Perustiedot

Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
22

Osteopaatti (AMK)

Osteopatia on tehokas ja turvallinen manuaalinen eli käsin suoritettava hoito. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija, jonka opinnoissa korostuu anatomia, fysiologia ja patologia. Osteopaatin työ on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään, jolloin toimintakyky paranee. Työ on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa.

Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja tunnusteluun. Osteopaattinen diagnoosi perustuu juuri tähän tarkkaan kehon tutkimiseen sekä erotusdiagnostiikkaan. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä.

Osteopaattikoulutus

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Koulutuksen aikana opiskelijalle kertyy laaja manuaalisten hoitotekniikoiden työkalupakki: lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, nivelten mobilisaatiot ja manipulaatiot sekä kraniaalinen eli pään alueen käsittely ja viskeraalinen eli sisäelinten käsittely. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan Positia-opetusyksikön aidoissa vastaanottotilanteissa harjoitteluohjaajien kanssa potilaan haastattelua, tutkimista ja edellä mainittuja tekniikoita.

Tavoitteet

Osteopaattikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tutkia ja diagnosoida tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan häiriöitä ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan.
  • osaa tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa.
  • osaa käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita.
  • osaa neuvoa asiakkaalle kotihoito-ohjeita ja harjoitteita hoidon tueksi.
  • osaa laatia hoitosuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden.
  • sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
  • pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään ammattialaansa työelämässä.
  • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Hoidon aikana sinun tulee kyetä olemaan ihmisen lähellä ja läsnä tilanteessa.

Vaivan aiheuttajan selvittämiseen tarvitset salapoliisiasennetta, jolla pystyt  pohtimaan potilaasi tilannetta kokonaisvaltaisesti. Aito kiinnostus terveysongelmia kohtaan auttaa ymmärtämään ja selvittelemään potilaan vaivaan vaikuttavia tekijöitä. 

Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa potilaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Oletko valmis osallistumaan alan kehittämiseen?

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään 97 %:n varmuudella yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmät amk-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

Osteopaattiopiskelija Elia

Osteopaattiopiskelija Elia.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Elia, 20-vuotias, aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2016.

Kuulin osteopatiasta alaa opiskelevalta ystävältäni ja päädyin tätä kautta myös ensimmäistä kertaa osteopaatin vastaanotolle. Täällä innostukseni osteopatiaa kohtaan heräsi. Olin jo pidempään ollut kiinnostunut ihmiskehon toiminnasta ja terveydestä omien liikuntaharrastuksieni kautta. Haluan myös tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä. Osteopatia tuntui oikealta vastaukselta.  

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Parasta on jatkuva uuden oppiminen, tähän mennessä varsinkin anatomian ja fysiologian opinnot. On todella mielenkiintoista oppia kehon rakenteesta ja toiminnasta näin syvällisesti. Kun käytäntöön pääsee käsiksi, on hienoa huomata konkreettiset vaikutukset joita osteopatialla voi saada aikaan. Tuskin olen koskaan oppinut näin paljon näin lyhyessä ajassa. Parasta on myös loistavat luokkakaverit, jotka tekevät opiskelusta vielä niin paljon antoisampaa.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Opittavaa, muistettavaa ja ymmärrettävää asiaa on valtava määrä. Sen hallitseminen on ja tulee varmasti olemaan haastavaa. Ihmiskehon käsittely on itselleni uusi alue ja sen vuoksi varsinkin aluksi haasteellista. Opittavat asiat ovat kuitenkin niin mieluisia, ettei niiden oppimiseen vaadittava suuri työmäärä tunnu pahalta.  

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Vaikka se tuntuukin nyt vielä kaukaiselta, uskon jääväni valmistumisen jälkeen yrittäjäksi Helsinkiin. Olisi mahtavaa perustaa muiden osteopaattien ja terapeuttien kanssa yhteinen moniammatillinen hoitokeskus.

 

Osteopaatti Tiana Newell

 

Osteopaatti Tiana Newell.

Kuka olet, miksi tai miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Tiana Newell. Osteopaatti oli hiljaisesti yksi lapsuuden unelma-ammateistani, koska sain osteopaatilta apua omiin sen aikaisiin polvivaivoihini. Asuin lukion jälkeen kuitenkin ulkomailla ja päädyin opiskelemaan ja työskentelemään matkailualalla lähes kymmeneksi vuodeksi. Ihmisläheisempi ammatti sekä yrittäjyyteen siirtyminen saivat minut seuraavaan muutosvaiheeseen ja valmistuin Tampereelta koulutetuksi hierojaksi keväällä 2014.
Päädyin jatko-opiskelemaan osteopatiaa, kun hierojan ammattiopinnot eivät aivan riittäneet tyydyttämään tiedonnälkääni. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut biologiasta, kemiasta ja geometriasta, joten ammattiopinnot olivat silkkaa nautintoa, ja seuraan tieteen kehitystä jatkuvasti.

Koska valmistuit Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelet?

Valmistuin keväällä 2018 ja toimin osteopaattina Tampereen keskustassa Laukontorilla ja Tampereen Osteopaattikeskuksessa Tuomiokirkonkadulla, ja pidän lisäksi kehonhuoltotunteja Tanssistudio Razzmatazzilla.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta osteopaattina toimimisessa on, että työtä tehdessä ajantaju katoaa.
Hoitotilanteessa pohdin vain parasta mahdollista tekniikkaa helpottaa asiakkaan kipua ja tilannetta. Parasta on lisäksi mahtavat kollegat ja keskustelut myös kansainvälisesti.

Mikä on haasteellisinta ammatissasi?

Haasteellisinta osteopaatin ammatissa on työn kuormittavuuden vaihtelu ja riittävän palautumisen suunnittelu. Alkutaipaleella rutiinien luominen vie aikaa ja energiaa, kunnes riittävän moni asia automatisoituu. Pysäyttävien asioiden kuuntelua sekä myös omien reaktioiden tiedostamista harjoiteltiin hyvin jo opiskeluvaiheessa esimerkiksi sykevälivaihtelumittauksella.