Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
1 - 1,5 vuotta
Laajuus
60-90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 30.8. − 13.9.2023
Hinta
Maksuton

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa

Terveydenhoitajaopinnot

Terveydenhoitajakoulutuksen opinnot sisältävät teoreettista opiskelua, laboraatiota sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu innovaatiokeskittymissä, Myllypuron kampuksen palvelutoiminnassa. Opinoissa on sekä lähi- että etäopiskelua, itsenäistä työskentelyä sekä ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa. Opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta opetusta voi olla myös iltaisin (mm. asiantuntijaluennot) ja mahdollisesti lauantaisin. Viikottaisten opiskelupäivien määrä vaihtelee, lähtökohtaisesti opetusta on kolmena päivänä viikossa, mutta tilanteen mukaan viikoittaisen opetuksen määrä voi olla myös neljä tai viisi päivää.

Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia sekä projekteissa opiskelua. Lue lisää EDUVAC-hankkeesta. Terveydenhoitajan ammattiopintoihin sisältyy myös kehittämistyö

Opintojesi aikana harjoittelet terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, aikuisneuvonnassa ja terveysaseman vastaanotossa ja lapsivuodeosastolla. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on yhteensä noin 16 kalenteriviikkoa. Lisäksi opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea lyhyeen kansainväliseen työharjoitteluun.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aiempi osaamisesi

Monimuotototeutuksessa terveydenhoitajan tutkinnon laajuus vaihtelee 60 - 90 opintopisteeseen. Laadit aikaisempien opintojesi ja osaamisesi pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Pääsääntöisesti sairaanhoitaja tai kätilön AMK-tutkinnon suorittaneet opiskelevat vuoden ajan 60-65 op. Opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden opiskeluaika on 1,5 vuotta eli 90 op.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä.

Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola, perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • aikuisneuvonta, hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto

Voit myös tehdä työtä:

 • erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen aina lapsuudesta vanhuuteen. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä.