Musiikki, ylempi AMK

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Musiikin AMK-tutkinto

Kulttuurialan täydennyskoulutus

Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai Muusikko (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Koulutuksen esittely Valintakoe ja ennakkotehtävä Kokemuksia musiikin YAMK-opinnoista

Musiikin ylemmästä AMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Sinulle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Metropolia aloitti musiikin ylemmän AMK-koulutuksen ensimmäisenä Suomessa vuonna 2008. Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää. Tarjoamme sinulle:

  • henkilökohtaista ohjausta
  • yksilöllisesti rakennetun oppimispolun
  • musiikkialan monia ammattiprofiileja tunnistavan oppimisympäristön
  • alan huippuopettajat ja tohtoritason ohjaajat
  • vertaistyöskentelyä moniäänisessä ammattilaisten ryhmässä
  • taitoja, menetelmiä ja ideoita kehittämistyöhön
  • mahdollisuuden kansainväliseen lyhytvaihtoon ja opintomatkoihin
  • tuoreita näkökulmia työelämän uudistamiseen
  • työnohjausta ja tukea työhyvinvointiin

Koulutuksen sisältö ja opinnäytetyö

Opinnot koostuvat yhteisistä ja ammattiprofiilin mukaisista syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin. Syksyn 2023 opiskelupäivät ovat: 24.-25.8.lähi, 14.-15.9.lähi, 5.-6.10.lähi, 2.-3.11.etä, 14.-15.12.etä.

Suunnittelet tutorisi kanssa opintojen alussa ammattiprofiilisi ja henkilökohtaisten tavoitteittesi mukaisen opintopolun, joten saat paljon mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin.

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämisprojekti. Prosessiin voi kuulua taiteellista työskentelyä, opetuskokeilu, tuotteen kehittämistä jne. Opinnäytetyö voi sisältää kirjallisen raportin lisäksi esim. esityksen tai tuotannon, oppimateriaalin tmv. tekstistä erillisen osan. Tutustu Theseus-tietokannassa ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetöihin.

Valintakoe ja ennakkotehtävä

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen ennakkotehtävä on keväällä 2023 kolmiosainen. Siihen kuuluu osaamisen ja ammatillisten tavoitteiden esittely, työnäyte sekä opinnäytetyön idean esittely.
Valinnan kannalta keskeinen osa on opinnäytetyön esittely riittävän monipuolisesti. Musiikin YAMK ennakkotehtävä

Valintakoe järjestetään 22.5.-24.5.2023. Valintakokeet järjestetään etäkokeena Zoom-videoyhteydellä. Valintakokeessa on kaksi osaa, opinnäytetyön idean esittely ja haastattelu. Musiikin YAMK valintakoe.

Jouni Bäckström

Muusikko ylempi AMK, 2018

Jouni Bäckström"YAMK-vuosi Metropolian musiikin koulutusohjelmassa oli minulle loistava tilaisuus tutkia omaa taiteilijuuttani ja hahmottaa paremmin, mihin suuntaan tahdoin kehittyä ja millaisia välineitä niihin toivomiini muutoksiin tarvitsin. Opinnäytetyön avulla sain mahdollisuuden katsoa taaksepäin, siihen mitä olen jo tehnyt ja oppinut. Mutta erityisesti arvostin koulutusohjelman tapaa ohjata opiskelijan katse eteenpäin ja auttaa tekemään tietoisia ratkaisuja sen suhteen, mitä haluaa saavuttaa tulevaisuudessa.

Vuosi on riittävän pitkä aika uuden strategisen suunnan hakemiseksi, mutta samaan aikaan riittävän lyhyt, että opintojen lomittaminen kiireisen freelancemuusikon arkeen on hyvällä suunnittelulla täysin mahdollista. Opintojen erityisenä vahvuutena pidin sitä, miten joustavasti henkilökohtaiset opintosuunnitelmat lähtivät opiskelijan omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Äärimmäisen hyödyllistä ja ennen kaikkea hauskaa oli saada tehdä tämä kaikki monipuolisten ja taitavien kollegoiden sekä alansa huippua edustavien mentorien kanssa."

Fabulous Bäckström Brothers -sivusto

Musiikkistudion klubi-ilta Yle Areenassa: The Fabulous Bäckström Brothers Show

Olli Hyttinen

Toimitusjohtaja, Hurma Tuotanto OY, Muusikko ylempi AMK, 2011

Musiikin YAMK-tutkinnon alumni Olli Hyttinen on ensimmäiseltä koulutukseltaan muusikko ja kertoo tehneensä niitä hommia useita vuosia. 13 vuotta sitten Hyttinen perusti yhtiökumppaninsa kanssa Hurma Tuotanto Oy:n, joka oli alussa ohjelmatoimisto eli myi omia ja kavereiden bändejä asiakkaille. Yritys ei kuitenkaan oikein lähtenyt lentoon, joten jo alkuvaiheessa yrityksen täytyi Hyttisen mukaan hakea omaa paikkaansa alan markkinoilla. “Olimme mielestämme toimialan ravintoketjussa huonossa paikassa, jolloin muut toimijat pääsivät määrittelemään toimintatavat ja hinnoittelun”, Hyttinen sanoo. Sen vuoksi yritys vaihtoi asemointia ja siirtyi tapahtumatuotannon puolelle, jolloin oli mahdollista päästä keskustelemaan suoraan loppuasiakkaiden kanssa. Hyttisen mukaan tämäkään positio ei ollut hyvä, koska vuokrattujen tapahtumatilojen toimijat edelleen määrittelivät keneltä oheispalvelut ostetaan. Niinpä Hurma Tuotanto päätyi hankkimaan kolme omaa juhlatilaa; Espoon Talli, Villa Rulludd ja M6 Helsingin keskustassa. Tänään Hurma Tuotanto pyörittää täyden palvelun tapahtuma-alan yritystä, joka tarjoaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Olli Hyttinen istuu työpöydän ääressä

Olli Hyttinen hakeutui YAMK opintoihin yrittäjän uransa alkuvaiheessa ja kertoo opintojen olleen todella hyvä kokemus. Erityisesti hän arvostaa sitä, että opintojen aikana opiskelija sai tietyn määrän ohjausta, jonka sisällön sai valita itse. “Opinnäytetyöni oli Hurma Tuotannon kehittämishanke, ja opintojen kautta sain ohjausta ja sparrausta alan huippuosaajalta esimerkiksi markkinoinnissa”, Hyttinen kertoo. Kehittämistyön avulla oman yrityksen toiminta tehostui, tuotesuunnittelu kehittyi ja hinnoittelu selkeytyi. Hyttisen mukaan opinnot eivät olleet liian kuormittavia työelämässä olevalle vaan hän odotti lähiopetuspäiviä innolla.

Vastauksena kysymykseen kenelle suosittelet YAMK-koulutusta Olli Hyttinen toteaa: “Maailma on mennyt sellaiseksi, että jokaisen on pakko opiskella jatkuvasti. Minulla on esimerkiksi koko ajan joku verkkokurssi tai koulutus menossa. Tällaista opintokokonaisuutta joku on jo miettinyt valmiiksi ja siihen sitoudutaan. Ja siitä saa kaiken lisäksi tutkinnon. Kenelle tätä ei suosittelisi?”

Muusikon työt ovat jääneet Olli Hyttisen työelämässä taka-alalle, mutta onneksi silloin tällöin pääsee myös keikoille vanhojen tuttujen kanssa. “Muusikon koulutuksesta ja työkokemuksesta on ollut hyötyä tapahtuma-alalla toimiessa esimerkiksi siinä, kun keskustelu asiakkaan kanssa siirtyy ohjelmapuoleen ja musiikkiin. Myös tapahtumien ja tapahtumatilojen valo- ja äänitekniikka on tuttua vanhalle muusikolle”, Hyttinen kertoo.

Iina Kotola

Kehomusiikkikouluttaja, Musiikkipedagogi ylempi AMK, 2020

“Olen ollut pitkään kiinnostunut kehomusiikista ja käytinkin siihen paljon aikaani, mutta pian oivalsin, etten ole kerännyt tietoa järjestelmällisesti enkä syventynyt aiheeseen tarpeeksi” kertoo Iina Kotola, Pop & Jazz Konservatorion bändi- , soitinvalmennus- ja pianon- soitonopettaja, muusikko ja lastenmusiikin säveltäjä. Kotola hakeutui nimenomaan Metropolian YAMK-tutkintoon koska tiesi, että siellä saa keskittyä juuri haluamaansa aiheeseen. Hänellä oli suuri motivaatio päästä aiheessaan pintaa syvemmälle.

Iina Kotola ohjaa ryhmää

Kotola kertoo opintojen olleen todella hyvä kokemus. Hän oli saanut aikaisemmin tutkinnossa opiskelleilta ystäviltään vinkin, että kannattaa pohtia etukäteen mitä tarvitsee ja esittää sitten toiveet opintojen suunnittelussa. Samoin hän pohjusti etukäteen omaa kehittämisprojektiaan etsimällä olemassa olevaa tietoa ja tietolähteitä. Tutkinto vastasi Kotolan odotuksiin. “Sain valtavasti mahdolli- suuksia kehittää itseäni pedagogina ja taiteilijana. Sain myös sellaisia resursseja kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita varten, joihin minulla ei muuten olisi ollut mitään mahdollisuuksia”, Kotola kertoo. Kehomusiikin asiantuntijat ovat eri puolilla maailmaa, ja heiltä ohjauksen saaminen oli Kotolan mukaan todella merkityksellistä.

Iina Kotolan täytyi kehomusiikkia ja sen opettamista käsittelevässä opinnäytetyössään ensi töikseen määritellä kehomusiikki ja sen ulottuvuudet. Sen jälkeen hän suunnitteli ja testautti pedagogisia kokonaisuuksia aiheesta eri alojen opettajilla ja kouluttajilla. Kotola saikin opinnäytetyön arvioinnissa erityistä kiitosta huolellisesta ja uraauurtavasta keho- musiikin määrittelystään. Työn tekeminen syvensi Kotolan ymmärrystä aiheesta ja vahvisti asiantuntijuutta. “Kehittämistyön jälkeen minulla on hyvät työkalut hankkia tietoa myös tulevaisuudessa. Osaan nyt ilmaista itseäni selkeämmin”, Kotola sanoo. Hän kuvailee myös osaavansa ottaa huomioon eri näkökulmia entistä laajemmin. “Uskon itseeni pedagogina. Nyt uskallan sanoa olevani kehomusiikin asiantuntija” Kotola kertoo.

Iina Kotola teki kehittämistyönsä päivätyön ohessa. “En ehkä osannut arvioida kuinka paljon aikaa opinnot vievät, mutta koska aiheeni oli niin kiinni omassa työelämässäni, jaksoin tehdä töitä pitkiä päiviä”, Iina Kotola kertoo. Hän myös korostaa ohjauksen merkitystä. “Ilman ohjaajan antamia raameja työstä ei olisi tullut yhtään mitään”, Kotola muistelee.

Iina Kotola opettaa ryhmää

Kuvat:Lasse Parkkila

Eeva Kaisa Malin

Apulaisrehtori, Pohjois-Kymen Musiikkiopisto, Musiikkipedagogi YAMK, 2019

Musiikkipedagogi Eeva Kaisa Malin päätyi musiikkialan hallintotehtäviin sattuman kautta - kuten niin moni muukin alan toimija. Työnkuva oli kuitenkin kiinnostanut musiikkiopistossa opettajana työskentelevää Malinia jo pitkään, ja Malin kertookin ilmaisseensa esimiehelleen kiinnostuksensa hallinnon työtehtäviin. Työt osa-aikaisena apulaisrehtorina aukesivat yllättäen nopeasti, ja Malin huomasi viihtyvänsä uusissa tehtävissä mainiosti. Opetuksen suunnittelu ja käytännön järjestelyt opistossa yhdessä opettajakunnan kanssa miellyttivät niin paljon, että seuraavana syksynä Malin aloitti kokopäiväisesti vs. apulaisrehtorina. Ensimmäinen täydennyskoulutustarve Malinille oli opetushallinnon tutkinto, ja siihen jatkoksi hän päätti hankkia YAMK-tutkinnon Metropoliassa.

Eeva-Kaisa Malin istuu työpöydän ääressä

“Hakeutuessani opintoihin olin todella valmis opiskelemaan, olinhan ollut jo monta vuotta antajan roolissa koulutuksissa. Muistan ensimmäisellä luennolla ajatelleeni että antakaa tulla, otan tästä opiskelijan profiilista kaiken irti!” Eeva Kaisa Malin muistelee. Yhtenä huippuhetkistä hän muistaa johtamiskoulutuksen, joka osui yhteen juuri Malinin tarpeiden kanssa. “Toki muistakin aiheista sai paljon irti, ja luennot kehitystyön tekemisestä ja tutkimuksesta olivat tarpeen, olihan edellisistä opinnoista jo aikaa”, Malin sanoo. Hän mainitsee opiskelumuodon parhaana puolena yhdessä tekemisen. “Toisiin opiskelijoihin tutustuminen oli suuri voimavara”, Malin kertoo.

Eeva Kaisa Malinin kehittämistyön aihe oli kannustava johtaminen musiikkioppilaitoksissa. “Valitsin kannustavan johtamisen näkökulmiksi valmentavan johtamisen, palvelevan johtamisen ja jaetun johtajuuden”, Malin kertoo. Työn tekeminen toimi Malinille tarpeellisena alkusysäyksenä pureutua tarkemmin johtamiskirjallisuuteen. “Sain todella paljon uusia vinkkejä ja suorastaan ahmin lisää kirjallisuutta”, Malin muistelee. Opintoaika antoi syyn ja tarkoituksen tarttua kirjoihin, jotka arjen keskellä olisivat jääneet lukematta, ja samalla eri näkökulmat johtamiseen avasivat pysyvän mielenkiinnon johtamisen kehittämistä kohtaan. “Portti itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen aukesi YAMK-opinnoissa suorastaan ryminällä”, Malin kertoo.

Julius “Juppu” Mauranen

AMK lehtori, musiikkituottaja, Muusikko ylempi AMK, 2014

Julius “Juppu” Mauranen tuli ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin hieman erilaiselta pohjalta kuin opiskelijat yleensä. Englannissa ääniteknologian kandidaatin tutkinnon suorittanut Mauranen oli toiminut jo vuosia aktiivisesti tuottajana ja miksaajana ja pyörittänyt omaa studiotaan. Oman ammatillisen kehittymisen lisäksi häntä ohjasi jatko-opintoihin myös kiinnostus alan opetustehtäviin. “Tehtyäni koko aikuisikäni tätä samaa hommaa annoin itselleni mahdollisuuden kehittää itseäni ammatillisesti ja syventää omaa tietouttani. Kun oli jo vähän kilsoja takana, tuntui ihan erilaiselta päästä taas opiskelemaan”, Mauranen kertoo.

Julius Mauranen istuu työpisteen ääressä studiossa työskentelemässä

Juppu Mauranen koki erityisen merkittäväksi opiskelutovereiden luoman yhteisön. “Meidän superhieno YAMK-ryhmämme on yksi parhaista ryhmistä, johon olen koskaan saanut kuulua. Keskustelut heidän kanssaan syvensivät ammattitaitoani merkittävästi, vaikka olimmekin aivan erilaisista taustoista”, Mauranen muistelee. Maurasen oma tapa olla muusikko, osallistuminen musiikin luomisprosessiin äänityksen ja tuottamisen kautta, oli monelle opiskelukaverille uutta. “Kaikilla oli todellinen halu ymmärtää toisiaan ja opimme toisiltamme paljon”, Mauranen sanoo.

Opintojen aikana katseen kääntäminen omaan tekemiseen ammattilaisena oli Juppu Maurasen mielestä vapauttavaa ja käänteentekevää oman ajattelun kannalta. Ammatillinen itsereflektio oli myös uusi oivallus, koska Maurasella ei ollut aikaisempaa pedagogista taustaa. Opinnoissa hankitut itsensä johtamisen taidot, ja erityisesti oman työn suunnittelun taidot, ovat jääneet aktiiviseen käyttöön. “Teen paljon parempaa jälkeä kun maltan tarkkailla itseäni paremmin”, Mauranen kertoo. Myös musiikilliset taidot kehittyivät opintojen aikana. Erityisen lämpimästi Mauranen muistelee orkesterinjohdon opintoja, vaikka ne veivätkin hänet syvälle epämukavuusalueelle ilman varsinaisia klassisen musiikin opintoja.

Juppu Mauranen suosittelee YAMK-opintoja erityisesti sen vuoksi, että on tärkeää ottaa aikaa pysähtyä ja tarkastella omaa tekemistä. “Nykyaikainen musiikin tekemisen kulttuuri on armoton, nopeatempoinen ja vaativa, ja siellä harvoin on mahdollisuutta pysähtyä näiden asioiden ääreen”, Mauranen toteaa. Toisena ehdottomana plussana Mauranen pitää mahdollisuutta konkretisoida omia verkostoja ja omaa hiljaista tietoa. Oman haastattelututkimuksensa vuoksi hän pääsi haastattelemaan kollegoita ja vaihtamaan ajatuksia oman alan erityiskysymyksistä heidän kanssaan. “Sain kysyä kollegoilta periaatteessa mitä vaan - ja he vastasivat”, Mauranen muistelee.

Kuva: Mikko Malmivaara

Jasse Varpama

Pianisti, musiikkipedagogi AMK, Muusikko ylempi AMK, 2019

“Oli hienoa huomata että vielä keski-ikäisenäkin voi kehittyä” kertoo pianisti ja pianopedagogi Jasse Varpama, muusikko, säveltäjä sekä pianonsoitonopettaja Pohjois-Kymen Musiikkiopistossa ja Rockway verkkopalvelussa. Varpaman jo lähes 40 vuotta jatkunut monipuolinen toiminta muusikkona sekä pianistien ja pienyhtyeiden opettajana jäi hetkeksi tauolle, kun Varpama panosti täysillä Metropolian musiikin tutkinnon YAMK-opintoihin opintovapaan turvin.

“Nautin opinnoista, hienosta ryhmähengestä ja mahdollisuudesta tavata erilaisia ihmisiä ja kollegoita, mutta yksilötunnit olivat minulle se kaikkein merkityksellisin osa. Kun sai istua oman alan huippuosaajan kanssa pianon ääressä soittamassa ja vaihtamassa ajatuksia vain soittamalla - onhan se WAU-kokemus. Nyt tulee sitä mitä minä haluan ja tarvitsen!” Varpama muistelee.

Jasse soittaa pianoa

Opintovapaa mahdollisti keskittymisen harmonioiden käsittelyyn, joka on Jasse Varpaman erityisen mielenkiinnon kohde. “Tämä prosessi oli minulla todella tärkeä ja avasi itselleni uuden tien harjoitteluun - ja myös opettamiseen” Varpama kertoo. Hänen opinnäytetyönsä koostui harmoniakäsittelyn tutkimisesta oman sävellystyön kautta sekä soolopianokonsertista, jossa nämä teokset kuultiin Varpaman itsensä soittamana. Varpama myös viimeisteli pianoteokset ladattavaan muotoon, ja ne löytyvät hänen nettisivujensa kautta (Jassen kotisivut)

Jasse istuu pianon ääressä bändiluokassa“Huomasin sen vuoden jälkeen muutoksia omassa soittamisessa. Treenasin 2-3 tuntia päivässä, joskus enemmänkin, ja usein sokkona eli laput silmillä. Se jätti nälän keskittyä vielä enemmän omaan taiteelliseen toimintaan ja myös oman musiikin kirjoittamiseen” Varpama toteaa. Hän kertoo opintojen olleen taitekohta hänen omassa taiteellisessa toiminnassaan, jonka seurauksena hän on parhaillaan jättämässä työnsä musiikkiopistossa jotta voi keskittyä oman yrityksen toimintaan ja omaan taiteelliseen toimintaan paljon aikaisempaa vahvemmin. Suunnitteilla on mm. lisää soolopianokonsertteja ja levytyksiä.

Varpaman mukaan opiskelu siinä vaiheessa, kun työkokemusta on jo kertynyt enemmän, on todella nautittavaa ja hyödyllistä. Hän suositteleekin opintoja myös alan konkareille. “Kun on paljon kokemusta opettajana ja muusikkona, pystyy opiskelijana peilaamaan saamaansa tietoa ja näkökulmia ja syventämään niitä”, Jasse Varpama kertoo.