Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Perustiedot

Tutkintonimike
Röntgenhoitaja(AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
29

Röntgenhoitajan työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Radiografia- ja sädehoitotyössä käytät huipputeknologiaa potilaan tutkimisessa ja hoidossa.

Röntgenhoitajana kohtaat työssäsi erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita. Radiografiatyössä potilassuhteet ovat suhteellisen lyhyitä, mikä edellyttää potilaan luottamuksen saavuttamista lyhyessä ajassa. Sädehoitotyössä potilassuhteet ovat kestoltaan pidempiä, mikä taas edellyttää kykyä ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään pitkässä hoitosuhteessa. Röntgenhoitajan työ on luonteeltaan tiimityötä.

Sovinko minä röntgenhoitajaksi?

Röntgenhoitajalta edellytetään:

 • kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamista
 • lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien osaamista ja käyttöä
 • tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikan osaamista sekä matematiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologiatiedon soveltamista
 • monitieteelliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jonka päämääränä on asiakkaan terveys ja hyvinvointi
 • ongelmanratkaisukykyä
 • ihmisläheistä työskentelyä
 • jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä sekä kykyä elää muutoksessa, sillä röntgenhoitajan työssä tarvittava tieto muuttuu kaiken aikaa.

Miten röntgenhoitajaksi opiskellaan?

Röntgenhoitajan opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja työelämäharjoittelua. Koulutuksen aikana saat valmiudet radiografia- ja sädehoitotyön sekä lääkinnällisen säteilyn käytön asiantuntijuuteen ja laadun hallintaan.

Opiskelu toteutuu myös Terveys- ja hoitoalan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintoihin kuuluvaa työelämäharjoittelua on 75 opintopistettä, ja se toteutetaan perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköissä, yksityisissä kuvantamisyksiköissä sekä muissa lääketieteelliseen säteilyn käyttöön liittyvissä organisaatioissa.

Opintojesi alussa laadit ryhmätutorisi ohjauksessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla suunnittelet ja kehität ammatillista erityisosaamistasi.

Opintojen sisältö

Koulutuksen pääpaino on radiografiatyön osaamisessa, joka sisältää potilaiden tutkimisen tai hoitamisen eri kuvantamismenetelmien avulla. Sädehoitotyön osaaminen on syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja läheisten tukemista. Siinä korostuvat mm.

 • säteilyfysiikkaa
 • säteilyturvallisuus
 • hoitotyö
 • anatomia ja
 • laitetekniikka.

Röntgenhoitajaopiskelijana opiskelet myös lääketieteellisiä aineita, ruotsia, englantia sekä harjoittelet ensihoitoa ja lääkehoitoa.

Kansainvälisyys röntgenhoitajaopinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin, mm. osallistumalla kursseille ja projekteihin tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Röntgenhoitajat työllistyvät hyvin

Työpaikkasi voi löytyä perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköistä ja yksityisistä kuvantamisyksiköistä. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Myös jatko-opintomahdollisuutesi ovat hyvät.