Terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja-, kätilö- tai ensihoitajatutkinnon suorittaneille

Mukana syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024.

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 - 1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tämä koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan amk-tutkinnon suorittaneille. Aiemman sairaanhoitajan tai kätilön opistoasteen tutkinnon suorittaneet voivat hakea neljävuotiseen terveydenhoitajakoulutukseen ja heille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa

Terveydenhoitajaopinnot

Terveydenhoitajakoulutuksen opinnot sisältävät teoriaopintoja, laboraatiota sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu Myllypuron kampuksen HyMy-kylässä.

Teoriaopinnot toteutuvat etäopetuksena maanantaista keskiviikkoon ja itsenäisinä tai ryhmässä toteutuvina verkko-opintoina. Opetusta voi olla myös iltaisin. Laboraatiot ja simulaatiot järjestetään Myllypuron kampuksella noin kahtena päivänä kuukaudessa. Koska opintojen edellyttämä työmäärä vastaa päätoimista opiskelua, itsenäiselle opiskelulle on tarpeen varata riittävästi aikaa.

Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä sekä digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia. Terveydenhoitajan ammattiopintoihin sisältyy myös kehittämistyö. Myllypuron kampuksella opiskellaan kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä. Simulaatiotiloissa opiskelijat harjoittelevat eri-ikäisten terveydenhoitajatyötä.

Katso tilojemme 360-esittelyt.

Opintojen aikana harjoitellaan terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja lapsivuodeosastolla. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on yhteensä 15 kalenteriviikkoa terveydenhuollon toimipisteissä. Harjoittelut toteutuvat viitenä päivänä viikossa.

Tämän lisäksi on HyMy-kylän palvelutoiminnassa tapahtuvaa harjoittelua. Opintojen aikana on mahdollista hakea lyhyeen kansainväliseen työharjoitteluun.

Teoriaopinnot toteutuvat kevätlukukauden aikana ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut syyslukukauden aikana.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aiempi osaaminen

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Aiempien opintojen ja osaamisen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot on mahdollista tehdä 1-1,5 vuodessa.

Tutustu terveydenhoitajan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset 2022 Theseuksessa.

Terveydenhoitajat työllistyvät hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitajat työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä.

Työpaikkana voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola tai perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto
 • erilaiset koulutus-, asiantuntija- ja projektitehtävät
 • järjestöt
 • yritykset

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen lapsuudesta vanhuuteen. 

Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä.

Kysy tutkintovastaavalta terveydenhoitajaopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta terveydenhoitajaopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Terveydenhoitajaopintojen aloittaminen

Ohjeet julkaistaan syksyllä 2024.