Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
15

Tavoitteet

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset.

Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa). Lue Keinon sivuilta 9.3.2020 julkaistu artikkeli Julkisten hankintojen ylemmästä AMK-tutkinnosta.  l

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Opintojen sisältö

Julkiset hankinnat -opetussuunnitelman keskiössä on strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus ja ulkokehällä toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen (analytiikka).

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä.

Alustava opetussuunnitelma syksyllä 2020 aloittaville opiskelijoille

 • Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet 15 op
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op, syksy / 1. vuosi
  • Henkilökohtainen kasvu 5 op, syksy / 1. vuosi
  • Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5 op syksy / 1. vuosi
 • Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
  • Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5 op, syksy / 1. vuosi
  • Julkisten hankintojen johtaminen 5 op, kevät / 1. vuosi
  • Julkinen hankintaprosessi 5 op, kevät / 1. vuosi
  • Julkisten hankintojen kehittäminen 5 op, kevät / 1. vuosi
 • Liiketalouden vaihtoehtoiset syventävät opinnot, joista opiskelija valitsee 15 op
  • Julkisten hankintojen lainsäädäntö 5 op, syksy / 2. vuosi
  • Project Management 5 op, kevät / 2. vuosi
  • Quality Management 5 op, kevät / 2. vuosi
  • Service Design 5 op, kesäopinnot
  • Circular Economy 5 op, syksy / 2. vuosi
  • Esimiehenä kehittyminen 5 op, syksy / 2. vuosi
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • Vapaasti valittava opintojakso 5 op
  • Vapaasti valittava opintojakso 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op, aloitus syksyllä 2020

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Julkiset hankinnat -avoimen polkuopinnot

Syksyllä 2021 aloittavan Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelman mukaan opintoihin voi hakea myös avoimen polkuopiskelijana (15 op.). Tarkemmat tiedot polkuopintokokonaisuudesta ja ilmoittautumisesta julkaistaan loppukeväästä 2021. 

Procurement-tutkinto-ohjelma

Englanninkielisen MBA in Procurement -tutkinto-ohjelman nettisivuilta löytyy lisätietoa tästä verkossa suoritettavasta YAMK-tutkinnosta.Yksityissektorin hankintaan keskittyneessä Procurement-tutkinto-ohjelmaan voi hakea seuraavan kerran yhteishaussa tammikuussa 2021. 

Opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Alustavat lähiopetuspäivät lukuvuonna 2020-2021 ovat:

syyslukukaudella 2020:
 • PE ja LA 28. ja 29.8.
 • PE ja LA 18. ja 19.9. (ja tarvittaessa TO 17.9. ONT-seminaari)
 • PE 9.10. (ja tarvittaessa TO 8.10. tai LA 10.10. ONT-seminaari)
 • PE ja LA 23. ja 24.10. (ja tarvittaessa TO 22.10. ONT-seminaari)
 • PE ja LA 20. ja 21.11. (ja tarvittaessa TO 19.11. ONT-seminaari)
 • PE 11.12. (ja tarvittaessa TO 10.12. tai LA 12.12. ONT-seminaari)
kevätlukukaudella 2021:
 • PE 15.1. (ja tarvittaessa TO 14.1. tai LA 16.1. ONT-seminaari)
 • PE ja LA 5. ja 6.2. (ja tarvittaessa TO 4.2. ONT-seminaari)
 • PE 5.3. (ja tarvittaessa TO 4.3. tai LA 6.3. ONT-seminaari)
 • PE 12.3. (ja tarvittaessa TO 11.3. tai LA 13.3. ONT-seminaari)
 • PE 16.4. (ja tarvittaessa TO 15.4. tai LA 17.4. ONT-seminaari)
 • PE 14.5. (ja tarvittaessa TO 6.5./27.5. tai LA 15.5. ONT-seminaari)

Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan julkiset hankinnat -ohjelman opiskelijoista.

Valmistumisen jälkeen

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Perinteisellä kevään opintomatkalla Dresdenissä

Ryhmäkuva Volkswagenin eGolf –tehtaan edessä

Ihastuneet huokaukset kantautuivat Volkswagenin eGolf –tehtaalla Dresdenissä Saksassa helmikuussa, kun Hankintatoimen YAMK tutkinto-ohjelman opiskelijat vierailivat siellä perinteisen opintomatkan osana. Kauniit puulattiat ja asentajien puhtaan valkeat haalarit, epäsuora valaistus ja harmoninen tehdasympäristö eivät aivan vastanneet mieleen pinttynyttä mielikuvaa autotehtaasta. Center for Future Mobility – eli ”tulevaisuuden liikkuvuuden keskus” tarjosi visioita itseohjautuvista autoista sekä tehokkaista sähköautoista.

Partnerikoulumme Hochschule für Teknik und Wirtschaft (HTW) Dresden ja Professori Anne-Katrin Haupbold toivottivat Metropolian hankintatoimen opiskelijat tervetulleiksi lyhytvaihtoon jo neljättä kertaa. Yhteistyö on ollut tiivistä kaikki nämä vuodet.

Rathausilla, eli kaupungintalolla, pohdimme yhdessä Saksan julkisten hankintojen tilaa varapormestarin ja kaupungin hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Saksalla on omat haasteensa digitalisaation kanssa, mutta samalla myös vahva tavoite saada julkisen hankinnan prosessit tehokkaiksi. HTW Dresdenin rehtori, Professori Ingo Gestring jatkoi tätä teemaa ja piti vierailumme lopuksi luennon vastuullisuudesta julkisissa hankinnoissa. Saksassa benchmarkkaus on tällä alueella tehty helpoksi, sillä julkisesta tietokannasta löytyy paljon esimerkkejä Saksan eri alueiden vastuullisista hankinnoista.

Eikä pidä unohtaa yhteishenkeä kasvattavaa ja innostavaa sosiaalista ohjelmaa. Illallinen tunnelmallisessa ravintolassa trendikkäässä Neustadtin kaupunginosassa oli täynnä naurua ja puheensorinaa. Kaupunkikierros innostavan oppaan kanssa kuljetti meitä ympäri uudelleenrakennettua Dresdenin vanhaa kaupunkia, joka oli pommitettu toisen maailmansodan aikaan 1945. Saavuimme 13.2.2019 juuri pommitusten muistopäivänä kaupunkiin ja myöhäisellä illallisella olleet saivat todistaa kaikkien kaupungin lukuisten kirkonkellojen soittoa pimenevässä illassa.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Oskari Patjas: Ylempi AMK-tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla

Oskari Patjas.

Sähköinsinööritaustainen Oskari Patjas ajautui hankintatoimen ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaan opiskelijaksi hieman sattumalta. Patjaksen työnantajayrityksessä Helen Sähköverkko Oy:llä tuli tarve viedä toimintamalleja ja ajattelutapaa asiakaskeskeisempään suuntaan ja pohtia, miten perinteisestä hankinnasta voisi siirtyä laajempaan kumppaniverkoston johtamiseen ja kehittämiseen.

”Hankintatoimen koulutus oli minulle ja yrityksellemme todellinen win-win-tilanne. Meillä oli aito tarve modernin hankinnan menetelmille. YAMK-opinnot nimenomaan liiketalouden puolelta täydensivät hyvin teknistä osaamistani ja olikin todella virkistävää opiskella jotain aivan uutta”, kertoo Patjas opiskelupäätöksen syntymisestä.

Patjaksen mieleen jäävät myös mukavat opiskelukaverit, joiden kanssa syntynyt hyvä yhteishenki auttoi jaksamaan työn ohessa tehtävää opiskelua. Hän kokee hankinnan ammattilaisten verkoston olevan hyödyllinen myös jatkossa. ”Eniten jää varmasti mieleen opintomatkamme Dresdeniin, jossa porukka hitsautui lopullisesti yhteen. Kävimme tutustumassa partneriyliopiston toimintaan ja pääsimme tapaamaan kaupungin hankinnoista vastaavia johtajia ja päälliköitä.”

Oskari Patjas näkee tulevaisuuden opintojen jälkeen valoisana.

”Työnantajasta toki loppupeleissä riippuu YAMK-tutkinnon arvostus mutta esimerkiksi meillä Helenillä tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla opiskelujen jälkeen. Helen Oy ja Metropolia ovat solmineet muutama viikko sitten työelämäyhteistyösopimuksen; hyvää YAMK-tutkinnoissa onkin juuri tuo vahva työelämälähtöisyys. Tässä hyötyy sekä yritys että opiskelija. Opittuja asioita pääsee soveltamaan suoraan aidossa työelämäympäristössä. Jos jossakin on vielä tekemistä, niin ylemmän AMK-tutkinnon tunnettavuuden eteen on syytä edelleen tehdä töitä eri foorumeissa”, toteaa Oskari Patjas.

Liisa Heinonen kertoo kokemuksistaan hankintatoimen (ylempi AMK) -tutkinnossa

Liisa Heinonen.

Kerrotko taustastasi?

Olen Liisa Heinonen  ja valmistuin Turun ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan logistiikan tradenomiksi vuonna 2013. Tällä hetkellä viimeistelen hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulun opintojani Metropoliassa.

Miksi hakeuduit opiskelemaan Metropoliaan?

Halusin jatkaa logistiikka-alan opintoja ja vuonna 2018 Metropolia oli ainut, joka tarjosi tuohon liittyviä opintoja ylemmässä ammattikorkeakoulussa.

Mitä teet työksesi tällä hetkellä?

Toimin logistiikkakoordinaattorina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksessa.

Miten työn, perheen ja opiskelujen yhdistäminen, on onnistunut käytännössä?

Olen tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot pääosin työn ohessa. Tähän loppumetreille otin kahden kuukauden opintovapaan, jotta saan viimeisteltyä opinnäytetyöni sekä hetken hengähtää työelämästä.

Olen onnistunut yhdistämään työn, neljän yhdistyksen hallitustoiminnan sekä kotityöt ja parisuhteen hyvin. Opinnot ovat olleet myös joustavia, jonka ansiosta minun ei ole täytynyt matkustaa aivan joka viikko Turku-Vantaa väliä, mutta aika monella tunnillakin olen silti ehtinyt istua.

Millaista YAMK-opiskelu on, onko se vastannut odotuksiasi?

Osa syy miksi hain kouluun oli verkostoituminen eri toimialojen ihmisten kanssa. Verkostoitumiseen ei ole ollut vartin tauoilla kovin paljoa aikaa, mutta opintomatka Saksaan pelasti onneksi tämän opiskelijatovereihin tutustumisen.

Mikä opinnoissa on parasta?

Parasta on ollut se, että päällekkäin on maksimissaan kaksi kurssia, jolloin pystyy keskittymään kurssien tehtäviin hyvin sekä pystyy pysymään annetuissa aikatauluissa. Hyvää oli myös se, että opintojen alkupään kurssit oli rakennettu siten, että niissä tehtyjä tehtäviä pystyi hyödyntämään suoraan omassa opinnäytetyössä.

Mitä tavoitteita sinulla on jatkoa ajatellen?

Kun saan nämä opinnot valmiiksi, niin koulunkäynti saa hetkeksi riittää. Uusia työkuvioita haen pikkuhiljaa ja olen avoinna kaikenlaisille logistiikan ja hankinnan alan asiantuntijatehtäville.

Millaiset valmiudet tutkinto antaa tavoitteiden saavuttamiseen?

Tutkinto antaa teoreettisen pohjan hankintatoimen työtehtäviin sekä auttaa taas enemmän ymmärtämään liiketoiminnan strategioita ja muita kuvioita.

Kenelle voisit suositella opintoja?

Hankintatoimen opintoja suosittelisin hankinta-alalla työskenteleville henkilöille. Eniten saa irti opinnoista, kun kurssien tehtävät pystyy tekemään työpaikan asioista sekä pystyy tekemään opinnäytetyön työpaikalleen tai jopa työaikana.