Business Informatics -tutkinto toi vankkaa teoriaosaamista käytännön tueksi

19.6.2023 - 09:00

Ismo AroIsmo Aro astui merkittävän askeleen urallaan päivittäessään tietotekniikan AMK-insinööritutkintonsa ylemmäksi AMK-tutkinnoksi.

Hän erikoistui opintojen aikana liiketoimintatiedon hallintaan ja johtamiseen. Tämä päätös heijasteli halua yhdistää teknologia ja liiketoiminta tiiviimmin toisiinsa, ja samalla laajentaa ja syventää osaamistaan näiden kahden merkittävän alueen risteyskohdassa.

– Ennen YAMK-tutkintoa minulla oli työssä karttunutta osaamista liiketoiminnan johtamisesta, nyt uusi tutkinto toi vankkaa teoriaosaamista käytännön tueksi, Ismo kertoo.

Uuden tutkinnon myötä Ismo ei ainoastaan täydentänyt jo karttunutta käytännön osaamistaan, vaan hänelle avautui myös syvällisempi ymmärrys liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

Päivitetty tutkinto tarjosi hänelle vankan teoreettisen pohjan, jonka avulla hän pystyi yhdistämään työelämässä hankitun kokemuksensa ja uuden, monitahoisen näkemyksen liiketoiminnan johtamisesta.

Lisätietoja

Business Informatics -Master's-ohjelmassa opiskelu