Julkiset hankinnat tradenomeille

Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kehitä osaamistasi hankintojen ammattilaisena

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Syvennät hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi ja opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea niin, että se palvelee organisaation tavoitteita huomioiden myös toimintaympäristön vaatimukset. Opintojesi jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO sekä Metropolia mukana Hankinta-Suomi- toimenpideohjelman valmisteluryhmässä). Lue Keinon sivuilta 9.3.2020 julkaistu artikkeli Julkisten hankintojen ylemmästä AMK-tutkinnosta.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Lue lisää opiskelusta julkisten hankintojen YAMK-tutkinto-ohjelmassa ja sen hyödyistä alumnimme Maria Ruosteluoman blogikirjoituksesta Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelmasta potkua organisaation hankintatoiminnan kehittämiseen Metropolian Masterminds - Maisteriainesta blogissa.


Lue lisää Metropolia Ammattikorkeakoulun hankintatoimen uudistetusta koulutustarjonnasta Osto & Logistiikka -lehden artikkelista (Osto&Logistiikka-lehti 1/2021).

Monimuoto-opetusta

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta Myyrmäen kampuksella. Lähiopetusta järjestetään perjantaisin (klo 9 -16) ja ajoittain lauantaisin. Opinnoissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä.


Osa liiketalouden vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan Julkiset hankinnat -ohjelman opiskelijoista ja vaihtoehtoisissa ja valinnaisissa opinnoissa myös englanninkielisen Procurement MBA-ohjelman opiskelijoista.

Julkiset hankinnat tradenomeille (ylempi AMK) 90 op

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus. Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat: julkisten hankintojen toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen. Näiden lisäksi voi opiskella myös julkisten hankintojen lainsäädäntöä.

Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu valinnaisesti johtamisesta, liiketoiminnan analytiikasta, projektinhallinnasta, kestävästä kehityksestä ja palvelumuotoilusta. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Julkisten hankintojen syventävät opinnot

Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet 15 op

 • Tutkimusmenetelmät ja - valmiudet 5 op (1. vuoden syksy)
 • Ammatillinen kehittyminen 5 op (1. vuoden syksy)
 • Organisaation kehittäminen 5 op (2. vuoden syksy)

Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op

 • Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5 op (1. vuoden syksy)
 • Julkisten hankintojen johtaminen 5 op (1. vuoden syksy)
 • Julkinen hankintaprosessi 5 op (1. vuoden kevät)
 • Julkisten hankintojen kehittäminen 5 op (1. vuoden kevät)

Liiketalouden vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op (valitaan 3)

 • Julkisten hankintojen lainsäädäntö 5 op (1. vuoden kevät)
 • Digital Service Design 5 op (kesäopinnot)
 • Esihenkilönä kehittyminen 5 op (2. vuoden syksy)
 • Liiketoiminnan analytiikka 5 op (2. vuoden syksy)
 • Sustainability 5 op (2. vuoden syksy)
 • Project Management 5 op (2. vuoden kevät)
 • Quality Management 5 op (2. vuoden kevät)

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
• YAMK- tason opintojaksoja (EQF7)

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Tutustu opintojaksojen sisältöihin ja tavoitteisiin tarkemmin opinto-oppaassa.

Julkiset hankinnat -avoimen polkuopinnot

Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelman opintoja voi suorittaa myös avoimen polkuopiskelijana (15 op). Syksyllä 2023 alkavien polkujen ja moduulien tarjonta julkaistaan toukokuun lopulla ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen polkuihin on avoinna 1.6.2023 klo 10.00 - 3.8.2023 klo 23.59.

Procurement-tutkinto-ohjelma

Englanninkielisen MBA in Procurement -tutkinto-ohjelman nettisivuilta löytyy lisätietoa kokonaan verkko-opintoina suoritettavasta YAMK-tutkinnosta. Yksityissektorin hankintaan keskittyneessä Procurement-tutkinto-ohjelmaan voi hakea seuraavan kerran yhteishaussa tammikuussa 2024. Procurement-tutkinto-ohjelmassa on myös tarjolla 15 opintopisteen avoimen amk:n polkuopintokokonaisuus, jonka ilmoittautuminen on auki 1.6.2023 klo 10.00 - 3.8.2023 klo 23.59 ilmoittautumisjärjestelmässä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Julkiset hankinnat YAMK -ohjelmasta vauhtia uralle

Mira Malmi-Jylänki

Mira Malmi-Jylänki siirtyi Julkisen hankinnat YAMK-tutkinnon myötä uralla eteenpäin hankintapäälliköksi.

Lue Miran tarina.

Julkiset hankinnat YAMK -ohjelmasta eväitä työhön

"Koen, että opiskelu Julkisten hankintojen YAMK-ohjelmassa on antanut eväitä uusiin työtehtäviini ja olen ohjelman kautta saanut myös uusia verkostoja. Opinnäytetyössäni, jota teen työnantajalleni, on tavoitteena kehittää perehdytystä julkisiin hankintoihin asiantuntijaorganisaatiossa."

Lue Heidin tarina.

Hankintatoimen YAMK-opinnoista hyötyy sekä opiskelija että työnantaja

Oskari Patjas

Development Managerina työskentelevä Oskari Patjas kuvaa hankintatoimen YAMK-koulutusta itselleen ja työnantajalleen Helen Sähköverkko Oy:lle todelliseksi win-win-tilanteeksi.

Lue Oskarin tarina.