Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
1 - 1,5 vuotta
Laajuus
65-90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 31.8. - 14.9.2022
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua terveydenhoitajan työ?

Terveydenhoitajana teet ihmisläheistä, laaja-alaista ja vastuullista työtä. Asiakkaitasi ovat yksilöt, perheet, ryhmät ja yhteisöt. Edistät lasta odottavien perheiden, lasten, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä. Osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen.

Vaikutat myös terveellisen elinympäristön kehittämiseen ja teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Olet terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattilainen ja terveydenhoitajatyön asiantuntija työryhmissä ja verkostoissa.

Millainen on hyvä terveydenhoitaja?

 • osaat edistää väestön terveyttä vahvistamalla asiakkaittesi terveystietoisuutta ja voimavaroja
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • sinulla on kykyä ja rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon
 • toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • sinulla on valmiudet toimia itsenäisenä terveydenhoitajatyön asiantuntijana
 • sinulla on perusvalmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • olet valmis arvioimaan ja kehittämän osaamistasi, työtäsi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuoliset

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin päiväopintoina. Opetusta  voi olla myös iltaisin ja lauantaisin. Opetusta on pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa, mutta tilanteen mukaan viikoittaisen opetuksen määrä voi olla myös neljä tai viisi päivää. Opistoasteen tutkinnon suorittaneet suorittavat tämän lisäksi osan opinnoista päivätoteutuksen ryhmän aikataulun mukaisesti. Lisäksi kaikilla  on myös  jonkin verran Metropolian ulkopuolisten asiantuntijoiden iltaluentoja.

Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on yhteensä noin 16 kalenteriviikkoa. Harjoittelu koostuu useammasta noin 2-5 kalenteriviikon pituisesta jaksosta. Osan opinnoistasi suoritat mm. laboraationa, simulaationa, itsenäisesti, ryhmätöinä ja verkko-opintoina, Myllypuron kampuksella tarjottavassa palvelutoiminnassa ja innovaatiokeskittymissä. Lisäksi opiskelet erilaisissa hankkeissa, mm. EDUVAC-hankkeessa ja projekteissa. Lue lisää EDUVAC-hankkeesta.

Jos olet opistotason koulutuksesta valmistunut terveydenhoitaja, voit päivittää osaamisesi ja tutkintosi AMK-tutkinnoksi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aiempi osaamisesi

Monimuotototeutuksessa terveydenhoitajan tutkinnon laajuus on 65 - 90 opintopistettä.  Laadit aikaisempien opintojesi ja osaamisesi pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Voit hakea aiemmin hankitun osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Tutustu ja katso voisitko hakea aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi. Pääsääntöisesti sairaanhoitaja tai kätilön AMK-tutkinnon suorittaneet opiskelevat vuoden ajan. Opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden opiskeluaika on 1,5 vuotta.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen sekä aikaisemman osaamisen tunnistamiseen saat ohjausta omalta tutoropettajaltasi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajatyön opinnoissa

Opintojesi aikana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Esim. tällä hetkellä terveydenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon mm. Englantiin, Portugaliin ja Tanskaan. Voit myös osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai seminaareissa.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon lisäksi saavutat koulutuksen aikana sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten se mahdollistaa työskentelyn myös kansainvälisissä tehtävissä.

Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola
 • perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • aikuisneuvonta, hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto
 • päihde- ja mielenterveystyön yksiköt
 • koulutus- ja projektitehtävät
 • itsenäinen yrittäjyys.

Syksyn yhteishaku

Tutkinto-ohjelma on mukana syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022.