Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Musiikin huippuammattilaiseksi

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmassa koulutetaan sekä klassisen musiikin että rytmimusiikin laaja-alaisia ammattilaisia, jotka toimivat mm. muusikkoina, musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Musiikin tutkinto-ohjelmasta voi valmistua musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkintoihin.

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä klassisen että popjazz-taustan opiskelijoita.

Muusikon koulutuksesta valmistunut hallitsee laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden edellyttämää ilmaisua. Pääaineesta riippuen osaamisen ytimessä ovat joko pitkälle viedyt instrumentti- ja yhtyetaidot tai musiikin luominen, tuottaminen ja teknologia. Muusikon koulutuksiin valitaan popjazz-taustaisia opiskelijoita.

Metropolian musiikin vahvuuksia ovat opintojen monipuolisuus, hyvät opetusharjoittelu- ja työelämäopinnot sekä opiskelun työelämälähtöisyys ja kansainvälisyys. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet. Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Opettajina vierailee säännöllisesti kotimaisia ja ulkomaisia alan asiantuntijoita ja huippuosaajia työelämästä.

Tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot

Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon pääaineissa voi opiskella joko klassista musiikkia tai pop/jazz -musiikkia.

Soiton- ja laulunopetus (klassinen musiikki)

Opiskelija keskittyy opinnoissaan klassiseen musiikkiin. Koulutus antaa pätevyyden toimia musiikkipedagogin tehtävissä eri koulutustasoilla; instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Lisäksi opiskelija saa taitoja yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opettamisessa.

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Osaamisen ytimessä on pitkälle viedyt instrumentti- ja yhteissoittotaidot, musiikillinen ilmaisu ja pedagogiset taidot. Instrumentin yksilöopetusta tarjotaan neljän vuoden ajan. Opiskelija voi valita myös sivuinstrumentin opintoja täydentämään ammatillista osaamistaan.

Solististen opintojen lisäksi opiskellaan yhtyeissä ja orkestereissa eri musiikkityylien ja -aikakausien parissa. Opiskelijat verkostoituvat opintojensa aikana muiden opiskelijoiden, ammattimuusikoiden ja kotimaisten sekä kansainvälisten musiikin alan toimijoiden kanssa. Klassisen musiikin koulutuksessa vierailee alan huippuammattilaisia, kuten Mikko Franck, Tarmo Peltokoski, Antonello Farulli, Veronica Kröner, Marika Gustafsson, Cecilia Zilliacus, Rilla Kyykkä, Kalle Kanttila, Elisabeth Werres, Juulia Tapola, Anselmi Hirvonen, Martina Roos, Ville Saukkonen, Ville Sandqvist jne.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Musiikkipedagogi voi työskennellä myös muusikkona orkestereissa ja yhtyeissä. Koulutus antaa myös hyvän pohjan maisteriopintoihin koti- ja ulkomailla.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan klassisen musiikin opiskelijoita.

Soiton- ja laulunopetus (pop/jazz-musiikki)

Soiton ja laulunopetuksen pääaineessa opiskelija saa monipuoliset valmiudet rytmimusiikin instrumentti- ja yhteissoittotaidoissa sekä pedagogisessa osaamisessa. Instrumentin yksilöopetusta on tarjolla neljän vuoden ajan. Pääinstrumentin opintojen lisäksi voidaan valita myös sivuinstrumenttiopintoja täydentämään ammatillista osaamista.

Pedagogisten opintojen sisällöt seuraavat työelämän tarpeita ja tarjoavat ajanmukaista, tutkimuksellista tietoa erilaisista pedagogisista suuntauksista ja menetelmistä. Koulutus sisältää yksilöopetuksen, instrumentin ryhmäopetuksen, yhtyeopetuksen, sävellyttämisen, hahmoaineiden sekä musiikin kuuntelun ja improvisoinnin pedagogiikkaa ja opetusharjoittelua.

Solististen ja pedagogisten opintojen lisäksi opiskellaan yhtyeissä ja projekteissa eri rytmimusiikin musiikkityylien parissa. Koulutuksessa vierailee musiikin ja pedagogiikan huippuammattilaisia. Opintojen aikana verkostoidutaan opiskelijoiden, ammattimuusikoiden ja kotimaisten ja kansainvälisten musiikin alan toimijoiden kanssa. Lisäksi on mahdollista osallistua monialaisiin työelämän kehittämishankkeisiin.

Opinnoissa on mahdollisuus lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon Metropolian laajan yhteistyöverkoston korkeakouluihin. Opiskelija voi osallistua myös esittämisen pääaineen kotimaisiin ja kansainvälisiin klinikoihin.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Musiikkipedagogin laajan työkentän lisäksi koulutus antaa valmiudet työskennellä myös muusikkona orkestereissa tai yhtyeissä.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys kaikkien ikäryhmien musiikin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Pääaineen opintoja opiskellaan kiinteässä ryhmässä, mikä mahdollistaa syvän ja monipuolisen oppimisen.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Opiskelija hallitsee erilaisia musiikkikasvatuksen työtapoja; taideintegraatiota, luovaa ilmaisua, improvisointia ja säveltämistä ja saa taitoja toimia moniammatillisessa vuorovaikutuksessa myös perinteisen musiikin opetuskentän ulkopuolella. Koulutuksen ydintä on taiteen soveltava käyttö.

Instrumentin yksilöopetusta tarjotaan neljän vuoden ajan.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Muusikko

Muusikko (AMK) -tutkinnon pääaineissa voi opiskella pop/jazz-musiikkia.

Musiikin esittäminen (pop/jazz-musiikki)

Esittämisen pääaineessa opiskelija saa valmiudet työskennellä menestyksekkäästi muuttuvalla musiikkialalla. Opiskelun keskiössä on yksilöllisen soitto(tai laulu-)taidon kehittäminen ja opiskelijalle kertyy opinnoissa runsaasti kokemusta työskentelystä erilaisissa kokoonpanoissa ja projekteissa. Musiikin esittämisen pääaineen opiskelijat verkostoituvat opintojensa aikana musiikkialan organisaatioiden, muusikkojen, musiikin tekijöiden ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelija tutustuu monipuolisesti populaarimusiikin, jazzin ja rhythm & bluesin ilmiöihin soittamalla, laulamalla ja analysoimalla musiikkia. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi siten, että jo kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelijalle kertyy hyvät ammatilliset taidot erilaisissa muusikon tehtävissä työskentelyyn. Musiikin tekemisen opinnot, valinnaiset instrumenttiopinnot sekä monet muut opinnot monipuolistavat myöhemmin osaamista.

Monilla opintojaksoilla vierailee Metropolian opettajien lisäksi monia kotimaisia ja kansainvälisiä huippuammattilaisia. Esimerkiksi Klinikat ja mestarikurssit -opintojaksoilla on vieraillut useita kansainvälisiä tähtiä kuten Steve Gadd, J.R.Robinson, Ron Carter, Jimmy Haslip, James Genius, Robben Ford, Mike Stern, Denny Fongheiser, Roberto Tarenzi, Chris Potter, Russel Ferrante. Kotimaisia vierailijoita ovat olleet mm. Marzi Nyman, Jepa Lambert, Saara Aalto, Olli Tukiainen, Sami Pitkämö, Sampo Haapaniemi, Mikko Kosonen, Timo Lassy, Kasperi Sarikoski, Tomi Malm, Mikko Siren, Jukka Perko, Jiri Kuronen, Tuomas Wäinölä, Peter Engberg, Eva Louhivuori ja monet muut.

Esimerkkejä yhteistyöprojekteista:

Vuonna 2021 - 2022 musiikin esittämisen pääaine on ollut mukana EU:n rahoittamassa EJScool projektissa, joka on toteutettu usean eurooppalaisen musiikkikorkeakoulun kanssa. Projektissa Metropolian musiikin opiskelijat ovat päässeet esiintymään ympäri Eurooppaa. EJScool jatkuu ainakin vuosina 2023 ja 2024. Yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Esittämisen pääaine tekee kiinteää yhteistyötä myös monen ulkomaisen musiikkikorkeakoulun kanssa.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (pop/jazz-musiikki)

Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineen opinnoissa opitaan monipuolisesti säveltämistä, sanoittamista, co-writingia, sovittamista, musiikin tuottamista sekä taitoja toteuttaa musiikkia niin perinteisillä instrumenteilla kuin tietokoneellakin. Huipputasoiset studio- ja tuotantoympäristöt ja laitteistot ovat käytössä äänittäessä ja miksatessa musiikkia.

Pääaineen opintoja opiskellaan kiinteässä ryhmässä, mikä mahdollistaa syvän ja monipuolisen oppimisen. Yksilöohjauksessa opiskellaan useampaa instrumenttia ja osallistuminen yhtyeopintoihin on mahdollista. Suuri osa opinnoista toteutuu erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Musiikintekijät ja -tuottajat valmistuvat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen, musiikkiteknologian sekä musiikin tuottamisen ammattilaisiksi ja voivat toimia esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineessa vierailee säännöllisesti alan huippuammattilaisia, kuten Jonas Olsson, Jarkko Martikainen, Anssi Kela, Timo Kiiskinen, Samuli Sirviö, Tiina Vainikainen, Jukka Immonen, Riku Pääkkönen, Pessi Levanto, Jurek, Lauri Porra, Matti Mikkola, Maija Vilkkumaa, Mariska, Pekka Ruuska, Heikki Salo, Mats Takila ja Sakke Aalto.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Opintojen sisältö

Musiikin uudisrakennus Soiva luo opetukselle uudet ja nykyaikaiset olosuhteet ja kokoaa Metropolian klassisen- ja rytmimusiikin opiskelijat sekä monipuolisen muusikko- ja musiikkipedagogikoulutuksen saman katon alle. Rakennus on suunniteltu alusta lähtien vastaamaan musiikin opetuksen tarpeita. Soiva on osa Metropolian kulttuurialojen kampusta Arabiassa.

Soiva_kuva Inlook GroupSoiva_kuva Inlook Group

Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä ovat mm:

•solistiset instrumenttiopinnot
•yhteissoitto-/yhtyeopinnot
•musiikin hahmoaineet (teoria, säveltapailu, rytmiikka, historia)
•improvisointi- ja säestystaidot

Musiikkipedagogi-tutkinnoissa keskeistä sisältöä ovat lisäksi:
•pedagogiset opinnot
•taide, luovuus ja oppiminen
•muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä

Muusikko-tutkinnoissa keskeistä sisältöä ovat lisäksi:
•esiintymistaidot
•musiikkiteknologia
•musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot
•säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen

Opinto-oppaasta löydät tarkemmat tiedot eri pääaineiden opintojen rakenteesta ja kurssitarjonnasta. Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan.

Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, ja henkilökohtainen opintosuunnitelma rakennetaan huomioiden aiempi osaaminen.

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelma järjestää vuosittain kymmeniä julkisia klassisen ja rytmimusiikin konsertteja. Tiedot konserteista löydät Metropolian tapahtumakalenterista.

Hakeminen ja valintakoe

Yhteishaku

Koulutukseen haetaan keväisin korkeakoulujen yhteishaussa. Hakija valitsee hakukohteensa tutkinnon ja pääaineen (suuntautumisvaihtoehdon) mukaan.
Lisäksi hakija valitsee instrumenttinsa mukaisen hakukohteen pääaineissa soiton- ja laulunopetus ja musiikin esittäminen.

Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua, soitto-/laulutaitoa sekä musiikin hahmottamisen, nuotinluvun ja nuotinkirjoittamisen taitoa. Katso tiedot musiikin valintakokeista.

Muut hakuväylät

Mikäli hakijalla on aiempia musiikkialan korkeakouluopintoja vähintään 120 op, on mahdollista hakea myös suomalaisten korkeakouluopintojen väylän kautta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea Metropoliassa myös esim:
Musiikin ylempään AMK-tutkintoon
Creativity and Arts in Social and Health Fields -Master's tutkintoon

Opettajat

Tutustu tästä instrumenttivalikoimaan ja opettajiin. (huom: sisältöä päivitetään parhaillaan!)

Basso

Basso (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Marko Liski

Tuntiopettajat

Heikki Laine
Jesse Mäläskä
Vesa Ojaniemi
Timo Tolonen

Jousisoittimet

Viulu (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Alttoviulu (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Pirkko Simojoki
 • Atso Lehto

Viulu (pop/jazz)

tuntiopettajat

 • Lotta Ahlbeck
 • Lotta-Maria Heiskanen

Sello (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Tapani Heikinheimo
 • Samuli Peltonen
 • Riku Vartiainen

Kitara

Kitara (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Petri Kumela
 • Antero Pellikka
 • Rody van Gemert

Kitara (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Jere Haakana
 • Mikko Kosonen
 • Samuli Karjalainen

Laulu

Laulu (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Reetta Haavisto
 • Jutta Holmberg
 • Laura Juvonen
 • Anitta Ranta

Laulu (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Juho Eerola
 • Jenni Honkaluoma
 • Nina Höynälä
 • Ira Kaspi
 • Riitta Piirainen-Zarrouk
 • Paolo Ribaldini
 • Kaisa Saarikorpi

Piano

Piano (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Piano (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Joonas Haavisto
 • Mikko Helevä
 • Mikael Jakobsson
 • Petri Nikkinen
 • Paula Präktig
 • Heidi Suonio
 • Laszlo Süle
 • Matias Tyni

Puhaltimet

Huilu (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Hanna Kinnunen
 • Niamh Mckenna
 • Outi van Treeck

Klarinetti (klassinen)

Päätoiminen opettaja

Saksofoni (pop/jazz)

Tuntiopettajat

 • Pope Puolitaival
 • Ari Jokelainen

Trumpetti (pop/jazz)

Tuntiopettajat

 • Tero Lindberg
 • Tero Saarti
 • Teemu Mattsson
 • Jorma Rautakoski (klassinen)

Pasuuna (pop/jazz)

Päätoiminen opettaja

Tuntiopettajat

 • Mikko Haanpää


Muut puhaltimet, opettajan nimi avoin:

Fagotti (klassinen)
Oboe (klassinen)
Käyrätorvi (klassinen)

Rummut

Rummut (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat


Tuntiopettajat

 • Mikko Kaakkuriniemi
 • Sami Kuoppamäki
 • Markus Ketola
 • Kepa Kettunen
 • Sami Lehto
 • Teppo Mäkynen
 • Seppo Suhonen
 • Jonne Taavitsainen

Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Emmi Hakala
 • Riku Mattila
 • Richard Petch
 • Kristian Suninen

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Yhteiset opinnot

Musiikin teoria ja säveltapailu ja rytmiikka

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Kaj Lindberg
 • Heikki Summanen

Opinnäytetyöt

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä vierailijoita esiintymässä ja opettamassa. Opiskelijan on mahdollista lähteä ulkomaille lyhyeen tai pitkään opiskelijavaihtoon, työharjoitteluun tai osallistua kansainvälisiin projekteihin.

Tutkinnossa opiskelee vuosittain vaihto-opiskelijoita eri maista.

Lue lisää vaihto-opiskelumahdollisuuksista

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Opiskelija kertoo opinnoistaan

Musiikin tekeminen ja tuottaminen -pääainetta opiskeleva Anna kertoo opinnoistaan Metropoliassa.

Valmistunut kertoo työstään

Varhaisiän musiikkikasvatus -pääaineesta musiikkipedagogiksi valmistunut Heidi kertoo videolla työstään.

Metropolian oopperaproduktio Kung Karls Jakt 2019

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelman suursatsaus keväällä 2019 oli Fredrik Paciuksen Kung Karls Jakt -ooppera. Ville Sandqvistin ohjaamassa ja Sasha Mäkilän johtamassa esityksessä lauloi solisteina mittava joukko Metropolian opiskelijoita ja alumneja. Esityksen kuoro-osuuksista vastasi Helsingin Filharmoninen kuoro. Metropolian orkesterisoitinten opiskelijat muodostivat yhdessä Helsinki Metropolitan Orchestran kanssa produktion oopperaorkesterin.

Videon ensimmäisessä osassa nähdään joukkokohtaus: baritoni Samuli Takkulan Gustav Gyllensterna ja sopraano Veera Niirasen Leonora ottavat toisistaan mittaa Helsingin Filharmonisen kuoron ja Helsinki Metropolitan Orchestran säestäminä. Toisessa osassa sopraano Laura Juvonen eläytyy Leonoran aarian loppuhuipennukseen.

Opiskelijat kertovat

Soila Häkkinen

Tutkintonimike: musiikkipedagogi (AMK)
Pääaine: soiton- ja laulun opetus

Soila Häkkinen

Työkokemusta karttui huimasti jo opintojen aikana

Olen valmistunut Metropoliasta nimikkeellä musiikkipedagogi AMK. Olin satsannut viuluun ja muuhun musiikin kanssa esiintymiseen jo lukioiässä, joten musiikin ammattiopinnot olivat milteinpä itsestäänselvä jatkumo.

Olin jo toisen Metropolian-opintovuoteni syksystä alkaen aktiivisesti töissä mm. Radion Sinfoniaorkesterissa ja Lohjan kaupunginorkesterissa, mikä osaltaan varmisti uravalintani: sain suorittaa työharjoittelun sekä vapaavalintaisia opintoja ammattiorkestereissa. Tämä taas helpotti töiden ja pedagogisten opintojen yhteensovittamista.

Opintojeni aikana minulle tarjottiin koulun puolesta myös hienoja mahdollisuuksia harjoitella solistitoimintaa silloisten Helsinki Sinfonian ja Metropolia Orkesterin kanssa. Konserttimestarikoulutusta sain paitsi koulun omissa orkesteriprojekteissa, myös Kansallisoopperan balettikoulun kanssa yhteistyössä tehdyn Ronja Ryövärintytär -baletin liiderinä.

Tein kahden vuoden improvisaation erikoistumisopinnot sekä opiskelin musiikinjohtamista - ja kiitos koulun aktiivisen yhteistyön Aikamme kamarimusiikkia ja Musica Nova -festivaalien kanssa, sain vuodesta toiseen olla mukana esittämässä opiskelijatovereideni kanssa toinen toistaan hienompia uuden musiikin helmiä.

Muistan lämmöllä koulun kannustavan ja rennon ilmapiirin, mikä kiritti ja tuki meitä opiskelijoita yhdessä aina parempiin suorituksiin.

Missä tehtävissä toimit nyt?

Olen sittemmin tehnyt maisteriopintoni Lontoon Royal Academy of Musicissa 2012-14 (Master of Arts in Violin Performance) ja työskennellyt orkesterimuusikkona Suomessa ja ulkomailla, niin tuttisoittajan kuin konserttimestarin ja äänenjohtajan rooleissa, vakituisena, sijaisena tai vierailijana. Silloin tällöin myös solistina.

Kamarimusiikki on luonnollisesti erottamaton osa työelämääni ja eri musiikkigenret sekä poikkitaiteelliset intohimoprojektit ovat mielenkiintoinen lisä kattaukseen. Metropolian monipuolinen opintotarjonta ja joustavan henkilökunnan tarjoama apu loivat hyvän pohjan omalle urapolulleni.

Vaikka en ole varsinaisesti toiminut viulunsoitonopettajana kuin muutaman sijaisuuden verran valmistumiseni aikaan, on pedagogin tutkinnosta ollut todella paljon hyötyä muillakin tavoin. Koen sen antaneen eväitä esimerkiksi konserttimestarina toimimiseen, niin ammattiorkestereissa kuin opiskelijoiden kanssa. Ihmisten kanssa toimiminen ylipäänsä on opintojen ydintä, ja musiikkipedagogin tutkinto onkin loistava pohja lähes mille vain, jatkotutkintojakin ajatellen. (Kuva: Emiliano Verrocchio)

Aarni Häkkinen

Tutkintonimike: muusikko (AMK)
Pääaine: esittäminen

Aarni Häkkinen

Tuplatutkintoa tekemässä

Olen valmistunut Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta muusikoksi keväällä 2020, pääinstrumenttinani pasuuna. Tällä hetkellä jatkan opintojani Metropoliassa musiikkipedagogi AMK-tutkinnossa. Opiskelu on ollut antoisaa, ja erilaiset ensemble-kurssit ja workshopit ovat antaneet mahdollisuuden monimuotoiseen ammattitaidon kartuttamiseen. Opintojen ohella aikaa on jäänyt hyvin myös omalle harjoittelulle.

Mestarin opissa

Päätökseeni hakea Metropoliaan opiskelemaan vaikutti vahvasti se, että tiesin jazzpasuunatohtori Antti Rissasen opettavan pasuunansoittoa ja big band -musiikkia täällä. Myös muutto pääkaupunkiseudulle Pohjois-Suomesta oli osa päätöstäni. Koen, että eniten hyötyä opinnoissani on ollut yksityistunneistani Antti Rissasen kanssa. Tuntien aikana tutustuttiin jazzmusiikkiin perinpohjaisesti ja syväluotaavasti, soitinteknisiä asioita unohtamatta. Metropolia mahdollisti myös vaihtovuoden Sveitsissä, jonka aikana sain opetusta jazzmusiikin kansainvälisiltä huipuilta.

Katse tulevaisuuteen

Toimin nykyään freelance-pasunistina, sovittajana, säveltäjänä ja kapellimestarina. Lisäksi opetan pasuunansoittoa Pakilan musiikkiopistossa. Olin jo muusikko-opintojeni aikana vahvasti työelämässä, ja Metropolia huomioi työelämässä hankittua osaamista osaksi opintoja, mikä helpotti opiskelun sovittamista töihin. Yhtyeitä joissa olen ollut mukana: opiskeluaikana perustamani Roast Burn Big Band, joka on hallitseva Big Band -musiikin Suomen mestari, UMO Helsinki Jazz Orchestra, Sointi Jazz Orchestra sekä Ricky-Tick Big Band. Tulevaisuudessa aktivoidun säveltäjänä ja sovittajana erityisesti big band -musiikin kentällä.

Elina Simes

Tutkintonimeke: musiikkipedagogi (AMK)
Suuntautumisvaihtoehto: varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Elina Simes.

Mitä opiskelet?

Opiskelin Metropoliassa musiikin tutkinto-ohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltavan käyttö. Valmistuin joulukuussa 2016 musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä.

Miten päädyit opiskelemaan Metropolian musiikkiin?

Musiikkiharrastukseni alkoi alle vuoden ikäisenä muskarista, ja jatkuu toivottavasti läpi elämän. Pianotunnit aloitin kuusivuotiaana ja lopetin yläasteella, mutta kipinä musiikinopiskeluun syttyi lukiossa, kiitos kannustavan musiikinopettajan.

Jouduin tekemään paljon töitä pianon ääressä selvitäkseni Metropolian pääsykokeista, mutta nyt en voisi olla tyytyväisempi. Saan työskennellä joka päivä rakkaimman harrastukseni parissa, ja pääsen auttamaan ja ilahduttamaan ihmisiä musiikin avulla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa on monipuolista, kasvattavaa ja kokonaisvaltaista. Opettajat ja kanssaopiskelijat muodostavat tukiverkon, jota ilman olisi aika eksyksissä opettamisen ja oppimisen poluilla. Oppiminen on monimutkainen ja loputtoman kiehtova prosessi, joka avautuu opiskeluvuosien myötä pala palalta. Muita opettamalla oppii myös hämmästyttävän paljon itsestään.

Opiskeluni on sisältänyt laulua, tanssia, soittoa, kuuntelua, kokemista, näkemistä, tuntemista, kirjoittamista ja maalailua. Olen tehnyt töitä niin kuuden kuukauden ikäisten vauvojen, neljävuotiaiden päiväkotilasten, eskareiden, ekaluokkalaisten, varhaisteinien, lukiolaisten kuin yhdeksänkymppisten muistisairaidenkin kanssa. Kaikkien kanssa olen puhunut samaa kieltä - musiikkia.

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelma järjestää vuosittain kymmeniä julkisia klassisen ja rytmimusiikin konsertteja. Tiedot konserteista löydät Metropolian tapahtumakalenterista. Osa konserteista striimataan Youtube-kanavallamme.