Perustiedot

Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Osteopaatti (AMK)

Osteopatia on tehokas ja turvallinen manuaalinen eli käsin suoritettava hoito. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija, jonka opinnoissa korostuu anatomia, fysiologia ja patologia. Osteopaatin työ on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään, jolloin toimintakyky paranee. Työ on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa.

Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja tunnusteluun. Osteopaattinen diagnoosi perustuu juuri tähän tarkkaan kehon tutkimiseen sekä erotusdiagnostiikkaan. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä.

Osteopaattikoulutus

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Koulutuksen aikana opiskelijalle kertyy laaja manuaalisten hoitotekniikoiden työkalupakki: lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, nivelten mobilisaatiot ja manipulaatiot sekä kraniaalinen eli pään alueen käsittely ja viskeraalinen eli sisäelinten käsittely. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan HyMy-kylän oppimisympäristössä aidoissa vastaanottotilanteissa harjoitteluohjaajien kanssa opetusasiakkaan haastattelua, tutkimista ja edellä mainittuja tekniikoita.

Tavoitteet

Osteopatian tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että osteopaattiopiskelija

  • osaa tutkia ja diagnosoida tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan häiriöitä ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan.
  • osaa tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa.
  • osaa käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita.
  • osaa neuvoa asiakkaalle kotihoito-ohjeita ja harjoitteita hoidon tueksi.
  • osaa laatia hoitosuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden.
  • sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
  • pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään ammattialaansa työelämässä.
  • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Vastaanottotilanteessa sinun tulee kyetä olemaan ihmisen lähellä ja läsnä tilanteessa.

Vaivan aiheuttajan selvittämiseen tarvitset salapoliisiasennetta, jolla pystyt  pohtimaan asiakkaasi tilannetta kokonaisvaltaisesti. Aito kiinnostus terveysongelmia kohtaan auttaa ymmärtämään ja selvittelemään asiakkaan vaivaan vaikuttavia tekijöitä. 

Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa asiakkaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Oletko valmis osallistumaan alan kehittämiseen?

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään 97 %:n varmuudella yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmät amk-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Yhteistyö Skandinaviska Osteopathögskolanin kanssa

Vuonna 2017, Skandinaviska Osteopathögskolan (SKOHS, Göteborg) ja Metropolia vahvistivat yhteistyötään sopimuksella, johon kirjattiin mm  koulutuksen validointia koskeva kohta. Sopimuksen mukaan SKOHS markkinoi ja  järjestää koulutuksen ja Metropolia valvoo sekä arvioi sen laatua. Valmistuessaan opiskelijat saavat Metropolian tutkintotodistuksen, Bachelor’s Degree in Health Care (Osteopathy)

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

Osteopaattiopiskelija Emma

Opiskelija hoitaa asiakasta

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Emma ja aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2018. Löysin osteopatian selailemalla koulutuksia ja ala vaikutti, siltä että pääsisin haastamaan itseäni.  Kiinnostuinkin alasta urheilullisen taustani sekä lukion jälkeen suorittamieni liikuntalääketieteen opintojen myötä. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen fysiologiasta sekä anatomiasta ja niihin olenkin tässä koulutuksessa päässyt tutustumaan. En ollut aikaisemmin käynyt osteopaatilla, joten olen päässyt luomaan oman käsitykseni koko alasta opintojeni aikana. 

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Pidän koulussa anatomian opiskelusta sekä siitä, miten koulun aikana opitut asiat yhdistyvät hiljalleen opiskelun aikana. Pidän myös käytännön harjoittelusta, jossa saan hyödyntää anatomian tietämystäni sekä käyttää käsiäni. 

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haasteellisinta on hallita ja soveltaa suurta määrää opittuja asioita asiakkaan kanssa toimimisessa. 
Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?
Valmistumisen jälkeen tavoitteenani on jatkaa opintojani sekä lisätä tietämystäni yliopistossa maisteriopinnoilla. Toivon, että voin tulevaisuudessa tehdä merkityksellistä asiakastyötä sekä työskennellä mahdollisimman kattavasti liikunnan parissa. 

Osteopaattiopiskelija Emil

Osteopaattiopiskelija Emil pukeutuneena ruskeaan takkiin ja farkkuihin.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Emil, 24-vuotias, ja aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2019. Tutustuin osteopatiaan hierojaopintojeni aikana ja jo silloin jäi fiilis, että en saanut hoidettua asiakkaita niin hyvin, kuin olisin halunnut. Tämän takia halusin hankkia jatkokoulutusta ja aloin tutkimaan eri vaihtoehtoja. Päädyin osteopatiaan sen takia, että se tuntui vastaavan eniten siltä mitä hain.  Uskon pystyväni osteopatian avulla hoitamaan ihmisiä mahdollisimman hyvin.

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Parasta on, kun ymmärtää jonkun uuden asian ja osaa yhdistää sen johonkin aikaisemmin opittuun. Osteopatiassa kiinnostavat myös erityisesti anatomian ja fysiologian opinnot ja niitä näissä opinnoissa riittää!

Mielestäni opinnoissa parasta on se, kuinka syvällisesti oppii tuntemaan ihmiskehoa ja sen toimintaa sekä se, kun pääsee yhdistämään näitä asioita käytäntöön ja arkielämään.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haastavinta on kaiken uusien asioiden sisäistäminen nopealla aikataululla. Myös opintojen aikatauluttaminen siten, että tehtävien tekemiseen ja tentteihin lukemiseen jää tarpeeksi aikaa, on haastavaa.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Tällä hetkellä en vielä osaa sanoa, haluaisinko suuntautua johonkin tiettyyn alueeseen. Joka tapauksessa, uskon valmistumiseni jälkeen perustavani oman yrityksen, joko yksin tai opiskelukavereiden kanssa.

Osteopaattiopiskelija Jenny

Osteopaattiopiskelija Jenny

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Jenny, 20-vuotias ja aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2019. Päädyin opiskelemaan osteopatiaa sattuman kautta. En vielä lukion viimeisen vuoden keväälläkään ollut täysin varma siitä, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Armottoman ammattien googlaamisen ja tutkimisen jälkeen päädyin osteopatian AMK tutkinnon sivuille. Olen aina ollut kiinnostunut manuaalisen terapian aloista, mutta en tiennyt, että Suomesta löytyy koulutusta näille aloille.

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Mielestäni opinnoissa parasta on se, kuinka syvällisesti oppii tuntemaan ihmiskehoa ja sen toimintaa sekä se, kun pääsee yhdistämään näitä asioita käytäntöön ja arkielämään.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haasteellisinta on kaiken uuden tiedon sisäistäminen tämän intensiivisen neljän vuoden aikana ja jonkin verran onkin saanut priorisoida koulua kaiken muun edelle ja välillä saattaa unohtaa, että on muutakin elämää kuin opiskelu. Hetkeäkään en kuitenkaan vaihtaisi pois.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Osteopaateilla on paljon erilaisia suuntautumis- ja erikoistumisvaihtoehtoja. Koen kuitenkin, että itselläni ei ole vielä kiire päättää mihin sijoittuisin valmistumiseni jälkeen, vaan voin vielä muutaman vuoden ajan tutkailla erilaisia vaihtoehtoja ja miettiä, miten haluaisin itse päästä tulevaisuudessa hyödyntämään koulutustani muiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osteopaatti Tiana Newell

Osteopaatti Tiana Newell.

Kuka olet, miksi tai miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Tiana Newell. Osteopaatti oli hiljaisesti yksi lapsuuden unelma-ammateistani, koska sain osteopaatilta apua omiin sen aikaisiin polvivaivoihini. Asuin lukion jälkeen kuitenkin ulkomailla ja päädyin opiskelemaan ja työskentelemään matkailualalla lähes kymmeneksi vuodeksi. Ihmisläheisempi ammatti sekä yrittäjyyteen siirtyminen saivat minut seuraavaan muutosvaiheeseen ja valmistuin Tampereelta koulutetuksi hierojaksi keväällä 2014.
Päädyin jatko-opiskelemaan osteopatiaa, kun hierojan ammattiopinnot eivät aivan riittäneet tyydyttämään tiedonnälkääni. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut biologiasta, kemiasta ja geometriasta, joten ammattiopinnot olivat silkkaa nautintoa, ja seuraan tieteen kehitystä jatkuvasti.

Koska valmistuit Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelet?

Valmistuin keväällä 2018 ja toimin osteopaattina Tampereen keskustassa Laukontorilla ja Tampereen Osteopaattikeskuksessa Tuomiokirkonkadulla, ja pidän lisäksi kehonhuoltotunteja Tanssistudio Razzmatazzilla.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta osteopaattina toimimisessa on, että työtä tehdessä ajantaju katoaa.
Hoitotilanteessa pohdin vain parasta mahdollista tekniikkaa helpottaa asiakkaan kipua ja tilannetta. Parasta on lisäksi mahtavat kollegat ja keskustelut myös kansainvälisesti.

Mikä on haasteellisinta ammatissasi?

Haasteellisinta osteopaatin ammatissa on työn kuormittavuuden vaihtelu ja riittävän palautumisen suunnittelu. Alkutaipaleella rutiinien luominen vie aikaa ja energiaa, kunnes riittävän moni asia automatisoituu. Pysäyttävien asioiden kuuntelua sekä myös omien reaktioiden tiedostamista harjoiteltiin hyvin jo opiskeluvaiheessa esimerkiksi sykevälivaihtelumittauksella.