Röntgenhoitaja (AMK)

Tutkintonimike
Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Röntgenhoitajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa

Radiografia- ja sädehoitotyössä kohtaat erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita, joiden tutkimisessa ja hoidossa käytät huipputeknologiaa.

Radiografiatyössä potilassuhteet ovat suhteellisen lyhyitä, mikä edellyttää potilaan luottamuksen saavuttamista lyhyessä ajassa. Sädehoitotyössä potilassuhteet ovat kestoltaan pidempiä, mikä taas edellyttää kykyä ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään pitkässä hoitosuhteessa. Röntgenhoitajan työ on luonteeltaan tiimityötä.

Mitä röntgenhoitajalta edellytetään?

 • kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamista
 • lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien osaamista ja käyttöä
 • tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikan osaamista sekä matematiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologiatiedon soveltamista
 • monitieteelliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • ongelmaratkaisukykyä
 • ihmissuhdetaitoja
 • jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä sekä kykyä elää muutoksessa, sillä röntgenhoitajan työssä tarvittava tieto muuttuu kaiken aikaa.

Opintojen rakenne ja sisältö

Röntgenhoitajan opinnot muodostuvat

 • perusopinnoista
 • ammattiopinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista
 • opinnäytetyöstä sekä
 • ohjatusta harjoittelusta.

Koulutuksen pääpaino on radiografiatyön osaamisessa, joka sisältää potilaiden tutkimisen tai hoitamisen eri kuvantamismenetelmien avulla. Sädehoitotyön osaaminen on syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja läheisten tukemista. Siinä korostuvat mm. säteilyfysiikkaa, säteilyturvallisuus, hoitotyö, anatomia ja laitetekniikka.

Röntgenhoitajaopiskelijana opiskelet myös lääketieteellisiä aineita, ruotsia, englantia sekä harjoittelet ensihoitoa ja lääkehoitoa.

Tutustu röntgenhoitajan päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu röntgenhoitajan monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Röntgenhoitajaksi voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa

Röntgenhoitajan koulutus järjestetään Helsingissä Myllypuron kampuksella.

Kansainvälisyys röntgenhoitajaopinnoissa

Opintojesi aikana voit lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan käytännön harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista.

Röntgenhoitajan työkenttä

Röntgenhoitajana jatko-opiskelu- ja työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Voit työskennellä esim. perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköissä ja yksityisissä kuvantamisyksiköissä. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Kysy tutkintovastaavalta röntgenhoitajan tutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta röntgenhoitajaopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Röntgenhoitajan opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.