Terveysalan liiketoiminnan johtaminen sote-alan ammattilaisille, Health Business Management, ylempi AMK

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Health Care and/or Social Services
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Terveysalan liiketoiminnan johtamiseen syventyvä Health Business Management on yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden ja tekniikan asiantuntijoille.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon liiketoiminta on globaali mahdollisuus ja haaste. Demografiset tekijät, julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli, palveluiden digitalisointi ja asiakaskeskeisyys ovat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Näitä ilmiöitä tutkimaan, ratkaisemaan ja johtamaan tarvitaan alan syvällisesti tuntevia ammattilaisia.

Metropolian terveysalan liiketoiminnan johtamisen ylempi AMK -ohjelma, englanniksi ”Master’s Programme in Health Business Management”, on uniikki ja moderni maisteritason yhteisohjelma sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan Bachelor-tason (esim. AMK-tutkinto) peruskoulutus ja vähintään kahden vuoden peruskoulutuksen jälkeinen, oman alan työkokemus.

Ohjelma valmentaa monipuolisiin sote-alan liiketoiminnan tuntemusta vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, innovatiiviset ratkaisut palveluiden tuotannossa, vahva henkilöstöjohtaminen ja tehokas markkinointiviestintä ovat menestystekijöitä myös sosiaali- ja terveysalalla.

Terveydenhuollon johtamisen koulutuksessa paneudutaankin kattavasti muun muassa

 • terveysteknologian arviointimenetelmiin
 • strategiseen johtamiseen
 • liiketoimintamalleihin
 • terveysalan talouden johtamiseen
 • asiakkuushallintaan ja digitaaliseen markkinointiin
 • palveluinnovaatioihin ja -muotoiluun
 • moninaisuuden johtamiseen muuttuvassa työympäristössä.

Opiskelija ratkoo koulutuksen aikana monia oman organisaationsa liiketoimintaongelmia ja ns. Harvard case -tyyppisiä projekteja, hyvin mietityn teoreettisen materiaalin ja keskustelevan, interaktiivisen opetuksen avulla.

Kaikille pakollisia kursseja ovat

 • Assessing health care services and technologies
 • Health Business Economics and Business Models
 • Strategy, Management and Leadership
 • Service Innovations and Design
 • Quality and Safety Processes and Management in Social and Health Care.

TKI-opetusta annetaan heti koulutuksen alussa (Research Skills and Methods) ja opinnäytetyö aloitetaan tuolloin.

Koulutuksen laajuus ja opetuskieli

Liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tekniikan alan opiskelijoilla 60 opintopistettä. Ero opintopisteiden määrässä johtuu edeltävän AMK-tutkinnon laajuudesta, joka on 240 opintopistettä insinööreillä ja 210 liiketalouden alalla. Molemmissa toteutuksissa laaditaan 30 opintopisteen opinnäytetyö, Master’s Thesis. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoon 10 opintopistettä omavalintaisia opintoja.

Opiskelu on verkossa. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.
Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Tule mukaan johtamisen syventäviin opintoihin yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialueella!

Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta

Tutustu Metropolian ja Rambollin yhteistyöhön

Metropolian ja Rambollin yhteistyö sisältää mm. vierailuja, opetusyhteistyötä ja opinnäytetöitä. Tutustu yhteistyöhön Rambollin oppilaitosyhteistyökoordinaattori Katrina Kukkosen ja Metropolian Health Business Management -tutkinto-ohjelmassa opiskelevan Alexis Tanin kertomana.