Valintakokeet

Korkeakoulujen suomenkieliset yhteishaut

Korkeakoulujen kevään 2024 2. yhteishaku

AMK-valintakoe

Kevään 2024 2. yhteishaussa mukana olevat Metropolian AMK-tutkintoon johtavien koulutusten hakukohteet (pois lukien kulttuurialan hakukohteet) käyttävät 27.5. - 30.5.2024 järjestettävää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Ohjeita Metropolian keväällä 2024 järjestämään AMK-valintakokeeseen osallistuville.

Valintakokeeseen valmistautuminen

AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun osoittamissa tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Enemmän tietoja AMK-valintakokeesta, laitteistovaatimuksista ym. sivustolla ammattikorkeakouluun.fi. Tutustu ennen koetta ohjeisiin.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Valintakoepisteet-palvelu

Kevään 2024 2. yhteishaun AMK-valintakokeen osiokohtaisia pisteitä voi tarkastella Valintakoepisteet-palvelussa , joka aukeaa viimeistään 4.7.2024.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2024. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe on kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteinen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu).

Rakennusarkkitehtikoulutukseen hakevan tulee osallistua sekä AMK-valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Käytössä on myös todistusvalinta. Lisätietoa valintatavoista sivustolla ammattikorkeakouluun.fi.

Ohjeita Metropoliassa järjestettävään soveltuvuuskokeeseen osallistuville.

Metropolian tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakokeet

Metropolian kulttuurialan hakukohteet ja ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten hakukohteet eivät käytä AMK-valintakoetta, vaan niissä järjestetään omat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakokeet.

Metropolian tutkinto-ohjelmakohtaisten valintakokeiden valintakoepäivät julkaistaan Opintopolussa hakukohteiden tiedoissa.

Musiikin valintakoekuvaukset (musiikkipedagogi AMK ja muusikko AMK)

Valintakokeiden kuvaukset ja malliesimerkit teoriakokeesta löydät musiikin valintakoekuvauksesta.

Valintakoekutsut

Kevään 2024 2. yhteishaussa Metropolia lähettää valintakoekutsut vain Metropolian omiin tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen arviolta noin viikkoa ennen valintakoetta.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

AMK-valintakoe: ohjeet yksilöllisiin järjestelyihin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi.

Mikäli tarvitset Metropolian tutkinto-ohjelmakohtaisissa valintakokeissa yksilöllisiä järjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi, toimita hakemus liitteineen Metropolian hakijapalveluihin määräaikaan mennessä, ks. ohjeet yksilöllisistä järjestelyistä Metropolian valintakokeessa.

Korkeakoulujen syksyn 2024 yhteishaku

AMK-valintakoe

Syksyn 2024 yhteishaussa mukana olevat Metropolian suomenkieliset AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta.
Koe järjestetään 28.10.-30.10.2024 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.
Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Ohjeita Metropoliassa järjestettävään AMK-valintakokeeseen osallistuville julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun osoittamissa tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.
Enemmän tietoja AMK-valintakokeesta, laitteistovaatimuksista ym. sivustolla www.ammattikorkeakouluun.fi. Tutustu ennen koetta sivuston ohjeisiin.

AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Ohjeet yksilöllisiin järjestelyihin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi.

Valintakoepisteet-palvelu

Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa, joka aukeaa viimeistään 21.11.2024. Linkki palveluun julkaistaan ammattikorkeakouluun.fi- sivustolla.