Perustiedot

Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
20

Osteopaatti (AMK)

Osteopatia on tehokas ja turvallinen manuaalinen eli käsin suoritettava hoito. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija, jonka opinnoissa korostuu anatomia, fysiologia ja patologia. Osteopaatin työ on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään, jolloin toimintakyky paranee. Työ on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa.

Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja tunnusteluun. Osteopaattinen diagnoosi perustuu juuri tähän tarkkaan kehon tutkimiseen sekä erotusdiagnostiikkaan. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä.

Osteopaattikoulutus

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Koulutuksen aikana opiskelijalle kertyy laaja manuaalisten hoitotekniikoiden työkalupakki: lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, nivelten mobilisaatiot ja manipulaatiot sekä kraniaalinen eli pään alueen käsittely ja viskeraalinen eli sisäelinten käsittely. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan Positia-opetusyksikön aidoissa vastaanottotilanteissa harjoitteluohjaajien kanssa potilaan haastattelua, tutkimista ja edellä mainittuja tekniikoita.

Tavoitteet

Osteopaattikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tutkia ja diagnosoida tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan häiriöitä ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan.
  • osaa tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa.
  • osaa käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita.
  • osaa neuvoa asiakkaalle kotihoito-ohjeita ja harjoitteita hoidon tueksi.
  • osaa laatia hoitosuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden.
  • sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
  • pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään ammattialaansa työelämässä.
  • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Hoidon aikana sinun tulee kyetä olemaan ihmisen lähellä ja läsnä tilanteessa.

Vaivan aiheuttajan selvittämiseen tarvitset salapoliisiasennetta, jolla pystyt  pohtimaan potilaasi tilannetta kokonaisvaltaisesti. Aito kiinnostus terveysongelmia kohtaan auttaa ymmärtämään ja selvittelemään potilaan vaivaan vaikuttavia tekijöitä. 

Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa potilaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Oletko valmis osallistumaan alan kehittämiseen?

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään 97 %:n varmuudella yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmät amk-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

Osteopaattiopiskelija Elia

Osteopaattiopiskelija Elia.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Elia, 20-vuotias, aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2016.

Kuulin osteopatiasta alaa opiskelevalta ystävältäni ja päädyin tätä kautta myös ensimmäistä kertaa osteopaatin vastaanotolle. Täällä innostukseni osteopatiaa kohtaan heräsi. Olin jo pidempään ollut kiinnostunut ihmiskehon toiminnasta ja terveydestä omien liikuntaharrastuksieni kautta. Haluan myös tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä. Osteopatia tuntui oikealta vastaukselta.  

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Parasta on jatkuva uuden oppiminen, tähän mennessä varsinkin anatomian ja fysiologian opinnot. On todella mielenkiintoista oppia kehon rakenteesta ja toiminnasta näin syvällisesti. Kun käytäntöön pääsee käsiksi, on hienoa huomata konkreettiset vaikutukset joita osteopatialla voi saada aikaan. Tuskin olen koskaan oppinut näin paljon näin lyhyessä ajassa. Parasta on myös loistavat luokkakaverit, jotka tekevät opiskelusta vielä niin paljon antoisampaa.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Opittavaa, muistettavaa ja ymmärrettävää asiaa on valtava määrä. Sen hallitseminen on ja tulee varmasti olemaan haastavaa. Ihmiskehon käsittely on itselleni uusi alue ja sen vuoksi varsinkin aluksi haasteellista. Opittavat asiat ovat kuitenkin niin mieluisia, ettei niiden oppimiseen vaadittava suuri työmäärä tunnu pahalta.  

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Vaikka se tuntuukin nyt vielä kaukaiselta, uskon jääväni valmistumisen jälkeen yrittäjäksi Helsinkiin. Olisi mahtavaa perustaa muiden osteopaattien ja terapeuttien kanssa yhteinen moniammatillinen hoitokeskus.

Neea, osteopaattiopiskelija

Neea, osteopaattiopiskelija.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Neea ja olen osteopaattiopiskelija Metropoliassa. Pääsin heti tuoreena ylioppilaana opiskelemaan ja olen siis nyt 19 vuotta. Päätin lähteä opiskelemaan osteopatiaa mietittyäni alaa, jossa saan olla liikkuvien ja aktiivisten ihmisen kanssa tekemisissä, mutta joka ei olisi lajivalmennusta eikä lääkiskään tuntunut omalta paikalta. Osteopatiasta kuulin omien urheilupiirieni kautta, mutta itse en osteopaatilla ollut käynyt aikaisemmin. 

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa? 

Anatomian tunnit ovat mielestäni kiinnostavinta.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haasteellisinta on luultavasti se, että miten saa anatomian teorian sovellettua käytäntöön asiakkaan kanssa.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Näen itseni ehdottomasti urheilijoiden parissa. Taitoluistelijat ovat varmasti ensimmäinen kosketukseni urheilijoihin ja asiakaskunnan laajentuessa, näen asiakaspiirini kattavan myös laajalti muutkin urheilulajit.

Osteopaattiopiskelija Samu

Osteopaattiopiskelija Samu.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Samu, 24-vuotias, aloitin osteopatian tutkinto-ohjelmassa opinnot syksyllä 2015 ja valmistun keväällä 2019. Kävin itse osteopaatilla vuoden 2014 kesällä ja syksyllä. Osteopaatti kertoi minulle hoidon aikana osteopatiasta hoitomuotona ja sen historiasta. Kiinnostuin heti asiasta ja aloin tutustua siihen tarkemmin. Pian huomasin löytäneeni alan, jota haluaisin ehdottomasti päästä opiskelemaan.

Aikaisemmalta ammatiltani olen lähihoitaja ja olin miettinyt joitakin sosiaali- ja terveysalan jatkokoulutusmahdollisuuksia. Mikään muu ei kuitenkaan herättänyt niin vahvaa mielenkiintoa kuin osteopatia. Metropolia oli luontainen vaihtoehto, koska se oli ainoa ammattikorkeakoulu, jossa osteopatiaa opetetaan.

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Parasta opinnoissa on ollut anatomian ja fysiologian opiskelu sekä palpaation harjoitteleminen. Ihmisen elimistö on niin monimuotoinen, että siinä riittää opiskeltavaa loputtomiin. Tämän teoreettisen tiedon yhdistäminen käsin tehtävään kehon tutkimiseen on mielenkiintoista. Pidän siitä, että opinnoissa yhdistyvät sekä vahva teorian, että käytännön osaaminen.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haastavinta on varmasti suuren tietomäärän hallitseminen. Oma opiskelu on vasta alkutekijöissä ja kun kokenutkin osteopaatti sanoo oppivansa jatkuvasti uutta, tietää, että itsellä on paljon matkaa taitettavana.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Valmistumisen jälkeen sijoitun todennäköisesti joko pääkaupunkiseudulle tai kotikaupunkiin Tampereelle. Oman vastaanoton perustamista pidän tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona, mutta myös työskentely osana moniammatillista työryhmää jossakin hoitolaitoksessa voisi olla hyvä vaihtoehto. Aikaisemmin olen työskennellyt ikäihmisten parissa, joten suuntautuminen sinne on yksi kiinnostava mahdollisuus.

Osteopaatti Tiana Newell

Osteopaatti Tiana Newell.

Kuka olet, miksi tai miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Tiana Newell. Osteopaatti oli hiljaisesti yksi lapsuuden unelma-ammateistani, koska sain osteopaatilta apua omiin sen aikaisiin polvivaivoihini. Asuin lukion jälkeen kuitenkin ulkomailla ja päädyin opiskelemaan ja työskentelemään matkailualalla lähes kymmeneksi vuodeksi. Ihmisläheisempi ammatti sekä yrittäjyyteen siirtyminen saivat minut seuraavaan muutosvaiheeseen ja valmistuin Tampereelta koulutetuksi hierojaksi keväällä 2014.
Päädyin jatko-opiskelemaan osteopatiaa, kun hierojan ammattiopinnot eivät aivan riittäneet tyydyttämään tiedonnälkääni. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut biologiasta, kemiasta ja geometriasta, joten ammattiopinnot olivat silkkaa nautintoa, ja seuraan tieteen kehitystä jatkuvasti.

Koska valmistuit Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelet?

Valmistuin keväällä 2018 ja toimin osteopaattina Tampereen keskustassa Laukontorilla ja Tampereen Osteopaattikeskuksessa Tuomiokirkonkadulla, ja pidän lisäksi kehonhuoltotunteja Tanssistudio Razzmatazzilla.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta osteopaattina toimimisessa on, että työtä tehdessä ajantaju katoaa.
Hoitotilanteessa pohdin vain parasta mahdollista tekniikkaa helpottaa asiakkaan kipua ja tilannetta. Parasta on lisäksi mahtavat kollegat ja keskustelut myös kansainvälisesti.

Mikä on haasteellisinta ammatissasi?

Haasteellisinta osteopaatin ammatissa on työn kuormittavuuden vaihtelu ja riittävän palautumisen suunnittelu. Alkutaipaleella rutiinien luominen vie aikaa ja energiaa, kunnes riittävän moni asia automatisoituu. Pysäyttävien asioiden kuuntelua sekä myös omien reaktioiden tiedostamista harjoiteltiin hyvin jo opiskeluvaiheessa esimerkiksi sykevälivaihtelumittauksella.

Osteopaatti Leena Suojanen

Osteopaatti Leena Suojanen.

Kuka olet, miksi tai miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Osteopaatti Leena Suojanen. Aloitin osteopatian opiskelemisen vuonna 2006 silloisessa Stadian ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Olin lapsesta asti haaveillut lääkärin ammatista ja teini-ikäisenä sain suuren avun omiin kehollisiin ongelmiin osteopaatti Risto Siroselta Seinäjoella.

Risto kertoi minulle hoitojen aikana osteopatian hoitofilosofiasta ja opiskelusta ja kiinnostuin asiasta. Asiaa tutkittuani ymmärsin että osteopatia pitää sisällään juuri ne lääketieteen puolet, jotka minua kiinnostavat ja niinpä hain opiskelemaan osteopatiaa.

Koska ja mistä valmistuit ja missä toimit osteopaattina?

Valmistuin osteopaatiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2010. Olen toiminut siitä lähtien osteopaattina Helsingissä ja lisäksi muutaman päivän kuukaudessa Seinäjoella. 

Helsingissä toimin Kampin autotalossa yhdessä muutaman muun terveydenalan ammattilaisen kanssa ja Seinäjoella toimin Suomen Terveystalossa. Kaikki tietoni löytyvät nettisivuiltani www.osteopatiaa.fi

Mikä on parasta osteopaattina toimimisessa?

Parasta osteopaattina toimimisessa on mahdollisuus auttaa ihmisiä hyödyntämällä kehon sisäistä itseparanemismekanismia. Kehon paranemismekanismilla on paljon voimaa ja ilman esteitä se pystyy parantamaan monenlaisia vaivoja. Jokainen työpäivä on erilainen ja pääsen hoitamaan kaiken ikäisiä ihmisiä. Nuorin potilaani on ollut 3 viikkoinen ja vanhin 97 vuotias.

Mikä on haasteellisinta osteopaatin ammatissa?

Haasteellisinta (ja samalla hienointa) osteopaatin ammatissa on ihmiskehon monimutkaisuus. Joka päivä tulee haasteellisia uusia asioita vastaan joiden takia joutuu sekä kertaamaan vanhoja asioita, että opiskelemaan uutta. Lisäksi jokainen keho ja ihminen on erilainen, joten oppimaansa tietoa joutuu soveltamaan jokaisen potilaan kohdalla juuri hänelle sopivaksi.

Valmistuneet perustivat osuuskunnan

Kaksi osteopaattia poseeraa Osteopatiakeskus Valon vastaanottotiskin takana hymyillen.

Metropolian opiskelijat perustivat syksyllä 2015 uudenlaisen osteopatian hoitokeskuksen, Osteopatiakeskus Valon. Toimipaikka sijaitsee Helsingin Hietalahdenrannassa. Valossa työskentelee 10 Metropolia Ammattikorkeakoulusta vastavalmistunutta osteopaattia.

Hoitokeskuksen osakas, Metropoliasta osteopaatiksi valmistunut Ilkka Rajamäki kertoi kaikkien hoitokeskuksen työntekijöiden olevan opiskelutovereitaan, vieläpä samalta vuosikurssilta. "Jossain vaiheessa saimme villin idean perustaa yhteinen hoitokeskus ja päätimme toteuttaa ideamme".

Osteopatiakeskus Valon vahvuuksia ovat juuri päivitetty ammattitaito ja se, että kukin osteopaatti on erikoistunut erityyppiseen hoitoon. Osteopaatit voivat siis tarvittaessa suositella omasta putiikista toista työntekijää, jonka ammattitaito kohdistuu asiakkaan kyseisen tarpeen hoitamiseen.

Toimitila sijaitsee hyvällä paikalla, on avara ja valoisa, ja se on sisustettu tyylillä. Osteopaatteihin sekä heidän antamaansa hoitoon ja käyttämiinsä hoitotekniikoihin voi tutustua osuuskunnan verkkosivuilla http://osteopatiakeskusvalo.fi/. Verkkosivuilla on myös sähköinen ajanvaraus.

Osteopaatiksi valmistunut perusti monialaisen yrityksen

Hieroksen 6 työntekijää seisovat tiiviisti vierekkäin ja hymyilevät kameraan studiokuvassa.

Helsingin Punavuoressa toimiva Hieros Oy tarjoaa moniammatillisia palveluja erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Uutuuttaan hohtavissa Punavuoren toimitiloissa työskentelee tänään eri terveysalojen ammattilaisista muodostuva etevä porukka, jonka tiivis yhteispeli hyödyttää ennen kaikkea asiakasta.

Hieros Oy on tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin keskittynyt moniammatillinen yritys, joka toimii Punavuoren ytimessä. Yhden miehen toiminimestä alkunsa saanut Hieros työllistää tänään kuusi taitavaa alansa ammattilaista.

Hieros sai alkunsa hieroja Heikki Pirhosen oivalluksesta. Pirhonen valmistui vuonna 2007 Itä-Suomen liikuntaopistosta hierojaksi. Työskenneltyään alalla muutaman vuoden, hän ymmärsi, että ihmisen kokonaisvaltainen kuntoutus vaatii muutakin kuin hierontaa. Heikki hakeutui lisäkoulutukseen, mutta Kuopiossa aloitetut fysioterapiaopinnot eivät tuntuneet oikealta valinnalta. Osteopatiaopinnot veivät Helsinkiin.

Ensimmäisen opiskeluvuoden päätteeksi oli aika käynnistää yritystoiminta, ja reilun vuoden toiminnan jälkeen toiminimi Hieroja Heikki Pirhonen uudistui Hieros Oy:ksi.

Toiminimestä viihtyisäksi työyhteisöksi

Vähitellen Hieros laajeni, kun toimintaan hyppäsivät mukaan Heikin opiskelutoverit Mirella Arponen ja Emmi Kaasalainen. Aikaisemmin kemistinä leipänsä ansainnut Emmi Kaasalainen on työskennellyt hierojana vuodesta 2008. Terveysongelmat ohjasivat ja rohkaisivat häntä aikanaan vaihtamaan täysin uudelle alalle. Kun Emmi löysi apua vaivoihinsa vaihtoehtohoidoista, hän halusi yhdistää toimivat menetelmät tieteellisiin hoitoihin.

Emmi hakeutui kouluttautumaan osteopaatiksi ja jatkoi opiskelujen aikana myös yritystoimintaansa. Yksin toimiessaan Emmi kuitenkin kaipasi työyhteisöä.

Mirella Arponen puolestaan valmistui urheiluhierojaksi Espanjassa. Mirella työskenteli jonkin aikaa Lapissa ja opiskeli vuoden fysioterapiaa Joensuussa, mutta siirtyi sitten opiskelemaan osteopatiaa.

Jalkaterapeutti Mats Matveinen rekrytoitiin mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun käytävältä. Mats valmistui urheiluhierojaksi vuonna 2010 ja ehti työskennellä vuoden hierojana ennen jalkaterapiaopintoja.

Mukaan pyydettiin myös fysioterapeutti Sanni Pekkarinen, Heikin fysioterapiaopintojen aikainen opiskelutoveri. Valmistumisensa jälkeen Sanni muutti pääkaupunkiseudulle parempien työ- ja jatko-opiskelumahdollisuuksien houkuttelemana. Hän etsi viihtyisää työyhteisöä ja päätti siirtyä Hierokseen.

Laaja terveyspalvelujen kirjo uusissa tiloissa

Asiakkaita tuli lisää, ja opinnot lähestyivät loppuaan. Hieroksessa päätettiin yhteistuumin isomman toimitilan vuokraamisesta. Samaan aikaan kävi selväksi, ettei edes osteopatialla voida yksin parantaa kaikkia vaivoja. Ajatuksissa alkoi häämöttää kokonaisvaltainen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin keskittynyt yritys, jossa toimisi useiden eri terveysalojen ammattilaisia samoissa tiloissa.

Yhteinen toimitila löytyi lyhyen etsimisen jälkeen Punavuoren Albertinkadulta. Tila remontoitiin hektisissä tunnelmissa opinnäytetyökiireiden ja asiakastyön lomassa. Avuliaiden apujoukkojen ansiosta avajaisia juhlittiin kesäkuun 2015 alussa upeiksi remontoiduissa tiloissa. Toiminta sai heti vauhdikkaan startin.

Nykyisessä muodossaan Hieros on toiminut vuoden 2015 kesäkuusta lähtien. Vuoden 2016 alussa taloon tuli myös Metropoliasta valmistunut fysioterapeutti Tuomas Paavola. Olemme erittäin iloisia saadessamme joukkoomme uusia osaavia ammattilaisia.

Ongelmaan apua eri näkökulmista

Hieroksen tavoitteena on keskittyä tuki-ja liikuntaelinvaivojen moniammatilliseen erikoisosaamiseen. Pyrimme aina tarkastelemaan vaivoja usealta eri kannalta, eri ammattikuntien näkökulmasta. Haluamme tarjota asiakkaalle kaikki hänen tarvitsemansa palvelut tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoon saamiseksi.

Tarjoamme korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia palveluja, jotka pyrimme aina järjestämään mahdollisimman nopeasti. Pidämme tärkeänä, että palveluja on saatavilla eri kellonaikoina ja viikonpäivinä. Jokaisella Hieroksen ammattilaisella on oma erikoisosaamisalansa, joten asiakkaalla on mahdollisuus valita juuri hänelle sopivin hoito ja hoitaja.

Sivustollamme hieros.fi olemme panostaneet hyödylliseen sisältöön, kuten monipuolisiin blogikirjoituksiin ja ammattiryhmien kuvauksiin. Ajanvaraus on tehty helpoksi nettiajanvarauksella. Asiakkaan on usein hankala hakeutua omatoimisesti juuri hänelle parhaiten soveltuvaan hoitoon, jolloin selkeät kuvaukset ammattilaisistamme helpottavat valintaa. Asiakkaallamme on vapaus valita, mutta hän saa myös ammattilaisen suosituksen parhaasta mahdollisesta hoidosta.

Moniammatillisuus on asiakkaan etu

Yhteistyö on meille erityisen tärkeää. Työskennellessämme samoissa tiloissa opimme tuntemaan muiden ammattiryhmien osaamista ja suosittelemaan asiakkaalle sopivaa hoitoa. Hoitoa ei voi suositella ilman luottamusta ja kollegojen tietojen ja taitojen tuntemusta. Yhteistyön kannalta on myös tärkeää, että saman katon alla on vahvaa kokemusta yrittäjyydestä ja sen vaatimuksista.

Asiakasmäärät ovat iloksemme kasvaneet, ja asiakkaat ovat olleet palveluihimme tyytyväisiä. Tulevaisuuden tavoitteemme on olla entistä taitavampia terapeutteja. Tärkeisiin tavoitteisiin lukeutuu myös jatkokouluttautuminen, jotta voimme vastata asiakkaidemme vaatimuksiin ja tarjota yhä monipuolisempia terveysalan palveluja.

Tutustu Hierokseen ja taitaviin ammattilaisiimme Hieroksen verkkosivuilla!