Keskustelut musiikin yamk-ryhmän kanssa syvensivät ammattitaitoani merkittävästi

3.3.2019 - 09:00

Julius MauranenMusiikkituottaja Julius “Juppu” Mauranen työskentelee Metropoliassa musiikin lehtorina. Hän suoritti muusikko ylempi AMK-tutkinnon jo vuonna 2014.

Juppu tuli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin hieman erilaiselta pohjalta kuin opiskelijat yleensä. Englannissa ääniteknologian kandidaatin tutkinnon suorittanut Mauranen oli toiminut jo vuosia aktiivisesti tuottajana ja miksaajana ja pyörittänyt omaa studiotaan. Oman ammatillisen kehittymisen lisäksi häntä ohjasi jatko-opintoihin myös kiinnostus alan opetustehtäviin.

– Tehtyäni koko aikuisikäni tätä samaa hommaa annoin itselleni mahdollisuuden kehittää itseäni ammatillisesti ja syventää omaa tietouttani. Kun oli jo vähän kilsoja takana, tuntui ihan erilaiselta päästä taas opiskelemaan, Juppu kertoo.

Juppu koki erityisen merkittäväksi opiskelutovereiden luoman yhteisön.

– Meidän superhieno YAMK-ryhmämme on yksi parhaista ryhmistä, johon olen koskaan saanut kuulua. Keskustelut heidän kanssaan syvensivät ammattitaitoani merkittävästi, vaikka olimmekin aivan erilaisista taustoista, Juppu muistelee.

Maurasen oma tapa olla muusikko, osallistuminen musiikin luomisprosessiin äänityksen ja tuottamisen kautta, oli monelle opiskelukaverille uutta.

– Kaikilla oli todellinen halu ymmärtää toisiaan ja opimme toisiltamme paljon, Juppu sanoo.

Opintojen aikana katseen kääntäminen omaan tekemiseen ammattilaisena oli Jupun mielestä vapauttavaa ja käänteentekevää oman ajattelun kannalta. Ammatillinen itsereflektio oli myös uusi oivallus, koska hänellä ei ollut aikaisempaa pedagogista taustaa. Opinnoissa hankitut itsensä johtamisen taidot, ja erityisesti oman työn suunnittelun taidot, ovat jääneet aktiiviseen käyttöön.

– Teen paljon parempaa jälkeä kun maltan tarkkailla itseäni paremmin, Juppu kertoo.

Myös musiikilliset taidot kehittyivät opintojen aikana. Erityisen lämpimästi Juppu muistelee orkesterinjohdon opintoja, vaikka ne veivätkin hänet syvälle epämukavuusalueelle ilman varsinaisia klassisen musiikin opintoja.

Juppu Mauranen suosittelee YAMK-opintoja erityisesti sen vuoksi, että on tärkeää ottaa aikaa pysähtyä ja tarkastella omaa tekemistä.

– Nykyaikainen musiikin tekemisen kulttuuri on armoton, nopeatempoinen ja vaativa, ja siellä harvoin on mahdollisuutta pysähtyä näiden asioiden ääreen, Juppu toteaa.

Toisena ehdottomana plussana Juppu pitää mahdollisuutta konkretisoida omia verkostoja ja omaa hiljaista tietoa. Oman haastattelututkimuksensa vuoksi hän pääsi haastattelemaan kollegoita ja vaihtamaan ajatuksia oman alan erityiskysymyksistä heidän kanssaan.

– Sain kysyä kollegoilta periaatteessa mitä vaan – ja he vastasivat, Juppu muistelee.

Kuva: Mikko Malmivaara

Lisätietoja

Musiikin ylempi AMK-tutkinto