Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
84

Musiikin ja musiikkipedagogiikan huippuosaajat kasvavat Metropoliassa

Metropolian musiikin koulutus tarjoaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisinta koulututusta. Koulutus antaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin.

Monialaisessa korkeakoulussamme opiskelija saa taidot musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä. Valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet. 

Rytmimusiikin ja/tai klassisen musiikin ammattilaiseksi

Musiikin tutkinto-ohjelmasta voi valmistua musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkintoihin. Koulutukseen haetaan keväisin korkeakoulujen yhteishaussa. Hakija valitsee hakukohteensa tutkinnon, pääaineen ja oman pääinstrumenttinsa mukaan.

Musiikin koulutuksessa on neljä pääainetta: 

Soiton ja laulun opetus (musiikkipedagogi AMK)

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Opiskelija voi keskittyä opinnoissaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Koulutus antaa pätevyyden toimia musiikkipedagogin tehtävissä eri koulutustasoilla; instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (musiikkipedagogi AMK)

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys kaikkien ikäryhmien musiikin ja instrumentin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden

Musiikin esittäminen (muusikko AMK)

Esittämisen pääaineesta valmistuu instrumentalisteja ja laulajia, jotka toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Pääinstrumentin taidot kehittyvät yksilöopetuksessa sekä instrumentti- ja teemakohtaisesti järjestettävillä klinikoilla ja mestarikursseilla, joita pitävät säännöllisesti maamme huippumuusikot. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (muusikko AMK)

Musiikintekijät ja -tuottajat hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan Helsingissä Arabiankadun toimipisteessä, sekä vuoden 2020 ajan osoitteissa Kaupintie 3 ja Helsinginkatu 3. Kaikki Metropolian musiikin koulutuksen toiminnot muuttavat Arabian kampukselle uudisrakennus Soivaan sen valmistuttua arviolta vuoden 2021 alussa.

Opiskelu toteutuu vaihtelevasti yhdessä oman vuosikurssin, oman pääaineen ja muiden musiikin sekä Metropolian muiden tutkintojen opiskelijoiden kanssa. Opinto-oppaasta löydät tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta ja kurssitarjonnasta.

Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista. Aikaisempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä. Jokaiselle uudelle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa.

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tarjotaan opiskelijavaihdon ja työharjoittelun kautta sekä Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa. Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita. 
Joitain opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia
Musiikkipedagogiksi valmistunut Heidi kertoo työstään.

Rasmus Soini

Rasmus Soini.

Tutkinto-ohjelma: musiikki
Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (AMK)

Miksi hakeuduin opiskelemaan Metropoliaan?

Valmistuin neljän vuoden opiskelun jälkeen Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta teorianopettajaksi keväällä 2014. Hakeuduin aikanaan kyseisiin opintoihin, sillä sen opintosisällöissä korostettiin laajojen teoriaopintojen lisäksi sävellys- ja sovituskoulutusta sekä erilaisten kokoonpanojen johtamistaitojen hankkimista.

Monipuolinen listaus tarjosi juuri niitä asioita, joista olin tuohon aikaan hyvin kiinnostunut. Itselleni teoria on aina toiminut luovaa työtä tukevana, ja toisinaan jopa siihen innoittavana aineena, ja tämän ajatuksen välittäminen myös uusille harrastajille tuntui merkitykselliseltä.

Koulutus toimi sisäänheittona rytmimusiikin maailmaan

Vaikka omat soitto-opintoni Savonlinnan musiikkiopistossa painottuivat klassiseen musiikkiin, oli itsestään selvää jatko-opinnoissa hakeutuminen rytmimusiikin puolelle. Pääkaupunkiseudun ja silloin melko uuden ammattikorkeakoulun (Metropolia) vetovoima oli suuri ja mielikuvissa opetus huippulaadukasta. Lisäksi Metropolian rytmimusiikkipuoli tarjosi ainoana oppilaitoksena teorianopettajan suuntautumisvaihtoehdon.

Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelma toimi itselläni voimallisena sisäänheittäjänä rytmimusiikin maailmaan. Jazzteorian kanssa näpertely vaihtui laaja-alaiseen rytmimusiikkiin perehtymiseen. Kokonainen uusi estetiikkojen verkosto alkoi avautumaan ja myöhemmin syventymään asiantuntijuudeksi.

Sävellys- ja sovituskursseilla pääsi soveltamaan teoria-, tyyli- ja historiatietoutta sekä venyttämään perinteiden rajoja. Ympärillä vilisti erilaisia persoonallisuuksia ja soittajia, jotka jakoivat kiinnostuksen musiikkiin ja joiden kanssa käydyt kahvilakeskustelut olivat vähintään yhtä tärkeitä identiteetin luojia kuin luennot. Opintojen aikana pidin kolme omaa sävellyskonserttia, mikä ei olisi millään ollut mahdollista ilman avarakatseisia ja heittäytyviä soittajakollegoita.

Viimeisimmästä sävellyskonsertista on jäänyt elämään Sointi Jazz Orchestra -kokoonpano (www.sointijazzorchestra.com), joka on itselleni yhä merkittävin yhtye, jolle kirjoittaa musiikkia, ja jonka riveissä moni itselleni tärkeä opiskelukaveri yhä soittaa.

Opetusharjoittelusta arvokasta kokemusta ja kontakteja

Kiitos joustavan tutoropettajan pääsin suorittamaan osan opetusharjoittelustani Espoon musiikkiopiston pop/jazz-linjalla, Ebelissä, jossa yhä valmistuttuanikin opetan. Tällainen harjoittelun linkittäminen työelämään on erittäin tärkeää kokemuksen autenttisuuden ja arvokkaiden kontaktien vuoksi.

Metropolia on suuri organisaatio, johon mahtuu tietoa ja taitoja hyvin monelta eri alalta. En ehkä itsekään osannut täysin hyödyntää kaikkia vuorovaikutusmahdollisuuksia, vaikka suoritinkin osan opinnoista ja opetusseurannoista klassisen musiikin koulutusohjelmassa. Jo tämä antoi uusia näkökulmia ja laajensi kontaktiverkostoa huimasti.

Vaikka ammattikorkeakoulun opintopolku on raskas, pääsin mielestäni omissa Metropolian opinnoissani onnistuneesti kehittämään niitä osa-alueita, jotka ovat olleet minulle tärkeitä. Sen lisäksi että valmistuin teorianopettajaksi (pop/jazzmusiikkipedagogi), kehityin säveltäjä-sovittajana, kapellimestarina, organisoijana ja soittajana, sain pitkäaikaisia kontakteja, läheisiä ystäviä, työpaikan ja ammatti-identiteetin.

Minna Lamppu

Minna Lamppu.

Tutkinto-ohjelma: Musiikki
Tutkintonimike: Musiikkipedagogi AMK ja Musiikkipedagogi YAMK
Suuntautumisvaihtoehto: Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Miten päädyin opiskelemaan musiikkia?

Opiskelin ensin Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtona musiikkipedagogi ja erikoistumisalana varhaisiän musiikkikasvatus sekä taiteen soveltava käyttö.

Hyppäsin musiikin koulutukseen tv-alalta, jossa toimin laajalti erilaisissa tehtävissä, mm. toimittaja-juontajana, käsikirjoittajana, tuotantotehtävissä ja maskeeraajana. Musiikki oli aina ollut mukana matkassa, ikään kuin odottamassa vuoroaan.

Metropolian koulutuksen laatu ratkaisi

Kun aloin punnita musiikin alan koulutusvaihtoehtoja, valinta oli helppo: Metropoliassa oli ainoa vakavasti otettava, varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistuva ja laajat muusikot taidot sekä huippupedagogit tarjoava koulutus. Laulajana sain myös erittäin vakuuttavat suositukset siellä opiskelleilta tutuiltani: parhaat lauluopettajat olivat kuulemma Metropoliassa.

Työelämästä kouluun palanneena minulla ei ollut aikomusta käydä koulussa hengailemassa ja tapaamassa kavereita, vaan saada oppia.

Opinnot kannustivat omaan tapaan tehdä

Musiikkipedagogikoulutus oli kehujensa arvoinen. Koulutus antoi monipuolisesti laadukasta soiton-, laulun- sekä musiikinteorianopetusta, sain tehdä useita monitaiteellisia projekteja jo opiskeluaikana. Työharjoittelut, kuten muukin opiskelu, suoritettiin huippupedagogien opissa.

Hienoa oli, että opinnoissa kannustettiin löytämään se oma tapa tehdä musiikin kanssa töitä. Mitään "tusinaopetusta" se ei ollut. Opettajat olivat antaumuksella työssään, pitivät siitä ja se näkyi. Vaikka opinnot olivat vaativat, ne olivat myös joustavat ja pystyin työskentelemään samalla. Metropolia myös tarjosi minulle töitä. Lisäksi opiskeluympäristö oli miellyttävä: rakennus oli siisti ja verrattain uusi, tarjoten hyvät tilat harjoitteluun ja monenlaiseen musiikkitoimintaan.

Valmistuin puoli vuotta etuajassa, inspiroituneena ja motivoituneena tuleviin tehtäviin.

Jatko-opinnoista lisäoppia

Kolme vuotta myöhemmin maisteriopintojeni vaihtoehtoina olivat Sibelius-Akatemian maisterilinja tai Metropolian YAMK. Koska olin tyytyväinen saamaani opetukseen AMK-puolella, pyrkiminen YAMK-tutkintoon oli luonnollista. YAMK mahdollisti työnteon koulutuksen ohella ja täydensi koulutustani mm. tutkimus- ja johtamispuolelle. Harmi vain, että jatko-opintovuosi vierähti niin nopeasti ohi - olisin viihtynyt pitempääkin!

Elina Simes

Elina Simes.

Tutkinto-ohjelma: Musiikki
Musiikkipedagogi AMK -opiskelija
Suuntautumisvaihtoehto: Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Mitä opiskelet?

Opiskelin Metropoliassa musiikin tutkinto-ohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käyttö. Valmistuin joulukuussa 2016 musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä.

Miten päädyit opiskelemaan Metropolian musiikkiin?

Musiikkiharrastukseni alkoi alle vuoden ikäisenä muskarista, ja jatkuu toivottavasti läpi elämän. Pianotunnit aloitin kuusivuotiaana ja lopetin yläasteella, mutta kipinä musiikinopiskeluun syttyi lukiossa, kiitos kannustavan musiikinopettajan.

Jouduin tekemään paljon töitä pianon ääressä selvitäkseni Metropolian pääsykokeista, mutta nyt en voisi olla tyytyväisempi. Saan työskennellä joka päivä rakkaimman harrastukseni parissa, ja pääsen auttamaan ja ilahduttamaan ihmisiä musiikin avulla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa on monipuolista, kasvattavaa ja kokonaisvaltaista. Opettajat ja kanssaopiskelijat muodostavat tukiverkon, jota ilman olisi aika eksyksissä opettamisen ja oppimisen poluilla. Oppiminen on monimutkainen ja loputtoman kiehtova prosessi, joka avautuu opiskeluvuosien myötä pala palalta. Muita opettamalla oppii myös hämmästyttävän paljon itsestään.

Opiskeluni on sisältänyt laulua, tanssia, soittoa, kuuntelua, kokemista, näkemistä, tuntemista, kirjoittamista ja maalailua. Olen tehnyt töitä niin kuuden kuukauden ikäisten vauvojen, neljävuotiaiden päiväkotilasten, eskareiden, ekaluokkalaisten, varhaisteinien, lukiolaisten kuin yhdeksänkymppisten muistisairaidenkin kanssa. Kaikkien kanssa olen puhunut samaa kieltä - musiikkia.