Osteopaatti (AMK), osteopatian tutkinto-ohjelma

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.5.) 01.05.2024 - 31.05.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja erilasten kiputilojen tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija. Opinnoissa korostuu laaja anatomian, fysiologian ja erotusdiagnostiikan osaaminen sekä ihmislähtöinen asiakkaan tarpeita vastaava kuntoutusosaaminen. Osteopaatin työssä yhdistyy manuaalinen eli käsin tehty hoito, sekä yksilöllinen ohjaus asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Työssä korostuu kliininen päättelykyky ja ihmisen kokonaistilanteen hahmottaminen. Laaja tietopohja ihmisen terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä auttaa ymmärtämään ja selvittämään asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan kullekin sopivaa kuntoutusta ja hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa.

Sinulla tulee olla vahvat vuorovaikutustaidot ja edellytykset ihmislähtöiseen kohtaamiseen. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa asiakkaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Olet valmis osallistumaan alan kehittämiseen ja kiinnostunut ajankohtaisesta alaan liittyvästä ja soveltuvasta tutkimusnäytöstä.

Osteopaattikoulutuksen sisältö ja toteutustapa

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Koulutuksen aikana opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella.

Osteopaatilla on kattava ymmärrys toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja sekä turvalliseen manuaalisesti tehtävien tekniikoiden hallintaan. Manuaalisiin tekniikoihin kuuluvat muun muassa lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, niveliin kohdistuvat tekniikat ja manipulaatio.

Osteopaattinen työdiagnoosi perustuu tarkkaan tutkimiseen, erotusdiagnostiikkaan ja testaamiseen. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä tarkan haastattelun ja laajalti terveydenhuollossa käytössä olevien erotusdiagnostisten testien keinoin. Vastaanottotyössä korostuu näyttöä hyödyntävä työtapa, jossa huomioidaan osteopatian, muiden manuaalisten alojen sekä terveysalan tutkimustietoa.

Osteopaatilla on valmiudet kohdata ihmislähtöisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta toimintakyvyn eri osa-alueilla yhteistyössä asiakkaan ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Osteopaatti tukee kuntoutujan yksilöllistä tavoitteellista muutosprosessia kokonaisvaltaisesti ja edistää hänen toimijuutensa vahvistumista omassa arjessaan. Jokaisen asiakkaan kanssa luodaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Koulutuksen aikana opiskelijasta kehittyy oman alansa asiantuntija ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykenevä osaaja. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalvelujen oppimisympäristössä aidoissa vastaanottotilanteissa. Harjoitteluohjaajien valvonnassa harjoitellaan oireiden taustojen selvittelyä, tutkimista, erotusdiagnostiikkaa, hoitoa sekä asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemista.

Tutustu osteopaatin opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Kansainvälisyys

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Osteopaattikoulutuksen osaamistavoitteet

Osteopatian tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että osteopaattiopiskelija

 • kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella
 • tunnistaa ihmislähtöisen työotteen ja toimii dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • tutkii ja diagnosoi tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan muutoksia ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa ja siihen liittyvän tutkimisen ja testaamisen
 • käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • ohjaa asiakkaan toimintakykyä vahvistavan ja kuntoutumista tukevan omahoito- ja harjoitusohjelman hoidon tueksi
 • vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja voimaantumista hänen omassa arjessaan
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden
 • sisäistää terveydenhuollon yleiset eettiset hoitonäkemykset ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
 • toimii rakentavassa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa ja kehittää ammattialaansa ja kuntoutusta kumppanuudessa työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa
 • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Kysy tutkintovastaavalta osteopaattikoulutuksesta

Kysy opinto-ohjaajalta osteopaattikoulutukseen hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Osteopaattiopintojen aloitusohjeet

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 klo 11.30–13.30 tutkintojen yhteisellä digistartilla, joka toteutetaan etänä zoomin välityksellä. Linkin zoomiin saat lähempänä ajankohtaa.
Opinnot jatkuvat tiistaina 20.8.2024 klo 8.30–15.00.

Aloituspaikka: Myllypuron kampus, C-talo, 4.krs. MPC4013

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei sirullinen kortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä saapumista. Kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Lukujärjestys

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa ryhmätunnuksella SXF24S1 osoitteessa: https://lukkarit.metropolia.fi

Ryhmätunnus

SXF24S1

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa Metropolian sivuilla.

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen näihin uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Opiskelijan oppaan löydät täältä:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas

Tutoropettaja

Mirka Peththahandi (mirka.peththahandi [at] metropolia.fi (mirka[dot]peththahandi[at]metropolia[dot]fi))

Muut yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist (paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi))
Tutkintovastaava Sandra Rinne (sandra.rinne [at] metropolia.fi (sandra[dot]rinne[at]metropolia[dot]fi))