Kuntoutus, ylempi AMK

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Osteopaatti / Optometristi / Sairaanhoitaja / Kätilö / Sosionomi / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kenelle koulutus tarkoitettu?

Kuntoutuksen (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa.

Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Moniammatillisessa ryhmässä vahvistetaan kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamista työn, yhteiskunnan ja maailman muutoksessa tulevaisuutta ennakoiden. Yhteisöllinen moniasiantuntijuus rakentuu kuntoutumisen prosessin ja kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden ymmärrykseen ja systeemiseen ajatteluun. Kuntoutusasiantuntijuuden syventämisessä painotetaan osallisuutta, toimijuutta ja yhteistoimijuutta.​

Hyvää ja tuloksellista kuntoutuskäytäntöä yhteiskehitetään moniasiantuntijuuteen perustuvissa yhteisöissä ja verkostoissa, jotka edistävät yksilön toimintakykyä sekä hyvinvointia yhteiskunnassa.  ​

Uudistuva osaaminen muodostuu tutkimuksellisella otteella yhdessä kehittämällä, jolloin mahdollistetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä osallistuminen. Yhdessä rakentuva osaaminen on hyödynnettävissä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla toteutuvassa vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisessa. ​

Kuntoutuksen tutkimuksellisessa ja innovatiivisessa uudistamisessa keskeisiä tekijöitä ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, luovuus ja rohkeus sekä teknologian hyödyntäminen. Tavoitteena on eettisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen ja vastuullinen kehittämisprosessi ja sen hyötyjen arvioiminen.

Opintojen sisältö ja rakenne

Tutkinnossa opiskellaan seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • Kuntoutuksen kehittämisosaaminen (25 op)
  • Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 5 op
  • Kuntoutuksen uudistuvat verkostot 5 op
  • Yhdyspinnoilla kehittyvä kuntoutus 5 op
  • Tutkimus ja kehittäminen kuntoutuksessa 10 op
 • Kuntoutuksen johtamisosaaminen (30 op)
  • Kuntoutuksen asiantuntijuuden johtaminen 5 op
  • Vuorovaikutteinen johtaminen hyvinvointia edistävässä työn muutoksessa 5 op
  • Kuntoutuksen tuloksellisuuden johtaminen 5 op
  • Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5 op
  • Työhyvinvointia edistävä johtaminen 5 op
  • Johtaminen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä 5 op
 • Opinnäytetyö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Tutustu kuntoutuksen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa!

Opintojen toteutustapa

Koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Oppiminen rakentuu joustavasti opiskelijan työelämän osaamistarpeiden mukaan.

Oppimistilanteet koostuvat

 • seminaareista
 • verkko-opinnoista
 • yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä.

Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta. Tutkinto-ohjelma toimii yhteistyössä valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto -verkostossa.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opiskelijoiden kokemuksia kuntoutuksen YAMK-ohjelmasta

Kysy kuntoutuksen opinnoista tutkintovastaavalta

Kuntoutuksen opettajat

Kaisa Hartikainen
Tutkintovastaava
Lehtori: kuntoutus ja tutkiminen
p. 050 572 3468
kaisa.hartikainen2 [at] metropolia.fi (kaisa[dot]hartikainen2[at]metropolia[dot]fi)

Salla Sipari
Yliopettaja:
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa
p. 040 334 2027
salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)

Pekka Paalasmaa
Yliopettaja: Tutkimus- ja kehitystyö,
kuntoutus, koulutuksen kehittäminen
p. 040 641 8836
pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi (pekka[dot]paalasmaa[at]metropolia[dot]fi)

Nea Vänskä
Lehtori
p. 040 673 8664
nea.vanska [at] metropolia.fi (nea[dot]vanska[at]metropolia[dot]fi)

Johanna Holvikivi
Yliopettaja: Johtamisopinnot
p. 050 345 6151
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi (johanna[dot]holvikivi[at]metropolia[dot]fi)

Sari Helenius
Lehtori
p. 050 518 7333
sari.helenius [at] metropolia.fi (sari[dot]helenius[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kuntoutuksen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Tutkinnossa ei ala uutta ryhmää syksyllä 2024.