“Sopivassa suhteessa taidetta ja tietoa” – Vuorovaikutuksen tutkiminen kehitti laulunopettajan ammattitaitoa

8.3.2024 - 08:25
Konsertti, kaksi laulajaa etualalla ja useita taustalaulajia.
Kuva 1: Jenni Honkaluoma esiintyy Higher Ground Vocals -konsertissa Savoy-teatterissa 2022. Kuva © Aleksi Vasko

Jenni Honkaluoma valmistui musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnosta toukokuussa 2021. Metropolia oli hänelle selvä valinta, koska hän oli opiskellut siellä jo musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon vuosina 2012–2016, ja oli kokenut opetuksen olleen korkeatasoista. Ennen Metropoliaan paluutaan Jenni opiskeli musiikkikasvatuksen maisteriopinnot Jyväskylän yliopistossa. Samaan aikaan hän teki täysipäiväisesti opetustyötä.

— Koin, että tarvitsin aikaa oman muusikkouden ja musiikin tekemisen kehittämiseen sekä instrumenttipedagogiikan aktivointiin. Aikaisemmista opinnoista minulle jäi tarve tutkia lisää vuorovaikutusta laulunopettajan työssä, mikä ohjasi opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Räätälöidyissä opinnoissa sai kehittyä pedagogina ja taiteilijana

Jenni painotti opinnoissaan osittain pedagogiikkaa ja osittain taiteellista tekemistä. Kehittämistyö oli suuri osa opintoja ja samalla työelämää.

— Parasta oli, että opinnot sai räätälöidä juuri omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan ja niin siitä oli suoraa hyötyä omaan työelämään. Työelämälähtöisyyttä huomioitiin myös niin, että opintojen suorittaminen oli mahdollista työn ohessa. Sain paljon mahdollisuuksia kehittää itseäni pedagogina mutta myös taiteilijana.

Instrumenttitunteja Jenni hyödynsi opiskelemalla oman musiikin tuottamista, sovittamista, studiotyöskentelyä, demottamista, trackaamista ja laulutuottamista. Lisäksi opinnot mahdollistivat omien keikkatöiden hyödyntämisen osana opintoja erilaisina projekteina.

Vertaisoppiminen ja reflektointi opintojen suolana

Opinnot painottuivat vahvasti itseopiskeluun, sillä kehittämistyön osuus oli noin puolet opinnoista. Työn aikatauluttaminen oli tärkeää. Jenni opiskeli koronapandemian aikaan, joten kaikki yhteiset opintoihin liittyvät tapaamiset tapahtuivat Zoomin välityksellä, kun niistä normaalisti vain osa toteutetaan etäyhteydellä.

— Pidin tosi paljon siitä, että keskustelimme ja jaoimme ajatuksiamme eri teemoista opiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa. Reflektoiva ja vertaisoppiminen oli voimaannuttavaa. Koin, että saimme keskusteltua ja pidettyä ryhmähenkeä yllä opiskeluporukassamme, vaikka olimmekin etäyhteydessä. Lehtorit ja opettajat olivat oman alansa erityisosaajia.

Jennin mukaan opintojen aikainen viestintä oli selkeää ja oma kehittämistyön ohjaaja oli huippu.

— Oli sellainen olo, että aina apua tarvitessani tiesin, keneen ottaa yhteyttä ja kuka osaisi auttaa juuri siinä asiassa.

Opintojen sisällössä uutta ja innostavaa Jennille olivat johtamiseen liittyvät opinnot. Lisäksi asiantuntijan kieli- ja kansainvälisyystaidot toivat tervetullutta haastetta.

Muusikon ja musiikkipedagogin työt lomittuvat arjessa

Jenni Honkaluoma laulaa mikrofoniin.
Kuva 2: Jenni Honkaluoma taustalaulajana Joulun Tähdet -konsertissa 2023
Kuva © Hanna-Maria Helenius

Jenni on toiminut vuodesta 2018 alkaen musiikin päätoimisena tuntiopettajana Laajasalon peruskoulussa. Siellä hän opettaa musiikkia peruskoulun 1.–6.-vuosiluokille. Vuodesta 2020 alkaen hän on toiminut lisäksi sivutoimisena opettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa, jossa hänen työnkuvaansa kuuluu pop- ja jazzlaulun opetusta, opiskelijoiden opetusharjoitteluiden seurantaa sekä luentojen pitämistä.

— Opetustyön lisäksi ylläpidän aktiivisesti omaa muusikon ammattitaitoani keikkailemalla erilaisissa tilaisuuksissa ja kokoonpanoissa sekä tekemällä studiotöitä, toimimalla mm. taustalaulajana sekä työstämällä omaa musiikkia. Koen muusikon työn tärkeänä opetustyössäni, koska silloin perspektiivi musiikkialan kentälle pysyy. Uskon, että koulutuksella on merkittävä vaikutus siihen, miten monipuolisia töitä tällä hetkellä saan tehdä.

— Suosittelen näitä opintoja kaikille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa omaa osaamistaan. Opinnot tukevat ja motivoivat jatkuvaan oppimiseen. Oma kokemukseni on: sopivassa suhteessa taidetta ja tietoa!

Lisätietoja

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu

Jenni Taarin (nyk. Honkaluoma) opinnäytetyö Vuorovaikutus laulunopettajan työssä (2021) Theseus-palvelussa