Julkiset hankinnat

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK) / Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60-90 opintopistettä
Kesto
1,5 - 2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kehitä osaamistasi hankintojen ammattilaisena

Julkiset hankinnat -yamk-ohjelmassa syvennät hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi ja opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea niin, että se palvelee organisaation tavoitteita huomioiden myös toimintaympäristön vaatimukset. Opintojesi jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa, mm. osaamiskeskus KEINO sekä Hankinta-Suomi- toimenpideohjelman valmisteluryhmässä.

Lue Keinon sivuilta 9.3.2020 julkaistu artikkeli Julkisten hankintojen ylemmästä AMK-tutkinnosta.

Lue alumnimme Maria Ruosteluoman blogikirjoitus "Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelmasta potkua organisaation hankintatoiminnan kehittämiseen" Metropolian Masterminds - Maisteriainesta -blogissa.

Lue Metropolian hankintatoimen uudistetusta koulutustarjonnasta Osto & Logistiikka -lehden artikkelista (1/2021).

Monimuoto-opetusta

Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetuspäiviä Myyrmäen kampuksella ja joitain opintojaksoja toteutetaan kokonaan verkossa. Osa lähipäivistä toteutetaan hybridinä. Lähiopetusta järjestetään 1. vuoden opintojen aikana perjantaisin n. 1-2 kertaa/kk sekä syys- että kevätlukukaudella (klo 9 -16) ja joitain opintojaksoja perjantain sijaan lauantaisin verkossa. Opetusta on myös valinnaisten opintojen osalta arki-iltaisin. Kaikissa opinnoissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja digitaalisia aineistoja.

Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan Julkiset hankinnat -ohjelman opiskelijoista ja liiketalouden opiskelijoilla osin vaihtoehtoisissa ja valinnaisissa opinnoissa myös englanninkielisen Procurement MBA-ohjelman sekä Business Informatics MBA- ja Muutosjohtaminen -ohjelmien opiskelijoista. AMK-tutkinnon tuottama kielitaito riittää mainiosti suorittamaan myös englanninkielisiä valinnaisia opintojaksoja!

Liiketalouden ja tekniikan asiantuntijat opiskelevat samassa ryhmässä

Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan alan asiantuntijoista. Liiketalouden alan opiskelijoilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tekniikan alan opiskelijoilla 60 opintopistettä. Ero opintopisteiden määrässä johtuu edeltävän AMK-tutkinnon laajuudesta, joka on 240 opintopistettä insinööreillä ja 210 liiketalouden alalla.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus.

Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat:

 • julkisten hankintojen toimintaympäristö
 • hankintojen johtaminen
 • hankintaprosessi ja
 • hankintojen kehittäminen.

Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu valinnaisesti johtamisesta, liiketoiminnan analytiikasta, projektinhallinnasta, kestävästä kehityksestä ja palvelumuotoilusta. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys- tai työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Työmahdollisuudet

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, urakointitöiden ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin monilla eri toimialoilla. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Kysyttävää julkisten hankintojen opintojen sisällöistä:

Kysyttävää opintosuunnitelmasta tai YAMK-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Liiketalous
  • Tekniikka

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Julkisten hankintojen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.