HUOM!
Seuraavien Metropolian musiikin pääaineiden valintakokeet järjestetään keväällä 2021 etäkokeina:

 • soiton- ja laulunopetus (musiikkipedagogi AMK)
 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (musiikkipedagogi AMK)
 • esittäminen (muusikko AMK)

Tämän sivun valintakoekuvaukset eivät ole yllämainittujen pääaineiden osalta voimassa keväällä 2021.

LUE ETÄVALINTAKOEKUVAUKSET TÄSTÄ LINKISTÄ

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (muusikko AMK) -pääaineen koe järjestetään tämän hetkisen tiedon mukaan lähikokeena.

Tarkat tiedot valintakokeesta lähetetään hakijoille valintakoekutsussa.

 

Klassinen laulu: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton- ja laulunopetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021. tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältönä on:

 • Ensemble-tehtävä. Tehtävä lähetetään valintakokeeseen kutsuttaville sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Hakija valitsee teoksesta itselleen sopivan äänialan.
 • Yksi laulu hakijan omalla äidinkielellä ja yksi lied alkukielellä
 • Ooppera-aaria
 • Barokkiaaria, jota hakija varioi tyylinmukaisin ornamentoinnein
 • Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (prima vista tms.)

Hakija voi valita kappaleet omasta ohjelmistostaan. Esitettävien kappaleiden tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

Valintakokeessa kappaleet lauletaan pianon säestyksellä. Kokeessa voi käyttää myös omaa säestäjää.
Hakija voi itse valita ensimmäisenä esittämänsä kappaleen. Hakija toimittaa kappaleidensa säestysnuotit hakukutsun saavuttua sähköpostin liitteenä Metropoliaan.

 

VALINTAKRITEERIT, klassinen laulu

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin, tradition ja eri aikakausien tyylien tuntemukseen sekä ilmaisuun
 • Yhteissoittotehtävässä (ensemble-laulu) kiinnitetään huomiota oman stemman osaamiseen, harmonian ja rytmin kuuntelutaitoon sekä musiikin hahmottamiseen
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Pop/jazz-laulu: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021. 

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältönä on:

1. Valitse alla olevasta listasta kaksi kappaletta. Molemmat kappaleet tulee esittää ulkoa.

 • Yölaulu (Kähärä/L. Onerva)
 • In a Mellow Tone (Ellington/Gabler)
 • Harder (Alquasi, Wells, Woodford, Settle)
 • Desafinado (Jobim/ Mendonçan/Hendricks/Leeds)
 • Forget You (Green, Mars, the Smeezingtons, Brown)
 • Cryin´ (Perry, Tyles, Rhodes, Tallarico)

2. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet lauletaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut, kitara) säestyksellä. Hakija tuo itselleen sopivaan sävellajiin transponoidut nuotit (4 kpl) valitsemistaan kappaleista yhtyeelle, sekä antaa ohjeet tempoista ja rakenteista. Kappaleet esitetään ulkoa, ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

 

VALINTAKRITEERIT, pop/jazzlaulu

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänen kvaliteettiin, lauluteknisiin taitoihin, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, rytmimusiikin eri tyylilajien hallintaan sekä soveltuvuuteen korkeakoulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että hakija hallitsee valintakokeissa esittämänsä sävellykset sekä teknisesti että taiteellisesti ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin. Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteessa erityisesti seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, improvisointi, äänen kvaliteetti, laulutekniset valmiudet, melodian tulkinta sekä tekstin ääntäminen ja tulkinta.
 • Yhtyetaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota kykyyn ohjeistaa säestävää yhtyettä sekä hakijan mukanaan tuomien nuottien laatuun. Yhtyesoitossa lautakunta kiinnittää huomiota lisäksi seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, dynamiikka ja balanssi, improvisointi, musiikillinen vuorovaikutus sekä yhtyeen ohjaaminen kappaleen aikana.
 • Improvisointitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin (painottaen oman pääinstrumentin erityispiirteisiin): tonaalinen improvisointi, annettujen tehtävien sointu- ja muotorakenteiden hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa, fraseeraus sekä tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota opiskelijan soveltuvuuteen laulunopettajan työhön, esimerkiksi hänen verbaalisiin kommunikaatiotaitoihinsa sekä äänen soveltuvuuteen monimuotoiseen äänenkäyttöön.

Laulu: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5. - 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Valitse alla olevasta listasta kaksi kappaletta. Molemmat kappaleet tulee esittää ulkoa.

 • Yölaulu (Kähärä/L. Onerva)
 • In a Mellow Tone (Ellington/Gabler)
 • Harder (Alquasi, Wells, Woodford, Settle)
 • Desafinado (Jobim/ Mendonçan/Hendricks/Leeds)
 • Forget You (Green, Mars, the Smeezingtons, Brown)
 • Cryin´ (Perry, Tyles, Rhodes, Tallarico)

2. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet esitetään Metropolian järjestämän yhtyeen (basso, rummut, koskettimet ja kitara) säestyksellä.

Hakija tuo itselleen sopivaan sävellajiin transponoidut nuotit (4 kpl) valitsemistaan kappaleista yhtyeelle, sekä antaa ohjeet tempoista ja rakenteista. Kappaleet esitetään ulkoa, ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänen kvaliteettiin, lauluteknisiin taitoihin, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, rytmimusiikin eri tyylilajien hallitaan ja soveltuvuuteen korkeakoulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että hakija hallitsee valintakokeissa esittämänsä sävellykset sekä teknisesti että taiteellisesti ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin. Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteessa erityisesti seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, improvisointi, äänen kvaliteetti, laulutekniset valmiudet, melodian tulkinta sekä tekstin ääntäminen ja tulkinta.
 • Yhtyetaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota kykyyn ohjeistaa säestävää yhtyettä sekä hakijan mukanaan tuomien nuottien laatuun. Yhtyesoitossa lautakunta kiinnittää huomiota lisäksi seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, dynamiikka ja balanssi, improvisointi, musiikillinen vuorovaikutus sekä yhtyeen ohjaaminen kappaleen aikana
 • Improvisointitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin (painottaen oman pääinstrumentin erityispiirteisiin): tonaalinen improvisointi, annettujen tehtävien sointu- ja muotorakenteiden hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa, fraseeraus sekä tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Klassinen piano: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta. 

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältönä on:

1. Yhteissoittotehtävä:

 • W.A. Mozart: Sonaatti e-molli K.304, osa 1: Allegro

  Teos esitetään Metropolian viulistiopiskelijan kanssa ja sen saa soittaa nuotista. Nuottimateriaali löytyy esim. seuraavilta sivustoilta: Petrucci Music Library ja Digital Mozart Edition

2. Toinen valintakoekappale:

 • vapaavalintainen n. 5-10 minuutin mittainen sooloteos. Kappale esitetään ilman nuotteja.

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.) Improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota musiikilliseen ilmaisuun, teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, tyylituntemukseen, nuotinlukutaitoon sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Pop/jazz-piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta. 

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältönä on:

1. Yhteissoittotehtävä joka sisältää improvisointiosuuden

 • I Hear A Rhapsody (Fragos, Baker, Gasparre), The New Real Book 3, Sher Music Co.
  Teos esitetään yhtyeen (basso, rummut) kanssa.

2. Toinen valintakoekappale: 

Valitse yksi kappale alla olevasta listasta. Kappale esitetään ilman nuotteja. HUOM! eri lista pianolle ja sähköisille kosketinsoittimille.

Piano

 • St.Thomas  (S.Rollins)  The New  Real  Book 1
 • Lester Leaps In (L.Young)  The Standards Real Book
 • Hello (L. Richie) The Standards Real Book
 • Sunny (B.Hebb)  The Standards Real Book
 • Yesterdays  (J.Kern)   The New Real Book 1

Sähköiset kosketinsoittimet

 • Chameleon (H. Hancock)
 • Spain (C. Corea)The New Real Book vol.2
 • Pass It On (R. Ferrante, Yellowjackets) World´s Greatest Fakebook
 • Is´t She Lovely (S. Wonder) The Real Rock Book vol.2
 • Birk´s Works (D.Gillespie) The Real Book

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden (basso, rummut) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella. Kappaleisiin tulee sisältyä improvisoitu soolo-osuus ja ne esitetään ulkoa. Mikäli hakija haluaa sovittaa valintakoesävellyksen, nuotit tulee ottaa mukaan valintakokeeseen.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä joka sisältää improvisointiosuuden

 • I Hear A Rhapsody (Fragos, Baker, Gasparre), The New Real Book 3, Sher Music Co.
  Teos esitetään yhtyeen (basso, rummut) kanssa.

2. Toinen valintakoekappale: 

Valitse yksi kappale alla olevasta listasta. Kappale esitetään ilman nuotteja. HUOM! eri lista pianolle ja sähköisille kosketinsoittimille.

Piano

 • St.Thomas  (S.Rollins)  The New  Real  Book 1
 • Lester Leaps In (L.Young)  The Standards Real Book
 • Hello (L. Richie) The Standards Real Book
 • Sunny (B.Hebb)  The Standards Real Book
 • Yesterdays  (J.Kern)   The New Real Book 1

Sähköiset kosketinsoittimet

 • Chameleon (H. Hancock)
 • Spain (C. Corea)The New Real Book vol.2
 • Pass It On (R. Ferrante, Yellowjackets) World´s Greatest Fakebook
 • Is´t She Lovely (S. Wonder) The Real Rock Book vol.2
 • Birk´s Works (D.Gillespie) The Real Book

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden (basso, rummut) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella. Kappaleisiin tulee sisältyä improvisoitu soolo-osuus ja ne esitetään ulkoa. Mikäli hakija haluaa sovittaa valintakoesävellyksen, nuotit tulee ottaa mukaan valintakokeeseen. 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin. Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja melodian tulkinta.
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Klassinen kitara: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021. 

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos/kappale:

 • kitara + viulu. Niccolo Paganini: Cantabile. Voidaan esittää nuoteista. Nuotit esim. sivustolla Petrucci Music Library
 • kitara + viulu/huilu. Mauro Giuliani Grand Duo Concertant, op.85, 2. osa. Andante molto sostenuto. Voidaan esittää nuoteista. Nuotit esim. sivustolla Petrucci Music Library

2. Vapaavalintainen teos. 

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden kanssa. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella. 

 

VALINTAKRITEERIT

 Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota musiikilliseen ilmaisuun, teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhteissoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia kamarimuusikkona.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota improvisointivalmiuksiin.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Pop/jazz-kitara: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale

 • Chromazone (Mike Stern). Esitetään ilman nuotteja.

2. Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Don’t Give It Up (L.Carlton)
 • Moose the Mooche (C. Parker)
 • Recordame (J. Henderson)
 • vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Chromazone esitetään Mike Sternin albumin ”Time in Place” mukaiselle rakenteella (nuotti löytyy esim. kirjasta The New Real Book Vol.2, Sher Music). Kaikissa yhtyeen kanssa esitettävissä kappaleissa tulee soittaa teema, improvisoitu soolo ja säestysosuus. 

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista säestävää yhtyettä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella. 

 

VALINTAKRITEERIT

 Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Kitara: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale

 • Chromazone (Mike Stern). Esitetään ilman nuotteja.

 2. Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Don’t Give It Up (L.Carlton)
 • Moose the Mooche (C. Parker)
 • Recordame (J.Henderson)
 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Chromazone esitetään Mike Sternin albumin ”Time in Place” mukaiselle rakenteella (nuotti löytyy esim. kirjasta The New Real Book Vol. 2, Sher Music). Kaikissa yhtyeen kanssa esitettävissä kappaleissa tulee soittaa teema, improvisoitu soolo ja säestysosuus. 

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista säestävää yhtyettä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja melodian tulkinta.
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Basso ja/tai kontrabasso: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä:

 • Ornithology (C. Parker)                    

2. Toinen valintakoetehtävä - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Down to The Nightclub (Kupka, Castillo,Garibaldi)
 • Run for Cover (Miller)
 • Armando´s Rumba (Corea)
 • Dean Town (Vulfpeck)

3. Lautakunnan antamat mahdolliset lisätehtävät, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Ornithology esitetään seuraavalla rakenteella: soita teema, säestä kuviteltu soolo, soita oma improvisoitu soolo-osuus harmonian ja muotorakenteen mukaan, teema loppuun.Varaudu soittamaan soolo myös vapaavalintaiseen sävellykseen.

Valitut sävellykset soitetaan ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmi kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Basso ja/tai kontrabasso: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon. Valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä:

 • Ornithology (C. Parker)                    

2. Toinen valintakoetehtävä - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Down to The Nightclub (Kupka, Castillo,Garibaldi)
 • Run for Cover (Miller)
 • Armando´s Rumba (Corea)
 • Dean Town (Vulfpeck)

3. Lautakunnan antamat mahdolliset lisätehtävät, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Ornithology esitetään seuraavalla rakenteella: soita teema, säestä kuviteltu soolo, soita oma improvisoitu soolo-osuus harmonian ja muotorakenteen mukaan, teema loppuun.Varaudu soittamaan soolo myös vapaavalintaiseen sävellykseen.

Valitut sävellykset soitetaan ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta.
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Rummut: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä: 

 • Gino Vanelli: Santa Rosa

2. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, vispilät, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (keys, basso, kitara, laulu) säestyksellä. Kappale esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleesta. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota musiikilliseen ilmaisuun. teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Rummut: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä:  

 • Gino Vanelli: Santa Rosa

2. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, vispilät, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (keys, basso, kitara, laulu) säestyksellä. Kappale esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleesta. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja melodian tulkinta.
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Jousisoittimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus,
viulu, alttoviulu ja sello

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.- 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

KLASSINEN VIULU TAI ALTTOVIULU

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:

Viulu

 • J. Haydn: Six sonatas für 2 violinen (Hoffmann) Edition Schott 4163, Sonate nro 6 F-duuri, 1. osa Andantino. 
 • W.A.Mozart: Don Giovanni for two Violins or Flutes, from an edition published around 1809, Universal Violin edition. Nro 8 Lá ci darem la mano. 
 • Liittenä pdf-nuotti

Alttoviulu

2. Muu valintakoeohjelma:

Viulu/alttoviulu

 • Yksi osa J.S. Bachin soolosonaateista tai -partitoista tai kokonainen Telemannin soolofantasia (hakija voi valita itse, mikä) tai ensimmäinen osa W.A. Mozartin viulukonsertosta (valitse numeroista 3,4 tai 5) ilman kadenssia.
  Alttoviululla osa J.S.Bachin soolosellosarjasta tai Hoffmeister/ Stamitz: Konsertto D 1. osa tai Schumann: Satukuvia (yksi osa) tai Hindemith: Trauermusik
 • Sekä vapaavalintainen yksin esitettävä kappale

3. Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen. Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

POP/JAZZ -VIULU

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale

 • Nuages (Django Reinhardt)

2. Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta: 

 • Moose the Mooche (Parker)
 • Blackberry Blossom (trad.)
 • Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
 • Impressions (Coltrane)
 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale 

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)
Nuages esitetään seuraavalla rakenteella: teema, improvisoitu soolo rakenteen mukaan ja teema. Soita improvisoitu soolo myös vapaavalintaiseen  kappaleeseen (mikäli valitset yhtyeen kanssa esitettävän kappaleen). 
Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista säestävää yhtyettä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

SELLO

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:
Soitetaan 1. sellon stemma yhdestä seuraavista sävellyksistä Metropolian järjestämän selloyhtyeen kanssa.

2. Muu valintakoeohjelma 

 • Boccherini: konserton I osa ja kadenssi (mieluiten oma, itse sävelletty tai improvisoitu) Konserton voi valita vapaasti Boccherinin konsertoista.
 • Sekä vapaavalintainen kappale

3. Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen. Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Muusikko, esittäminen, pop/jazz-viulu

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

1. Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale:

 • Nuages (Django Reinhardt)

2. Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta: 

 • Moose the Mooche (Parker)
 • Blackberry Blossom (trad)
 • Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
 • Body & Soul (J.Green)
 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Nuages esitetään seuraavalla rakenteella: teema, improvisoitu soolo rakenteen mukaan ja teema. Soita improvisoitu soolo myös vapaavalintaiseen  kappaleeseen (mikäli valitset yhtyeen kanssa esitettävän kappaleen). 

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista säestävää yhtyettä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta.
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Puhaltimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti ja pasuuna

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5.-4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö:

Huilu ja klarinetti (klassinen)

1. Yhteissoittotehtävä:

 • Huilu: Haydn: Trio G, Andante (fl, vcl, pf)
 • Klarinetti: Eberl: Grand Trio op 36, Adagio non troppo ma con espressione (cl, vcl, pf)

2. Toinen valintakoekappale on vapaavalintainen.

3. Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen.

Valintakokeessa yhteissoittokappale soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden kanssa. Hakija voi halutessaan soittaa vapaavalintaisen kappaleen oman säestäjän kanssa. Hakija toimittaa säestysnuotin vapaavalintaisesta kappaleesta valintekoekutsun saavuttua siinä ilmoitettuun paikkaan. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava). Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

Saksofoni, pasuuna ja trumpetti (pop/jazz)

1. Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:

 • Cantaloupe Island (säv. Herbie Hancock, sävellaji Fm)
 • Stella By Starlight (säv. Victor Young, sävellaji Bb)
 • There Will Never Be Another You (säv. Harry Warren, sävellaji Eb)

2. Toinen valintakoekappale on vapaavalintainen.

3. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa yhteissoittokappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Hakija toimittaa säestysnuotin vapaavalintaisesta kappaleesta valintakoekutsun saavuttua siinä ilmoitettuun paikkaan. Kappaleet esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan Opintopolun hakulomakkeella.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota musiikilliseen ilmaisuun, teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä. Klassisen musiikin hakijoilla painotetaan improvisointivalmiuksia.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Puhaltimet: muusikko, esittäminen, saksofoni, trumpetti ja pasuuna

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 24.5. - 4.6.2021, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen sisältö

Yhteissoittotehtävä, joka sisältää improvisointiosuuden:

 •  Stella By Starlight (säv. Victor Young, sävellaji Bb)

 Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Cantaloupe Island (säv. Herbie Hancock, sävellaji Fm)
 • There Will Never be Another You (säv. Harry Warren, sävellaji Eb)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista pääsykokeisiin säestäjiä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja.

 Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodiantulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Musiikkipedagogi

Varhaisiän musiikkikasvatuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja kaksivaiheisesta valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan 15.2.2021. 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe sisältää kuvauksen kohdat 1- 7. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt osallistuvat valmistellun n. 15 minuuttia kestävän musiikkileikkituokion pitämiseen 3-6 -vuotiaille lapsille. Ryhmässä on 5-10 lasta. Leikkituokion aihepiiri on vapaa.

Katso valintakokeiden tarkka aikataulu sivun alaosassa.

Ensimmäinen vaihe

Kaikki ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin kutsutut hakijat osallistuvat seuraaviin testeihin, joista teoriakoe toteutuu ensin, ja kohdat 3-7 yhtenä noin puolen tunnin kokeena valintakoekutsussa annettuna päivänä (24.- 26.5.2021). Säveltapailukoe on samana päivänä kuin kohtien 3-7 koe. Toiseen vaiheeseen hyväksyttyjen koe on 31.5 - 2.6.2021.

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe
 3. Pääinstrumentin koe: hakija soittaa/laulaa kaksi vapaavalintaista erityylistä kappaletta.
  Pääinstrumentin kokeessa on säestystä tarvitseville käytössä piano. Hakija toimittaa säestysnuotin paikalle.
 4. Sivuainelaulu (hakijoille, joiden pääinstrumentti on muu kuin laulu).
  Hakija valmistaa kaksi erityylistä laulua, joista lautakunta kuuntelee ainakin toisen.
  Toisen lauluista voi säestää itse ja toisessa on mahdollisuus käyttää säestäjää (hakijan tulee tuoda nuotti mukanaan)
 5. Kaikille hakijoille: hakija laulaa ilman säestystä suomalaisen kansanlaulun ”Luullahan jotta on lysti olla” (Toivo Kuulan sovituksessaan käyttämä melodiatoisinto, sävellaji on vapaavalintainen).
 6. Vapaaehtoinen näyte sivuaineesta. Hakija esittää haluamansa kappaleen.
 7. Vapaa säestys (piano):
 • säestystehtävä sointumerkeistä ja soinnutustehtävä (valmisteluaikaa yhteensä 10 minuuttia)
 • vapaavalintainen kappale, esim. lastenlaulu
 • lisäksi yksi vapaavalintainen kappale, jos pääaineena on laulu

 Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa määrätä lisätehtäviä (esim. improvisointi-, prima vista- tai soinnutustehtävä).

Toinen vaihe (vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt osallistuvat):

 1. Opetustuokio (valmisteltu musiikkileikkituokio, n.15 min.) Käytä näytteessä omaa lauluääntäsi ja soittamista (ei valmiita äänitteitä)
 2. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Laulunäytteessä kiinnitetään huomiota laulun sävelpuhtauteen ja terveeseen äänenkäyttöön, koska ääni-instrumentti on tärkeä työväline musiikkikasvattajalle.
 • Esseetehtävää arvioidessa päähuomio on hakijan motivaatiossa musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opintoihin.

Valintakoe

 Valintakoe 1-vaihe:

 • Musiikillisissa näytteissä kiinnitetään huomiota hakijan monipuoliseen muusikkouteen ja musiikilliseen ilmaisuun. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Minimivaatimukset laululle: terve äänenkäyttö, laulun sävelpuhtaus sekä riittävä äänialan laajuus. Hakija ymmärtää oman äänenkäyttönsä merkityksen laulamisen mallina lapselle ja kykenee halutessaan laulamaan ilman eri laulutyylien maneereita.
 • Minimivaatimukset pianonsoittotaidolle: vapaasäestystaito, jota on mahdollista kehittää opintojen aikana ammatin vaatimalle tasolle

2. vaiheeseen hakijat valitaan edellä mainittujen valintakriteerien perusteella

Valintakoe 2-vaihe

 • opetustuokiossa kiinnitetään huomiota hakijan luontevuuteen ja vuorovaikutustaitoihin lapsiryhmän kanssa,
  laulamiseen, soittamiseen ja muusikkouteen opetustilanteessa, kehonkieleen, ilmeikkyyteen ja äänenkäyttöön myös puhuessa.
 • toiminnallisessa ryhmäkeskustelussa kiinnitetään huomiota ryhmässä toimimiseen, itseilmaisuun ja vuorovaikutustaitoihin, opiskelumotivaatioon heittäytymiskykyyn ja luovaan toimintaan.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Muusikko: Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2021. 

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

Valintakokeen sisältö:

 1. Teoriakoe.
  Koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa voi valita tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta. Katso malliesimerkit teoria- ja säveltapailukokeesta.
 2. Suullinen säveltapailukoe
 3. Soitto-/laulunäyte sekä haastattelu. Katso koeaikataulu.
 4. Miksaustehtävä 

Soitto-/laulunäyte & haastattelu                                                                                     

Soitto-/laulunäytettä (kesto n. 30 min.) varten kukin hakija valmistaa itselleen taustat yhdestä valitsemastaan valintakoekoekappaleesta (ks. kappalelista alla) ja tuo ne mukanaan pääsykokeeseen mp3-tiedostona (väh. 128 kb/s)  USB 2.0-muistitikulla. Listalta valittavaa kappaletta saa sovittaa ja muokata vapaasti.

Lista valintakoekappaleista, joista hakijan pitää valita yksi:

 • Break My Heart (es. Dua Lipa)
 • Blinding Lights (es. The Weeknd)
 • Palavaa vettä (es. Lauri Tähkä)
 • Hei rakas (BEHM)
 • Kevät (es. Tavaramarkkinat)
 • Song for My Father (Horace Silver)

Soitto-/laulunäytteessä hakija esittää kappaleen pääinstrumentillaan (soitin tai laulu) tekemänsä taustan kanssa. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineen valintakokeessa ei siis ole muuta säestysmahdollisuutta. Hakijan käytettävissä on talon puolesta äänentoistolaitteisto, rummut, kosketinsoitin sekä vahvistimet kitaralle ja bassolle.

Soitto-/laulunäytteen yhteydessä kukin hakija haastatellaan. Lisäksi hakija suorittaa lyhyen prima vista -omaksumistehtävän.

Miksaustehtävä

Kukin hakija tekee balanssi- ja panorointimiksauksen annetusta kappaleesta analogista äänipöytää käyttäen. Tehtävä ei edellytä aiempaa kokemusta analogipöydän käytöstä. Kesto n. 30 min.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Soitto-/lauluäänitteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota instrumentin hallintaan.
 • Sävellysnäytteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota melodian, harmonian, rytmiikan ja muodon tasapainoon ja hallintaan sekä ilmaisun linjakkuuteen.
 • Sävellysnäytteistä ainakin toisen tulee edustaa populaarimusiikkia.
 • Sävellys- ja tuotanto-/teknologianäytteiden tulee olla eri kappaleita.
 • Tuotanto-/teknologianäytteissä arvioidaan musiikillisen balanssin, dynamiikan, taajuussisällön ja efektoinnin hahmotusta ja hallintaa sekä kirjallisten liitteiden selkeyttä, kuvaavuutta ja informatiivisuutta.

Hakijan kannattaa huomioida, että koulutuksen painopiste on länsimaisen populaarimusiikin laulunkirjoituksessa ja tuotannossa.

Valintakoe

 •  Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös pääaineen kokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Soitto-/laulunäytteessä arvioidaan: 1) hakijan kykyä ilmaista itseään soittamalla ja/tai laulamalla, 2) hakijan valmisteleman taustan teknistä laatua ja musikaalisuutta 3) hakijan kykyä musisoida ennalta valmistelemattomassa tilanteessa.

 • Miksaustehtävän (lähivalintakoe) toteutuksessa arvioidaan kappaleen musiikillisten elementtien balanssia/tasapainoa, taajuustasapainoa ja stereokuvaa sekä tehtävän suorittamista annettavan ohjeen mukaisesti.

 • Kuuntelutehtävän (etävalintakoe) toteutuksessa arvioidaan äänitteen musiikillisten elementtien balanssin/tasapainon, taajuustasapainon, tilavaikutelman ja stereokuvan hahmottamista annetussa ajassa sekä tehtävän suorittamista annettavan ohjeen mukaisesti.

 • Valintakokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, kommunikointitaitoihin , motivaatioon, valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot), hakijan koulutettavuuteen sekä soveltuvuuteen ammattialalle.

Lopullisia opiskelijavalintoja tehtäessä valintoihin vaikuttavat sekä kaikkien ennakkotehtävien että varsinaisen valintakokeen arvioinnit. Lisäksi valintojen yhtenä kriteerinä on muodostaa valituista osaamisiltaan tasapainoinen opiskelijaryhmä.

Valintakoeaikataulu

Metropolian musiikin valintakokeet keväällä 2021. HUOM! Koeaikatauluun saattaa tulla muutoksia. Lopullinen aikataulu ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Ma 17.5.                    

 • Teoriakoe (kaikille)                                                   

Ma 24.5.                      

 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: rummut                

Ti 25.5.                     

 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: viulu, alttoviulu ja sello                   

Ke 26.5.                     

 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: klassinen piano ja
  pop/jazz piano/sähköiset kosketinsoittimet
 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: pop/jazz kitara

To 27.5.

 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: saksofoni, trumpetti ja pasuuna (pop/jazz)
 • Soiton- ja laulunopetus: klassinen laulu

Ma 31.5.                   

 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: pop/jazz-laulu
 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: basso/kontrabasso
 • Soiton- ja laulunopetus: huilu, klarinetti ja klassinen kitara
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe                                         

Ti 1.6.                    

 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: pop/jazz-laulu
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe

Ke 2.6.     

 • Soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: pop/jazz-laulu
 • Musiikin tekeminen ja tuottaminen
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe            

To 3.6.                       

 • Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Pe 4.6.                       

 • Musiikin tekeminen ja tuottaminen

 

Teoria- ja säveltapailukokeen mallikokeet

Klassisen musiikin teoriakokeen malli (pdf)

Pop/jazz musiikin teoriakokeen malli (pdf)

Mallikokeen diktaatit (pdf)

Kirjallisuutta

Aldwell, Edward & Schachter, Carl. Harmonia ja äänenkuljetus. Suomen musiikkitieteellinen seura. 

Backlund, Kaj. Improvisointi pop/jazzmusiikissa. Fazer. 

Heikkilä, Pasi & Halkosalmi, Vellu. Tohtori Toonika. F-Kustannus.

Joutsenvirta, Aarre & Perkiömäki, Jari. Musiikinteoria 1. Modus Musiikki Oy.

Levine, Mark. The Jazz Theory Book. Sher Music Co.

Murto, Matti. Soivat soinnut I. Johdatus harmoniaoppiin ja sointujen soittoon. Modus Musiikki Oy.

Tabell, Max. Jazzmusiikin harmonia. Yliopistopaino.

Lisätiedot valintakokeista

Koulutussuunnittelija
Anna Finstad
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi