Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
15

Tavoitteet

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset. Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa).

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Opintojen sisältö

Julkiset hankinnat -opetussuunnitelman keskiössä on strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus ja ulkokehällä toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen (analytiikka).

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulu on laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Alustava opetussuunnitelma syksyllä 2020 aloittaville opiskelijoille

 • Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet  5 op
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op, syksy / 1. vuosi
 • Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
  • Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5 op, syksy / 1. vuosi
  • Julkisten hankintojen johtaminen 5 op, syksy / 1. vuosi
  • Julkinen hankintaprosessi 5 op, kevät / 1. vuosi
  • Julkisten hankintojen kehittäminen 5 op, kevät / 1. vuosi
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Vapaasti valittava opintojakso 5 op, kevät / 1. vuosi
 • Opinnäytetyö 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op, aloitus syksyllä 2020

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lisätietoa syksyllä 2020 alkavien hankintatoimen tutkinto-ohjelmien uusista opetussuunnitelmista. Englanninkielisen MBA in Procurement -tutkinto-ohjelman nettisivuilta löytyy lisätietoa tästä verkossa suoritettavasta YAMK-tutkinnosta.

Opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan julkiset hankinnat -ohjelman opiskelijoista.

Valmistumisen jälkeen

Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Perinteisellä kevään opintomatkalla Dresdenissä

Ryhmäkuva Volkswagenin eGolf –tehtaan edessä

Ihastuneet huokaukset kantautuivat Volkswagenin eGolf –tehtaalla Dresdenissä Saksassa helmikuussa, kun Hankintatoimen YAMK tutkinto-ohjelman opiskelijat vierailivat siellä perinteisen opintomatkan osana. Kauniit puulattiat ja asentajien puhtaan valkeat haalarit, epäsuora valaistus ja harmoninen tehdasympäristö eivät aivan vastanneet mieleen pinttynyttä mielikuvaa autotehtaasta. Center for Future Mobility – eli ”tulevaisuuden liikkuvuuden keskus” tarjosi visioita itseohjautuvista autoista sekä tehokkaista sähköautoista.

Partnerikoulumme Hochschule für Teknik und Wirtschaft (HTW) Dresden ja Professori Anne-Katrin Haupbold toivottivat Metropolian hankintatoimen opiskelijat tervetulleiksi lyhytvaihtoon jo neljättä kertaa. Yhteistyö on ollut tiivistä kaikki nämä vuodet.

Rathausilla, eli kaupungintalolla, pohdimme yhdessä Saksan julkisten hankintojen tilaa varapormestarin ja kaupungin hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Saksalla on omat haasteensa digitalisaation kanssa, mutta samalla myös vahva tavoite saada julkisen hankinnan prosessit tehokkaiksi. HTW Dresdenin rehtori, Professori Ingo Gestring jatkoi tätä teemaa ja piti vierailumme lopuksi luennon vastuullisuudesta julkisissa hankinnoissa. Saksassa benchmarkkaus on tällä alueella tehty helpoksi, sillä julkisesta tietokannasta löytyy paljon esimerkkejä Saksan eri alueiden vastuullisista hankinnoista.

Eikä pidä unohtaa yhteishenkeä kasvattavaa ja innostavaa sosiaalista ohjelmaa. Illallinen tunnelmallisessa ravintolassa trendikkäässä Neustadtin kaupunginosassa oli täynnä naurua ja puheensorinaa. Kaupunkikierros innostavan oppaan kanssa kuljetti meitä ympäri uudelleenrakennettua Dresdenin vanhaa kaupunkia, joka oli pommitettu toisen maailmansodan aikaan 1945. Saavuimme 13.2.2019 juuri pommitusten muistopäivänä kaupunkiin ja myöhäisellä illallisella olleet saivat todistaa kaikkien kaupungin lukuisten kirkonkellojen soittoa pimenevässä illassa.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Oskari Patjas.

Oskari Patjas

Ylempi AMK-tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla

Sähköinsinööritaustainen Oskari Patjas ajautui hankintatoimen ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaanopiskelijaksi hieman sattumalta. Patjaksen työnantajayrityksessä Helen Sähköverkko Oy:llä tuli tarve viedä toimintamalleja ja ajattelutapaa asiakaskeskeisempään suuntaan ja pohtia, miten perinteisestä hankinnasta voisi siirtyä laajempaan kumppaniverkoston johtamiseen ja kehittämiseen.

”Hankintatoimen koulutus oli minulle ja yrityksellemme todellinen win-win-tilanne. Meillä oli aito tarve modernin hankinnan menetelmille. YAMK-opinnot nimenomaan liiketalouden puolelta täydensivät hyvin teknistä osaamistani ja olikin todella virkistävää opiskella jotain aivan uutta”, kertoo Patjas opiskelupäätöksen syntymisestä.

Patjaksen mieleen jäävät myös mukavat opiskelukaverit, joiden kanssa syntynyt hyvä yhteishenki auttoi jaksamaan työn ohessa tehtävää opiskelua. Hän kokee hankinnan ammattilaisten verkoston olevan hyödyllinen myös jatkossa. ”Eniten jää varmasti mieleen opintomatkamme Dresdeniin, jossa porukka hitsautui lopullisesti yhteen. Kävimme tutustumassa partneriyliopiston toimintaan ja pääsimme tapaamaan kaupungin hankinnoista vastaavia johtajia ja päälliköitä.”

Oskari Patjas näkee tulevaisuuden opintojen jälkeen valoisana.

”Työnantajasta toki loppupeleissä riippuu YAMK-tutkinnon arvostus mutta esimerkiksi meillä Helenillä tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla opiskelujen jälkeen. Helen Oy ja Metropolia ovat solmineet muutama viikko sitten työelämäyhteistyösopimuksen; hyvää YAMK-tutkinnoissa onkin juuri tuo vahva työelämälähtöisyys. Tässä hyötyy sekä yritys että opiskelija. Opittuja asioita pääsee soveltamaan suoraan aidossa työelämäympäristössä. Jos jossakin on vielä tekemistä, niin ylemmän AMK-tutkinnon tunnettavuuden eteen on syytä edelleen tehdä töitä eri foorumeissa”, toteaa Oskari Patjas.