Kätilö (AMK), päiväopiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Kätilö (AMK)
Laajuus
270 opintopistettä
Kesto
4,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on opiskella kätilöksi?

Videolla kätilöopiskelijat kertovat opinnoistaan.

Kätilönä

 • hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään
 • vastaat itsenäisesti normaaliin raskauden ja synnytyksen etenemisestä sekä syntymän jälkeisen ajan ja terveen vastasyntyneen hoidosta
 • osaat tukea synnyttäjää ja hänen kumppaniaan kohtaamaan uuden elämäntilanteen
 • osaat hoitaa ja ohjata eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä liittyvissä tarpeissa
 • osaat ohjata naista ja hänen perhettään heidän omaa hoitoaan koskevassa päätöksenteossa
 • ymmärrät terveyden ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, ja osaat ottaa seksuaalisuuteen liittyvät asiat luontevasti puheeksi
 • olet kätilötyön asiantuntija työelämän eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako kätilö?

Olet kiinnostunut ihmisistä ja haluat toimia heidän parhaakseen. Sinulla on rohkeutta vastata sekä äidin että syntyvän lapsen voinnista sekä toimia naisten tukena ja tasa-arvon edistäjänä. Olet kiinnostunut seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä ihmisen eri elämänvaiheissa.

Kätilönä sinulta edellytetään kykyä ennakointiin, itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Osaat arvioida, milloin tarvitset muiden ammattilaisten apua. Teoreettisen osaamisen lisäksi sinulla on vahvat kliiniset taidot. Osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa.

Kätilön työ on usein vuorotyötä. Olet valmis työskentelemään päivävuorojen lisäksi myös iltaisin ja öisin.

Kätilön opinnot sisältävät teoriaa ja käytäntöä

Opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa. Opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta myös ilta- ja lauantaiopetus on mahdollista.

Suoritat osan opinnoistasi erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Osa taas toteutuu itsenäisinä opintoina yksin tai ryhmissä sekä verkko-opintoina. Kätilökoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen. Osa opinnoistasi toteutuu laboraatio- ja simulaatio-opintoina.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa.

Katso tilojemme 360-esittelyt.

Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat esim. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, mm. sisätautien-, naistentautien- ja lastenosastoilla ja -poliklinikoilla, äitiysneuvolassa, lapsivuodeosastoilla ja synnytyssalissa.

Harjoittelupaikat sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilla Suomea. Harjoittelun ajalta ei makseta palkkaa ja asumiskustannukset myös harjoittelupaikkakunnalla opiskelija hoitaa itse.

Kaikille kätilöopiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Tutustu kätilön opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Valtakunnallinen kätilön osaamisen kuvaus 2014 (pdf)

Opiskeluympäristö

Opiskelussa painottuu muun ammattikorkeakouluopiskelun tapaan luokka- tai ryhmäopiskelu eli opiskelijan velvollisuus on osallistua tunneille.

Pääkaupunkiseutu ja Metropolian tiivis yhteistyö työelämän kanssa tuo mahdollisuuksia kehittyä alan vakuuttavaksi asiantuntijaksi. Opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet osallistua pääkaupunkiseutua kehittäviin hankkeisiin ja luoda siten yhteistyössä alueen hyvinvointia parantavia innovaatioita sekä samalla verkostoitua työelämän kanssa.

Kansainvälinen kätilötyö

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin. Voit osallistua esim. intensiivikursseille, projekteihin tai toimia tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Kätilöopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon esim. Malawiin, Sambiaan, Vietnamiin, Viroon, Itävaltaan sekä Belgiaan.

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista.

Kätilökoulutuksen kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten sinulla on mahdollisuus hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.

Missä kätilöt työskentelevät?

Kätilöksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: kätilön (AMK) tutkinnon lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden. Valmistumisen jälkeen voit sijoittua hoito- ja kätilötyön tehtäviin perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestöihin.

Lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee mm. äitiysneuvoloissa ja -poliklinikoilla, raskaana olevien osastoilla, synnytys- ja lapsivuodeosastoilla sekä naistentautien poliklinikoilla ja -osastoilla.

Seksuaaliterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee kaikilla kätilötyön alueilla eri-ikäisten ihmisten kanssa. Työskentelymahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset järjestöt. Kätilöitä työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Voit työskennellä myös erilaisissa sairaanhoitajan osaamista vaativissa tehtävissä, sillä koulutuksessa saat myös sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden ja ammattiosaamisen.

Etenemismahdollisuudet

Valmistuttuaan kätilö (AMK) voi hakeutua

Osaamisen syventämiseksi tarjolla on myös muita mm. seksuaalineuvojan ja imetysohjaajakouluttajan opintoja.

FAQ - usein kysytyt kysymykset

Kysy tutkintovastaavalta kätilöopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta kätilöopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kätilöopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolia Ammattikorkeakouluun,

onnittelumme opiskelupaikastasi kätilötyön tutkinto-ohjelmassa, päivätoteutus!

Haluamme tarjota sinulle mahdollisimman sujuvan opintojen aloituksen sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun heti opintojen alusta. Luethan sen vuoksi huolellisesti tämän materiaalin.

Ennen opintojen alkua:

 1. Vastaa opinto- ja uraohjauskyselyyn (vastaa viimeistään 5.8.2024).
 2. Aktivoi Metropolian käyttäjätunnuksesi ennen opintojen alkua (mahdollista 1.8.2024).
 3. Tutustu Metropolian sähköisiin palveluihin sekä lataa ja asenna Microsoft Pro Plus 365 -ohjelmistopaketti ilmaiseksi ennen opintojen alkua (mahdollista Metropolian käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen).
 4. Perehdy uuden opiskelijan aloitusmateriaaliin.
 5. Tutustu tutkintosi opetussuunnitelmaan.
 6. Aiempia opintoja ensihoitaja-, kätilö-, sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajakoulutuksessa suorittaneille opiskelijoille järjestetään opintojen ohjausta ennen lukukauden alkua seuraavasti:
 • Keskiviikkona 7.8.2024 klo 10.00-12.00 Myllypuron kampuksella, MPD1002. Ota oma kannettava mukaan. Yhteyshenkilöt opinto-ohjaajat Hanna-Maaria Saarinen, hanna-maaria.saarinen [at] metropolia.fi (hanna-maaria[dot]saarinen[at]metropolia[dot]fi) ja Anna-Maria Tiainen, anna-maria.tiainen [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]tiainen[at]metropolia[dot]fi)
 • Torstaina 8.8.2024 klo 9.00–11.00 Myllypuron kampuksella, MPB5010. Ota oma kannettava mukaan. Yhteyshenkilö HOPS-/ uraohjaaja Maarit Sinisaari-Eskelinen, maarit.sinisaari-eskelinen [at] metropolia.fi (maarit[dot]sinisaari-eskelinen[at]metropolia[dot]fi)
 • Henkilökohtainen HOPS-suunnittelu, syksyn 2024 opinnot

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tutkinnon opintoja, opintojen aloittaminen on sujuvaa, jos perehdyt etukäteen opetussuunnitelmaan ja vertaat jo suorittamiasi opintoja Metropolian opetussuunnitelmaan. Ota ohjaustapaamiseen mukaan myös opintosuoritusote aiemmista opinnoistasi. Pyydä aiemmasta korkeakoulusta opintosuoritusote, jossa näkyy myös opintojaksojen osasuoritukset. Tämä helpottaa suoritettujen opintojen vertaamista Metropolian opetussuunnitelmaan.

Valmiit ensi-, sairaan- ja terveydenhoitajat tai vähintään 180 op opintoja suorittaneet siirtyvät suoraan ryhmän SXL21S1 lukujärjestyksen mukaan kätilötyön opintoihin.

Muita korkeakouluopintoja ja lähihoitajatutkinnon suorittaneille on erilliset infot aiempien opintojen hyödyntämisestä osana opintopolkua opintojen alussa.

Opintojen aloitus:

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024, klo 9.30, osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki.

Huolehdithan, että pääset osallistumaan opintojen aloitukseen. Erillisiä ohjauksia opintojen aloituksessa käsitellyistä asioista ei järjestetä, joten osallistuminen opintoihin heti ensimmäisestä päivästä on erittäin tärkeää.

Mikäli sinulla on valmis sairaanhoitajatutkinto tai aiempia tutkinnon opintoja suoritettuna, alkavat opintosi 12.8.2024.

Syksyn 2024 lukujärjestykset:

Kevätlukukauden lukujärjestykset ovat luettavissa viikolla 25 osoitteessa https://lukkarit.metropolia.fi.

Kätilötutkinnon 1. lukukauden lukujärjestyksen löydät tunnuksella SXL24S1. Valmiit sairaanhoitajat, ensihoitajat ja terveydenhoitajat löydätte lukujärjestyksen ryhmätunnuksella SXL21S1.

Lukujärjestykseen voi tulla vielä muutoksia.

Opiskelijatutorit opintojen aloituksen tukena:

Opiskelijatutorit ovat luoneet Whatsapp-ryhmän, jonka linkki jaetaan myöhemmin.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kätilöksi!

Ystävällisin terveisin,

Maarit Sinisaari-Eskelinen
HOPS- ja uraohjaaja
puh. 040 630 0609

Hanna-Maaria Saarinen
opinto-ohjaaja
puh. 050 306 9404

sähköpostit: etunimi.sukunimi @ metropolia.fi