Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Musiikin ja musiikkipedagogiikan huippuosaajat kasvavat Metropoliassa

Metropolian musiikin koulutus tarjoaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisinta koulututusta. Koulutus antaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin.

Monialaisessa korkeakoulussamme opiskelija saa taidot musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä. Valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet.

Rytmimusiikin ja/tai klassisen musiikin ammattilaiseksi

Musiikin tutkinto-ohjelmasta voi valmistua musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkintoihin. Koulutukseen haetaan keväisin korkeakoulujen yhteishaussa. Käytössä on myös hakuväylä aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Hakija valitsee hakukohteensa tutkinnon, pääaineen ja oman pääinstrumenttinsa mukaan.

Instrumentit, joihin annetaan opetusta: kitara, piano, rummut, basso, laulu, viulu, alttoviulu, sello, huilu, klarinetti, pasuuna, trumpetti, saksofoni. Uusina instrumentteina kevään 2022 yhteishaussa: oboe, fagotti ja käyrätorvi.

Musiikin koulutuksessa on neljä pääainetta:

Soiton- ja laulunopetus (musiikkipedagogi AMK)

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Opiskelija voi keskittyä opinnoissaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Koulutus antaa pätevyyden toimia musiikkipedagogin tehtävissä eri koulutustasoilla; instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (musiikkipedagogi AMK)

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys kaikkien ikäryhmien musiikin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Opiskelija hallitsee erilaisia musiikkikasvatuksen työtapoja; taideintegraatiota, luovaa ilmaisua, improvisointia ja säveltämistä ja saa taitoja toimia moniammatillisessa vuorovaikutuksessa myös perinteisen musiikin opetuskentän ulkopuolella. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden.

Musiikin esittäminen (muusikko AMK)

Esittämisen pääaineesta valmistuu instrumentalisteja ja laulajia, jotka toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Esittäjät verkostoituvat opintojensa aikana muiden opiskelijoiden, muusikoiden ja musiikintekijöiden kanssa vahvasti. Esittäjät työskentelevät opinnoissaan useissa yhtyeissä eri musiikkityylien ja -aikakausien parissa.

Esittäjät saavat runsaasti ohjausta instrumenttitaitojen ja ilmaisun kehittämisessä niin pääinstrumentin opintojaksoilla kuin myös täydentävinä opintoina. Pääinstrumentin taidot kehittyvät yksilöopetuksessa sekä instrumentti- ja teemakohtaisesti järjestettävillä klinikoilla ja mestarikursseilla, joita pitävät säännöllisesti maamme huippumuusikot. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (muusikko AMK)

Musiikintekijät ja -tuottajat hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja voivat toimia esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Opintojen aikana opitaan monipuolisesti säveltämistä, sanoittamista, co-writingia, sovittamista, musiikin tuottamista sekä taitoja toteuttaa musiikkia niin perinteisin instrumentein kuin tietokoneellakin. Huipputasoiset studio- ja tuotantoympäristöt ja laitteistot ovat käytössä äänittäessä ja miksatessa musiikkia.

Pääaineen opintoja opiskellaan kiinteässä ryhmässä, joka mahdollistaa syvän ja monipuolisen oppimisen. Yksilöohjauksessa opiskellaan useampaa instrumenttia ja osallistuminen yhtyeopintoihin on mahdollista. Suuri osa opinnoista toteutuu erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Metropolia Ammattikorkeakoulun kaikki musiikin koulutukset toimivat yhdessä Pop & Jazz konservatorion kanssa yhteisessä uudisrakennuksessa Helsingin Arabianrannassa. Soiva luo musiikin opetukselle uudet ja nykyaikaiset olosuhteet ja kokoaa Metropolian klassisen- ja rytmimusiikin opiskelijat sekä monipuolisen muusikko- ja musiikkipedagogikoulutuksen ensimmäistä kertaa saman katon alle. Rakennus on suunniteltu alusta lähtien vastaamaan musiikin opetuksen tarpeita. Soiva on osa Metropolian kulttuurialojen kampusta Arabiassa.

Opiskelu toteutuu vaihtelevasti yhdessä oman vuosikurssin, oman pääaineen ja muiden musiikin sekä Metropolian muiden tutkintojen opiskelijoiden kanssa. Opinto-oppaasta löydät tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta ja kurssitarjonnasta. Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan.

Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista. Aikaisempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä. Jokaiselle uudelle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa.

Meillä voit suorittaa myös musiikin ylemmän AMK-tutkinnon.

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tarjotaan opiskelijavaihdon ja työharjoittelun kautta sekä Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa. Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita. 
Joitain opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Opiskelija kertoo opinnoistaan

Musiikin tekeminen ja tuottaminen -pääainetta opiskeleva Anna kertoo opinnoistaan Metropoliassa.

Valmistunut kertoo työstään

Varhaisiän musiikkikasvatus -pääaineesta musiikkipedagogiksi valmistunut Heidi kertoo videolla työstään.

Metropolian oopperaproduktio Kung Karls Jakt 2019

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelman suursatsaus keväällä 2019 oli Fredrik Paciuksen Kung Karls Jakt -ooppera. Ville Sandqvistin ohjaamassa ja Sasha Mäkilän johtamassa esityksessä lauloi solisteina mittava joukko Metropolian opiskelijoita ja alumneja. Esityksen kuoro-osuuksista vastasi Helsingin Filharmoninen kuoro. Metropolian orkesterisoitinten opiskelijat muodostivat yhdessä Helsinki Metropolitan Orchestran kanssa produktion oopperaorkesterin.

Videon ensimmäisessä osassa nähdään joukkokohtaus: baritoni Samuli Takkulan Gustav Gyllensterna ja sopraano Veera Niirasen Leonora ottavat toisistaan mittaa Helsingin Filharmonisen kuoron ja Helsinki Metropolitan Orchestran säestäminä. Toisessa osassa sopraano Laura Juvonen eläytyy Leonoran aarian loppuhuipennukseen.

Opiskelijat kertovat

Soila Häkkinen

Tutkintonimike: musiikkipedagogi (AMK)
Pääaine: soiton- ja laulun opetus

Soila Häkkinen

Työkokemusta karttui huimasti jo opintojen aikana

Olen valmistunut Metropoliasta nimikkeellä musiikkipedagogi AMK. Olin satsannut viuluun ja muuhun musiikin kanssa esiintymiseen jo lukioiässä, joten musiikin ammattiopinnot olivat milteinpä itsestäänselvä jatkumo.

Olin jo toisen Metropolian-opintovuoteni syksystä alkaen aktiivisesti töissä mm. Radion Sinfoniaorkesterissa ja Lohjan kaupunginorkesterissa, mikä osaltaan varmisti uravalintani: sain suorittaa työharjoittelun sekä vapaavalintaisia opintoja ammattiorkestereissa. Tämä taas helpotti töiden ja pedagogisten opintojen yhteensovittamista.

Opintojeni aikana minulle tarjottiin koulun puolesta myös hienoja mahdollisuuksia harjoitella solistitoimintaa silloisten Helsinki Sinfonian ja Metropolia Orkesterin kanssa. Konserttimestarikoulutusta sain paitsi koulun omissa orkesteriprojekteissa, myös Kansallisoopperan balettikoulun kanssa yhteistyössä tehdyn Ronja Ryövärintytär -baletin liiderinä.

Tein kahden vuoden improvisaation erikoistumisopinnot sekä opiskelin musiikinjohtamista - ja kiitos koulun aktiivisen yhteistyön Aikamme kamarimusiikkia ja Musica Nova-festivaalien kanssa, sain vuodesta toiseen olla mukana esittämässä opiskelijatovereideni kanssa toinen toistaan hienompia uuden musiikin helmiä.

Muistan lämmöllä koulun kannustavan ja rennon ilmapiirin, mikä kiritti ja tuki meitä opiskelijoita yhdessä aina parempiin suorituksiin.

Missä tehtävissä toimit nyt?

Olen sittemmin tehnyt maisteriopintoni Lontoon Royal Academy of Musicissa 2012-14 (Master of Arts in Violin Performance) ja työskennellyt orkesterimuusikkona Suomessa ja ulkomailla, niin tuttisoittajan kuin konserttimestarin ja äänenjohtajan rooleissa, vakituisena, sijaisena tai vierailijana. Silloin tällöin myös solistina.

Kamarimusiikki on luonnollisesti erottamaton osa työelämääni ja eri musiikkigenret sekä poikkitaiteelliset intohimoprojektit ovat mielenkiintoinen lisä kattaukseen. Metropolian monipuolinen opintotarjonta ja joustavan henkilökunnan tarjoama apu loivat hyvän pohjan omalle urapolulleni.

Vaikka en ole varsinaisesti toiminut viulunsoitonopettajana kuin muutaman sijaisuuden verran valmistumiseni aikaan, on pedagogin tutkinnosta ollut todella paljon hyötyä muillakin tavoin. Koen sen antaneen eväitä esimerkiksi konserttimestarina toimimiseen, niin ammattiorkestereissa kuin opiskelijoiden kanssa. Ihmisten kanssa toimiminen ylipäänsä lienee opintojen ytimessä ja musiikkipedagogin tutkinto onkin loistava pohja lähes mille vain, jatkotutkintojakin ajatellen. (Kuva: Emiliano Verrocchio)

Aarni Häkkinen

Tutkintonimike: muusikko (AMK)
Pääaine: esittäminen

Aarni Häkkinen

Tuplatutkintoa tekemässä

Olen valmistunut Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta muusikoksi keväällä 2020, pääinstrumenttinani pasuuna. Tällä hetkellä jatkan opintojani Metropoliassa musiikkipedagogi AMK-tutkinnossa.  Opiskelu on ollut antoisaa, ja erilaiset ensemble-kurssit ja workshopit ovat antaneet mahdollisuuden monimuotoiseen ammattitaidon kartuttamiseen. Opintojen ohella aikaa on jäänyt hyvin myös omalle harjoittelulle.

Mestarin opissa

Päätökseeni hakea Metropoliaan opiskelemaan vaikutti vahvasti se, että tiesin jazzpasuunatohtori Antti Rissasen opettavan pasuunansoittoa ja big band -musiikkia täällä. Myös muutto pääkaupunkiseudulle Pohjois-Suomesta oli osa päätöstäni. Koen, että eniten hyötyä opinnoissani on ollut yksityistunneistani Antti Rissasen kanssa. Tuntien aikana tutustuttiin jazzmusiikkiin perinpohjaisesti ja syväluotaavasti, soitinteknisiä asioita unohtamatta. Metropolia mahdollisti myös vaihtovuoden Sveitsissä, jonka aikana sain opetusta jazzmusiikin kansainvälisiltä huipuilta.

Katse tulevaisuuteen

Toimin nykyään freelance-pasunistina, sovittajana, säveltäjänä ja kapellimestarina. Lisäksi opetan pasuunansoittoa Pakilan musiikkiopistossa. Olin jo muusikko-opintojeni aikana vahvasti työelämässä, ja Metropolia huomioi työelämässä hankittua osaamista osaksi opintoja, mikä helpotti opiskelun sovittamista töihin. Yhtyeitä joissa olen ollut mukana: opiskeluaikana perustamani Roast Burn Big Band, joka on hallitseva Big Band -musiikin Suomen mestari, UMO Helsinki Jazz Orchestra, Sointi Jazz Orchestra sekä Ricky-Tick Big Band.

Tulevaisuudessa aktivoidun säveltäjänä ja sovittajana erityisesti big band -musiikin kentällä. Lisäksi aion olla valmiina koronanjälkeiseen aikaan ja pitää yllä hyvän soittokunnon, jotta paluu keikkalavoille käy luontevasti.

Elina Simes

Tutkintonimeke: musiikkipedagogi (AMK)
Suuntautumisvaihtoehto: varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Elina Simes.

Mitä opiskelet?

Opiskelin Metropoliassa musiikin tutkinto-ohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltavan käyttö. Valmistuin joulukuussa 2016 musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä.

Miten päädyit opiskelemaan Metropolian musiikkiin?

Musiikkiharrastukseni alkoi alle vuoden ikäisenä muskarista, ja jatkuu toivottavasti läpi elämän. Pianotunnit aloitin kuusivuotiaana ja lopetin yläasteella, mutta kipinä musiikinopiskeluun syttyi lukiossa, kiitos kannustavan musiikinopettajan.

Jouduin tekemään paljon töitä pianon ääressä selvitäkseni Metropolian pääsykokeista, mutta nyt en voisi olla tyytyväisempi. Saan työskennellä joka päivä rakkaimman harrastukseni parissa, ja pääsen auttamaan ja ilahduttamaan ihmisiä musiikin avulla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa on monipuolista, kasvattavaa ja kokonaisvaltaista. Opettajat ja kanssaopiskelijat muodostavat tukiverkon, jota ilman olisi aika eksyksissä opettamisen ja oppimisen poluilla. Oppiminen on monimutkainen ja loputtoman kiehtova prosessi, joka avautuu opiskeluvuosien myötä pala palalta. Muita opettamalla oppii myös hämmästyttävän paljon itsestään.

Opiskeluni on sisältänyt laulua, tanssia, soittoa, kuuntelua, kokemista, näkemistä, tuntemista, kirjoittamista ja maalailua. Olen tehnyt töitä niin kuuden kuukauden ikäisten vauvojen, neljävuotiaiden päiväkotilasten, eskareiden, ekaluokkalaisten, varhaisteinien, lukiolaisten kuin yhdeksänkymppisten muistisairaidenkin kanssa. Kaikkien kanssa olen puhunut samaa kieltä - musiikkia.