Terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja-, kätilö- tai ensihoitajatutkinnon suorittaneille

Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
1 - 1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. − 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Tämä koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan amk-tutkinnon suorittaneille. Aiemman sairaanhoitajan tai kätilön opistoasteen tutkinnon suorittaneet voivat hakea neljävuotiseen terveydenhoitajakoulutukseen ja heille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa

Terveydenhoitajaopinnot

Terveydenhoitajakoulutuksen opinnot sisältävät teoriaopintoja, laboraatiota sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu innovaatiokeskittymissä, Myllypuron kampuksen palvelutoiminnassa. Teoriaopinnot toteutuvat etäopetuksena (maanantaista keskiviikkoon) ja itsenäisinä tai ryhmässä toteutuvina verkko-opintoina. Opetusta voi olla myös iltaisin. Laboraatiot ja simulaatiot järjestetään Myllypuron kampuksella noin kahtena päivänä kuukaudessa. Koska opintojen edellyttämä työmäärä vastaa päätoimista opiskelua, itsenäiselle opiskelulle on tarpeen varata riittävästi aikaa.

Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä sekä digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia. Terveydenhoitajan ammattiopintoihin sisältyy myös kehittämistyö. Myllypuron kampuksella opiskellaan kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä. Simulaatiotiloissa opiskelijat harjoittelevat eri-ikäisten terveydenhoitajatyötä. Tilojemme 360-esittelyt täällä.

Opintojen aikana harjoitellaan terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja lapsivuodeosastolla. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on yhteensä 15 kalenteriviikkoa terveydenhuollon toimipisteissä. Harjoittelut toteutuvat viitenä päivänä viikossa. Tämän lisäksi on HyMy-kylän palvelutoiminnassa tapahtuvaa harjoittelua. Opintojen aikana on mahdollista hakea lyhyeen kansainväliseen työharjoitteluun.

Teoriaopinnot toteutuvat kevätlukukauden aikana ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut syyslukukauden aikana.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aiempi osaaminen

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Aiempien opintojen ja osaamisen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot on mahdollista tehdä 1-1,5 vuodessa.

Terveydenhoitajat työllistyvät hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitajat työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä.

Työpaikkana voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola tai perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto
 • erilaiset koulutus-, asiantuntija- ja projektitehtävät
 • järjestöt
 • yritykset

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen lapsuudesta vanhuuteen. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä.