Heidi Lihr: Julkiset hankinnat YAMK -ohjelmasta eväitä työhön

9.9.2022 - 09:00

Heidi LihrHeidi Lihr siirtyi liike-elämästä julkiselle sektorille noin viisi vuotta sitten. Yritysluotsina Helsingin kaupungilla hän auttoi helsinkiläisiä yrityksiä asioinnissa kaupungin kanssa, erityisesti hankintojen työllistämisehtoon liittyen. Näiden tehtävien myötä Heidille syntyi into lisätä ymmärrystä julkisista hankinnoista.

- Minulla on kokemusta työn ohessa opiskelusta ja etsin uuteen työympäristööni sopivia ylempiä AMK-opintoja. Metropolian Julkisten hankintojen YAMK-ohjelman yhteishaku oli jo päättynyt, mutta minulla oli mahdollista päästä mukaan koulutukseen vielä avoimen AMK:n polkuopintojen kautta syksyllä 2020.

Syksyllä 2021 Heidi pääsi jatkamaan Julkisten hankintojen opintojaan tutkinto-opiskelijana.

Kesällä 2022 Heidin työtehtävät Helsingin kaupungilla vaihtuivat ja hän siirtyi projektipäälliköksi kaupungin Oppimisteknologiat-yksikköön, jossa hankintatehtävät ovat oleellinen osa hänen työtään. Vuotta myöhemmin Heidi siirtyi kaupungin yhteishankintayksikköön hankinta-asiantuntijaksi missä hän tekee pääasiallisesti ICT-hankintoja.

- Koen, että opiskelu Julkisten hankintojen YAMK-ohjelmassa on antanut eväitä uusiin työtehtäviini ja olen ohjelman kautta saanut myös uusia verkostoja. Opinnäytetyöni tein omalle työnantajalleni ja työn tavoitteena oli kehittää perehdytystä julkisiin hankintoihin asiantuntijaorganisaatiossa, Heidi kertoo.

- Suosittelen Metropolian Julkisten hankintojen YAMK-opintoja, koska ne sopivat hyvin työn ohessa suoritettaviksi ja avaavat minusta opiskelijalle laajat työmahdollisuudet etenkin julkisten hankintojen parissa.

Lisätietoja

Julkiset hankinnat ylempi AMK-tutkinto