Hankintatoimi, ylempi AMK - Procurement

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Business Administration
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU/ETA-maiden kansalaisille

Haluatko kehittyä hankinta-alan ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Procurement Masters -tutkinto-ohjelmassa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan hankinnan ammattilaisena ja oppia analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea niin, että se palvelee yrityksen strategiaa. Kärkiteemat tutkinto-ohjelmassa liittyvät arvon luomiseen asiakkaalle koko toimitusketjun hallintaa kehittämällä, hankinnan strategisen roolin vahvistamiseen, teknologian hyödyntämiseen tehokkaiden hankintojen mahdollistajana, vastuullisiin ja kestäviin hankintoihin, sisäiseen ja toimittajayhteistyöhön sekä siihen miten myydä hankintaan liittyvä business case muulle organisaatiolle.

Opintojen tavoitteena on lisätä tietoa, taitoja ja kompetensseja, joita opiskelija voi hyödyntää ja soveltaa yrityksen ulkoisten resurssien hallinnassa, toimittajaverkoston hallinnassa sekä hankintaprosessin ja hankintaorganisaation kehittämisessä. Opinnot kehittävät myös opiskelijan yleisiä johtajuus- ja liiketoimintakompetensseja, koska niihin kuuluu lisänä liiketalouden syventäviä opintoja, menetelmäopintoja sekä ammatilliseen kasvuun liittyviä opintoja.

Lue lisää opiskelusta kokonaan verkossa opiskelijan näkökulmasta Metropolia Masterminds blogista. Blogin "My Remote Studies in Procurement MBA" on kirjoittanut 2022 tutkinto-ohjelmastamme valmistunut opiskelijamme.

Opiskele työelämälähtöisesti kokonaan verkossa kansainvälisessä opiskeluympäristössä

Opiskelija voi suorittaa Procurement Masters -tutkinnon kahdessa vuodessa opiskelemalla osa-aikaisesti työn ohella. Tutkinto-ohjelman opetus ja ohjaus toteutetaan kokonaan verkossa, mikä mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen joustavammin sekä samalla opiskelun ja verkostoitumisen kansainvälisessä ympäristössä.

Masters-tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

  • Syventävät hankintatoimen opinnot, 30 op
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, 5 op
  • Ammatillinen kasvu 5 op
  • Syventävät liiketoiminnan opinnot, 10 op
  • Vapaavalinnaiset opinnot, 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Katso kaikki opintojaksot ja niiden sisällöt Opinto-oppaasta

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö muodostuu oppilaan suunnittelemasta ja toteuttamasta tutkimus- ja kehitysprojektista, joka toimeenpannaan tosielämän liiketoimintaympäristössä, esimerkiksi oppilaan omalla työpaikalla. Tätä projektia työstäessään oppilas soveltaa tutkimus-, kehitys- ja projektinjohtamistaitojaan sekä johtamis-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitojaan, yhdistäen näin työssään tutkimus- ja kehittämistoiminnan.

Lue lisää Procurement Master´s -ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme

Opiskelijoiden kokemuksia Procurement-opinnoista