Julkiset hankinnat, ylempi AMK

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK) / Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60-90 opintopistettä
Kesto
1,5 - 2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kehitä osaamistasi hankintojen ammattilaisena

Julkiset hankinnat -yamk-ohjelmassa syvennät hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi ja opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea niin, että se palvelee organisaation tavoitteita huomioiden myös toimintaympäristön vaatimukset. Opintojesi jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa, mm. osaamiskeskus KEINO sekä Hankinta-Suomi- toimenpideohjelman valmisteluryhmässä.

Lue Keinon sivuilta 9.3.2020 julkaistu artikkeli Julkisten hankintojen ylemmästä AMK-tutkinnosta.

Lue alumnimme Maria Ruosteluoman blogikirjoitus "Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelmasta potkua organisaation hankintatoiminnan kehittämiseen" Metropolian Masterminds - Maisteriainesta -blogissa.

Lue Metropolian hankintatoimen uudistetusta koulutustarjonnasta Osto & Logistiikka -lehden artikkelista (1/2021).

Julkiset hankinnat -koulutus monimuoto-opiskeluna

Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetuspäiviä Myyrmäen kampuksella ja joitain opintojaksoja toteutetaan kokonaan verkossa. Osa lähipäivistä toteutetaan hybridinä. Lähiopetusta järjestetään 1. vuoden opintojen aikana perjantaisin n. 1-2 kertaa/kk sekä syys- että kevätlukukaudella (klo 9 -16) ja joitain opintojaksoja perjantain sijaan lauantaisin verkossa. Opetusta on myös valinnaisten opintojen osalta arki-iltaisin. Koulutuksessa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja digitaalisia aineistoja.

Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan Julkiset hankinnat -ohjelman opiskelijoista ja liiketalouden opiskelijoilla osin vaihtoehtoisissa ja valinnaisissa opinnoissa myös englanninkielisen Procurement MBA-ohjelman sekä Business Informatics MBA- ja Muutosjohtaminen -ohjelmien opiskelijoista. AMK-tutkinnon tuottama kielitaito riittää mainiosti suorittamaan myös englanninkielisiä valinnaisia opintojaksoja!

Liiketalouden ja tekniikan asiantuntijat opiskelevat samassa ryhmässä

Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan alan asiantuntijoista. Liiketalouden alan opiskelijoilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tekniikan alan opiskelijoilla 60 opintopistettä. Ero opintopisteiden määrässä johtuu edeltävän AMK-tutkinnon laajuudesta, joka on 240 opintopistettä insinööreillä ja 210 liiketalouden alalla.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus.

Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat:

 • julkisten hankintojen toimintaympäristö
 • hankintojen johtaminen
 • hankintaprosessi ja
 • hankintojen kehittäminen.

Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu valinnaisesti johtamisesta, liiketoiminnan analytiikasta, projektinhallinnasta, kestävästä kehityksestä ja palvelumuotoilusta. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys- tai työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Työmahdollisuudet

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, urakointitöiden ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin monilla eri toimialoilla. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Kysyttävää julkisten hankintojen opintojen sisällöistä tutkintovastaavalta?

Kysyttävää opintosuunnitelmasta tai YAMK-opinnoista?

Lähetä kysymyksesi opintoneuvoja Carita Liukkoselle, mbsmasters [at] metropolia.fi (mbsmasters[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Liiketalous
  • Tekniikka

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Liiketalous
  • Tekniikka

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Liiketalous
  • Tekniikka

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Julkisten hankintojen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus 23.8.2024

Onnittelumme ja tervetuloa aloittamaan opinnot!

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä perjantaina 23.8.2024 klo 8.30 alkaen. Alustavan aikataulun mukaan orientaatio kestää klo 16.00 asti. Osallistuminen orientaatiotilaisuuteen on keskeistä opiskelujen aloittamiseksi. Tilaisuus toteutetaan Myyrmäen kampuksella ja tarkempi ohjelma lähetetään sähköpostitse lähempänä orientaatiopäivää.

Opiskelu lukuvuonna 2024-2025

Opetus alkaa orientaatiopäivän yhteydessä Myyrmäen kampuksella. Syyslukukauden opetus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Lähiopetuspäivät toteutetaan Myyrmäen kampuksella. Muutokset ovat mahdollisia.

Lukuvuonna 2024-2025 opetusta on seuraavasti:

Syyslukukausi 2024

 • Orientaatio ja opintojen suunnittelu: 23.8. klo 8.30-13.30 & 22.10. klo 17.00-20.00
 • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet: 25.10., 29.11. klo 13.00-16.00
 • Ammatillinen kehittyminen: 14.9., 21.9., 5.10. klo 9.00-15.00 (vain tradenomi YAMK -opiskelijoille)
 • Julkisten hankintojen toimintaympäristö: 23.8. klo 13.30-16.00, 13.9., 27.9. klo 9.00- 15.00
 • Julkisten hankintojen johtaminen: 25.10., 8.11., 15.11., 29.11. klo 9.00-12.00

Syksyn lukujärjestykseen voit tutustua tarkemmin Lukkarikoneessa (Tradenomi, ylempi AMK: ryhmäkoodi L1224S6, insinööri, ylempi AMK: ryhmäkoodi: T2324S6).

Kevätlukukausi 2025

 • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet: 17.1., 7.2. klo 13.00-16.00 ja seminaari 20.3. klo 17.00-20.00
 • Julkinen hankintaprosessi: 17.1., 7.2., 28.2., 7.3. klo 9.00-12.00
 • Julkisten hankintojen kehittäminen: 21.3., 11.4., 25.4., 9.5. klo 9.00-12.00

Valinnaiset opintojaksot ilmoitetaan erikseen.

Opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan syksyn 2024 aikana. Toinen orientaatiotilaisuus pidetään tiistaina 22.10.2024 klo 17.00-20.00. Tuolloin keskustellaan opintojen suunnittelusta ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisesta ja opinnäytetyöprosessista.

Jos haluat keskustella tulevien opintojen aikatauluista ja suunnittelusta jo etukäteen, esimerkiksi haluaisit opiskella tiiviimmissä tahdissa, voit olla yhteydessä opintoneuvoja Carita Liukkoseen. Caritan tavoitat 5.8. alkaen osoitteesta mbsmasters [at] metropolia.fi (mbsmasters[at]metropolia[dot]fi).

Pysäköinti Myyrmäen kampuksella

Myyrmäen kampuksella ei ole omaa pysäköintialuetta. Opiskelijat voivat toistaiseksi hyödyntää väliaikaiseen pysäköintiin Energia-areenan (Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa) ympäristössä olevia pysäköintipaikkoja. Rajallisten pysäköintimahdollisuuksien vuoksi suosittelemme saapumaan kampukselle julkista liikennettä käyttäen.

Yhteystiedot

Kaija Haapasalo
Tutkintovastaava
kaija.haapasalo [at] metropolia.fi (kaija[dot]haapasalo[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 5240074

Carita Liukkonen
Koulutussuunnittelija, opintoneuvoja
mbsmasters [at] metropolia.fi (mbsmasters[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 683 7148

Metropolia Master’s - maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen