Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Business Administration / Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 7.-20.1.2021
Aloituspaikat
25

Tähtäätkö tiedolla johtamisen ammattilaiseksi?

Opinnot Business Informatics -tutkinto-ohjelmassa syventävät liiketaloudellista osaamistasi sekä vahvistavat strategista ja johtamisosaamistasi tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta. Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aikana tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin. Lisäksi opit tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan avainkysymysten ratkaisemiseksi. Myös analysointi- ja päätöksentekotaitosi kehittyvät. Tiedon analysointi- ja hyödyntämisosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat hyvän pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossasi.

Syvennä osaamistasi työelämälähtöisessä opiskeluympäristössä

YAMK-tutkintoon sisältyvät tällä hetkellä seuraavat opinnot:

  • Syventävät ammattiopinnot 45 op
    • Liiketoiminnan strategia ja johtaminen / Business Strategy and Management, 15 op 
    • Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen / Business Analysis and Development, 15 op
    • Liiketoiminnan kasvu ja innovaatiot / Business Growth and Innovation, 20 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa työympäristössä, joka toteutetaan yleensä opiskelijan omalle työpaikalle tai muulle kohdeorganisaatiolle. Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimus-, kehittämis-, projektinhallinta- ja muutosjohtamisen taitosi kehittyvät. Monikulttuurisessa, työelämään kytkeytyvässä oppimisympäristössämme vahvistat myös verkostoitumis-, tiimi- ja neuvottelutaitojasi. Opinnäytetyöprosessiisi kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossasi.

Opiskele joustavasti töiden ohessa

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voit suorittaa joustavasti töiden ohessa opiskellen kahdessa vuodessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin, noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ajoittain opetusta voi olla arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Business Informatics -ohjelman monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan opiskelijoista.

Lue lisää Business Informatics Master's -ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Valmistujaispuhe (Ilkka Kautto, 18.6.2020)
Liiketalouden tietotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut Ilkka Kautto piti valmistujaispuheen Arabian kampuksella 18.6.2020. Valmistujaisjuhla lähetettiin poikkeuksellisesti verkossa Metropolian YouTube-kanavalla.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Sari Männistö.

Uusia taitoja ja työkaluja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen!

Sari Männistö on alun perin opiskellut ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi ja erikoistunut paperi- ja kartonkiteollisuustuotteiden vientiin. Lisäksi Sari on suorittanut kansainvälisen markkinointitutkinnon Markkinointi-instituutin kautta. Master in Business Informatics -tutkinnon opiskelijaksi Sari päätyi varsin tyypillisesti työuran eräänlaisessa nivelkohdassa: ”Koin, että tarvitsen ylemmän korkeakoulututkinnon päästäkseni uralla eteenpäin”, kertoo Sari.

Sarin työhistoriaan kuluu kirjapainon asiakkuuspäällikön tehtäviä sekä mainostoimiston asiakkuusjohtajan pitkä pesti. Silti opiskelu on ollut Sarille antoisaa: ”Olen löytänyt uudelleen motivaation työn tekemiseen ja innostunut selvittelemään asioita, joista en tiedä paljoakaan. Lisäksi opinnäytetyön tekeminen on ollut todella kiinnostava ja opettavainen prosessi.”

"Sain myös ikään kuin virallisen dokumentin siitä, että osaan myös digimarkkinointia”

Sarin opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median strategiaa. ”Kiinnostavinta siinä on kokonaisuus eli se kuinka nykyaikaisen organisaation täytyisi ottaa ihan uudenlainen ote viestinnästä ja tuoda viestinnän ja markkinoinnin osaaminen osaksi jokaisen työntekijän osaamispalettia. Sain myös ikään kuin virallisen dokumentin siitä, että osaan myös digimarkkinointia”, iloitsee Sari.

Digimarkkinoinnin osaamisesta onkin todistetusti hyötyä jo kokeneidenkin ammattilaisten työurilla. ”Liiketoiminnan digitaalistuminen edellyttää kokonaan uusia taitoja ja työkaluja, niihin saa Business Informatics -tutkinnossa hyvää oppia”, kertoo tutkinnossa opettava ja digitaalisesta markkinoinnista väitellyt Pia Hellman, joka myös toimi Sarin opinnäytetyön ohjaajana. Sari vahvistaa Pian näkemyksen: ” Business Informatics kannattaa valita sen käytännön läheisen otteen vuoksi. Jos ei jaksa tosielämästä irrallaan olevaa akateemista pätemistä, niin Business Informatics on oikea valinta. Siinä oppii miten oikeassa työelämässä hommat tulevat hoidetuksi.” Hakijoille Sari toivottaa avointa mieltä ja suosittelee kurssitarjontaan tutustumista. Lopuksi Sari muistuttaa syntyvien verkostojen tärkeydestä: ”Opiskelu on vaativaa mutta myös antaa paljon, kun tutustuu uusiin samassa tilanteessa oleviin ihmisiin.”