Muusikko (ylempi AMK) ja musiikkipedagogi (ylempi AMK), musiikin tutkinto-ohjelma

Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai Muusikko (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
Maksuton

Koulutuksen esittely Valintakoe ja ennakkotehtävä Kokemuksia musiikin YAMK-opinnoista

Musiikin ylemmästä AMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Sinulle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Metropolia aloitti musiikin ylemmän AMK-koulutuksen ensimmäisenä Suomessa vuonna 2008. Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää. Tarjoamme sinulle:

  • henkilökohtaista ohjausta
  • yksilöllisesti rakennetun oppimispolun
  • musiikkialan monia ammattiprofiileja tunnistavan oppimisympäristön
  • alan huippuopettajat ja tohtoritason ohjaajat
  • vertaistyöskentelyä moniäänisessä ammattilaisten ryhmässä
  • taitoja, menetelmiä ja ideoita kehittämistyöhön
  • mahdollisuuden kansainväliseen lyhytvaihtoon ja opintomatkoihin
  • tuoreita näkökulmia työelämän uudistamiseen
  • työnohjausta ja tukea työhyvinvointiin

Koulutuksen sisältö ja opinnäytetyö

Opinnot koostuvat yhteisistä ja ammattiprofiilin mukaisista syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin. Syksyn 2023 opiskelupäivät ovat: 24.-25.8.lähi, 14.-15.9.lähi, 5.-6.10.lähi, 2.-3.11.etä, 14.-15.12.etä.

Suunnittelet tutorisi kanssa opintojen alussa ammattiprofiilisi ja henkilökohtaisten tavoitteittesi mukaisen opintopolun, joten saat paljon mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin.

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämisprojekti. Prosessiin voi kuulua taiteellista työskentelyä, opetuskokeilu, tuotteen kehittämistä jne. Opinnäytetyö voi sisältää kirjallisen raportin lisäksi esim. esityksen tai tuotannon, oppimateriaalin tmv. tekstistä erillisen osan. Tutustu Theseus-tietokannassa ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetöihin.

Valintakoe ja ennakkotehtävä

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen ennakkotehtävä on keväällä 2023 kolmiosainen. Siihen kuuluu osaamisen ja ammatillisten tavoitteiden esittely, työnäyte sekä opinnäytetyön idean esittely.
Valinnan kannalta keskeinen osa on opinnäytetyön esittely riittävän monipuolisesti. Musiikin YAMK ennakkotehtävä

Valintakoe järjestetään 22.5.-24.5.2023. Valintakokeet järjestetään etäkokeena Zoom-videoyhteydellä. Valintakokeessa on kaksi osaa, opinnäytetyön idean esittely ja haastattelu. Musiikin YAMK valintakoe.