LOGY palkitsi vuoden 2022 YAMK- ja AMK-opinnäytetyöt hankinnan ja logistiikan alalta: voittajat löytyivät Metropoliasta

11.11.2022 - 10:30

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsi vuoden 2022 parhaat opinnäytetyöt YAMK-sarjassa palkittiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa Julkisten Hankintojen YAMK-ohjelmassa opiskellut Maria Ruosteluoma.

AMK-sarjassa palkinnon sai niin ikään Metropolian kasvatti, International Business and Logistics -ohjelmasta valmistunut Ella Ijäs.

Ruosteluoma ja Ijäs saivat 1000 euron arvoiset stipendinsä 10.11.2022 LOGY ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Varat palkintoihin tulevat Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiöltä. YAMK- ja AMK-töiden lisäksi palkittiin myös paras Pro gradu sekä väitöskirja.

Palkittu YAMK-työ: Strategista ohjausta ja osaamista julkisiin hankintoihin

Maria Ruosteluoma
Kuvassa vasemmalla vuoden 2022 YAMK-voittajatyön
kirjoittaja Maria Ruosteluoma.

Maria Ruosteluoman YAMK-sarjan voittajatyö Hankintojen ohjauksen ja johtamisen kehittäminen: hankintojen kategoriajohtaminen valtionhallinnon organisaatioissa sai alkunsa käytännön tarpeista. Ruokavirastolla erityisasiantuntijana työskentelevä Ruosteluoma halusi syventää omaa osaamistaan ja tuottaa uutta tietoa organisaatioonsa. Ansiokkaan työn tulokset ovat sovellettavissa myös muissa julkisella sektorilla toimivissa hankintayksiköissä. Työn ohjaajana toimi Hanna Harilainen Metropolian Liiketalouden yksiköstä.

Julkisten hankintojen merkitys kansantaloudelle on suuri, joten sen kehittämiseen on syytä panostaa. LOGY:n palkintovaliokunta kiittelee Ruosteluoman työtä laajasta ja huolellisesta teoreettisesta tarkastelusta. Johtopäätökset ovat loogisia ja tutkimuksen yhteydessä tehdyn kehittämistyön tulokset konkreettisia. Kokonaisuus on laaja, huolellisesti tehty ja syvällisesti asioihin paneutuva YAMK- opinnäytetyö.

“Sitkeän työskentelyn jälkeen olen todella tyytyväinen lopputulokseen ja kiitollinen palkitsemisesta. Nyt on mahtava fiilis!”, Ruosteluoma iloitsee.

Palkittu AMK-työ: Resilienssi osaksi strategiaa jo ennen häiriöitä

Ella Ijäs
Kuvassa AMK-työn
voittaja Ella Ijäs.

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin Ella Ijäksen työlle Importance of resilience and learnings from COVID-19. Työn ohjasi Michael Keaney Metropolian liiketalouden yksiköstä.

Resilienssin käsitettä on avattu työssä laajasti, ei ainoastaan Covid-19 pandemian näkökulmasta. Teoriaosuudessa on nostettu esiin useita erilaisia resilienssi-malleja. Caset ovat valaisevia ja tuovat hyvin esiin haastateltujen yritysten toimintamallit sekä niiden puutteet. LOGY:n palkintovaliokunta alleviivaa, että tuloksia on helppo hyödyntää missä tahansa organisaatiossa. Lisäksi case-esimerkit auttavat havainnoimaan mahdollisia puutteita omassa varautumisessa.

“En oikein osannut odottaa tätä tunnustusta. Voitto tuntuu upealta, sillä käytin todella paljon aikaa ja vaivannäköä tutkimukseni tekemiseen. Vinkkini muille opinnäytetyön kirjoittajille on lukea paljon, ja kun luulette, että aineistoa on tarpeeksi, lukekaa lisää,” kertoo Ijäs voittoisan työnsä taustoista.

Palkitsemisten taustalla logistiikan aseman kehittäminen Suomessa

Opinnäytetöiden palkitsemisen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi. Palkitsemisessa arvioidaan myös työn käytännön hyödynnettävyyttä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

“Oli mukava huomata, että LOGY:n opinnäytetyökilpailuun saatiin aiempia vuosia runsaammin ehdolle etenkin YAMK-opinnäytetöitä eri ammattikorkeakouluista ja useampi opinnäytetyö liittyi hankintoihin. Kilpailu oli korkeatasoinen ja YAMK-opinnäytetöiden arvostus lisääntyi selvästi palkintovaliokunnan jäsenten keskuudessa," kiittelee Metropolian Julkisten hankintojen YAMK-ohjelman ja Procurement MBA-ohjelman tutkintovastaava sekä LOGY:n palkintovaliokunnan jäsen Kaija Haapasalo.

Logistiikan osaajaksi Metropoliassa

Metropoliassa voi opiskella kattavasti hankintoja, toimitusketjun hallintaa ja logistiikkaa sekä näihin läheisesti liittyviä teemoja. AMK-tasoisesta International Business Logistics -ohjelmasta valmistuu kansainvälisen kaupan, logistiikan ja toimitusketjujen osaajia liike-elämän tarpeisiin. YAMK-tutkinto-ohjelmissa Julkiset Hankinnat tradenomi ja insinööri sekä englanninkielisessä Procurement - MBA ohjelmassa voi vahvistaa osaamista strategisen hankintatoimen ammattilaisena. IBL ja Procurement -ohjelmiin voi hakea kevään 2023 yhteishaussa 4.-18.1.2023 ja Julkisten Hankintojen ohjelmaan 15. - 30.3.2023.