Muusikko (ylempi AMK) ja musiikkipedagogi (ylempi AMK), musiikin tutkinto-ohjelma

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai Muusikko (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Musiikin ylemmästä AMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Tutkintoon voi hakea kevään 2. yhteishaussa sekä korkeakouluväylän haussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Opiskelu alkaa kesätehtävillä ja opinnäytetyön tekemisellä elokuussa. Opiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa, syksyllä 2024 seuraavasti (muutokset mahdollisia): 22.–23.8., 12.–13.9., 3.–4.10., 31.10.–1.11. ja 12.–13.12.

Kysy opiskelusta tai hakemisesta:

Hakuinfo Zoomissa to 25.4.2024 klo 9.00-10.00. Tervetuloa mukaan!

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa. Opiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin.

Sinulle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Opetus koostuu

 • asiantuntijaluennoista
 • työpajoista
 • vertaisryhmätyöskentelystä sekä
 • henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Metropolia aloitti musiikin ylemmän AMK-koulutuksen ensimmäisenä Suomessa vuonna 2008. Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää. Tarjoamme sinulle:

 • henkilökohtaista ohjausta
 • yksilöllisesti rakennetun oppimispolun
 • musiikkialan monia ammattiprofiileja tunnistavan oppimisympäristön
 • alan huippuopettajat ja tohtoritason ohjaajat
 • vertaistyöskentelyä moniäänisessä ammattilaisten ryhmässä
 • taitoja, menetelmiä ja ideoita kehittämistyöhön
 • mahdollisuuden kansainväliseen lyhytvaihtoon ja opintomatkoihin
 • tuoreita näkökulmia työelämän uudistamiseen
 • työnohjausta ja tukea työhyvinvointiin

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat yhteisistä ja ammattiprofiilin mukaisista syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Suunnittelet tutorisi kanssa opintojen alussa ammattiprofiilisi ja henkilökohtaisten tavoitteittesi mukaisen opintopolun, joten saat paljon mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin.

Tutustu musiikin ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämisprojekti. Prosessiin voi kuulua taiteellista työskentelyä, opetuskokeilu, tuotteen kehittämistä jne. Opinnäytetyö voi sisältää kirjallisen raportin lisäksi esim. esityksen tai tuotannon, oppimateriaalin tmv. tekstistä erillisen osan.

Tutustu Musiikin ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetöihin

Lisää ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetöitä löydät Theseus-tietokannasta.

Kysyttävää musiikin YAMK-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Kulttuuri

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Kulttuuri

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen aloitus Musiikin koulutusohjelmassa syksyllä 2024

Lämpimät onnittelut valinnan johdosta, ja tervetuloa opiskelemaan!

YAMKin kesätehtävät löydät tältä nettisivulta Opintojen aloitus -kohdan alta.

Opinnot alkavat 22.–23.8. ja seuraavat syksyn opiskelupäivät ovat

 • 12.–13.9.
 • 3.–4.10.
 • 31.10.–1.11.
 • 12.–13.12.

Kevätlukukauden opiskelupäivien ajankohdat julkaistaan myöhemmin.

Syksyllä elo-, syys- ja lokakuun opiskelupäivät ovat lähiopintopäiviä Metropolian Arabian kampuksella torstaisin klo 10–16 ja perjantaisin klo 9–15. Marras- ja joulukuun opiskelupäivät järjestetään Zoom-tapaamisina klo 9–16.

Ensimmäinen kokoontuminen 22.8.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on torstaina 22.8.2024 klo 10–16. Paikkana on Soiva, Muotoilijankatu 1 B, tila AS522 (5. krs.).

Ota mukaasi kannettava tietokone. Käy aktivoimassa Metropolian käyttäjätunnukset ennen opintojen alkua. Tämä on mahdollista 1.8. jälkeen. Katso tarkemmat ohjeet tältä sivulta Opintojen aloitus -kohdan alta.

Torstain 22.8. ohjelma

– Kurssin aloitus ja esittäytyminen
– Opiskelun käytännön asiat
– Orientoituminen opintoihin
– Tutustuminen Arabian kampukseen
– Opinnäytetyö

Perjantaina 23.8. klo 9–15 työskentely jatkuu Soivassa, Muotoilijankatu 1 B, AS522.

Yhteystiedot

Annu Tuovila YAMK-koulutuksen vastuuopettaja, annu.tuovila [at] metropolia.fi (annu[dot]tuovila[at]metropolia[dot]fi); kesälomalla 17.6.-11.8.2024
Aino Holma koulutussuunnittelija, aino.holma [at] metropolia.fi (aino[dot]holma[at]metropolia[dot]fi); kesälomalla 20.6.-4.8.2024

Kesätehtävät

Kesätehtävä 1: opinnäytetyön kuvaus

Kirjoita hakuvaihetta tarkempi kuvaus opinnäytetyöstäsi. Opinnäytetyösi ohjaaja saa tekstisi ennen kuin tapaatte ensimmäisen kerran. Lähetä teksti 20.8.2024 mennessä osoitteeseen annu.tuovila [at] metropolia.fi (annu[dot]tuovila[at]metropolia[dot]fi).

Kuvauksen olisi hyvä olla 5–10 sivun harjoitusteksti. Pyri kirjoittamaan asiakielistä omaa tekstiäsi, jonka tukena käytät lähteitä. Tekstin ei ole tarkoitus olla julkaisuvalmis tuotos. Olennaisempaa on kirjoittaa auki opinnäytetyöhön toivomaasi sisältöä ja siihen liittyviä kysymyksiä.

Opinnäytetyön taustaa

Kuvaa opinnäytetyösi lähtökohdat. Mille tilanteelle tai ammatilliselle tarpeelle se syntyi? Miksi juuri sinä kiinnostuit asian kehittämisestä? Mitä jo tiedät tästä aiheesta?

Kehittämistehtävä

Kuvaa konkreettisesti mitä tavoittelet ja mitä kysymyksiä sinulle on aiheestasi herännyt. Olennaista on rajata tutkittava asia opinnäytetyön kokoiseksi tutkittavaksi ja kehitettäväksi ilmiöksi. Kerro miten olet rajannut aihetta, tässä on varmaankin ollut pohdintaprosessi, jonka voit kuvata.

Tutkimusmenetelmä/t ja kerättävä aineisto

Pohdi mitä tutkimusmenetelmää käytät, kun keräät muuta kuin kirjallista tietoa opinnäytetyösi perustaksi. Pohdi myös mitä tutkimuseettisiä asioita tässä on huomioitava. Selvitä tarvitaanko esimerkiksi tutkimuslupa ja mistä se pitäisi hakea. Mieti konkreettisesti aineiston keräämisestä: miten, missä, keneltä. Lähtökohtaisesti tarvitset kirjallisen tutkimusluvan aina, kun keräät ihmisiltä tai toiminnasta tietoa opinnäytetyöhön, myös vaikka kyse olisi esimerkiksi omasta opetuksestasi. Vastuullisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan periaatteet Metropoliassa.

Opinnäytetyön tulokset ja vaikuttavuus

Kuvaa mitä tuloksia odotat kehittämisprosessista. Miten työssä arvioidaan saavutettuja tuloksia? Miten jalkautat tulokset ammattikäytäntöihin?

Lähteet

Tee kuvauksen loppuun lista siinä käyttämistäsi lähteistä.

Perehdy aiheesi mukaisesti esimerkiksi opinnäytetöihin, tutkimuksiin, käsikirjoihin, artikkeleihin, opetusaineistoihin, musiikkiaineistoihin, ministeriöiden ja laitosten julkaisuihin, opetussuunnitelmiin ja strategioihin.

Hakusanat tiedonhankintaan: https://finto.fi/yso/fi/

Metropolian musiikin YAMK-opinnäytetyöt ovat Theseus-tietokannassa https://www.theseus.fi

Valitse Metropolia Ammattikorkeakoulu > opinnäytteen tasoksi Ylempi AMK-opinnäytetyö > koulutusalaksi esittävä taide ja musiikki

Kesätehtävä 2: opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet

YAMK-opintojen henkilökohtainen suunnittelu ja ryhmien muodostaminen alkavat aloituspäivänä 22.8. Lisäksi vastuuopettaja tapaa opiskelijat henkilökohtaisesti aloituspäivien jälkeen etätapaamisina (ajanvaraus opintojen alkaessa). Näissä tapaamisissa varmistetaan opintojen sisältö. On tärkeää, että tunnet opetussuunnitelman ja ilmaiset opintoja koskevia ammatillisia toiveitasi ja tavoitteitasi. Näin voimme rakentaa sinulle toimivan opintojen sisällön.

Lue YAMK-opintojen opetussuunnitelma ja pohdi samalla omia oppimisen tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi.

Kaikille yhteiset opinnot (Asiantuntijuuden vahvistaminen, Työhyvinvoinnin rakentaminen, Kehittämistyön johtaminen, Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet): Mitä osaamista sinulla jo yhteisten opintojen osalta? Missä tarvitaan osaamisen täydentämistä? Mikä sinua kiinnostaa eniten? Mitä jäi askarruttamaan?

Voit paljolti määritellä itse syventävät ja vapaasti valittavat opinnot. Mitä toiveita sinulla näissä opinnoissa on? Omia soitto- tai laulutunteja tai muuta musiikillista henkilökohtaista ohjausta voit saada 10 tunnin verran. Opintoja voidaan järjestää myös ryhmälle, jos ryhmällä on riittävän samanlaiset opintojen sisältöintressit. Sisällöt, tuntien määrä ja mahdolliset opettajat?

YAMK-opintojen osana on mahdollista tehdä lyhytaikainen kv-vaihto. Tämä edellyttää sitä, että löydät itse sopivan vaihtokohteen ja neuvottelet vaihdon ko. vaihtokohteen kanssa. Metropolia voi tarjota pientä matka-avustusta. Kv-opetusta voi kustantaa Metropolian tarjoamalla musiikillisen ohjauksen 10 tunnin resurssilla (Metropolian tuntipalkalla). Jos suunnittelet kv-vaihtoa, ota se esiin HOPS-keskustelussa.

Voit ehdottaa opintojen osaksi hyväksiluettavaa opintoa ja/tai osaamisen näyttöä, jos opetussuunnitelman osaamistavoitteet voi saavuttaa näin.

Metropoliassa on ammattikorkeakoulujen yhteisenä opintotarjontana tarjolla verkko-opintoja erilaisista aihepiireistä. Myös Metropolian AMK-tutkinnon puolella käynnissä olevia opintoja saattaa olla mahdollisuus liittää osaksi YAMK-opintoja. Voit liittää opintoihin myös muiden korkeakoulujen opintoja hyväksiluvun kautta.