Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (ylempi AMK) / muusikko (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
20

Muusikko ja musiikkipedagogi YAMK

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn. Koulutuksen keskeinen osa on opinnäytetyö, joka rakentuu hakijan ennakkotehtävässä esittämille kehittämistarpeille.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) ja muusikko (ylempi AMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on

 • syvällinen oman erityisalan osaaminen,
 • välineitä ja verkostoja kehittämistyön luovaan toteuttamiseen ja johtamiseen monimutkaisissakin työtehtävissä ja -ympäristöissä sekä
 • monipuoliset valmiudet uudistuvan työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen.

Kahdentoista vuoden kokemuksella

Metropolia aloitti Musiikin YAMK-koulutuksen vuonna 2008.  Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää.

Metropolian musiikin YAMK-koulutuksen vahvuuksia ovat

 • pitkäaikainen asiantuntemus YAMK-tasoisen musiikkialan kehittäjäkoulutuksen järjestämisestä
 • työelämän ajankohtaisiin ilmiöihin pureutuva, tulevaisuuteen suuntautuva koulutusote
 • jatkuva koulutuksen arviointi yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa
 • uusimman ohjaus- ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen
 • koulutuksesta vastaa erikoistunut tutkija-, ohjaaja- ja työnohjaajatiimi
 • kehittämistyötä tehdään porukalla ja ryhmä on oivallettu voimavaraksi, jolloin opinnot saadaan sujuvasti valmiiksi
 • työelämän asiantuntijoiden vahva tuki opinnäytetyössä
 • mahdollisuus saada henkilökohtaista musiikillisten taitojen ohjausta
 • digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopetuksen sulava hyödyntäminen
   

Infografiikka: Musiikin YAMK -tutkinnon opintojen suunnittelusta.

Koulutuksen sisältö ja opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista musiikillisten taitojen ja kehittämistyön tekemisen ohjausta sekä asiantuntijaluentoja, työpajoja ja seminaareja. Osaan opinnoista voi halutessaan osallistua myös etäältä, muualta Suomesta. Tuemme etäopiskelun käytänteitä ja välineitä Suomen suurimman monialaisen ammattikorkeakoulun osaamista hyödyntäen.

Koulutus rakentuu yhteisistä opinnoista ja etätehtävistä, valinnaisista opinnoista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta:

 • kaikille yhteiset opinnot 20 op
 • oman erityisalan syventävät opinnot 5 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opinnot edellyttävät sitä, että voit osallistua perjantaisin (ja joskus lauantaisin) yhteisiin opintoihin. Opetussuunnitelma antaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia yksilöllisille valinnoille. Suuntautumisvaihtoehdosta ja opinnäytetyön aiheesta riippuen koulutuksen tavoitteet painottuvat eri tavoin. Metropolian musiikin YAMK-koulutus tarjoaa yksilöityä tukea musiikkialan ammattilaisten vaativillekin kehittämistarpeille.

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Tutustu aiempiin opinnäytetöihin.

Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • muusikon erilaiset työtavat, kuten improvisointi, säveltäminen, sovittaminen,
 • teemakonsertin järjestäminen
 • musiikkiteknologian käyttöön liittyvät aiheet
 • oman (yhtyeen) osaamisen markkinointi, fanityö
 • muusikon pedagogisen osaamisen kehittäminen, esimerkiksi säveltämisen opettaminen 

Pedagogin suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • opetuksen kehittäminen - esimerkkinä pelillistäminen, sävellyttäminen, digiopetus
 • pedagogin uudet toimintaympäristöt
 • ryhmäopetus, ryhmän johtaminen, pedagoginen johtaminen, hanketyö, työhyvinvointi ja innostaminen
 • pedagogiset esiintymis- ja esittämisprojektit

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämis- ja kehittämistoiminnan aihepiireihin. 

Musiikin hankkeet 2020:

 • Hyvinvoinnin tilat (teemat: musiikki, sosiaalinen hyvinvointi, mielenterveys, syrjäytyminen) lisätietoja blogissa
 • Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa (teemat: osaamisen tunnistaminen, uudet ammattikuvat, luovat alat, monialaisuus)
 • SWAIP - Social inclusion and well-being through the Arts and Interdisciplinary Practises

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Opinnäytetyön aihe voi kytkeytyä myös näiden teemoihin.

Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin.