Musiikin yamk-opintojen kautta sain ohjausta alan huippuosaajilta

2.2.2019 - 09:00

Olli HyttinenOlli Hyttinen työskentelee toimitusjohtajana Hurma Tuotanto oy:ssa. Hän suoritti muusikon ylemmän AMK-tutkinnon jo vuonna 2011.

Olli on ensimmäiseltä koulutukseltaan muusikko ja kertoo tehneensä muusikon hommia useita vuosia. 13 vuotta sitten Olli perusti yhtiökumppaninsa kanssa Hurma Tuotanto Oy:n, joka oli alussa ohjelmatoimisto eli myi omia ja kavereiden bändejä asiakkaille. Yritys ei kuitenkaan oikein lähtenyt lentoon, joten jo alkuvaiheessa yrityksen täytyi Ollin mukaan hakea omaa paikkaansa alan markkinoilla.

– Olimme mielestämme toimialan ravintoketjussa huonossa paikassa, jolloin muut toimijat pääsivät määrittelemään toimintatavat ja hinnoittelun, Olli sanoo.

Sen vuoksi yritys vaihtoi asemointia ja siirtyi tapahtumatuotannon puolelle, jolloin oli mahdollista päästä keskustelemaan suoraan loppuasiakkaiden kanssa. Ollin mukaan tämäkään positio ei ollut hyvä, koska vuokrattujen tapahtumatilojen toimijat edelleen määrittelivät keneltä oheispalvelut ostetaan.

Niinpä Hurma Tuotanto päätyi hankkimaan kolme omaa juhlatilaa; Espoon Talli, Villa Rulludd ja M6 Helsingin keskustassa. Tänään Hurma Tuotanto pyörittää täyden palvelun tapahtuma-alan yritystä, joka tarjoaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Olli Hyttinen hakeutui YAMK-opintoihin yrittäjän uransa alkuvaiheessa ja kertoo opintojen olleen todella hyvä kokemus. Erityisesti hän arvostaa sitä, että opintojen aikana opiskelija sai tietyn määrän ohjausta, jonka sisällön sai valita itse.

– Opinnäytetyöni oli Hurma Tuotannon kehittämishanke, ja opintojen kautta sain ohjausta ja sparrausta alan huippuosaajalta esimerkiksi markkinoinnissa, Olli kertoo.

Kehittämistyön avulla oman yrityksen toiminta tehostui, tuotesuunnittelu kehittyi ja hinnoittelu selkeytyi. Ollin mukaan opinnot eivät olleet liian kuormittavia työelämässä olevalle vaan hän odotti lähiopetuspäiviä innolla.

– Maailma on mennyt sellaiseksi, että jokaisen on pakko opiskella jatkuvasti. Minulla on esimerkiksi koko ajan joku verkkokurssi tai koulutus menossa. Tällaista opintokokonaisuutta joku on jo miettinyt valmiiksi ja siihen sitoudutaan. Ja siitä saa kaiken lisäksi tutkinnon. Kenelle tätä ei suosittelisi? Olli toteaa.

Muusikon työt ovat jääneet Ollin työelämässä taka-alalle, mutta onneksi silloin tällöin pääsee myös keikoille vanhojen tuttujen kanssa.

– Muusikon koulutuksesta ja työkokemuksesta on ollut hyötyä tapahtuma-alalla toimiessa esimerkiksi siinä, kun keskustelu asiakkaan kanssa siirtyy ohjelmapuoleen ja musiikkiin. Myös tapahtumien ja tapahtumatilojen valo- ja äänitekniikka on tuttua vanhalle muusikolle, Olli kertoo.

Lisätietoja

Musiikin ylempi AMK-tutkinto