Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Osteopaatti / Optometristi / Sairaanhoitaja / Kätilö / Sosionomi / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
25
Hinta
Maksuton

Kenelle tarkoitettu

Kuntoutuksen (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus vahvistaa kuntoutusosaamista ja kuntoutuksen kehittämisosaamista moniasiantuntijuuteen perustuen. Koulutus vertautuu vastaaviin eurooppalaisiin tutkintoihin (master in rehabilitation). Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylsi korkeimmalle mahdolliselle tasolle Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn vuonna 2016 toteuttamassa auditoinnissa.

Valmistuttuaan opiskelija

  • hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena
  • edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria
  • ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita
  • rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa
  • kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

  • Kuntoutuksen kehittämisosaaminen (25 op)
  • Kuntoutuksen johtamisosaaminen (30 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Tutkinto-ohjelma toimii yhteistyössä valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto -verkostossa.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutustu opiskelijoiden kehittämistöihin

Kehittämistöihin perustuvia julkaisuja:

Henkilöstö

Salla Sipari
Tutkintovastaava, yliopettaja:
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa
p. 040 334 2027
salla.sipari [at] metropolia.fi

Johanna Holvikivi
Yliopettaja: Johtamisopinnot
p. 050 345 6151
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi

Mira Lönnqvist
Lehtori
p. 040 334 1582
mira.lonnqvist [at] metropolia.fi

Pekka Paalasmaa
Yliopettaja: Tutkimus- ja kehitystyö,
kuntoutus, koulutuksen kehittäminen
p. 040 641 8836
pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi

Nea Vänskä
Lehtori
p. 040 673 8664
nea.vanska [at] metropolia.fi