Kuntoutuksen ylempi AMK-tutkinto vei uralla eteenpäin

8.8.2022 - 09:00

Helsinkiläinen toimintaterapeutti Emma Salonen valmistui Metropolian kuntoutuksen yamk-ohjelmasta tammikuussa 2021.

– Kuntoutuksen ylemmän tutkinto-ohjelman suorittaminen oli minulle erittäin hyödyllistä. Laadukkaan ja ajan hermolla olevan tutkinto-ohjelman myötä laajensin ja syvensin osaamistani, minkä ansiosta etenin urallani heti tutkinnon suorittamisen jälkeen, Emma kertoo.

Ennen yamk-opintoja Emma oli työskennellyt pitkään toimintaterapeuttina nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävissä palveluissa. Hän tavoitteli kuitenkin asiantuntija- ja kehittämistehtäviä ja etsin siksi itselleen sopivaa yamk-tutkintoa.

– Silloinen esihenkilöni oli valmistunut kuntoutuksen ylemmästä tutkinto-ohjelmasta ja suositteli ohjelmaa minulle. Työelämään kytketyt opinnot hyödyttivätkin myös työnantajaani, ja esimerkiksi tutkimukselliselle kehittämistyölleni oli työyhteisössäni aito tarve, Emma muistelee.

Emma oli opintojensa aikana muutaman kuukauden opintovapaalla, mutta teki opinnot pääasiassa työn ohella.

– Järjestelmällisyys ja selkeä aikatauluttaminen auttoivat minua etenemään opinnoissa itselleni sopivassa ja tavoitteeni mukaisessa tahdissa, Emma kertoo.

Nykyisin Emma työskentelee suuressa hankkeessa asiantuntijatehtävissä ja käyttää kuntoutuksen yamk:sta saamiaan oppeja jatkuvasti.

– Erityisesti kehittämisen asiakas-, työntekijä- ja verkosto-osallisuuden teemat, konkreettinen yhteiskehittelyosaaminen sekä valinnaisina opintoina suorittamani projektinhallinnan kurssi ovat osoittautuneet erityisen hyödyllisiksi — eikä opintojen aikana muodostuneiden kullanarvoisten verkostojen ja ystävyyssuhteiden merkitystä voi unohtaa, Emma hehkuttaa.