Osteopatiaa opiskeleva Kimmo Huima: “Osteopatia on elämänlaatua parantavaa hoitotyötä ja paras minulle tapahtunut asia”

8.11.2023 - 14:30

Kimmo Myllypuron kampuksellaMetropoliassa osteopatian opinnot vuonna 2020 aloittanut Kimmo Huima on taustaltaan luokanopettaja ja verkkoviestinnän moniammattilainen. Hänen intohimonaan on aina ollut halu auttaa ja tukea ihmisten hyvinvointia ja kasvua.

“Elämäni aikana olen saanut palautetta käsistäni, käsillä tekemisestä ja hoitamisesta ja olen opiskellut työn ohessa myös Rosen-terapiaa. Tuntui, että henkilökohtaisesti minulla oli ominaisuuksia ja motivaatiota osteopatian työhön. Halusin nimenomaan ammattikorkeakouluopintoihin, sillä ne antavat riittävän laajan osaamisen”, sanoo Kimmo.

Päätös osteopatian ammattikorkeakouluopintoista on ollut Kimmolle mieluisa. Myllypuron hyvinvoinninrakentajien kampus tai Metropolia korkeakouluna ei ollut Kimmolle entuudestaan tuttu, mutta hän kokee, että täällä hän pääsee aidosti toteuttamaan omia vahvuuksiaan hyvinvoinnin parissa.

Jokainen kurssi motivoi oppimaan yhä enemmän

Kimmo kertoo, että osteopatian opiskelu on pääosin lähiopetusta, mutta korona pakotti osittain etäopiskeluun tai luoviin opetusratkaisuihin.

”Yllättävän hyvin päästiin kuitenkin tekemään käytännön opiskelua. Esimerkiksi kampuksella puolet liikuntasalista oli jaettu kahteen osaan, jotta pystyttiin jatkamaan treenaamista vakiparin kanssa. Kaikki, mikä vaati käytännön tekemistä ja harjoittelua pystyttiin erikoisjärjestelyin hoitamaan”, muistelee Kimmo.

Kimmo alleviivaa, ettei hänellä koskaan elämänsä aikana ole ollut tilannetta, jossa hän olisi motivoitunut ihan jokaisesta koulutuksen kurssista. Nyt hän kertoo löytäneensä jokaiseen kurssiin tulokulman, joka on kiinnostanut ja koskettanut juuri häntä.

”Hoitamiseen liittyvät opinnot ja anatomia ovat olleet erittäin mielenkiintoisia. Se miten ihmisen keho toimii, on aivan upeaa! Hoitotyössä olen sisäistänyt, miten ihmiskeho toimii ja kuinka oikeanlaisella kosketuksella ja tekemisellä kehosta vapautuu jännitystä ja saadaan liikkuvuutta takaisin. Anatomiaa ja fysiologiaa opiskellaan paljon ihan teknisestikin, 55 opintopistettä.

Kimmolle kyse ei ole vain ammattiin opiskelusta, vaan osteopatian opinnot ovat lisänneet hänen omaa kehotietoisuuttaan. Aiemmin työuupumuksen kokenut Kimmo kertoo, että opintojen edetessä hän voi paljon paremmin sekä henkisesti että fyysisesti myös itse. Kimmo käy myös säännöllisesti osteopaattisessa hoidossa ja on saanut oikeita ratkaisuja omiin terveyshaasteisiinsa.

Erilaisten kehojen ymmärtäminen on osteopaatille tärkeää

Tulevaa osteopatian ammattia varten opiskelijat saavat hyvät valmiudet hyvinvointi- ja terveyspalvelujen oppimisympäristössä eli HyMy-kylässä, jossa asiakkaita kohdataan aidoissa tilanteissa. Harjoitteluohjaajien valvonnassa opiskelijat harjoittelevat oireiden taustojen selvittelyä, tutkimista, erotusdiagnostiikkaa, hoitoa sekä asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemista. Kimmo kiittelee, että ohjaajista kaikki ovat osteopatian ammatinharjoittajia. He jakavat auliisti opiskelijoille omaa osaamistaan tuntemusta ja auttavat kasvamaan osteopaattina työskentelyyn.

“Klinikkatyö integroi käytännön tekemisen ja aikaisemmin opiskellut asiat. On hienoa, että jo opiskelijoina saamme kohdata erilaisia ihmisiä, sillä osteopaattina käytännön osaaminen, rutiinit ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kehojen ymmärtäminen on olennaista”, toteaa Kimmo tyytyväisenä.

Kimmon mukaan klinikkatyöskentelyssä pyritään siihen, että sama asiakas kävisi vastaanotolla neljä kertaa. Anamneesihaastattelussa kartoitetaan asiakkaan terveydentilaa ja syitä osteopaatille tuloon. Vastaanoton aikana tehdään yhteistyötä ohjaajan kanssa ja mietitään yhdessä, miten asiakkaan hoitopolku suunnitellaan. Tutkimisen kautta mennään hoitamiseen ja löydösten mukaan valitaan, mitä hoidetaan: ensin arvioidaan syy toimintahäiriölle ja sitten suunnitellaan hoito. Ensimmäinen vastaanottokäynti kestää tunnin ja vartin, seuraavat tunnin. HyMy-kylän klinikkatyössä kolmannen vuoden osteopatiaopiskelijat pyrkivät kohtaamaan korkeintaan kaksi asiakasta päivässä, jotta aikaa jää myös kirjaamiselle.

HyMy-kylä toimii muidenkin Metropolian hyvinvointialan opiskelijoiden harjoitteluympäristönä. Kimmo nauraa, että hänellä on kokemusta useimmista palveluista: “Itse kävin ensin osteopaatin luona, sitten kävin jalkaterapeutin luona ja liikelaboratoriossa tutkittiin liikkuvuutta. Lisäksi olen hyödyntänyt KyläOptikon optometristin palveluita.”

Elämänkokemus tuo varmuutta potilastyöhön

Kimmolla on kasvatustieteen opintojen lisäksi kokemusta myös erilaisista terapiatyöskentelyistä. Aiempi osaaminen ja elämänkokemus on Kimmon mielestä antanut hänelle vahvaa pohjaa ja varmuutta asiakaskohtaamisiin tulevaa osteopaatin ammattia varten.

Ihmisistä kiinnostuneena yksilönä Kimmo on myös iloinen, että ryhmässä on monipuolisesti eri ikäisiä ja erilaisista lähtökohdista tulevia. Osa kurssikavereista on nuoria suoraan lukiosta, kun taas toisella saattaa olla aiempi sosiaali- ja terveysalan tutkinto esimerkiksi fysioterapian alalta. Mukana on myös alanvaihtajia ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-ohjelmaan valituksi tulleita opiskelijoilta. Kimmo kiittelee, että toisilta opiskelijoilta oppii paljon. Tiiviin opiskelijaryhmän henki on luottamuksellinen.

“Koska harjoittelemme säännöllisesti asiakastyötä toistemme kanssa, tunnemme toisemme kirjaimellisesti luita ja ytimiä myöten. Olo on turvallinen ja ryhmässä on hyvä olla, kun toisilta tietää aina saavansa tukea”, sanoo Kimmo.

Kimmo kiittelee, että Metropolia on hyvin verkostoitunut osteopatian alalla ja tekee yhteistyötä muun muassa Suomen Osteopaattiliiton kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan muiden eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa, joissa Metropolian osteopaattiopiskelijat voivat käydä opiskelijavaihdossa.

Tulevaisuus työmahdollisuuksista keskusteltaessa Kimmon ajatukset siirtyvät yrittäjyyden polulle, sillä osteopatia ei Suomessa kuulu osaksi julkista terveydenhoitoa. Osteopatian opinnot pitävätkin sisällään konkreettista yritystoiminnan suunnittelua, jotka valmentavat oman tai osuuskunnan kautta järjestettävän yritystoiminnan käynnistämiseen. Uramahdollisuuksia voi löytyä myös opettamisen tai tutkimisen parista.

Osteopaateille on iso tarve

Metropolia on Suomessa ainoa julkinen korkeakoulu, joissa osteopatian ammattikorkeakoulututkinnon voi maksutta opiskella. Vuosittain Metropoliasta valmistuu noin 15 – 20 osteopaattia. Kimmo näkee, että suomalaisessa yhteiskunnassa on valtava tarve osteopatian osaajille, sillä kaikkia vaivoja ei perinteisen terveydenhuollon kautta hoideta. Osteopatiaa voi soveltaa monissa potilasryhmissä. Esimerkiksi istumatyö voi olla monella tapaa kuormittavaa, ja siihen apua voi saada osteopatian kautta. Esimerkkinä Kimmo nostaa hyvin yleiset lantion alueen toiminnalliset häiriöt, joihin voidaan vaikuttaa manuaalisesti hoitamalla harjoitteiden ohjaamisen ohella. Yhdelle ihmiselle osteopatia tukee arjen haasteissa selviytymistä ja toiselle se toimii ennaltaehkäisevänä lähestymisenä. Leikkauksen jälkeen osteopaattiset hoidot voivat tukea toipumista.

Kevääksi 2024 valmistumista suunnitteleva Kimmo suosittelee osteopatian opintoja terveydestä kiinnostuneille henkilöille, taustasta ja iästä riippumatta. Hän kannustaa samalla panostamaan täyspäiväiseen opiskeluun, sillä päivät ovat pääsääntöisesti pitkiä ja intensiivisiä. Hän kuvailee puitteita upeiksi, ja itsenäiseen opiskeluun tarvittavia tiloja löytyy helposti. Lisäksi Metropoliassa on nykyaikaiseen kuvantamistyöskentelyyn tarvittavat ultraäänilaitteet, joilla tutkitaan rakenteita ja sisäelimiä.

”Minusta on myös hienoa, että meillä on mahdollisuus ottaa omaan opintosuunnitelmaan monenlaisia vapaavalintaisia opintoja laajasta valikoimasta. HyMy-kylä on upea juttu ja mahdollistaa moniammatillisen työskentelyn. Osteopaattina teemme yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa suuhygienististä jalkaterapeuttiin”, sanoo Kimmo.

Metropolian osteopatiakoulutukselle laatuisertifiointi

Osteopatia on vahvasti ihmisen anatomiaan perustuva hoitomenetelmä. Ammatissa hienoa on, että he edistävät hyvinvointia ja voivat toimia yhteistyössä monien terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääkäreistä fysioterapeutteihin. Metropolian osteopatian tutkinto-ohjelmassa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia sekä maailmanlaajuisesti käytössä olevaa WHO:n Benchmarks of Osteopathic Training -linjausta, jotka ohjaavat opetuksen sisältöjä ja osaamistavoitteita.

Metropolian osteopatian tutkinto-ohjelma osallistuu viiden vuoden välein kansainväliseen auditointiin, jossa arvioidaan palvelun laadun lisäksi myös opetuksen sisältöjä. Nyt tutkintokoulutus on jo toistamiseen läpäissyt auditoinnin hyväksytysti, eli koulutus täyttää osteopatian eurooppalaisen standardin mukaiset vaatimukset. Uusi sertifiointi on voimassa viisivuotiskauden 2023-2027.

Osteopatian opiskelu Metropolian Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella

Metropoliasta valmistuvat osteopaatit ovat tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja erilasten kiputilojen tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntioita. Opinnoissa korostuu laaja anatomian, fysiologian ja erotusdiagnostiikan osaaminen sekä ihmislähtöinen asiakkaan tarpeita vastaava kuntoutusosaaminen. Osteopaatin työssä yhdistyy manuaalinen eli käsin tehty hoito, sekä yksilöllinen ohjaus asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Osteopatian AMK-tutkintoon tähtäävä opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella. Opinnot kestävät neljä vuotta.

Lue lisää tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista.