautumisvahvistuksen. Osa Palveluista saattaa edellyttää, että Asiakas täyttää ennalta määrätyt kriteerit. Tällöin Asiakkaan tulee Palveluun ilmoittautumisen yhteydessä antaa kysytyt ennakkotiedot. Asiakas saa ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautumisvahvistuksen, mutta Metropolia tarkastaa asetettujen edellytysten täyttymisen ja lähettää erillisen vahvistuksen koulutukseen hyväksymistä. Sopimus palvelun ostamisesta katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoittautumisvahvistus on toimitettu.

Mikäli Palveluun voidaan ottaa vain rajattu määrä osallistujia, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli osallistujamäärä on jo täynnä, Asiakas voi ilmoittautua jonoon. Tällöin Asiakas jättää Metropolialle tietonsa Eventilla Oy:n tapahtumanhallintajärjestelmässä, ja Metropolia on yhteydessä Asiakkaaseen, mikäli Asiakkaalle vapautuu paikka. Paikkoja tarjotaan jonossa oleville heidän jonoon ilmoittautumisensa aikajärjestyksen mukaisesti. Ilmoittautuminen jonoon ei sido Asiakasta vastaanottamaan myöhemmin mahdollisesti tarjottavaa paikkaa.

Hinnat ja muut maksut

Palvelusta peritään tilaushetken mukainen Palvelun yhteydessä ilmoitettu hinta lisättynä soveltuvalla arvonlisäverolla, ellei Palvelu ole arvonlisäveroton. Hinnat ilmoitetaan euroissa (EUR).

Koulutukseen liittyvistä mahdollisista materiaalimaksuista on erillinen maininta kunkin koulutuksen esittelyn yhteydessä.

Metropolia varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja koska tahansa. Muutetut hinnat soveltuvat hinnanmuutoksen jälkeen tehtyihin tilauksiin. Mikäli Palvelun hinta on ilmoitettu virheellisesti ja Asiakkaan olisi kohtuudella tullut ymmärtää ilmoitettu hinta virheelliseksi, on Metropolialla oikeus korjata hinta oikeaksi, ilmoittaa Palvelun tilanneelle Asiakkaalle hinnan oikaisusta ja laskuttaa Asiakkaalta Palvelun oikea hinta. Mikäli Asiakas ei hyväksy korjattua hintaa, on Asiakkaalla oikeus purkaa Palvelun kauppa.

Maksaminen

Verkkokaupassa maksaminen tapahtuu joko Paytrail Oy:n (Y-tunnus 2122839-7) Paytrail-maksupalvelun kautta tai jättämällä laskutustiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Palvelukohtaiset maksuvaihtoehdot sekä valittavissa olevien laskutuserien määrä ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeella. Mikäli Palveluun osallistuminen edellyttää palvelukohtaisten edellytysten täyttymistä ja arviointia, käytössä on vain laskutusvaihtoehto.

Mikäli Asiakas valitsee laskutusvaihtoehdon, laskutustiedot välittyvät Eventilla Oy:n tapahtumanhallintajärjestelmän kautta Metropolialle, joka lähettää Asiakkaalle laskun koulutuksen käynnistyttyä. Metropolialla on oikeus veloittaa laskutusvaihtoehdossa laskutuslisä. Laskutuslisää ei sovelleta Palveluihin, joissa asiakkaalla ei ollut valittavana muuta kuin laskutusvaihtoehto. Maksuehto on 14 päivää, netto, laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Perimiskulut laskutetaan erikseen. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki Metropolialle annetut laskutustiedot ja maksajan viitetiedot ovat ajantasaiset.

Mikäli asiakas valitsee Paytrail-maksupalvelun, välittää maksupalvelu maksun Metropolialle. Paytrail-maksupalvelun käyttöä varten Asiakkaalla tulee olla verkkopankin käyttöön tarvittavat tunnukset.

Asiakas sitoutuu Paytrail-maksupalvelun ehtoihin sitä käyttäessään.

Paytrailin maksuehdot

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Paytrail-maksupalvelua käytettäessä maksutapahtumassa käytetään Ceepos-maksurajapintaa.

Yleiset Peruutusehdot

Asiakkaalla on oikeus veloituksetta peruuttaa tilattu Palvelu ilmoittamalla tarvittavat tiedot kirjallisesti yhteyshenkilön ilmoittautumisvahvistuksessa mainittuun osoitteeseen viimeistään ilmoittautumisajan viimeisenä päivänä. Palvelun ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista Metropolia veloittaa Palvelun täyden hinnan. Metropolia veloittaa kuitenkin kaikissa peruutustapauksissa Palvelun täyden hinnan, mikäli Metropolia on jo toimittanut Palvelun Asiakkaalle tai aloittanut toimittamisen. Sairastumistapausten osalta Asiakas voi olla yhteydessä Metropoliaan.

Mikäli Palveluun ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumaan koulutukseen, hän voi ilman lisäkustannuksia nimetä toisen henkilön osallistumaan koulutukseen hänen sijaansa ilmoittamalla asiasta yhteyshenkilölle sähköpostitse. Koulutukseen liittyvät mahdolliset ennakkoedellytykset tulee täyttyä myös toisen henkilön osalta. Jos Palvelu koskee digitaalisen sisällön toimittamista sähköisesti, osallistujaa ei voi vaihtaa ilmoittautumisvahvistuksen toimittamisen jälkeen, jos Metropolia on jo toimittanut Palvelun Asiakkaalle tai aloittanut toimittamisen.

Kuluttaja-Asiakasta koskevat erityisehdot koskien peruuttamista ja Palvelun toimittamista

Edellä mainitusta poiketen, mikäli kuluttaja-Asiakas on tilannut Palvelun vähemmän kuin 14 vuorokautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on kuluttaja-Asiakkaalla oikeus peruuttaa Palvelu 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisvahvistuksen toimittamisesta.

Metropolia voi aloittaa Palvelun suorittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja-Asiakas on antanut tähän suostumuksensa, esimerkiksi ilmoittautumalla Palveluun, joka aikataulun mukaan alkaa ennen peruuttamisajan päättymistä, ja hyväksynyt, ettei hänellä ole peruutusoikeutta i) muun kuin digitaalisen Palvelun osalta sen jälkeen, kun Palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, ja ii) digitaalisen sisällön osalta sen jälkeen, kun palvelun toimittaminen on aloitettu.

Mikäli kuluttaja-Asiakas käyttää muun kuin digitaalista sisältöä koskevan Palvelun osalta peruuttamisoikeuttaan Palvelun suorittamisen alettua, mutta ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttaja-Asiakas on velvollinen maksamaan Metropolialle toimitetusta Palvelusta kohtuullisen, Metropolian tapauskohtaisesti määrittelemän korvauksen.

Metropolian oikeus peruuttaa Palvelu tai sen osa

Mikäli Palvelu tai sen osa, kuten esimerkiksi yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa, joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä ilmoittautumisvahvistuksen lähettämisen jälkeen, Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen Palveluun tai sen osaan liittyvät maksut.

Metropolia ei vastaa Asiakkaille koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Palvelua koskevat muutokset

Metropolialla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön muutoksia ilmoittautumisvahvistuksen toimittamisen jälkeen (esim. koulutuksen vetäjä voi muuttua tms.), jotka eivät vaikuta oleellisesti Palvelun sisältöön. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen kohtuullisessa ajassa etukäteen tai niin pian kuin se on mahdollista.

Maksun palautus

Metropolia palauttaa palautettavat maksut viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan.

Mikäli Metropolia peruuttaa Palvelun tai sen osan eikä Asiakkaan kanssa sovita osallistumisesta vastaavaan toteutukseen myöhempänä ajankohtana, Metropolia palauttaa maksun Asiakkaalle täysimääräisesti, jos Palvelu peruutetaan kokonaan, ja suorittamatta jäänyttä osuutta vastaavasti, jos Palvelu peruuntuu osittain, ellei jälkimmäisessä tapauksessa muuta tapauskohtaisesti katsota kohtuulliseksi.

Markkinointiviestintä

Metropolialla on oikeus käyttää Asiakkaan antamia tietoja markkinointiviestintään ainoastaan, jos Asiakas on sen hyväksynyt.

Vastuut

Metropolia toimittaa tilatut Palvelut asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti. Metropolia vastaa siitä, että Palvelu vastaa tilauksen yhteydessä tai muutoin ennen tilauksen vahvistamista Palvelusta annettua kuvausta. Metropolia ei vastaa siitä, soveltuuko Palvelu tai sen sisältö Asiakkaan aikomaan käyttötarkoitukseen tai miten Asiakas Palvelun toimittamisen yhteydessä saatua tietoa käyttää. Metropolia ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Metropolian vahingonkorvausvastuu on rajattu Asiakkaan Palvelusta Metropolialle maksamaan hintaan.

Mikäli Palvelu peruuntuu Metropoliasta johtuvasta syystä, Metropolian vastuu rajoittuu Palvelusta jo maksetun hinnan palauttamiseen näiden toimitusehtojen mukaisesti.

Asiakas on vastuussa siitä, että hänen Metropolialle ilmoittamansa tiedot, kuten henkilö- yhteys- ja laskutustiedot sekä palvelukohtaiset ennakkotiedot, ovat oikeelliset.

Ylivoimainen este

Metropolia ei ole vastuussa viivästyksestä tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin, kun tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään ennakoimatonta tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat mm. sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeyttäminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston tai viranomaisen asettama oleellinen rajoitus Metropolian toiminnalle, lakko, saarto, tai muu merkittävä ja epätavallinen Metropoliasta riippumaton syy.

Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet sisältäen mm. tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, mallioikeudet, patentit, domain-nimet ja liikesalaisuudet sekä niitä mahdollisesti koskevat hakemukset Palvelun sisältämään ja sen yhteydessä Asiakkaalle toimitettuun aineistoon kuuluvat Metropolialle. Asiakkaalle ei Palvelun ostamisen mukana siirry mitään oikeuksia aineistoon, ellei näissä ehdoissa tai muuten kirjallisesti, nimenomaisesti ole toisin todettu. Asiakas voi ladata, tallentaa ja säilyttää sähköisessä muodossa toimitetun aineiston omaa ei-kaupallista käyttöään varten ja ottaa siitä omaa ei-kaupallista käyttöään varten tulosteita. Muu hyödyntäminen, kuten jakelu tai lainausten ottaminen, on mahdollista vain tekijänoikeuslain ja muun lainsäädännön sallimissa puitteissa ja/tai niiden edellyttämällä tavalla.

Tietosuoja

Metropolia noudattaa tietosuojan osalta voimassa olevaa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, myöhempine muutoksineen) sekä Suomen lainsäädäntöä.

Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden tietosuojaseloste

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Verkkokauppapalveluun sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli asiaa ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja voi myös olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
Puhelin: 029 566 5200
Sähköposti: kril(at)oikeus.fi

Yhteystiedot

  • Tiedustelut ja reklamaatiot: yrityspalvelut [at] metropolia.fi (yrityspalvelut[at]metropolia[dot]fi)
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
  • Kaupparekisterin y-tunnus: 2094551-1
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Käyntiosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
  • Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia / Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut
  • Puhelin: 09 7424 5000 (vaihde)
  • sähköposti: kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi)
  • internetsivut: https://www.metropolia.fi