Business Informatics -opinnot huipentuivat palkitsevaan opinnäytetyöhön

19.6.2024 - 07:50

Suvi NiemiSuvi Niemi suoritti Master of Business Administration -tutkinnon Business Informatics -ohjelmassa. Opinnäytetyö osoittautui erityisen kiinnostavaksi ja palkitsevaksi vaiheeksi opinnoissa.

– Master-opinnot tietojenkäsittelytieteissä huipentuivat todella palkitsevaan opinnäytetyöhön. Keskityin myynnin perehdytysprosessin parantamiseen toimeksiantoyrityksessäni, joka on johtava teknologiayritys. Perusteellisen analyysin avulla tunnistin heidän nykyisen myynnin perehdytysohjelman tehottomuuksia, Suvi kertoo.

Opinnäytetyön tiedonkeruu sisälsi haastatteluja myynnin johtajien, uusien työntekijöiden ja HR-henkilöstön kanssa.

– Saadut tiedot olivat erittäin arvokkaita opinnäytetyöni muotoilussa ja parannusehdotusten tekemisessä. Ehdottamalla strukturoidumpaa lähestymistapaa pyrin antamaan uusille työntekijöille paremmat valmiudet työhön, Suvi kertaa.

Suvin opinnäytetyössään ehdottamaan malliin kuului elementtejä, kuten parannetut koulutusmoduulit, mentorointiohjelmat ja perehdytysopas.

– Kaikkein palkitsevinta oli nähdä tutkimukseni käytännön soveltaminen. Toimeksiantoyritys koki tulokset hyödyllisiksi, ja osia ehdotetusta myynnin perehdytysprosessista on jo otettu käyttöön, Suvi kiittelee.

Lisätietoja

Business Informatics -ohjelmassa opiskelu

Suvi Niemen opinnäytetyö Improving the Sales Onboarding Process for Sales Representatives Theseus-palvelussa