Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Perustiedot

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
24

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapian koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Fysioterapeutin tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti omaksuu tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustavan työotteen. Fysioterapeutti toimii usein monialaisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapeutti työskentelee esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • sairaalat ja terveyskeskukset
 • yksityiset organisaatiot
 • kolmas sektori esim. erilaiset potilas- ja vammaisjärjestöt, urheiluseurat
 • ura yrittäjänä

Fysioterapeutin koulutuksen sisältö

Metropolian fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma koostuu 12 opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Opinnot sisältävät sekä teoriaopetusta että harjoittelua. Fysioterapiatutkinnossa opiskelu toteutuu lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna, verkko-opintoina sekä projekteina ja fysioterapiaharjoitteluna työelämäkumppaneiden monipuolisissa oppimisympäristöissä. Omat valinnat ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) mahdollistavat yksilöllisen opintopolun, joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä.

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa opiskelija perehtyy fysioterapian ammatillisiin lähtökohtiin, joissa kiinnostuksen kohteena on ihmisen terveys, liikkuminen ja toimintakyky sekä niiden edistäminen. Toimintakykyä tarkastellaan laajasti yksilö- ja ympäristötekijöiden, liikkeen ja liikkumisen, ihmisen rakenteen ja toiminnan sekä osallistumisen vuorovaikutuksena. Alkuvaiheen opinnoissa perehdytään erityisesti ihmisen rakenteeseen ja kehon toimintoihin, mutta edetään myös asiakaslähtöiseen ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvaan toimintaan fysioterapiassa. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen, laadun hallintaan ja yrittäjyyteen.

Koulutukseen kuuluvien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeet ja haasteet sekä kykenee oman työnsä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin osaamisen kehittymistä.

Metropolian fysioterapian tutkinnossa painottuvat kuntoutuksen monialaiset, eri tutkintojen yhteiset, opinnot. Metropolian Positia hyvinvointipalveluyksikön yhteydessä toimivassa liikelaboratoriossa opiskellaan ja analysoidaan ihmisen liikettä ja liikkumista. Metropoliassa fysioterapian opetussuunnitelma ja valinnaiset opinnot mahdollistavat perehtymisen psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen psykofyysisen fysioterapian keinoin. Erityispiirteenä tutkinnossamme on lisäksi soveltavan liikunnan ja psykomotoriikan opintoihin perustuva läpi opintojen toteutuva asiakasryhmien ohjaus.

Työelämäharjoittelu

Fysioterapian koulutukseen sisältyy viisi työelämäharjoittelujaksoa. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee kahdesta kuuteen viikkoon.

Työelämäharjoittelu toteutuu esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, vanhainkodeissa, päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa.

Lisätietoa työelämäharjoittelusta Metropolian wiki-sivustolla

Kansainvälisyys fysioterapeutin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Kansainväliset intensiivikurssit
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENPHE - European Network of Physiotherapy in Higher Education
 • WCPT (World Confederation for Physical Therapy)
 • COHEHRE (Consortium of Higher Education within Health and Rehabilitation).

Tutkinto-ohjelman kv-vastaava opettaja: Leena Piironen (leena.piironen [at] metropolia.fi)

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opiskelijoiden kokemuksia

Sofia Vainiomäki

Sofia Vainiomäki

Näin valitsin fysioterapian koulutusalan

Olen opiskellut aikaisemmin musiikkia ja valmistuin pop-jazz-laulajaksi Joensuusta. Tämän jälkeen aloitin lauluopettajan opinnot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Halusin kuitenkin saada perustellumpia vastauksia laulajan tekniikkakysymyksiin, enkä niitä silloin osannut oikeasta paikasta hakea.

Olin muutaman vuoden myyjänä, jonka jälkeen päätin hakea opiskelemaan fysioterapeutiksi. Ihmisen anatomia ja fysiologia sekä kuntoutusala ylipäätään kiinnostivat minua.

Fysioterapeuttina pääsee suunnittelemaan kuntoutusta hyvin konkreettisella tavalla ja työ on monipuolista, koska se toteutetaan usein moniammatillisessa työympäristössä. Lisäksi pidän itseäni hyvin empaattisena ihmisenä, mikä on yksi fysioterapeutin tärkeimmistä luonteenpiirteistä.

Opiskelun ja opiskelijaelämän ihanuus ja haasteet

Ajankäyttö ja taloudellinen pärjääminen asettavat opiskelijalle suuria haasteita. Myös opiskelun ja harrastusten yhteensovittaminen vaatii välillä paljon. Opiskelijana voin kuitenkin vastata omasta oppimisestani, mikä tekee opiskelijaelämästä vapaata.

Tulevaisuuteni fysioterapeuttina

Tulevaisuudessa toivoisin voivani yhdistää kaksi osaamisalaani ja toimia laulajien ja muusikoiden fysioterapian parissa. Tähän vaaditaan jatkossa paljon kursseja, sekä erikoistumisopintoja, mutta tilausta laulajien ongelmiin erikoituneelle fysioterapeutille kuulemani mukaan on. Lisäksi olen ahkera koiraharrastaja, enkä sulje pois ajatusta myöskään eläinfysioterapiasta.

Valmistumisen jälkeen haluaisin kuitenkin tehdä muutaman vuoden töitä esim. sairaalassa, jotta saisin kokemusta fysioterapeutin työstä ylipäätään.

Elina Piiroisen työharjoittelu ulkomailla

Elina Piiroinen.

 

Fysioterapiaa opiskeleva Elina Piiroinen lähti työharjoitteluun ulkomaille. Kolme kuukautta kestäneen, opintoihin kuuluvan neurologisen fysioterapian harjoittelun hän suoritti Kisumussa, läntisessä Keniassa.

Harjoittelun aikana Elina työskenteli erityiskoulussa sekä eri osastoilla paikallisessa sairaalassa. Koulussa hän hoiti sekä terveitä lapsia, että niitä, joilla oli kehitys- tai muita fyysisiä vammoja. Työskennellessään hän sai todistaa kuinka onnellisia ja vähään tyytyväisiä potilaat ja yhteisöt olivat. Siitä huolimatta harjoittelu ei ollut helppo, sillä Elina näki järkyttäviäkin kohtaloita.

”Suurin ammatillinen oivallus oli huomata, kuinka tärkeää työtä fysioterapia on ja, miten sillä voidaan vaikuttaa. Varsikin koulussa, jossa lapset eivät olleet saaneet fysioterapiaa, näki, kuinka huonossa kunnossa he olivat. ” hän toteaa.

Elina kiinnitti Keniassa huomiota selviin kulttuurillisiin eroihin suomalaisen ja afrikkalaisen yhteisön välillä. Siinä missä länsimaisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii suorittamista ja tavoitteellisuutta, afrikkalainen elää hetkessä ja tyytyy siihen, mitä hänellä on. Yhteisöt olivat suuria ja kaikki pitivät toisistaan huolta tavalla tai toisella. ”Jos jotakin asiaa ei ehdi tehdä tänään, niin sen voi tehdä huomenna tai sitten joskus.”

Karttuneen ammatillisen osaamisen lisäksi Elina palasi Suomeen mukanaan pala afrikkalaista yhteisöllisyyttä. Positiivinen elämänasenne vie Elinaa eteenpäin.

”Suomessa saa olla vahva, jos haluaa säilyttää positiivisen elämänasenteensa eikä mene mukaan hektiseen elämänmenoon. Yritän kuitenkin itse säilyttää sen ja myös tehdä niitä asioita, joita oikeasti haluan enkä vain niitä, joita ikään kuin yhteiskunnan odotusten mukaan kuuluu tehdä. En halua huomata eläkkeellä ollessani eläneeni ´sitten kun´ -elämää. Elämä on tässä ja nyt, kannattaa tehdä sitä minkä oikeasti kokee tärkeäksi ja luottaa siihen, että elämä kantaa."