Perustiedot

Tutkintonimike
Kätilö (AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
270 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 1. - 15.9.2021
Hinta
Maksuton

Kätilötyön täydentävät opinnot on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille, jolloin opinnot kestävät noin kaksi vuotta. Tutkinto voi olla joko ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen sairaanhoitajatutkinto.

Opintojen sisältö

Kätilötyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijat seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja naistentautien hoitotyön asiantuntijoiksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisellä pyritään siihen, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun, tyydyttävään ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin.

Opinnoissa saadaan valmiudet raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja perheiden kätilötyöhön sekä naistentautien hoitotyöhön.

Näyttöön perustuva kätilötyön osaaminen vahvistuu erilaisissa hoito- ja kätilötyön perus- ja erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä.

Kätilötutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia naisten sosiaalisena tukena sekä tasa-arvon edistäjänä. Koulutuksen aikana saavutetaan myös valmiuksia osallistua erilaisten työryhmien ja verkostojen työskentelyyn, niiden koordinointiin ja oman työn kehittämiseen.

Kansainvälisyys

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin.

Opiskelija voi osallistua esim. intensiivikursseille, projekteihin tai toimia tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Kätilöopiskelijoita on ollut vaihdossa esim. Malawissa, Sambiassa, Vietnamissa, Virossa, Itävallassa, Uudessa-Seelannissa, Skotlannissa sekä Belgiassa.

Harjoittelu

Ohjatun harjoittelun paikkoja on ympäri Suomea.  Harjoittelupaikkoja on pääkaupunkiseudulla rajoitetusti varsinkin kätilötyön harjoittelujaksoilla.  Hakijalta edellytetään, että tutkinto-opiskelijaksi päästyään hän on varautunut suorittamaan osan harjoittelujaksoista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Mikäli opiskelija voi tehdä harjoittelut vain pääkaupunkiseudulla ja sopivaa harjoittelupaikkaa seudulta ei löydy, opintojen suorittaminen kahdessa vuodessa ei välttämättä ole mahdollista.

Opinnäytetyö

Lopputyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa oman tieteenalansa tietoperustaa, etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa potilaan ja asiakkaan hyvän hoidon varmistamiseksi, käytännön toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi ja hoidon laadun parantamiseksi.

Opinnäytetyöt kirjoitetaan suomen kielellä. Tiivistelmä laaditaan myös englanniksi.

Opinnäytetyön teko on kytketty Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeisiin ja se tehdään yleensä pareittain. Opinnäytetyön teko integroidaan ammattiopintoihin, viestintään, tietotekniikkaan, tilastotieteeseen sekä kieliopintoihin. Opinnäytetyön aiheesta riippuen työn ohjauksessa hyödynnetään muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Työkenttä

Lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee mm.

  • äitiysneuvoloissa ja -poliklinikoilla
  • raskaana olevien osastoilla
  • synnytys- ja lapsivuodeosastoilla sekä
  • naistentautien poliklinikoilla ja -osastoilla.

Seksuaaliterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee kaikilla kätilötyön alueilla eri-ikäisten ihmisten kanssa. Työskentelymahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset järjestöt. Kätilöitä työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.